Перевод: с финского на латышский

olen+teille+hyvin+kiitollinen

 • 1 olen opendai, radan üläškolas

  esmu pasniedzējs, strādāju augstskolā

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > olen opendai, radan üläškolas

 • 2 olen Rigaspäi

  esmu no Rīgas

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > olen Rigaspäi

 • 3 hol’

  (holen, hol’t, holid)
  1) rūpes
  2) uztraukums
  olen holiš – esmu norūpējies
  heitta hol’ – beigt uztraukties
  pidada hol’t – rūpēties
  pidada hol’t kenes-ni – rūpēties par kādu

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > hol’

 • 4 kirjutai

  (kirjutajan, kirjutajid)
  rakstnieks
  levedali tutab kirjutai – plaši pazīstams rakstnieks
  minä mugažo olen kirjutai – es arī esmu rakstnieks

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > kirjutai

 • 5 külläks

  papilnam, atliku likām; sātīgi
  magata külläks – labi izgulēties
  söda külläks – pieēsties, paēst sātīgi
  sātīgi
  olen näl’ghine, pidab söda külläks – esmu izsalcis, jāpaēd sātīgi

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > külläks

 • 6 lidnalaine

  (lidnalaižen, lidnalašt, lidnalaižid) īp.
  pilsētas-
  hö oma lidnalaižed – viņi ir pilsētnieki
  olen lidnalaine eläi – esmu pilsētnieks (burt.: pilsētas iedzīvotājs)

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > lidnalaine

 • 7 mel’

  (melen, mel’t, melid)
  prāts, saprāts; oma, garastāvoklis
  ei lähte melespäi – neiziet no prāta
  hairahtada meles – jukt prātā
  hän om lujas hüviš meliš – viņš ir ļoti labā omā
  langeta mel’he – atcerēties (burt.: iekrist prātā)
  lühüdmel’ne – ar īsu prātu, muļķa-
  lähtta meles – jukt prātā
  meile om mel’he heiden meletused – mums patīk viņu domas
  midä sinä tegi meles? – ko tu izdomāji?
  minä olen hüviš meliš – es esmu labā omā
  olda ilokahal melel – būt jautrā garastāvoklī
  olda mel’he – patikt, būt pa prātam
  pahoiš meliš – sliktā omā
  šaukahtada meliš­päi – jukt prātā
  mi meles, se i keles – kas prātā, tas uz mēles

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > mel’

 • 8 minä

  (minun, mindai)
  es
  ala käzidu mindai – neaiztiec man
  ala nagra minus ümbri – nesmejies par mani
  astu minunke kirjištoho – ejam ar mani uz bibliotēku
  erigande minuspäi! – liec mani mierā!
  hän nagroi minun päle – viņa smejās par mani
  joudad-ik lähtta minunke? – vai tev ir laiks aiziet ar mani?
  minei sirhe ištte! – man blakus sēdies!
  minai ei ole unt – man nenāk miegs
  minai om koume sizart – man ir trīs māsas
  minai om äjan abunikoid – man ir daudz palīgu
  minei om hüvä – man ir labi
  minunnoks – (nākt) pie manis
  minä ni-midä en kule – es nekā nedzirdu
  minä olen pertiš – es esmu mājās
  minä olen telefonanno! – es esmu pie tālruņa!, es klausos!
  varastagat mindai! – pagaidiet mani!

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > minä

 • 9 mugažo

  tāpat, arī
  minä mugažo olen kirjutai – es arī esmu rakstnieks

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > mugažo

 • 10 olda

  (om, oli)
  būt, atrasties
  ei ole vägid – nav spēku
  ende kaik täs oli toižin – agrāk viss šeit bija citādi
  keda völ ei ole? – kā vēl nav?
  lehtik om škapas – burtnīca ir skapī
  lidn oli pandud mantazale – pilsēta bija sagrauta
  lumi om jo sulanu – sniegs jau ir izkusis
  meile om mel’he heiden meletused – mums patīk viņu domas
  mi nece om? – kas tas ir?
  minai ei ole unt – man nenāk miegs
  minä olen telefonanno! – es esmu pie tālruņa!, es klausos!
  mö olem hüväd radnikad – mēs esam labi darbinieki
  olda hengiš – būt dzīvam
  olda holiš – uztraukties, norūpēties (burt.: būt uztraukumā)
  olda ihastusiš – priecāties, būt priecīgam
  olda ilokahal melel – būt jautrā garastāvoklī
  olda ligos – mirkt
  olda mel’he – patikt, būt pa prātam
  olda näl’gäs – badoties
  olda oiktal kädel – būt pa labai rokai
  olda opalas – skumt
  olda ridas – strīdēties
  olda rindal – būt blakus
  olda sires – būt blakus
  olda vaitti – klusēt
  olda valdas – būt pie varas
  olda ühtes – būt kopā
  olda ülenpäiš – lepoties
  ole hüvä – lūdzu, esi tik labs
  ole vaitti! – klusē!; klusu!
  olen Kurbaspäi – esmu no Kurbas
  olen Rigaspäi – esmu no Rīgas
  olgat hüväd – [lūdzu,] esiet tik labi
  olin vanhembid satmas – gāju vecākus pavadīt
  om jo möh mända irdale – ir jau vēlu iet ārā
  ni töd, ni azjad sid’ sinei ei ole – nav ko tev te darīt
  olda kenen-ni valdas – būt kāda varā
  olda velgas korvihesai – būt parādos līdz ausīm

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > olda

 • 11 opendai

  (opendajan, opendajid)
  skolotājs, pasniedzējs
  antta lehtik opendajale – atdot burtnīcu skolotājam
  hän radab školas opendajan – viņš strādā skolā par skolotāju
  min opendai sanub, se i sädam – ko skolotājs teiks, to arī izdarīsim
  olen opendai, radan üläškolas – esmu pasniedzējs, strādāju augstskolā
  opendajal (ades.) om vanh vepsän kirj – skolotājam ir veca vepsu grāmata
  neičukaine küzub opendajal (ades.), kuspäi sab otta vajehnik – meitene jautā skolotājam, kur var paņemt vārdnīcu

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > opendai

 • 12 openik

  (openikan, openikoid)
  skolēns
  minä olen openik – es esmu skolēns
  om-ik openikal (ades.) sanged vajehnik? – vai skolēnam ir bieza vārdnīca?
  parahim openik – labākais skolēns
  üläopenik – students

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > openik

 • 13 pert’

  (pertin, pertid)
  nams, māja
  čomas pertiš (ines.) – skaistā mājā
  čomas (ines.) pertišpäi (elat.) – no skaistas mājās
  heil (ades.) om ičeze pert’ – viņiem ir sava māja
  joudai pert’ – tukša māja
  kezapert’ – vasaras māja
  kivipert’ – mūra māja
  koheta pert’ – labot māju
  lapsid täuz’ pert’ – bērnu pilna māja
  minun pertin edes – manas mājas priekšā
  minä olen pertiš – es esmu mājās
  mända siriči pertiš – paiet mājai garām
  panda (sauda) pert’ – celt māju
  pert’he mäneb pedaine i kuzne mec – mājai (būvniecībai) der priešu un egļu mežs
  pertid tehtas suriš parzišpäi (elat.) – mājas taisa no lieliem baļķiem
  pertin saumad – mājas stūŗi
  pertin taga – aiz mājas
  pertinnopäi – (attālināties) no mājas
  pertiš ei sa heikta, mecanuk voib tulda – mājās nedrīkst kliegt, meža gars var atnākt
  saupta uks’, ika pertiš vilugandeb – aizver durvis, citādi māja atdzisīs
  vanh pert’ – veca māja
  ümbärta pert’ – apiet ap māju

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > pert’

 • 14 söda

  (söb, söi)
  ēst, paēst, apēst
  minä en navedi söda üläškolan sömsijas – man nepatīk ēst augstskolas ēstuvē
  minä-ki tahtoin söda – es arī gribu ēst
  minä sön murgint (part.) – es ēdu brokastis
  mähmd’a söda – kāri ēst
  olen näl’ghine, pidab söda külläks – esmu izsalcis, jāpaēd sātīgi
  pupotada söda – ēst lēni košļājot
  rostkel söb raudad – rūsa saēd dzelzi
  severdan en sö – tik daudz neapēdīšu
  söda pudrod maidonke – ēst putru ar pienu
  södä sil’mil – ēst ar acīm
  sö­den söda – ēst (kādu) nost, izēst

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > söda

 • 15 telefon

  (telefonan, telefonid)
  tālrunis
  kelotada telefonal – zvanīt pa tālruni
  kucta telefonannoks – saukt pie tālruņa
  minä olen telefonanno! – es esmu pie tālruņa!, es klausos!
  pagišta telefonal – runāt pa tālruni
  pagižed-ik nügüd’ telefonal (ades.)? – vai runā pašlaik pa tālruni?
  telefon ei rada – tālrunis nedarbojas
  telefon-avtomat – taksofons

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > telefon

 • 16 vepsläine

  (vepsläižen, vepsläšt, vepsläižid) lietv.
  vepss, vepsiete
  mö olem vepsläižed – mēs esmam vepsi
  olen vepsläine – esmu vepss
  ————————
  (vepsläižen, vepsläšt, vepsläižid) īp.
  vepsu-
  venä-vepsläine vajehnik – krievu-vepsu vārdnīca

  Vepsä–Lätläine Vajehnik > vepsläine


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»