Перевод: с польского на все языки

o produktach spożywczych

См. также в других словарях:

 • zakwasić — dk VIa, zakwasićkwaszę, zakwasićsisz, zakwasićkwaś, zakwasićsił, zakwasićszony zakwaszać ndk I, zakwasićam, zakwasićasz, zakwasićają, zakwasićaj, zakwasićał, zakwasićany 1. «wywołać w niektórych produktach spożywczych proces fermentacji kwaśnej,… …   Słownik języka polskiego

 • kołatek — m III, DB. kołatektka, N. kołatektkiem; lm M. kołatektki zool. «chrząszcz z rodziny o tej samej nazwie, obejmującej około tysiąca gatunków; ciemnobrunatny drobny owad, którego larwy żyją w drzewach, w drewnie i produktach spożywczych; niektóre… …   Słownik języka polskiego

 • maturacja — ż I, DCMs. maturacjacji, blm «samoistne, głównie enzymatyczne przemiany, zachodzące w produktach spożywczych (np. w serach, w winie), prowadzące do pełnego wykształcenia się właściwych im cech organoleptycznych; dojrzewanie» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

 • mikrokok — m III, DB. a, N. mikrokokkiem; lm M. i biol. mikrokoki «bakterie kuliste lub owalne, przeważnie tlenowce, rozpowszechnione w glebie, wodzie, powietrzu, na produktach spożywczych» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

 • pasteryzacja — ż I, DCMs. pasteryzacjacji, blm «niszczenie drobnoustrojów w produktach spożywczych przez ogrzewanie w temperaturze powyżej 60°, ale poniżej 100°C, które nie zmienia smaku, wartości odżywczych i witaminowych produktów; wyjaławianie (stosowane… …   Słownik języka polskiego

 • pleśń — ż V, DCMs. pleśńśni; lm M. pleśńśnie, D. pleśńśni 1. zwykle blm «zielonkawoszary nalot występujący na produktach spożywczych, papierze, drewnie itp. wystawionych na działanie powietrza i wilgoci» Na chlebie widoczne były okrągłe plamki pleśni.… …   Słownik języka polskiego

 • przegryźć — dk XI, przegryźćgryzę, przegryźćgryziesz, przegryźćgryź, przegryźćgryzł, przegryźćgryźli, przegryźćgryziony, przegryźćgryzłszy przegryzać ndk I, przegryźćam, przegryźćasz, przegryźćają, przegryźćaj, przegryźćał, przegryźćany 1. «przeciąć gryząc… …   Słownik języka polskiego

 • ziarenkowiec — m II, DB. ziarenkowiecwca; lm M. ziarenkowiecwce, D. ziarenkowiecwców biol. med. ziarenkowce «Coccaciinae, podrząd bakterii właściwych, obejmujący formy o kształcie kulistym, przeważnie tlenowe, rozpowszechnione w glebie, wodach, powietrzu, na… …   Słownik języka polskiego

 • dojrzały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dojrzałyali, dojrzałyalszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o organizmie żywym: będący w szczytowym etapie swego rozwoju : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dojrzały mężczyzna, kobieta. Zrywać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • dojrzewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dojrzewaćam, dojrzewaća, dojrzewaćają {{/stl 8}}– dojrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa, dojrzewaćeję, dojrzewaćeje, dojrzewaćrzał, dojrzewaćrzeli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • gotować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, gotowaćtuję, gotowaćtuje, gotowaćany {{/stl 8}}– ugotować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zwykle o produktach spożywczych: doprowadzać do stanu wrzenia i utrzymywać w nim przez pewien czas dla… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień