Перевод: с испанского на болгарский

no para de criticar a los demás

 • 81 trote

  m 1) тръс (ход на кон); trote cochinero ситен тръс; 2) разг. бързане, търчане; 3) прен., разг. труден, заплетен, необичаен проблем; голямо тичане; al trote прен. бързо, живо; no estar uno para trotes разг. минало ми е времето, не ставам вече за нещо; para todo trote прен., разг. всекидневен ( за дреха).

  Diccionario español-búlgaro > trote

 • 82 tía

  f 1) леля; 2) разг. груба жена, лелка; жена; 3) леля, стрина (обръщение към възрастна жена); 4) разг. проститутка; quedar (quedarse) una para tía разг. оставам стара мома; no hay tu tía разг. няма начин да стане твоето; tía buena вулг. голямо парче, хубава жена.

  Diccionario español-búlgaro > tía

 • 83 uno,

  a 1. adj 1) един, единствен; 2) цялостен; 3) еднакъв; 4) pl няколко, немного; 5) pl приблизително, около; 2. pron indef някой, някой си; 3. m 1) единица, едно; 2) човек; cada uno, всеки; uno, a otro един друг, взаимно; uno, a uno,, uno, por uno, един по един, подред; en uno, като един, заедно; uno, tras otro един след друг, последователно; uno, y otro двамата; uno, de tantos един от многото; a uno,a едновременно, изведнъж; uno,a y no màs веднъж и не повече; andar a uno,a вървя заедно; ser (todo) uno, прен. все едно е; màs de uno, мнозина, много; uno, que otro няколко; uno,s cuantos малко, не много, няколко; para en uno, son los dos един за друг са, лика-прилика са си (двама); uno, mismo един и същ.

  Diccionario español-búlgaro > uno,

 • 84 vestir

  (-i-) 1. tr 1) обличам; 2) покривам, прикривам; 3) прен. украсявам (думи, факти и пр.); 4) прен. шия дрехи; 5) прен. засягам дълбоко, изписвам се на лицето (за чувство, болка и др.); 2. intr 1) обличам се, нося се (с bien, mal съответно облечен съм добре, елегантно/облечен съм лошо); 2) елегантен, модерен съм; 3) с предл. de нося специално облекло (по цвят, предназначение и др.); 3. prnl 1) обличам се; 2) покривам се (небе с облаци, дървета със зеленина, кора и пр.); 3) надувам се, перча се с власт, служба; демонстрирам власт, авторитет и др.; quedar(se) una mujer para vestir santos прен., разг. оставам неомъжена.

  Diccionario español-búlgaro > vestir

 • 85 ¿quién?

  1. pron interr кой?, коя?; ї¿quién? vive? воен. кой там? парола?; 2. pron indef някой, някоя; ¿quién?... ¿quién?... едни... други...; no ser uno ¿quién? para algo не ставам за нещо; no soy ¿quién? para... не е моя работа да...

  Diccionario español-búlgaro > ¿quién?

См. также в других словарях: