Перевод: с польского на все языки

okraść

См. также в других словарях:

 • okraść — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}okradać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • okraść — dk Vc, okradnę, okradniesz, okradnij, okradł, okradziony, okradzeni, okradłszy okradać ndk I, okraśćam, okraśćasz, okraśćają, okraśćaj, okraśćał, okraśćany «pozbawić czegoś przez kradzież» Okraść kupujących, podróżnych. Okraść instytucję, sklep.… …   Słownik języka polskiego

 • okradać — → okraść …   Słownik języka polskiego

 • o- — 1. «przedrostek nadający czasownikowi podstawowemu uzupełniający odcień znaczeniowy: ogarnięcie czegoś z różnych stron lub ogarnięcie częściowe, skierowanie czegoś w dół lub wstecz, przeniesienie czynności na inny typ przedmiotu niż ten, do… …   Słownik języka polskiego

 • obrać — dk IX, obiorę, obierzesz, obierz, obrał, obrany obierać ndk I, obraćam, obraćasz, obraćają, obraćaj, obraćał, obraćany 1. «usunąć z czegoś wierzchnią warstwę, zdjąć z czegoś łupiny, zerżnąć, skroić skórę» Obierać jabłka, kartofle. Obrać jajka ze… …   Słownik języka polskiego

 • obrobić — dk VIa, obrobićbię, obrobićbisz, obrobićrób, obrobićbił, obrobićbiony obrabiać ndk I, obrobićam, obrobićasz, obrobićają, obrobićaj, obrobićał, obrobićany 1. «nadać czemuś zamierzony kształt, wygląd przez ciosanie, gładzenie, szlifowanie itp.»… …   Słownik języka polskiego

 • odrzeć — dk XI, odrę, odrzesz, odrzyj, odarł, odarty, odarłszy odzierać ndk I, odrzećam, odrzećasz, odrzećają, odrzećaj, odrzećał, odrzećany 1. «zdzierając, zrywając ogołocić coś z czegoś, zerwać coś z kogoś lub z czegoś» Odrzeć obicia z mebli. Odrzeć… …   Słownik języka polskiego

 • buchnąć — Ukraść; okraść Eng. To steal; to rob …   Słownik Polskiego slangu

 • capnąć — 1) Schwytać przestępcę; aresztować Eng. To catch a criminal; to arrest 2) Ukraść; okraść Eng. To steal; to rob …   Słownik Polskiego slangu

 • chachmęcić — 1) Czynić coś niejasnym, zwłaszcza celowo; gmatwać, komplikować, lub kłamać Eng. To make something unclear, especially deliberately; to confuse, complicate, or lie 2) Ukraść; okraść Eng. To steal; to rob …   Słownik Polskiego slangu

 • chapać — 1) Brać lub zdobywać coś, wykorzystując nadarzającą sięsposobność Eng. To acquire or gather something, especially by taking advantage of an opportunity 2) Ukraść; okraść Eng. To steal; to rob …   Słownik Polskiego slangu

Книги