Перевод: с испанского на болгарский

nos+atuvimos+a+la+letra+del+contrato

 • 1 contrato

  m договор, договореност; celebrar (concertar) contrato сключвам договор; anular (revocar) contrato анулирам, отменям договор; modificar contrato променям договора; renovar contrato подновявам договор; contrato de trabajo икон. трудов договор; contrato social икон. социален договор; contrato temporal икон. временен договор.

  Diccionario español-búlgaro > contrato

 • 2 letra

  f 1) буква; al pie de la letra adv а) буквално, дословно; б) безпрекословно, безусловно; seguir uno las letras уча, образовам се; 2) полигр. шрифт; letra mayúscula главна буква; minúscula малка буква; 3) почерк; 4) текст (на муз. произведение); 5) pl хуманитарни науки; Facultad de Letras филологически факултет; 6) буквален смисъл на думата; 7) либрето (на опера и др.); 8) прен., разг. хитрост, проницателност; 9): letra de cambio пҐлица; платежно нареждане; ser persona de letras образован човек съм; letras a la vista икон. безсрочно задължение; letra abierta кредитна карта; letra de mano ръкописна буква; letra de molde печатна буква; letra menuda прен., разг. хитрост; проницателност, прозорливост; letra muerta прен. правило, което вече не се изпълнява; къс хартия; letras divinas (sagradas) Библията; letras gordas прен., разг. (с гл. tener) недообразован, не много интелигентен; letras humanas литература (най-вече гръцка и латинска); letras; bellas (buenas) letras литература; dos (cuatro) letras прен., разг. кратка записка, писъмце; primeras letras първоначалното обучение; atarse a la letra прен. придържам се към буквалното значение на текста; girar una letra счет. издавам платежно нареждане; las letras no embotan la lanza прен. да си образован не пречи и да си смел; letra por letra прен. изцяло, напълно, без да се изпусне или добави нещо; буква по буква; seguir uno la letra уча, следвам.

  Diccionario español-búlgaro > letra

 • 3 cambio

  m 1) обмен, замяна, размяна, смяна; libre cambio свободен обмен (търговия); letra de cambio пҐлица; 2) изменение; cambios cuantitativos (calificativos) количествени (качествени) изменения; cambio de dirección промяна на адрес; cambio de domicilio промяна на жилище; 3) обменяне (пари); casa de cambio обменно бюро; 4) курс (валутен); cambio del día курс на деня; 5) дребни пари; dar el cambio връщам дребни пари, развалям; a cambio de loc prep в замяна на, вместо, за, срещу; a la(s) primera(s) de cambio loc adv прен. в първия удобен случай; en cambio loc adv напротив, за сметка на това, докато.

  Diccionario español-búlgaro > cambio

 • 4 compraventa

  f покупко-продажба; contrato de compraventa договор за покупко-продажба.

  Diccionario español-búlgaro > compraventa

 • 5 ligar

  1. tr 1) връзвам, свързвам; 2) хир. превръзвам; 3) стопявам, съединявам, правя сплав; 4) съединявам, обединявам, съчетавам; 5) задължавам, обвързвам; este contrato me liga този контракт ме задължава; 6) прен. връзвам, урочасвам някого според поверието, за да няма деца; 7) правя гладък, хомогенен (за смес); 2. intr 1) върви ми (на игра); 2) прен., разг. имам повърхностна любовна или сексуална връзка; свалям жена; 3. prnl 1) свързвам се; 2) обединявам се, съединявам се; 3) задължавам се, обвързвам се.

  Diccionario español-búlgaro > ligar

 • 6 menudo,

  a 1. adj 1) дребен, ситен, малък; 2) нищожен, дребен; 3) скрупульозен, точен, изпълнителен; 4) ост. жалък, нещастен; 5) разг. голям, страхотен; menudo, enredo! голяма бъркотия!; a menudo, често; por menudo, а) обстойно, подробно; б) на дребно; letra menudo,a малка буква, дребен почерк; 2. m 1) pl карантия, дреболии; 2) събир. дребни ( за пари).

  Diccionario español-búlgaro > menudo,

 • 7 minúsculo,

  a adj малък, мъничък, миниатюрен; letra minúsculo,a малка буква.

  Diccionario español-búlgaro > minúsculo,

 • 8 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 9 propio,

  a 1. adj 1) собствен, личен; amor propio, честолюбие; 2) свойствен, характерен, присъщ; 3) особен; 4) годен; 2. m 1) куриер; 2) pl обществени, общински имоти; de propio, явно, преднамерено; al propio, точно, еднакво; de su propio, puño y letra собственоръчно написан.

  Diccionario español-búlgaro > propio,

 • 10 puño

  m 1) юмрук; creer a puño cerrado прен. сляпо вярвам; 2) шепа; 3) дръжка, ръкохватка; 4) дръжка (нож, сабя); 5) pl сила; 6) pl маншети; de puño y letra собственоръчно, автограф; puño en rostro разг. стиснат, скъперник.

  Diccionario español-búlgaro > puño

 • 11 vocal

  1. adj гласен, гласов, вокален; música vocal вокална музика; 2. f звук; letra vocal буква на гласен звук; 3. m член на събрание с право на глас.

  Diccionario español-búlgaro > vocal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.