Перевод: с иврита на английский

nithpa

 • 61 בָּקַר

  בָּקַר(b. h.; √בק, v. בקע) to enter into, to clear, split; whence 1) (= בער) to eat up. Denom. בָּקָר (= בְּעִיר). 2) (= בער) to break forth, shine. Denom. בֹּקֶר. Pi. בִּיקֵּר, בִּקֵּר (b. h.) 1) to enter into, examine, search, distinguish (cmp. בִּין). Keth.106a מְבַקְּרֵי מומין those entrusted with the examination of sacrificial animals. Y.Bets. II, 61c top ובִיקְּרָן ממומן and had them examined (and declared free) from bodily defects. Ḥag.9b אין אומרים בַּקְּרוּוכ׳ we do not say, Examine ye a camel, a swine (i. e. only the deeds of distinguished persons are scrutinized); a. fr.Part. pass. מְבוּקָּר examined and found fit. Y.Ber.IV, 7b top טליים מְבוּקָּרִים lambs which passed examination. 2) to inquire after ones health, to visit the sick. Ned.IV, 4 (38b). ונכנס לְבַקְּרוֹ and comes to see him. Snh.68a; a. v. fr. (Ruth. R. to II, 15, v. infra. Hithpa. הִתְבַּקֵּר, Nithpa. נִתְבַּקֵּר 1) to be examined. Gen. R. s. 81 פנקסו נִתְבַּקְּרָה his account is examined (his sins visited); Tanḥ. Vayishlaḥ 8 מִתְבַּקֶּרֶת. Gen. R. s. 84, read with Yalk. Gen. 141 נתב׳ פנקסי my account 2) to be visited, attended to. Num. R. s. 18 as all sick persons מִתְבַּקְּרִין are tended (by physicians). Hif. הִבְקִיר (Y. Dial. for הִפְקִיר, v. פָּקַר; v. next w.) to give free, to resign ownership, to declare a property ownerless. Y.Ned.IV, 38d; Y.Peah V, beg.19b (read:) כיון שאדם מַבְקִיר דבר יצא מרשותו as soon as one declares a thing to be free, it has gone out of his control; Y.Dem.III, 23b bot. כיון שאדם מ׳ … ויצא … הבקירו הבקר as soon as one gives a thing free and it has left his possession, his act is valid; a. fr. (Ruth. R. to II, 15 מבקר, מבדר, prob. מבקיר; v. בָּדַר. Hof. הוּבְקַר to be declared free, to be free. Y.Peah VI, 19c top.Part. מוּבְקָר Ib. 19b bot. שדי מוּבְקֶרֶתוכ׳ (Tosef.Maasr.III, 11. הרי … מופ׳) my field shall be free for one day ; a. e.

  Jewish literature > בָּקַר

 • 62 בקש

  בָּקַש(b. h.; √בק, v. בקא; corresp. to ch. בעי); Pi. בִּיקֵּש, בִּקֵּש to seek, desire, beg. ask. Kidd.65a מְבַקְּשִׁיןוכ׳ the court begs him to give her a letter of divorce, opp. to כופין. Ber.12b בִּקְּשוּ לקבועוכ׳ they (the Rabbis) intended to insert the chapter about Balak Gen. R. s. 84 ב׳ לישבוכ׳ he intended to live in peace; a. fr.ב׳ רחמים to pray (for mercy), v. בעי. Ber. l. c. B. Bath.91b; a. fr. Hithpa. הִתְבַּקֵּש, Nithpa. נִתְבַּקֵּש to be sought, to be hunted for (by detectives); to be summoned. Taan.29a (a disguised warning given to R. Gamliel) בעל החוטם מִתְבַּקֵּש the well-known man is wanted; v. חֹוטֶם. B. Mets.86a, v. יְשִׁיבָה.

  Jewish literature > בקש

 • 63 בָּקַש

  בָּקַש(b. h.; √בק, v. בקא; corresp. to ch. בעי); Pi. בִּיקֵּש, בִּקֵּש to seek, desire, beg. ask. Kidd.65a מְבַקְּשִׁיןוכ׳ the court begs him to give her a letter of divorce, opp. to כופין. Ber.12b בִּקְּשוּ לקבועוכ׳ they (the Rabbis) intended to insert the chapter about Balak Gen. R. s. 84 ב׳ לישבוכ׳ he intended to live in peace; a. fr.ב׳ רחמים to pray (for mercy), v. בעי. Ber. l. c. B. Bath.91b; a. fr. Hithpa. הִתְבַּקֵּש, Nithpa. נִתְבַּקֵּש to be sought, to be hunted for (by detectives); to be summoned. Taan.29a (a disguised warning given to R. Gamliel) בעל החוטם מִתְבַּקֵּש the well-known man is wanted; v. חֹוטֶם. B. Mets.86a, v. יְשִׁיבָה.

  Jewish literature > בָּקַש

 • 64 ברךְ

  בָּרַךְ(b. h.; √בר, v. ברר, ברי) 1) to cave out. Denom. בְּרֵכָה, בֶּרֶךְ; cmp. בּוּרְכָּא, בּוּרְכְּתָא. 2) (cmp. ברר) to select, point out (cmp. esp. Gen. 2:3) whence to bless (Pi.).Part. pass. בָּרוּךְ chosen, blessed, praised. הקדוש ב׳ הוא (abbr. הקב״ה) the Holy One, blessed be He. Pes.118a; a. v. fr. Ib. 104b, a. fr. פותח בב׳וכ׳ he (who prays) opens the benediction with barukh and closes with barukh (i. e. ברוך אתהה׳). Tosef.Sot.I, 10 ב׳ בכלל, v. כְּלָל; a. fr. Pi. בֵּרַךְ, בֵּירַךְ (b. h.) 1) to praise, bless, esp. to recite the due benediction. Ber.VI, 1. Ib. 5 בי׳ על היין having recited the blessing over wine Pes.X, 9 ב׳ ברכת הפסח having recited the blessing over the Paschal lamb. Ib. 5 אנחנו חייבים … לְבָרֵךְ we are bound to … praise ; a. v. fr. 2) (cmp. נקב) to blaspheme. Snh.56a עד שֶיְבָרֵךְ שם בשם until he blasphemes the Lord by His name. Ib. שבי׳ את השם בכינוי who blasphemed the Lord by an attribute.Part. Pu. מְבוֹרָךְ blessed, praiseworthy. Ber.VII, 3; a. fr. 3) to cut through, to clear virgin ground or forest. Tosef.Shebi.III, 20 ed. Zuck. (Var. מגדר); Y. ib. IV, 35b bot. מבדין; Y.Sabb.VII, 10a top המברה, v. בהי h. Tosef.Shebi.I, 6 מבורכות, v. infra. Hithpa. הִתְבָּרֵךְ, Nithpa. נִתְבָּרֵךְ to be blessed ( praised); to be increased (v. בְּרָכָה). Y.Ber.IX, 14a top ויִתְבָּרַךְ and be blessed. Y.M. Kat. I, beg. 80a if the waters were scanty ונִתְבָּרְכוּ and grew plentiful. Yeb.63a; a. fr. Hif. הִבְרִיךְ (denom. of בֶּרֶךְ or בְּרִיכָה) to form a knee, to engraft; esp. to bend a vine by drawing it into the ground and making it grow forth as an independent plant, to sink. Shebi. II, 6; R. Hash. 10b; a. fr.Tosef.Shebi.I, 6 אם היו מוּבְרָכוֹת (incorr. מבורכ׳) if they have been sunk before New Year Yeb.63a (allud. to Gen. 12:3) שתי ברכית טובות יש לי להַבְרִיךְ בך two good shoots (proselytes) have I to engraft on thee, Ruth and (B. Kam.38b … פרידותוכ׳).

  Jewish literature > ברךְ

 • 65 בָּרַךְ

  בָּרַךְ(b. h.; √בר, v. ברר, ברי) 1) to cave out. Denom. בְּרֵכָה, בֶּרֶךְ; cmp. בּוּרְכָּא, בּוּרְכְּתָא. 2) (cmp. ברר) to select, point out (cmp. esp. Gen. 2:3) whence to bless (Pi.).Part. pass. בָּרוּךְ chosen, blessed, praised. הקדוש ב׳ הוא (abbr. הקב״ה) the Holy One, blessed be He. Pes.118a; a. v. fr. Ib. 104b, a. fr. פותח בב׳וכ׳ he (who prays) opens the benediction with barukh and closes with barukh (i. e. ברוך אתהה׳). Tosef.Sot.I, 10 ב׳ בכלל, v. כְּלָל; a. fr. Pi. בֵּרַךְ, בֵּירַךְ (b. h.) 1) to praise, bless, esp. to recite the due benediction. Ber.VI, 1. Ib. 5 בי׳ על היין having recited the blessing over wine Pes.X, 9 ב׳ ברכת הפסח having recited the blessing over the Paschal lamb. Ib. 5 אנחנו חייבים … לְבָרֵךְ we are bound to … praise ; a. v. fr. 2) (cmp. נקב) to blaspheme. Snh.56a עד שֶיְבָרֵךְ שם בשם until he blasphemes the Lord by His name. Ib. שבי׳ את השם בכינוי who blasphemed the Lord by an attribute.Part. Pu. מְבוֹרָךְ blessed, praiseworthy. Ber.VII, 3; a. fr. 3) to cut through, to clear virgin ground or forest. Tosef.Shebi.III, 20 ed. Zuck. (Var. מגדר); Y. ib. IV, 35b bot. מבדין; Y.Sabb.VII, 10a top המברה, v. בהי h. Tosef.Shebi.I, 6 מבורכות, v. infra. Hithpa. הִתְבָּרֵךְ, Nithpa. נִתְבָּרֵךְ to be blessed ( praised); to be increased (v. בְּרָכָה). Y.Ber.IX, 14a top ויִתְבָּרַךְ and be blessed. Y.M. Kat. I, beg. 80a if the waters were scanty ונִתְבָּרְכוּ and grew plentiful. Yeb.63a; a. fr. Hif. הִבְרִיךְ (denom. of בֶּרֶךְ or בְּרִיכָה) to form a knee, to engraft; esp. to bend a vine by drawing it into the ground and making it grow forth as an independent plant, to sink. Shebi. II, 6; R. Hash. 10b; a. fr.Tosef.Shebi.I, 6 אם היו מוּבְרָכוֹת (incorr. מבורכ׳) if they have been sunk before New Year Yeb.63a (allud. to Gen. 12:3) שתי ברכית טובות יש לי להַבְרִיךְ בך two good shoots (proselytes) have I to engraft on thee, Ruth and (B. Kam.38b … פרידותוכ׳).

  Jewish literature > בָּרַךְ

 • 66 ברר

  בָּרַר(b. h.; √בר, contr. of באר, בור) (to clear, clean; to place outside, whence) 1) to make clear, prove, ascertain. Keth.46a (interpret. Deut. 22:17) ובוֹרְרִין את הדברוכ׳ and they make the fact as clear (bright) as a new garment.Part. pass. בָּרוּר q. v. 2) to single out, select, sift, assort. Maasr. II, 6 שאָבוֹר לי which I may select for me. Ib. בּוֹרֵר ואוכל he has a right to pick out and eat (one after the other). Kil. II, 1 יָבוֹר he must take it out entirely. Sabb.VII, 2 הבּוֹרֵר he who sifts (a labor forbidden on the Sabbath). Y. ib. VII, 10a, a. fr. משום בורר (is guilty) because it comes under the class of sifting. Bab. ib. 74a בורר ואוכלוכ׳ he may take out singly and eat, take out singly and put it down (rejecting it) ולא יִבְרוֹר but he must not assort (v. discussion ibid.). Gitt. V, 9 לא תָבוֹר she must not help her to sift the grain. Snh.45a בְּרוֹר לווכ׳ choose for the convict the most gentle method of execution; Sot.8b, a. fr.Snh.III, 1 זה בוררוכ׳ each party chooses one judge, and the two judges בּוֹרְרִיןוכ׳ elect a third. Pi. בֵּרַר, בֵּירַר 1) to prove, ascertain. Snh.23b צריך לבָרֵר the claimant must offer clear evidence. Kerith. 24a לב׳ עוון to ascertain whether or not the woman was guilty; Num. R. s. 9, v. בָּעַר. Y.Kidd.III, 63d, v. סִימְפּוֹן. Lev. R. s. 11; v. Nithpa. 2) to sift, select. Y.Ber.IX, 13c top דש זרה ובי׳ he threshed, winnowed and sifted. Y.Ned.I, beg.51a לשונות שביררו להןוכ׳ the terms (for oaths, vows) which the Mishnahs have selected (as substitutes for the real expressions of oaths); Bab. ib. 10b שבדו, v. בָּדָא. (Esth. R. to I, 22 (read:) בירר להם בלשון … רומי מלשון יוני interpreted for them (the Bible) in Latin, v. בָּדָא. The passage is defective; cmp. Y.Meg.I, 71c top. Y.Snh.X, 28a בחרו להם ביררו הברזלוכ׳, read בְּרִיּוּת, they selected (as similes for the Law) the soundness of the iron and the fixedness of the tree; cmp. Num. R. s. 14; Koh. R. to XII, 11. Hof. הוּבְרָר to be cleared up, to be decided (between two alternatives); v. בְּרֵירָה. Bets.4a (a hen is bought either for consumption or for breeding) נשחטה הובְרָרָהוכ׳ by its being killed, it appears that it was originally intended for slaughtering; Ḥull.14a. Nif. נִבְרָר to be selected. Tanḥ. Shlaḥ. 4 נִבְרְרוּ צדיקים they were righteous at the time they were selected. Nithpa. נִתְבָּרֵר 1) to desire clearness, to seek evidence, search for truth. Lev. R. s. 11 (ref. to 2 Sam. 22:26 sq.) בשעהשנ׳ על עסקיו הק״בה בירר לווכ׳ when he desired to be enlightened about his affairs (asking, ‘Whereby shall I know, Gen. 15:8), the Lord enlightened him (ib. 13). Ib. בשעהשנ׳וכ׳ (with ref. to Moses); Midr. Till. to Ps. 18:26 sq. 2) to be confirmed, established. Tanḥ. Ttsavveh 9, end (read:) נִתְבָּרְרָה כהונה בידם through them the priesthood became established. Pesik. Dibré p. 115b> (read as:) Yalk. Jer. 258 לא נ׳ … עד שעמדוכ׳ their prophecies were not fulfilled until Jer. arose.

  Jewish literature > ברר

 • 67 בָּרַר

  בָּרַר(b. h.; √בר, contr. of באר, בור) (to clear, clean; to place outside, whence) 1) to make clear, prove, ascertain. Keth.46a (interpret. Deut. 22:17) ובוֹרְרִין את הדברוכ׳ and they make the fact as clear (bright) as a new garment.Part. pass. בָּרוּר q. v. 2) to single out, select, sift, assort. Maasr. II, 6 שאָבוֹר לי which I may select for me. Ib. בּוֹרֵר ואוכל he has a right to pick out and eat (one after the other). Kil. II, 1 יָבוֹר he must take it out entirely. Sabb.VII, 2 הבּוֹרֵר he who sifts (a labor forbidden on the Sabbath). Y. ib. VII, 10a, a. fr. משום בורר (is guilty) because it comes under the class of sifting. Bab. ib. 74a בורר ואוכלוכ׳ he may take out singly and eat, take out singly and put it down (rejecting it) ולא יִבְרוֹר but he must not assort (v. discussion ibid.). Gitt. V, 9 לא תָבוֹר she must not help her to sift the grain. Snh.45a בְּרוֹר לווכ׳ choose for the convict the most gentle method of execution; Sot.8b, a. fr.Snh.III, 1 זה בוררוכ׳ each party chooses one judge, and the two judges בּוֹרְרִיןוכ׳ elect a third. Pi. בֵּרַר, בֵּירַר 1) to prove, ascertain. Snh.23b צריך לבָרֵר the claimant must offer clear evidence. Kerith. 24a לב׳ עוון to ascertain whether or not the woman was guilty; Num. R. s. 9, v. בָּעַר. Y.Kidd.III, 63d, v. סִימְפּוֹן. Lev. R. s. 11; v. Nithpa. 2) to sift, select. Y.Ber.IX, 13c top דש זרה ובי׳ he threshed, winnowed and sifted. Y.Ned.I, beg.51a לשונות שביררו להןוכ׳ the terms (for oaths, vows) which the Mishnahs have selected (as substitutes for the real expressions of oaths); Bab. ib. 10b שבדו, v. בָּדָא. (Esth. R. to I, 22 (read:) בירר להם בלשון … רומי מלשון יוני interpreted for them (the Bible) in Latin, v. בָּדָא. The passage is defective; cmp. Y.Meg.I, 71c top. Y.Snh.X, 28a בחרו להם ביררו הברזלוכ׳, read בְּרִיּוּת, they selected (as similes for the Law) the soundness of the iron and the fixedness of the tree; cmp. Num. R. s. 14; Koh. R. to XII, 11. Hof. הוּבְרָר to be cleared up, to be decided (between two alternatives); v. בְּרֵירָה. Bets.4a (a hen is bought either for consumption or for breeding) נשחטה הובְרָרָהוכ׳ by its being killed, it appears that it was originally intended for slaughtering; Ḥull.14a. Nif. נִבְרָר to be selected. Tanḥ. Shlaḥ. 4 נִבְרְרוּ צדיקים they were righteous at the time they were selected. Nithpa. נִתְבָּרֵר 1) to desire clearness, to seek evidence, search for truth. Lev. R. s. 11 (ref. to 2 Sam. 22:26 sq.) בשעהשנ׳ על עסקיו הק״בה בירר לווכ׳ when he desired to be enlightened about his affairs (asking, ‘Whereby shall I know, Gen. 15:8), the Lord enlightened him (ib. 13). Ib. בשעהשנ׳וכ׳ (with ref. to Moses); Midr. Till. to Ps. 18:26 sq. 2) to be confirmed, established. Tanḥ. Ttsavveh 9, end (read:) נִתְבָּרְרָה כהונה בידם through them the priesthood became established. Pesik. Dibré p. 115b> (read as:) Yalk. Jer. 258 לא נ׳ … עד שעמדוכ׳ their prophecies were not fulfilled until Jer. arose.

  Jewish literature > בָּרַר

 • 68 בשל

  בָּשַׁל(b. h.; √בש, sec. r. of באש, cmp. בשם, בשש) to ripen, boil, be done (through natural or artificial heat). Y.Snh.VIII, beg.26a ב׳ הזרעוכ׳ when the seed boils inside (maturity of genital organs), the pot outside becomes dark (genitals are covered with hair). Pi. בִּשֵּׁל, בִּישֵּׁל to mature, cook, roast. Snh.95b לבַשֵּׁל פירות to make the fruits ripen. Ḥull.98b; a. fr.Pes.112a לא תְבַשֵּׁלוכ׳ cook not in a pot which thy neighbor has used before thee (i. e. marry not a divorced woman).Part. Pu. מְבוּשָּׁל. Ned.VI, 1 הנודר מן המב׳וכ׳ he who vows abstinence from anything boiled, is permitted to partake of roasts Ib. 49a באתרא … קרו מב׳ in R. J.s place they call roast likewise mbushshal (cmp. 2 Chr. 35:13); a. fr. Hithpa. הִתְבַּשַּׁל, Nithpa. נִתְבַּשֵּׁל to be boiled, done, ripe. Ter. X, 11. Ḥull.VII, 4; a. fr.Ib. 98b top, v. בָּשֵׁל.Sot.11a; Ex. R. s. 1 בקדרה שבשלווכ׳ in the pot they boiled in, they were boiled, (they were done by as they did by others).

  Jewish literature > בשל

 • 69 בָּשַׁל

  בָּשַׁל(b. h.; √בש, sec. r. of באש, cmp. בשם, בשש) to ripen, boil, be done (through natural or artificial heat). Y.Snh.VIII, beg.26a ב׳ הזרעוכ׳ when the seed boils inside (maturity of genital organs), the pot outside becomes dark (genitals are covered with hair). Pi. בִּשֵּׁל, בִּישֵּׁל to mature, cook, roast. Snh.95b לבַשֵּׁל פירות to make the fruits ripen. Ḥull.98b; a. fr.Pes.112a לא תְבַשֵּׁלוכ׳ cook not in a pot which thy neighbor has used before thee (i. e. marry not a divorced woman).Part. Pu. מְבוּשָּׁל. Ned.VI, 1 הנודר מן המב׳וכ׳ he who vows abstinence from anything boiled, is permitted to partake of roasts Ib. 49a באתרא … קרו מב׳ in R. J.s place they call roast likewise mbushshal (cmp. 2 Chr. 35:13); a. fr. Hithpa. הִתְבַּשַּׁל, Nithpa. נִתְבַּשֵּׁל to be boiled, done, ripe. Ter. X, 11. Ḥull.VII, 4; a. fr.Ib. 98b top, v. בָּשֵׁל.Sot.11a; Ex. R. s. 1 בקדרה שבשלווכ׳ in the pot they boiled in, they were boiled, (they were done by as they did by others).

  Jewish literature > בָּשַׁל

 • 70 בשר

  בָּשַׂר(v. בָּסַר II a. בָּסַם) to be sweet, pleasant. Pi. בִּשֵּׂר, בִּישֵּׂר to gladden, to bring good tidings to; in gen. to announce. Ḥull.87a מְבַשֵּׂר טובותוכ׳ I am bringing good news. Sabb.63a, v. בְּשׂוֹרָה; a. fr.Part. pass. מְבוּשָּׂר informed of good news, assured. Y.Kil.IX, 32b top יהא מב׳ מחיי העו״הב he shall receive a message from the life in the world to come, i. e. he may be assured of salvation; Y.Keth.XII, 35a מכושר לחייוכ׳ … (corr. acc.); Y.Shek.III, end, 47c יהא מב׳ שבן עו״הב הוא. Ex. R. s. 46 אתה מב׳ שמחלתיוכ׳ thou art informed that I have forgiven thee Y.Ber.V, end, 9d; a. e. Nithpa. נִתְבַּשֵּׂר to be gladdened, to receive good tidings. Pesik. R. s. 42 נ׳ בבנים he was assured that he would have children. Gen. R. s. 47; s. 53 נתבשרה בחלב she was assured that she would nurse her child. (v. בָּסַר II.

  Jewish literature > בשר

 • 71 בָּשַׂר

  בָּשַׂר(v. בָּסַר II a. בָּסַם) to be sweet, pleasant. Pi. בִּשֵּׂר, בִּישֵּׂר to gladden, to bring good tidings to; in gen. to announce. Ḥull.87a מְבַשֵּׂר טובותוכ׳ I am bringing good news. Sabb.63a, v. בְּשׂוֹרָה; a. fr.Part. pass. מְבוּשָּׂר informed of good news, assured. Y.Kil.IX, 32b top יהא מב׳ מחיי העו״הב he shall receive a message from the life in the world to come, i. e. he may be assured of salvation; Y.Keth.XII, 35a מכושר לחייוכ׳ … (corr. acc.); Y.Shek.III, end, 47c יהא מב׳ שבן עו״הב הוא. Ex. R. s. 46 אתה מב׳ שמחלתיוכ׳ thou art informed that I have forgiven thee Y.Ber.V, end, 9d; a. e. Nithpa. נִתְבַּשֵּׂר to be gladdened, to receive good tidings. Pesik. R. s. 42 נ׳ בבנים he was assured that he would have children. Gen. R. s. 47; s. 53 נתבשרה בחלב she was assured that she would nurse her child. (v. בָּסַר II.

  Jewish literature > בָּשַׂר

 • 72 בשר

  בְּשַׂר, בְּסַרI ch. sam(בשרto be sweet, pleasant), 1) to be glad; 2) = Pa. Targ. Y. Gen. 21:7. Targ. Y. II ib. 49:21 למִיבְשַׂר. Pa. בַּשֵּׂר, בַּסֵּר as preced. Pi. Targ. Y. I Gen. 49:21. Targ. Jer. 20:15; a. fr. Targ. Y. II Deut. 4:34, v. בַּשְׁקַר. Ithpa. אִתְבִּשַּׂר as preced. Nithpa. Targ. Ruth 1:6; a. e.

  Jewish literature > בשר

 • 73 בסר

  בְּשַׂר, בְּסַרI ch. sam(בשרto be sweet, pleasant), 1) to be glad; 2) = Pa. Targ. Y. Gen. 21:7. Targ. Y. II ib. 49:21 למִיבְשַׂר. Pa. בַּשֵּׂר, בַּסֵּר as preced. Pi. Targ. Y. I Gen. 49:21. Targ. Jer. 20:15; a. fr. Targ. Y. II Deut. 4:34, v. בַּשְׁקַר. Ithpa. אִתְבִּשַּׂר as preced. Nithpa. Targ. Ruth 1:6; a. e.

  Jewish literature > בסר

 • 74 בְּשַׂר

  בְּשַׂר, בְּסַרI ch. sam(בשרto be sweet, pleasant), 1) to be glad; 2) = Pa. Targ. Y. Gen. 21:7. Targ. Y. II ib. 49:21 למִיבְשַׂר. Pa. בַּשֵּׂר, בַּסֵּר as preced. Pi. Targ. Y. I Gen. 49:21. Targ. Jer. 20:15; a. fr. Targ. Y. II Deut. 4:34, v. בַּשְׁקַר. Ithpa. אִתְבִּשַּׂר as preced. Nithpa. Targ. Ruth 1:6; a. e.

  Jewish literature > בְּשַׂר

 • 75 בְּסַר

  בְּשַׂר, בְּסַרI ch. sam(בשרto be sweet, pleasant), 1) to be glad; 2) = Pa. Targ. Y. Gen. 21:7. Targ. Y. II ib. 49:21 למִיבְשַׂר. Pa. בַּשֵּׂר, בַּסֵּר as preced. Pi. Targ. Y. I Gen. 49:21. Targ. Jer. 20:15; a. fr. Targ. Y. II Deut. 4:34, v. בַּשְׁקַר. Ithpa. אִתְבִּשַּׂר as preced. Nithpa. Targ. Ruth 1:6; a. e.

  Jewish literature > בְּסַר

 • 76 גאי

  גאי, גָּאָה(b. h.; √גא, גו, גה to rise; to be arched, caved) to rise, swell; trnsf. to be elated, proud; to be exalted, majestic. Mekh. Bshall., Shirah 2, v. infra. Tosef.M. Kat. I, 7 גּוֹאֶה, v. גָּהָה. Pi. גֵּאָה, גֵּיאָה to exalt. Mekh. l. c. גֵּאַנִּי וגֵאתִיו He (the Lord) exalted me, and I exalt him; Tanḥ. ib. 12 גֵּאַוְנִי וגֵאִיתִיו; Yalk. Ex. 242 וגואותיו (corr. acc.). Y.Taan.III, 67a top (ref. to Job 23:2–9) אני אמרתי להשפילן … לגָאוֹתָן I (the Lord) decreed to humble them (by dearth), and thouto raise them (Bab. ib. 23a הגבהתו). Hithpa. הִתְגָּאֶה, Nithpa. נִתְגָּאֶה to show ones self glorious, exalt ones self, be exalted; (in an evil sense) to be proud, boast, to lord it. Mekh. l. c. (ref. to Ex. 15:1) גָּאָה ועתיד להִתְגָּאוֹת He was glorious and will be Ib. מִתְגָּאֶה הוא על כל המִתְגָּאִים He exalts himself above all those who are boastful, שֶׁבַּמֶּה שאו״ה מתג׳ לפניווכ׳ for that with which the nations boast themselves, becomes the means of their punishment; Tanḥ. l. c.Ḥag.13b, v. גֶּאֶה. Ib. 5b פרנס המתג׳וכ׳ an officer who lords it over the community. B. Bath.98a המתג׳ בטליתוכ׳ who parades the scholars cloak. Tosef.Sot.III, 10 sq. לא נִתְגָּאוּ אלאוכ׳ became haughty only in consequence of the bounties ; Snh.109a. Ber.10b לאחר שאכל ושתה ונתג׳ זה Ms. M. (ed. לאחר שנתג׳; Yalk. Kings … זה ונתג׳; Lev. 616 לאחר שגאה) after this man has eaten and drunk and become haughty, v. גֵּאִים. Lev. R. s. 10 נתג׳ לבו עליו (Ex. R. s. 37 זחה דעתו) became overbearing.

  Jewish literature > גאי

 • 77 גאה

  גאי, גָּאָה(b. h.; √גא, גו, גה to rise; to be arched, caved) to rise, swell; trnsf. to be elated, proud; to be exalted, majestic. Mekh. Bshall., Shirah 2, v. infra. Tosef.M. Kat. I, 7 גּוֹאֶה, v. גָּהָה. Pi. גֵּאָה, גֵּיאָה to exalt. Mekh. l. c. גֵּאַנִּי וגֵאתִיו He (the Lord) exalted me, and I exalt him; Tanḥ. ib. 12 גֵּאַוְנִי וגֵאִיתִיו; Yalk. Ex. 242 וגואותיו (corr. acc.). Y.Taan.III, 67a top (ref. to Job 23:2–9) אני אמרתי להשפילן … לגָאוֹתָן I (the Lord) decreed to humble them (by dearth), and thouto raise them (Bab. ib. 23a הגבהתו). Hithpa. הִתְגָּאֶה, Nithpa. נִתְגָּאֶה to show ones self glorious, exalt ones self, be exalted; (in an evil sense) to be proud, boast, to lord it. Mekh. l. c. (ref. to Ex. 15:1) גָּאָה ועתיד להִתְגָּאוֹת He was glorious and will be Ib. מִתְגָּאֶה הוא על כל המִתְגָּאִים He exalts himself above all those who are boastful, שֶׁבַּמֶּה שאו״ה מתג׳ לפניווכ׳ for that with which the nations boast themselves, becomes the means of their punishment; Tanḥ. l. c.Ḥag.13b, v. גֶּאֶה. Ib. 5b פרנס המתג׳וכ׳ an officer who lords it over the community. B. Bath.98a המתג׳ בטליתוכ׳ who parades the scholars cloak. Tosef.Sot.III, 10 sq. לא נִתְגָּאוּ אלאוכ׳ became haughty only in consequence of the bounties ; Snh.109a. Ber.10b לאחר שאכל ושתה ונתג׳ זה Ms. M. (ed. לאחר שנתג׳; Yalk. Kings … זה ונתג׳; Lev. 616 לאחר שגאה) after this man has eaten and drunk and become haughty, v. גֵּאִים. Lev. R. s. 10 נתג׳ לבו עליו (Ex. R. s. 37 זחה דעתו) became overbearing.

  Jewish literature > גאה

 • 78 גָּאָה

  גאי, גָּאָה(b. h.; √גא, גו, גה to rise; to be arched, caved) to rise, swell; trnsf. to be elated, proud; to be exalted, majestic. Mekh. Bshall., Shirah 2, v. infra. Tosef.M. Kat. I, 7 גּוֹאֶה, v. גָּהָה. Pi. גֵּאָה, גֵּיאָה to exalt. Mekh. l. c. גֵּאַנִּי וגֵאתִיו He (the Lord) exalted me, and I exalt him; Tanḥ. ib. 12 גֵּאַוְנִי וגֵאִיתִיו; Yalk. Ex. 242 וגואותיו (corr. acc.). Y.Taan.III, 67a top (ref. to Job 23:2–9) אני אמרתי להשפילן … לגָאוֹתָן I (the Lord) decreed to humble them (by dearth), and thouto raise them (Bab. ib. 23a הגבהתו). Hithpa. הִתְגָּאֶה, Nithpa. נִתְגָּאֶה to show ones self glorious, exalt ones self, be exalted; (in an evil sense) to be proud, boast, to lord it. Mekh. l. c. (ref. to Ex. 15:1) גָּאָה ועתיד להִתְגָּאוֹת He was glorious and will be Ib. מִתְגָּאֶה הוא על כל המִתְגָּאִים He exalts himself above all those who are boastful, שֶׁבַּמֶּה שאו״ה מתג׳ לפניווכ׳ for that with which the nations boast themselves, becomes the means of their punishment; Tanḥ. l. c.Ḥag.13b, v. גֶּאֶה. Ib. 5b פרנס המתג׳וכ׳ an officer who lords it over the community. B. Bath.98a המתג׳ בטליתוכ׳ who parades the scholars cloak. Tosef.Sot.III, 10 sq. לא נִתְגָּאוּ אלאוכ׳ became haughty only in consequence of the bounties ; Snh.109a. Ber.10b לאחר שאכל ושתה ונתג׳ זה Ms. M. (ed. לאחר שנתג׳; Yalk. Kings … זה ונתג׳; Lev. 616 לאחר שגאה) after this man has eaten and drunk and become haughty, v. גֵּאִים. Lev. R. s. 10 נתג׳ לבו עליו (Ex. R. s. 37 זחה דעתו) became overbearing.

  Jewish literature > גָּאָה

 • 79 גבהּ

  גָּבַהּ(b. h.; v. גבב; cmp. גאה) to be high; to be elated. Meg.15a ג׳ המןוכ׳ (Var. ג׳ לבו של המן) Haman is haughtier than Ahasver (he dared what Ah. did not venture); Yalk. Esth. 1056.Sot.5a ולא ג׳ הר סיני למעלה and Mount Sinai did not rise higher (grow proud). Hif. הִגְבִּיהַּ 1) to raise, elevate; to make elated. Taan.23a a generation which was to be humbled הִגְבַּהְּתּוֹ בתפלתן hast thou lifted up through thy prayer, v. גָּאָה.Erub.55a מי שמַגְבִּיהַּ דעתו עליו כשמים Ms. M. (ed. עליה, ed. Sonc. מגב׳ עצמו כשמ׳; v. Rabb. D. S. a. l.; Yalk. Deut. 940 שמגיס דעתו) who exalts his mind in himself as high as the heavens (who considers himself very wise, ed. who considers himself on account of his knowledge of it as high). Ib. 13b him who lowers himself הק״בה מַגְבִּיהוֹ the Lord will raise, וכל המגביה עצמווכ׳ and whomsoever exalts himself, the Lord will lower; ib. 54a; Ned.55a. Tanḥ. Ki Thissa 14 מַגְבִּיהִים פניהם lifted their faces up; a. fr.Ḥall. III, 1 מַגְבַּהַת הלתה she lifts up (dedicates) the priests share; v., however, גָּבָה. 2) to take up a lost object in order to take possession of it. B. Mets.8a המגביה מציאה לחבירווכ׳ if one takes up an object in behalf of his neighbor; ib. 10a; Bets.39b; a. fr. Hof. הוּגְבַּהּ to be raised. Sot.47b שפלים הוּגְבָּהוּ the low have been raised. Tanḥ. Ki Thissa 5; Lev. R. s. 8 בלשון זהה׳ with the word zeh (Lev. 6:13) has he (Aaron) been raised.Part. מוּגְבַּהּ, f. מוּגְבַּהַת. Y.Shebu.I, 32d bot. what means שְׂאֵת (Lev. 13:2) מוגבהת a raised spot (Sifra Thazr., Neg. ch. I מובחקת, corr. acc.). Hithpa. הִתְגַּבֵּהּ, Nithpa. נִתְגַּבֵּהַּ to be elated, boastful. Tanḥ. Ḥuck. 1 התחיל מִתְגַּבֵּהַּ והולך he beame more and more overbearing (Tanḥ. ed. Bub. ib.; Num. R. s. 18 מתגבר). Num. R. s. 6, beg. נִתְגַּבְּהוּ בעצמם they were proud of their own selves.

  Jewish literature > גבהּ

 • 80 גָּבַהּ

  גָּבַהּ(b. h.; v. גבב; cmp. גאה) to be high; to be elated. Meg.15a ג׳ המןוכ׳ (Var. ג׳ לבו של המן) Haman is haughtier than Ahasver (he dared what Ah. did not venture); Yalk. Esth. 1056.Sot.5a ולא ג׳ הר סיני למעלה and Mount Sinai did not rise higher (grow proud). Hif. הִגְבִּיהַּ 1) to raise, elevate; to make elated. Taan.23a a generation which was to be humbled הִגְבַּהְּתּוֹ בתפלתן hast thou lifted up through thy prayer, v. גָּאָה.Erub.55a מי שמַגְבִּיהַּ דעתו עליו כשמים Ms. M. (ed. עליה, ed. Sonc. מגב׳ עצמו כשמ׳; v. Rabb. D. S. a. l.; Yalk. Deut. 940 שמגיס דעתו) who exalts his mind in himself as high as the heavens (who considers himself very wise, ed. who considers himself on account of his knowledge of it as high). Ib. 13b him who lowers himself הק״בה מַגְבִּיהוֹ the Lord will raise, וכל המגביה עצמווכ׳ and whomsoever exalts himself, the Lord will lower; ib. 54a; Ned.55a. Tanḥ. Ki Thissa 14 מַגְבִּיהִים פניהם lifted their faces up; a. fr.Ḥall. III, 1 מַגְבַּהַת הלתה she lifts up (dedicates) the priests share; v., however, גָּבָה. 2) to take up a lost object in order to take possession of it. B. Mets.8a המגביה מציאה לחבירווכ׳ if one takes up an object in behalf of his neighbor; ib. 10a; Bets.39b; a. fr. Hof. הוּגְבַּהּ to be raised. Sot.47b שפלים הוּגְבָּהוּ the low have been raised. Tanḥ. Ki Thissa 5; Lev. R. s. 8 בלשון זהה׳ with the word zeh (Lev. 6:13) has he (Aaron) been raised.Part. מוּגְבַּהּ, f. מוּגְבַּהַת. Y.Shebu.I, 32d bot. what means שְׂאֵת (Lev. 13:2) מוגבהת a raised spot (Sifra Thazr., Neg. ch. I מובחקת, corr. acc.). Hithpa. הִתְגַּבֵּהּ, Nithpa. נִתְגַּבֵּהַּ to be elated, boastful. Tanḥ. Ḥuck. 1 התחיל מִתְגַּבֵּהַּ והולך he beame more and more overbearing (Tanḥ. ed. Bub. ib.; Num. R. s. 18 מתגבר). Num. R. s. 6, beg. נִתְגַּבְּהוּ בעצמם they were proud of their own selves.

  Jewish literature > גָּבַהּ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»