Перевод: с иврита на английский

nithpa

 • 281 כבש

  כָּבַש(b. h.; cmp. כָּבַס) 1) to press, squeeze. Ohol. VIII, 5 כ׳ את האבןוכ׳ if one pressed a stone on (weighted) the sheet. Bets.23b שהיא כּוֹבֶשֶׂת because it (the wagon) presses (the ground) down. Sabb.XX, 5 לא כוֹבְשִׁין you must not screw down, v. מַכְבֵּש; a. fr.Part. pass. כָּביּש, f. כְּבוּשָׁה pressed, compressed; pressing. Ib. 135a; Tosef. ib. XV (XVI), 9; a. e. ערלה כ׳ היא the foreskin (which seems to be wanting) is pressed (to the membrum). Tosef.Ohol.IX, 4 כאילו אבנים כְּבוּשוֹתוכ׳ as if stones were placed tightly upon them. Ex. R. s. 15 ההר … כְּבוּשִׁין עלוכ׳ a mountain on each side pressing upon (preventing the run of) the springs; a. fr. 2) כ׳ פנים (בקרקע) to press the face into the ground, to hide ones self in fear or shame. Snh.19b כָּבְשוּ פניהם בקרקע they cast their looks down (were afraid to give an opinion). Y. ib. X, 27d (ref. to Is. 7:3) א״ת כובס אלא כּוֹבֵש שהיה כובש פניווכ׳ read not kobes, but kobesh, for he hid his face and fled before him; (Bab. ib. 104a דכבשינהו לאפי Chald.). 3) to press vegetables, meat ; to preserve, pickle. Toh. II, 1 האשה … כּוֹבֶשֶׁתוכ׳ if a woman was pressing vegetables in a pot. Ukts. II, 1 זתים שכְּבָשָׂןוכ׳ olives which one pressed with their leaves; a. fr.Part. pass. כָּביּש preserved substance, pickle. Ḥull97b, a. fr. כ׳ הרי הוא כמבושל preserved substances are in ritual law like cooked.Pl. כְּבוּשִׁין. Pes.II, 6. Y.Sabb.I, 3c bot. כְּבוּשֵׁיהֶן preserves made by gentiles; a. fr. 4) Trnsf. to store, hide. Ḥag.13a (ref. to Prov. 27:26) א״ת כבשים אלא כְּברּשִׁים Ms. M. (missing in ed.; v. Rabb. D. S. a. l. note) read not Kbasim (sheep) but Kbushim (hidden things), v. כִּבְשָׁן; Yalk. Prov. 961.Sot.10b; Macc.23b (ref. to Gen. 38:25) יצאת … ממני יצאו כבושים a divine voice went forth and said, ‘from me went forth the secret things (I declare that Judah is the father of Tamars children; Ar.: ממני היו הדברים כ׳, v. Rabb. D. S. a. l. note 6); Yalk. Gen. 145; Yalk. 1 Sam. 112. 5) to detain (cmp. עצר). Pesik. Bayom, p. 193b>; כָּבְשָׁה אותם מטרונאוכ׳ the matron detained them one day longer; כבשה אותן התורחוכ׳ the Law detained them one day longer (before the Lord); ib. 195a>, sq.; Pesik. R. suppl., s. 4. Gen. R. s. 8, end האיש כּיֹבֵשוכ׳ the man detains his wife from going out; a. e. 6) to suppress, restrain, conquer. Snh.XI, 5 (89a) הכּוֹבֵש את נבואתו (a prophet) who suppresses his prophecy (being afraid to proclaim it). Ab. IV, 1 הכיבש את יצרו who conquers his passion. Lam. R. to V, 1 כובש את הגדול (not כביש), v. זַרְזִיר I. Y.Succ.V, 55b top עד שאתה מְכַבֵּש … בוא וכְבוֹשוכ׳ instead of conquering the barbarians, come and subdue the Jews; Lam. R. to I, 16; ib. to IV, 19. Ex. R. s. 25 הוא כוֹבְשוֹוכ׳ he suppresses (withholds the evidence) and does not produce it.כ׳ עון to suppress guilt, to forgive, cause forgiveness. Pesik. Eth Korb, p. 61b>; Pesik. R. s. 16, v. כֶּבֶש; a. fr.7) to violate. Esth. R. to VII, 7 (read:) הרי הוא כּוֹבְשֵׁנִיוכ׳ behold, he is attacking me in thy presence.8) to pave, grade a road.Part. pass. כָּבוּש, f. כְּבוּשָׁה. Tanḥ. Ḥuck. 20 דרך כ׳ graded road; ib. ed. Bub. 47; Yalk. Num. 764. (Pirké dR. El. ch. 52 כובשים במזלות, read with Yalk. Josh. 22: חושבים; Yalk. Gen. 77 רוגשים. Pi. כִּיבֵּש 1) to press, squeeze.Part. pass. מְכוּבָּש, pl. מְכוּבָּשִׁים. Tosef.Mikv.VI (VII), 17 לכלוכי צואה … המ׳ (ed. Zuck. והמכושים, corr. acc.) secretory substances … which are compressed, i. e. dried up by being sat upon. 2) (cmp. סָלַל II) to press down, make even, grade. Bets.IV, 5 מְכַבְּשִׁין you may press the ashes down (make a graded surface for baking); a. e.Trnsf. to level, make plain. Cant. R. to I, 2 (play on כבשים, Prov. 28:26, v. כֶּבֶש) כְּבָשִׁים … תהי׳ מְכַבֵּש לפניהםוכ׳ it may be read Kbashim ( grades), as long as thy pupils are young, make the words of the Law plain before them; when they are older reveal to them the secrets (reasons) of the Law; Yalk. ib. 985 הֱיֵה כוֹבֵש לפניהם (another expl., v. infra).כ׳ את הריחיים ( to carve steps for the grain, to put the millstones in working order. M. Kat. I, 9; expl. ib. 10a to sharpen the millstones (v. נָקַר I), (oth. opin.) to cut the hole out for the hopper. 3) (interch. with Kal) to conquer, defeat. Y.Peah VII, 20c top שבע שכִּיבְּשוּ seven years during which they were engaged in conquering the land; Ḥull.17a שכבשו. Sifré Deut. 51 לכַבֵּשח״ל עד שלא יְכַבְּשוּוכ׳ to conquer foreign land before they shall have conquered Palestine. Pes.5b נכרי שכִּיבַּשְׁתּוֹ a gentile who is in thy power. Yeb.65b (ref. to וכבשח, Gen. 1:28) איש דרכו לכַבֵּשוכ׳ it is man who conquers (the earth) but not woman; Kidd.35a; a. fr. 4) to suppress, withhold. Cant. R. l. c. תהי׳ מכבש לפניהםוכ׳ withhold from them, i. e. teach them merely the words of the Law without arguments; (another expl., v. supra). 5) (denom. of כֶּבֶש) to storm, climb over. Tosef.Sot.VI, 6 מכבש את הגנותוכ׳ climbing over the garden fences and violating the women; Gen. R. s. 53; Yalk. Gen. 94 מַכְבִּיש Hif. Nif. נִכְבַּש 1) to be pressed down, suppressed. Pesik. Eth. Korb. p. 61b> כל דבר שהוא נ׳ סופו לצוף whatever is pressed down, is liable to come to the surface again; Pesik. R. s. 16. 2) to be submissive. Midr. Till. to Ps. 30, end when scholars sit down ונִכְבָּשִׁין אלו לאלו and are submissive (respectful) to one another; (Sabb.63a ונוחין). 3) to have surreptitious intercourse. Sifra Emor, Par. 6, ch. V נ׳ עם; Yeb.VII, 5 to נ׳ על. Hif. הִכְכִּיש to climb, v. supra. Hithpa. הִתְכַּבֵּש, Nithpa. נִתְכַּבֵּש to be conquered, be taken. Y.Shebi.VI, 36c bot. כמי שנִתְכַּבְּשוּ they are to be treated as if they had been subdued (in the days of Joshua). Ib. שמא נִתְכַּבְּשָׁהמד״ת perhaps it was to be taken by the command of the Law; Y. Yeb.VII, 8a bot. (corr. acc.). Ex. R. s. 18 עכשיו … מִתְכַּבֶּשֶׁת בידו just now Jerusalem may be taken by him (Sennacherib). (Pesik. Zutr., Ekeb, ed. Bub. p. 30 מתכבשים, מתכבשות, v. כָּתַש.

  Jewish literature > כבש

 • 282 כָּבַש

  כָּבַש(b. h.; cmp. כָּבַס) 1) to press, squeeze. Ohol. VIII, 5 כ׳ את האבןוכ׳ if one pressed a stone on (weighted) the sheet. Bets.23b שהיא כּוֹבֶשֶׂת because it (the wagon) presses (the ground) down. Sabb.XX, 5 לא כוֹבְשִׁין you must not screw down, v. מַכְבֵּש; a. fr.Part. pass. כָּביּש, f. כְּבוּשָׁה pressed, compressed; pressing. Ib. 135a; Tosef. ib. XV (XVI), 9; a. e. ערלה כ׳ היא the foreskin (which seems to be wanting) is pressed (to the membrum). Tosef.Ohol.IX, 4 כאילו אבנים כְּבוּשוֹתוכ׳ as if stones were placed tightly upon them. Ex. R. s. 15 ההר … כְּבוּשִׁין עלוכ׳ a mountain on each side pressing upon (preventing the run of) the springs; a. fr. 2) כ׳ פנים (בקרקע) to press the face into the ground, to hide ones self in fear or shame. Snh.19b כָּבְשוּ פניהם בקרקע they cast their looks down (were afraid to give an opinion). Y. ib. X, 27d (ref. to Is. 7:3) א״ת כובס אלא כּוֹבֵש שהיה כובש פניווכ׳ read not kobes, but kobesh, for he hid his face and fled before him; (Bab. ib. 104a דכבשינהו לאפי Chald.). 3) to press vegetables, meat ; to preserve, pickle. Toh. II, 1 האשה … כּוֹבֶשֶׁתוכ׳ if a woman was pressing vegetables in a pot. Ukts. II, 1 זתים שכְּבָשָׂןוכ׳ olives which one pressed with their leaves; a. fr.Part. pass. כָּביּש preserved substance, pickle. Ḥull97b, a. fr. כ׳ הרי הוא כמבושל preserved substances are in ritual law like cooked.Pl. כְּבוּשִׁין. Pes.II, 6. Y.Sabb.I, 3c bot. כְּבוּשֵׁיהֶן preserves made by gentiles; a. fr. 4) Trnsf. to store, hide. Ḥag.13a (ref. to Prov. 27:26) א״ת כבשים אלא כְּברּשִׁים Ms. M. (missing in ed.; v. Rabb. D. S. a. l. note) read not Kbasim (sheep) but Kbushim (hidden things), v. כִּבְשָׁן; Yalk. Prov. 961.Sot.10b; Macc.23b (ref. to Gen. 38:25) יצאת … ממני יצאו כבושים a divine voice went forth and said, ‘from me went forth the secret things (I declare that Judah is the father of Tamars children; Ar.: ממני היו הדברים כ׳, v. Rabb. D. S. a. l. note 6); Yalk. Gen. 145; Yalk. 1 Sam. 112. 5) to detain (cmp. עצר). Pesik. Bayom, p. 193b>; כָּבְשָׁה אותם מטרונאוכ׳ the matron detained them one day longer; כבשה אותן התורחוכ׳ the Law detained them one day longer (before the Lord); ib. 195a>, sq.; Pesik. R. suppl., s. 4. Gen. R. s. 8, end האיש כּיֹבֵשוכ׳ the man detains his wife from going out; a. e. 6) to suppress, restrain, conquer. Snh.XI, 5 (89a) הכּוֹבֵש את נבואתו (a prophet) who suppresses his prophecy (being afraid to proclaim it). Ab. IV, 1 הכיבש את יצרו who conquers his passion. Lam. R. to V, 1 כובש את הגדול (not כביש), v. זַרְזִיר I. Y.Succ.V, 55b top עד שאתה מְכַבֵּש … בוא וכְבוֹשוכ׳ instead of conquering the barbarians, come and subdue the Jews; Lam. R. to I, 16; ib. to IV, 19. Ex. R. s. 25 הוא כוֹבְשוֹוכ׳ he suppresses (withholds the evidence) and does not produce it.כ׳ עון to suppress guilt, to forgive, cause forgiveness. Pesik. Eth Korb, p. 61b>; Pesik. R. s. 16, v. כֶּבֶש; a. fr.7) to violate. Esth. R. to VII, 7 (read:) הרי הוא כּוֹבְשֵׁנִיוכ׳ behold, he is attacking me in thy presence.8) to pave, grade a road.Part. pass. כָּבוּש, f. כְּבוּשָׁה. Tanḥ. Ḥuck. 20 דרך כ׳ graded road; ib. ed. Bub. 47; Yalk. Num. 764. (Pirké dR. El. ch. 52 כובשים במזלות, read with Yalk. Josh. 22: חושבים; Yalk. Gen. 77 רוגשים. Pi. כִּיבֵּש 1) to press, squeeze.Part. pass. מְכוּבָּש, pl. מְכוּבָּשִׁים. Tosef.Mikv.VI (VII), 17 לכלוכי צואה … המ׳ (ed. Zuck. והמכושים, corr. acc.) secretory substances … which are compressed, i. e. dried up by being sat upon. 2) (cmp. סָלַל II) to press down, make even, grade. Bets.IV, 5 מְכַבְּשִׁין you may press the ashes down (make a graded surface for baking); a. e.Trnsf. to level, make plain. Cant. R. to I, 2 (play on כבשים, Prov. 28:26, v. כֶּבֶש) כְּבָשִׁים … תהי׳ מְכַבֵּש לפניהםוכ׳ it may be read Kbashim ( grades), as long as thy pupils are young, make the words of the Law plain before them; when they are older reveal to them the secrets (reasons) of the Law; Yalk. ib. 985 הֱיֵה כוֹבֵש לפניהם (another expl., v. infra).כ׳ את הריחיים ( to carve steps for the grain, to put the millstones in working order. M. Kat. I, 9; expl. ib. 10a to sharpen the millstones (v. נָקַר I), (oth. opin.) to cut the hole out for the hopper. 3) (interch. with Kal) to conquer, defeat. Y.Peah VII, 20c top שבע שכִּיבְּשוּ seven years during which they were engaged in conquering the land; Ḥull.17a שכבשו. Sifré Deut. 51 לכַבֵּשח״ל עד שלא יְכַבְּשוּוכ׳ to conquer foreign land before they shall have conquered Palestine. Pes.5b נכרי שכִּיבַּשְׁתּוֹ a gentile who is in thy power. Yeb.65b (ref. to וכבשח, Gen. 1:28) איש דרכו לכַבֵּשוכ׳ it is man who conquers (the earth) but not woman; Kidd.35a; a. fr. 4) to suppress, withhold. Cant. R. l. c. תהי׳ מכבש לפניהםוכ׳ withhold from them, i. e. teach them merely the words of the Law without arguments; (another expl., v. supra). 5) (denom. of כֶּבֶש) to storm, climb over. Tosef.Sot.VI, 6 מכבש את הגנותוכ׳ climbing over the garden fences and violating the women; Gen. R. s. 53; Yalk. Gen. 94 מַכְבִּיש Hif. Nif. נִכְבַּש 1) to be pressed down, suppressed. Pesik. Eth. Korb. p. 61b> כל דבר שהוא נ׳ סופו לצוף whatever is pressed down, is liable to come to the surface again; Pesik. R. s. 16. 2) to be submissive. Midr. Till. to Ps. 30, end when scholars sit down ונִכְבָּשִׁין אלו לאלו and are submissive (respectful) to one another; (Sabb.63a ונוחין). 3) to have surreptitious intercourse. Sifra Emor, Par. 6, ch. V נ׳ עם; Yeb.VII, 5 to נ׳ על. Hif. הִכְכִּיש to climb, v. supra. Hithpa. הִתְכַּבֵּש, Nithpa. נִתְכַּבֵּש to be conquered, be taken. Y.Shebi.VI, 36c bot. כמי שנִתְכַּבְּשוּ they are to be treated as if they had been subdued (in the days of Joshua). Ib. שמא נִתְכַּבְּשָׁהמד״ת perhaps it was to be taken by the command of the Law; Y. Yeb.VII, 8a bot. (corr. acc.). Ex. R. s. 18 עכשיו … מִתְכַּבֶּשֶׁת בידו just now Jerusalem may be taken by him (Sennacherib). (Pesik. Zutr., Ekeb, ed. Bub. p. 30 מתכבשים, מתכבשות, v. כָּתַש.

  Jewish literature > כָּבַש

 • 283 כהן

  כָּהַן(b. h.), Nithpa. נִתְכַּהֵן (denom. of כֹּהֵן) to be appointed priest, to act as priest. Zeb.101b לא נ׳ פנחסוכ׳ Phineas was not appointed high priest until Ib. 102a לא נ׳ משהוכ׳ Moses acted as priest only during

  Jewish literature > כהן

 • 284 כָּהַן

  כָּהַן(b. h.), Nithpa. נִתְכַּהֵן (denom. of כֹּהֵן) to be appointed priest, to act as priest. Zeb.101b לא נ׳ פנחסוכ׳ Phineas was not appointed high priest until Ib. 102a לא נ׳ משהוכ׳ Moses acted as priest only during

  Jewish literature > כָּהַן

 • 285 כון

  כּוּן(b. h.) to stand, exist, be firm. Pi. כִּיוֵּון 1) to straighten. Sifré Deut. 308 מְכַוְּונוֹ במעגילה he tries to straighten the wood in a press; Yalk. Deut. 942 (not מכינן); Pesik. Zutr. Haăz. (ed. Bub. V, p. 11 1) נתנו לאומן שיְכַוְּונוֹ he gave it to a mechanic to straighten it. 2) to place in a line, direct. Macc.II, 5 (9b) מְכַוְּונִין להן דרךוכ׳ Ms. M. (ed. ומְכוּוָּנוֹת להן דרכים, v. infra) we make for them direct roads from one place of refuge to the other. 3) to determine exactly (place, time). Y.Erub.V, 22c לְכַוֵּין את הרוחות how to determine exactly the four cardinal points (v. רָבַע). Ib. bot. הארון היה מְכַוֵּיןוכ׳ the Ark indicated for them the points of the compass. Gen. R. s. 15, beg., v. כִּוּוּן. M. Kat. 10a אין יכול לכַוֵּין אימראוכ׳ is unable to sew the fringe accurately on the bosom of the shirt. Ber.7a לכַוֵּין אותה שעה to seize the opportunity of just that moment; a. fr. 4) (with לב or sub. לב) to direct or prepare ones mind, to pay attention, to do a thing with an intention. Ber.II, 1 אם כ׳ לבו if he (while reading in the Law) had his mind directed (to the Shma); ib. 13a אם כ׳ לבו לקרות it means, he read with attention (to the sense, not merely like one going over the text for correction). R. Hash. 28b כ׳ לבו לצאת he had the intention of complying with the law (v. יָצָא); opp. (כ׳) לשמוע he directed his attention to listening, i. e. heard the sound with consciousness (but without devotion); v. כַּוָּונָה. Ber.V, 1 היו שוהין … כדי שיְכַוְּונוּ לבםוכ׳ tarried a while before prayer, in order to direct their hearts to their Father in heaven. Y. ib. II, 5a חזקה כִּוֵּין the presumption is that he read with attention; a. fr.Part. pass. מְכוּוָּן, f. מְכוּוָּנָה, מְכוּוֶּנֶת; pl. מְכוּוָּנִים, … נִין; מְכוּוָּנוֹת a) in a line, corresponding. Y.Kil.V, beg.30b עריס המכ׳ a straight bed of vines, opp. מעוקם. Ib. מכ׳ הן they (the vines) are in a straight line. Y.Ber.IV, 8c top בית … מ׳ כנגד … של מעלן the situation of the earthly Holy of Holies corresponds with that of the heavenly Macc.II, 5 ומכוונות להן דרכים (not … נת), v. supra. Ib. 9b ומכוונות היו כמיןוכ׳ (Ms. M. ומכוונין הן) and they (the three towns on this side and those on the other side of the Jordan respectively) were in straight parallel lines like two rows in a vineyard; a. fr.b) exact, precise. Toh. III, 1 sq. כביצה מ׳ exactly the quantity of an egg. Mikv. VII, 6; Ḥag.19a; Gitt.16a. Hif. הֵכִין to put in proper position, to prepare; to hold ready, to designate. Bets.2b (ref. to Ex. 16:5) חול מֵכִין לשבתוכ׳ a week day prepares for the Sabbath (that which has become ready for use on a week day may be used on the Sabbath), but a Holy Day does not prepare for the succeeding Sabbath, ואין שבת מֵכִינָה ליו״ט nor can the Sabbath prepare for a succeeding Holy Day, v. הֲכָנָה.Meg.12b (play on ממוכן, Esth. 1:14) כלום הֵכִינוּוכ׳ have they (the Persians) arranged a table before thee?; Esth. R. to l. c. מי מֵכִיןוכ׳ who arranges an altar ?; a. fr.Tosef.Maasr.I, 4 משיכינו ed. Zuck., Var. משייבינו, read: משיניצו.Part. pass. מוּכָן prepared, designated, ready. Bets.I, 2 עפר מ׳ מבעוד יום dust (for covering the blood) made ready a day before. Ib. אפר כירה מ׳ הוא ashes of the stove are considered ready (destined to be used for the purpose). Ib. III, 4 אין זה מן המ׳ this is not among the things designated for use on the Holy Day. Ib. IV, 6.Meg. l. c. (play on ממוכן, v. supra) שמ׳ לפורענות he was ready for evil; a. fr. Hithpa. הִתְכַּיֵּון, הִתְכַּוֵּון, Nithpa. נִתְכַּוֵּין 1) to be made straight, to be remedied (cmp. תכן). Pesik. Zutr. l. c. אין אתם מִתְכַּוְּונִים אלא באור you (your crookedness) can be remedied only through fire; Sifré Deut. L, 100. אין אתם הולכים אלא לאור; Yalk. Deut l. c. הולכין אלא לאחור (corr. acc.). 2) to prepare ones self. Y.Meg.I, 71c (ref. to הִכּוֹן, Am. 4:12) הִתְכַּוֵּון לקראתוכ׳ put thyself in proper condition to meet thy God. 3) to intend, propose. B. Kam.VIII. 1 עד שיהא מִתְכַּ יֵן unless he did it with malicious intent. Tosef.Naz.III, 10 לא נִתְכֵּוַּונְתִּי אלא כמותה my intention was to be exactly like her (as to her vow). Ib. 14 מישנ׳ לעלותוכ׳ if he who had the intention to eat the flesh of swine ; v. עָלָה. Sabb.22a ובלבד שלא יִתְכַּוֵּיןוכ׳ provided he has not the intention of making a groove.Bets.23a, a. fr. דבר שאינו מִתְכַּ׳ a forbidden act which was produced without intent, i. e. an unintended but unavoidable effect of a permitted act. R. Hash. 28b. Pes.53b, a. fr. שניהם … נִתְכַּוְּונוּ both meant the same thing; a. fr. Polel כּוֹנֵן to establish, base firmly. Ex. R. s. 15 מבקש לְכוֹנֵן עולמים wanted to establish worlds. Ib. על אלו אני מְכוֹנֵןוכ׳ upon those (the patriarchs) I will establish the world.Part. pass. מְכוֹנָן, f. מְבוֹנֶנֶת. Midr. Sam. ch. 16 (ref. to הכינני, 1 Kings 2:24) בזכות התורה המ׳ בארון (the world exists) for the sake of the Law that is put up straight in the holy Ark.

  Jewish literature > כון

 • 286 כּוּן

  כּוּן(b. h.) to stand, exist, be firm. Pi. כִּיוֵּון 1) to straighten. Sifré Deut. 308 מְכַוְּונוֹ במעגילה he tries to straighten the wood in a press; Yalk. Deut. 942 (not מכינן); Pesik. Zutr. Haăz. (ed. Bub. V, p. 11 1) נתנו לאומן שיְכַוְּונוֹ he gave it to a mechanic to straighten it. 2) to place in a line, direct. Macc.II, 5 (9b) מְכַוְּונִין להן דרךוכ׳ Ms. M. (ed. ומְכוּוָּנוֹת להן דרכים, v. infra) we make for them direct roads from one place of refuge to the other. 3) to determine exactly (place, time). Y.Erub.V, 22c לְכַוֵּין את הרוחות how to determine exactly the four cardinal points (v. רָבַע). Ib. bot. הארון היה מְכַוֵּיןוכ׳ the Ark indicated for them the points of the compass. Gen. R. s. 15, beg., v. כִּוּוּן. M. Kat. 10a אין יכול לכַוֵּין אימראוכ׳ is unable to sew the fringe accurately on the bosom of the shirt. Ber.7a לכַוֵּין אותה שעה to seize the opportunity of just that moment; a. fr. 4) (with לב or sub. לב) to direct or prepare ones mind, to pay attention, to do a thing with an intention. Ber.II, 1 אם כ׳ לבו if he (while reading in the Law) had his mind directed (to the Shma); ib. 13a אם כ׳ לבו לקרות it means, he read with attention (to the sense, not merely like one going over the text for correction). R. Hash. 28b כ׳ לבו לצאת he had the intention of complying with the law (v. יָצָא); opp. (כ׳) לשמוע he directed his attention to listening, i. e. heard the sound with consciousness (but without devotion); v. כַּוָּונָה. Ber.V, 1 היו שוהין … כדי שיְכַוְּונוּ לבםוכ׳ tarried a while before prayer, in order to direct their hearts to their Father in heaven. Y. ib. II, 5a חזקה כִּוֵּין the presumption is that he read with attention; a. fr.Part. pass. מְכוּוָּן, f. מְכוּוָּנָה, מְכוּוֶּנֶת; pl. מְכוּוָּנִים, … נִין; מְכוּוָּנוֹת a) in a line, corresponding. Y.Kil.V, beg.30b עריס המכ׳ a straight bed of vines, opp. מעוקם. Ib. מכ׳ הן they (the vines) are in a straight line. Y.Ber.IV, 8c top בית … מ׳ כנגד … של מעלן the situation of the earthly Holy of Holies corresponds with that of the heavenly Macc.II, 5 ומכוונות להן דרכים (not … נת), v. supra. Ib. 9b ומכוונות היו כמיןוכ׳ (Ms. M. ומכוונין הן) and they (the three towns on this side and those on the other side of the Jordan respectively) were in straight parallel lines like two rows in a vineyard; a. fr.b) exact, precise. Toh. III, 1 sq. כביצה מ׳ exactly the quantity of an egg. Mikv. VII, 6; Ḥag.19a; Gitt.16a. Hif. הֵכִין to put in proper position, to prepare; to hold ready, to designate. Bets.2b (ref. to Ex. 16:5) חול מֵכִין לשבתוכ׳ a week day prepares for the Sabbath (that which has become ready for use on a week day may be used on the Sabbath), but a Holy Day does not prepare for the succeeding Sabbath, ואין שבת מֵכִינָה ליו״ט nor can the Sabbath prepare for a succeeding Holy Day, v. הֲכָנָה.Meg.12b (play on ממוכן, Esth. 1:14) כלום הֵכִינוּוכ׳ have they (the Persians) arranged a table before thee?; Esth. R. to l. c. מי מֵכִיןוכ׳ who arranges an altar ?; a. fr.Tosef.Maasr.I, 4 משיכינו ed. Zuck., Var. משייבינו, read: משיניצו.Part. pass. מוּכָן prepared, designated, ready. Bets.I, 2 עפר מ׳ מבעוד יום dust (for covering the blood) made ready a day before. Ib. אפר כירה מ׳ הוא ashes of the stove are considered ready (destined to be used for the purpose). Ib. III, 4 אין זה מן המ׳ this is not among the things designated for use on the Holy Day. Ib. IV, 6.Meg. l. c. (play on ממוכן, v. supra) שמ׳ לפורענות he was ready for evil; a. fr. Hithpa. הִתְכַּיֵּון, הִתְכַּוֵּון, Nithpa. נִתְכַּוֵּין 1) to be made straight, to be remedied (cmp. תכן). Pesik. Zutr. l. c. אין אתם מִתְכַּוְּונִים אלא באור you (your crookedness) can be remedied only through fire; Sifré Deut. L, 100. אין אתם הולכים אלא לאור; Yalk. Deut l. c. הולכין אלא לאחור (corr. acc.). 2) to prepare ones self. Y.Meg.I, 71c (ref. to הִכּוֹן, Am. 4:12) הִתְכַּוֵּון לקראתוכ׳ put thyself in proper condition to meet thy God. 3) to intend, propose. B. Kam.VIII. 1 עד שיהא מִתְכַּ יֵן unless he did it with malicious intent. Tosef.Naz.III, 10 לא נִתְכֵּוַּונְתִּי אלא כמותה my intention was to be exactly like her (as to her vow). Ib. 14 מישנ׳ לעלותוכ׳ if he who had the intention to eat the flesh of swine ; v. עָלָה. Sabb.22a ובלבד שלא יִתְכַּוֵּיןוכ׳ provided he has not the intention of making a groove.Bets.23a, a. fr. דבר שאינו מִתְכַּ׳ a forbidden act which was produced without intent, i. e. an unintended but unavoidable effect of a permitted act. R. Hash. 28b. Pes.53b, a. fr. שניהם … נִתְכַּוְּונוּ both meant the same thing; a. fr. Polel כּוֹנֵן to establish, base firmly. Ex. R. s. 15 מבקש לְכוֹנֵן עולמים wanted to establish worlds. Ib. על אלו אני מְכוֹנֵןוכ׳ upon those (the patriarchs) I will establish the world.Part. pass. מְכוֹנָן, f. מְבוֹנֶנֶת. Midr. Sam. ch. 16 (ref. to הכינני, 1 Kings 2:24) בזכות התורה המ׳ בארון (the world exists) for the sake of the Law that is put up straight in the holy Ark.

  Jewish literature > כּוּן

 • 287 כלי

  כלי, כָּלָא, כָּלָה(b. h.; v. כָּלַל) 1) to enclose; to restrain, keep back. Midr. Till. to Ps. 113 לִכְלוֹת את המכהוכ׳ to ward this plague off from thee. Midd. IV, 6 כֹּלֵה עֹרֵב ‘keeping off the raven, an arrangement of iron points on the roof of the Temple; Sabb.90a כּוֹלֵי עורב (pl.) Ms. M. (ed. כַּלְיָיא ch.; 5. Rabb. D. S. a. l. note); Men.107a כולי Ms. M. (ed. כַּלְיָה); M. Kat. 9a כולי Ms. M. (ed. כליא); Arakh.6a כליה.Part. pass. כָּלוּי. Y.Naz.II, beg.51d כ׳ אני ממנו I will be restrained from it (for ‘I will abstain). 2) (cmp. שלם) to be full, to be finished, to cease. Ber.39a צריך שתִּכְלֶה ברכהוכ׳ the benediction must be finished simultaneously with breaking the bread. Tanḥ. Ki Thissa 5 כבר כָּלוּ ישראלוכ׳ Israel would have ceased to exist; (Pesik. Shek., p. 13b> היו … מְכוּלִּין, v. infra). Snh.97b כלו כל הקצין all the predicted terms of redemption are ended (have passed by); a. fr.(Pesik. R. s. 12 מת וכלה בקבר, read: וכלה.Part. (fr. כּוּל, cmp. חוּל, part. חולות a. חלות) כָּל. Snh.17a (ref. to כלאם, Num. 11:28) הטל … והן כָּלִין מאליהם throw upon them the care for the public, and they will cease (to prophesy) of themselves; a. fr. Pi. כִּלָּה 1) to finish, cease. Yoma 60b (ref to Lev. 16:20) אם כפר כ׳ when he has atoned (for the sanctuary), he has finished (his task). Ib. אם כ׳ כפר when he has done all (the prescribed ritual), he has achieved atonement; Sifra Aḥăré ch. IV, Par. 4; a. e.Tanḥ. Vayetse 2 מְכַלִּין את שדותיהן they reap their fields entirely (leaving no corners for the poor). Snh.67b כַּלֵּה מִדַּבְּרוֹתֶיךָ ולךוכ׳ (some ed. כלך, v. Rabb. D. S. a. l. note) cease from thy homiletical interpretations, and turn to ; Midr. Till. to Ps. 104:6; Ex. R. s. 10, v. כַּלֵּךְ. 2) to finish, destroy. Y.Shek.VI, 50b top (ref. to מכלות, 2 Chr. 4:21) הן כִּילּוּוכ׳ they (these vessels) consumed all the gold (of the country); Men.29a שכִּילַּתּוֹוכ׳ it consumed Pesik. R. s. 2 שכי׳ אותהוכ׳ whom the Lord destroyed. Num. R. s. 3 היה הארון מְכַלֶּה בבניוכ׳ the Ark made havoc among the sons of Kehath (who had charge of it; cmp. 2 Sam. 6:7). Mekh. Bshall., Amalek, s.2 לכַלָּן to destroy them. Y. Ḥag.II, 78a bot. (cited in Tosaf. to Ḥag.17b a. v. אלא) ובלבד שיְכַלֶּה עיסתו (ed. שיבלים) provided he has used up all his dough for the day; a. fr.Part. pass. מְכוּלֶּה, pl. מְכוּלִּין. Pesik. Shek., p. 13b> כבר היו ישראל מ׳וכ׳ Israel would then have been destroyed; a. e. Hithpa. הִתְכַּלֶּה, Nithpa. נִתְכַּלֶּה to be destroyed, visited by death. Num. R. s. 5 היו מִתְכַּלִּין they were diminished. Ib. שלא יִתְכַּלּוּ מןוכ׳ that they may not be destroyed from the world. Ib. s. 3 לא נ׳וכ׳ not one of them was missing on being counted ; a. e.

  Jewish literature > כלי

 • 288 כלא

  כלי, כָּלָא, כָּלָה(b. h.; v. כָּלַל) 1) to enclose; to restrain, keep back. Midr. Till. to Ps. 113 לִכְלוֹת את המכהוכ׳ to ward this plague off from thee. Midd. IV, 6 כֹּלֵה עֹרֵב ‘keeping off the raven, an arrangement of iron points on the roof of the Temple; Sabb.90a כּוֹלֵי עורב (pl.) Ms. M. (ed. כַּלְיָיא ch.; 5. Rabb. D. S. a. l. note); Men.107a כולי Ms. M. (ed. כַּלְיָה); M. Kat. 9a כולי Ms. M. (ed. כליא); Arakh.6a כליה.Part. pass. כָּלוּי. Y.Naz.II, beg.51d כ׳ אני ממנו I will be restrained from it (for ‘I will abstain). 2) (cmp. שלם) to be full, to be finished, to cease. Ber.39a צריך שתִּכְלֶה ברכהוכ׳ the benediction must be finished simultaneously with breaking the bread. Tanḥ. Ki Thissa 5 כבר כָּלוּ ישראלוכ׳ Israel would have ceased to exist; (Pesik. Shek., p. 13b> היו … מְכוּלִּין, v. infra). Snh.97b כלו כל הקצין all the predicted terms of redemption are ended (have passed by); a. fr.(Pesik. R. s. 12 מת וכלה בקבר, read: וכלה.Part. (fr. כּוּל, cmp. חוּל, part. חולות a. חלות) כָּל. Snh.17a (ref. to כלאם, Num. 11:28) הטל … והן כָּלִין מאליהם throw upon them the care for the public, and they will cease (to prophesy) of themselves; a. fr. Pi. כִּלָּה 1) to finish, cease. Yoma 60b (ref to Lev. 16:20) אם כפר כ׳ when he has atoned (for the sanctuary), he has finished (his task). Ib. אם כ׳ כפר when he has done all (the prescribed ritual), he has achieved atonement; Sifra Aḥăré ch. IV, Par. 4; a. e.Tanḥ. Vayetse 2 מְכַלִּין את שדותיהן they reap their fields entirely (leaving no corners for the poor). Snh.67b כַּלֵּה מִדַּבְּרוֹתֶיךָ ולךוכ׳ (some ed. כלך, v. Rabb. D. S. a. l. note) cease from thy homiletical interpretations, and turn to ; Midr. Till. to Ps. 104:6; Ex. R. s. 10, v. כַּלֵּךְ. 2) to finish, destroy. Y.Shek.VI, 50b top (ref. to מכלות, 2 Chr. 4:21) הן כִּילּוּוכ׳ they (these vessels) consumed all the gold (of the country); Men.29a שכִּילַּתּוֹוכ׳ it consumed Pesik. R. s. 2 שכי׳ אותהוכ׳ whom the Lord destroyed. Num. R. s. 3 היה הארון מְכַלֶּה בבניוכ׳ the Ark made havoc among the sons of Kehath (who had charge of it; cmp. 2 Sam. 6:7). Mekh. Bshall., Amalek, s.2 לכַלָּן to destroy them. Y. Ḥag.II, 78a bot. (cited in Tosaf. to Ḥag.17b a. v. אלא) ובלבד שיְכַלֶּה עיסתו (ed. שיבלים) provided he has used up all his dough for the day; a. fr.Part. pass. מְכוּלֶּה, pl. מְכוּלִּין. Pesik. Shek., p. 13b> כבר היו ישראל מ׳וכ׳ Israel would then have been destroyed; a. e. Hithpa. הִתְכַּלֶּה, Nithpa. נִתְכַּלֶּה to be destroyed, visited by death. Num. R. s. 5 היו מִתְכַּלִּין they were diminished. Ib. שלא יִתְכַּלּוּ מןוכ׳ that they may not be destroyed from the world. Ib. s. 3 לא נ׳וכ׳ not one of them was missing on being counted ; a. e.

  Jewish literature > כלא

 • 289 כָּלָא

  כלי, כָּלָא, כָּלָה(b. h.; v. כָּלַל) 1) to enclose; to restrain, keep back. Midr. Till. to Ps. 113 לִכְלוֹת את המכהוכ׳ to ward this plague off from thee. Midd. IV, 6 כֹּלֵה עֹרֵב ‘keeping off the raven, an arrangement of iron points on the roof of the Temple; Sabb.90a כּוֹלֵי עורב (pl.) Ms. M. (ed. כַּלְיָיא ch.; 5. Rabb. D. S. a. l. note); Men.107a כולי Ms. M. (ed. כַּלְיָה); M. Kat. 9a כולי Ms. M. (ed. כליא); Arakh.6a כליה.Part. pass. כָּלוּי. Y.Naz.II, beg.51d כ׳ אני ממנו I will be restrained from it (for ‘I will abstain). 2) (cmp. שלם) to be full, to be finished, to cease. Ber.39a צריך שתִּכְלֶה ברכהוכ׳ the benediction must be finished simultaneously with breaking the bread. Tanḥ. Ki Thissa 5 כבר כָּלוּ ישראלוכ׳ Israel would have ceased to exist; (Pesik. Shek., p. 13b> היו … מְכוּלִּין, v. infra). Snh.97b כלו כל הקצין all the predicted terms of redemption are ended (have passed by); a. fr.(Pesik. R. s. 12 מת וכלה בקבר, read: וכלה.Part. (fr. כּוּל, cmp. חוּל, part. חולות a. חלות) כָּל. Snh.17a (ref. to כלאם, Num. 11:28) הטל … והן כָּלִין מאליהם throw upon them the care for the public, and they will cease (to prophesy) of themselves; a. fr. Pi. כִּלָּה 1) to finish, cease. Yoma 60b (ref to Lev. 16:20) אם כפר כ׳ when he has atoned (for the sanctuary), he has finished (his task). Ib. אם כ׳ כפר when he has done all (the prescribed ritual), he has achieved atonement; Sifra Aḥăré ch. IV, Par. 4; a. e.Tanḥ. Vayetse 2 מְכַלִּין את שדותיהן they reap their fields entirely (leaving no corners for the poor). Snh.67b כַּלֵּה מִדַּבְּרוֹתֶיךָ ולךוכ׳ (some ed. כלך, v. Rabb. D. S. a. l. note) cease from thy homiletical interpretations, and turn to ; Midr. Till. to Ps. 104:6; Ex. R. s. 10, v. כַּלֵּךְ. 2) to finish, destroy. Y.Shek.VI, 50b top (ref. to מכלות, 2 Chr. 4:21) הן כִּילּוּוכ׳ they (these vessels) consumed all the gold (of the country); Men.29a שכִּילַּתּוֹוכ׳ it consumed Pesik. R. s. 2 שכי׳ אותהוכ׳ whom the Lord destroyed. Num. R. s. 3 היה הארון מְכַלֶּה בבניוכ׳ the Ark made havoc among the sons of Kehath (who had charge of it; cmp. 2 Sam. 6:7). Mekh. Bshall., Amalek, s.2 לכַלָּן to destroy them. Y. Ḥag.II, 78a bot. (cited in Tosaf. to Ḥag.17b a. v. אלא) ובלבד שיְכַלֶּה עיסתו (ed. שיבלים) provided he has used up all his dough for the day; a. fr.Part. pass. מְכוּלֶּה, pl. מְכוּלִּין. Pesik. Shek., p. 13b> כבר היו ישראל מ׳וכ׳ Israel would then have been destroyed; a. e. Hithpa. הִתְכַּלֶּה, Nithpa. נִתְכַּלֶּה to be destroyed, visited by death. Num. R. s. 5 היו מִתְכַּלִּין they were diminished. Ib. שלא יִתְכַּלּוּ מןוכ׳ that they may not be destroyed from the world. Ib. s. 3 לא נ׳וכ׳ not one of them was missing on being counted ; a. e.

  Jewish literature > כָּלָא

 • 290 כָּלָה

  כלי, כָּלָא, כָּלָה(b. h.; v. כָּלַל) 1) to enclose; to restrain, keep back. Midr. Till. to Ps. 113 לִכְלוֹת את המכהוכ׳ to ward this plague off from thee. Midd. IV, 6 כֹּלֵה עֹרֵב ‘keeping off the raven, an arrangement of iron points on the roof of the Temple; Sabb.90a כּוֹלֵי עורב (pl.) Ms. M. (ed. כַּלְיָיא ch.; 5. Rabb. D. S. a. l. note); Men.107a כולי Ms. M. (ed. כַּלְיָה); M. Kat. 9a כולי Ms. M. (ed. כליא); Arakh.6a כליה.Part. pass. כָּלוּי. Y.Naz.II, beg.51d כ׳ אני ממנו I will be restrained from it (for ‘I will abstain). 2) (cmp. שלם) to be full, to be finished, to cease. Ber.39a צריך שתִּכְלֶה ברכהוכ׳ the benediction must be finished simultaneously with breaking the bread. Tanḥ. Ki Thissa 5 כבר כָּלוּ ישראלוכ׳ Israel would have ceased to exist; (Pesik. Shek., p. 13b> היו … מְכוּלִּין, v. infra). Snh.97b כלו כל הקצין all the predicted terms of redemption are ended (have passed by); a. fr.(Pesik. R. s. 12 מת וכלה בקבר, read: וכלה.Part. (fr. כּוּל, cmp. חוּל, part. חולות a. חלות) כָּל. Snh.17a (ref. to כלאם, Num. 11:28) הטל … והן כָּלִין מאליהם throw upon them the care for the public, and they will cease (to prophesy) of themselves; a. fr. Pi. כִּלָּה 1) to finish, cease. Yoma 60b (ref to Lev. 16:20) אם כפר כ׳ when he has atoned (for the sanctuary), he has finished (his task). Ib. אם כ׳ כפר when he has done all (the prescribed ritual), he has achieved atonement; Sifra Aḥăré ch. IV, Par. 4; a. e.Tanḥ. Vayetse 2 מְכַלִּין את שדותיהן they reap their fields entirely (leaving no corners for the poor). Snh.67b כַּלֵּה מִדַּבְּרוֹתֶיךָ ולךוכ׳ (some ed. כלך, v. Rabb. D. S. a. l. note) cease from thy homiletical interpretations, and turn to ; Midr. Till. to Ps. 104:6; Ex. R. s. 10, v. כַּלֵּךְ. 2) to finish, destroy. Y.Shek.VI, 50b top (ref. to מכלות, 2 Chr. 4:21) הן כִּילּוּוכ׳ they (these vessels) consumed all the gold (of the country); Men.29a שכִּילַּתּוֹוכ׳ it consumed Pesik. R. s. 2 שכי׳ אותהוכ׳ whom the Lord destroyed. Num. R. s. 3 היה הארון מְכַלֶּה בבניוכ׳ the Ark made havoc among the sons of Kehath (who had charge of it; cmp. 2 Sam. 6:7). Mekh. Bshall., Amalek, s.2 לכַלָּן to destroy them. Y. Ḥag.II, 78a bot. (cited in Tosaf. to Ḥag.17b a. v. אלא) ובלבד שיְכַלֶּה עיסתו (ed. שיבלים) provided he has used up all his dough for the day; a. fr.Part. pass. מְכוּלֶּה, pl. מְכוּלִּין. Pesik. Shek., p. 13b> כבר היו ישראל מ׳וכ׳ Israel would then have been destroyed; a. e. Hithpa. הִתְכַּלֶּה, Nithpa. נִתְכַּלֶּה to be destroyed, visited by death. Num. R. s. 5 היו מִתְכַּלִּין they were diminished. Ib. שלא יִתְכַּלּוּ מןוכ׳ that they may not be destroyed from the world. Ib. s. 3 לא נ׳וכ׳ not one of them was missing on being counted ; a. e.

  Jewish literature > כָּלָה

 • 291 כנס

  כָּנַס(b. h.; v. כּוֹס I) 1) to collect, gather; to cover, shelter, bring home. B. Kam.VI, 1 הכּוֹנס צאן לדיר he who takes the flock into the stall; a. fr.כ׳ משקה to absorb liquids through pores, opp. to הוציא to let liquids escape through pores. Nidd.49a יביא … אם כָּנְסָהוכ׳ get a tub full of water and put the pot in, if it draws water Kel. X, 8 היו בכוֹנֵס משקח (sub. נקובין) if the vessels were so porous as to be called absorbers of liquids. Nidd. l. c. כיצד … לידע אם ניקב בכונס משקה how do we examine to find out whether a vessel is porous to the extent of absorbing liquids? (v. supra); a. fr.Esp. to take a woman home, to consummate a marriage by conducting a woman to ones house, to wed, v. אֵירוּסִין a. נִישּׂוּאִין. Keth.3b וברביעי כּוֹנְסָהּ and on the fourth day of the week he weds her. Ib. ומסכנה ואילך נהגו … לִכְנוֹסוכ׳ and from the days of persecution … the people adopted the custom to wed on the third day; … ובשני לא יִכְנוֹס but on the second day one must not marry. Y.Yeb.IV, 6b כְּנָסָהּ ולאוכ׳ he took her to his home but did not touch her ; a. fr.Part. pass. כְּנוּסָה. Y.Sot.II, 18b top שומרת יבםוכ׳ neither while waiting for the yabam nor after having been taken to his house. 2) (of a sore) ( to gather, to grow smaller, to contract, opp. פשה. Neg. IV, 7; Tosef. ib. II, 6; Sifra Thazr., Neg., Par. 2, ch. 2; a. e. 3) (archit.) to recede, to form a settle or recess in a wall. Midd. III, 1 עלה אמהוכ׳ אמה (the altar) rose one cubit and then receded one cubit; Men.97b.Y.Erub.VII, 24b bot. (of an inclined plane) עולה אמה וכוֹנֵס שלש it rises vertically one cubit, while the incline measures three cubits, v. כִּיבּוּש.Part. pass. כָּנוּס, f. כְּנוּסָה. Tosef.Erub.I, 10 כותל שצידו אחד כ׳ מחבירווכ׳ a wall which is more receding on one side than on the other, either the inner wall being even ; Erub.9b; 15a; (Y. ib. 19b top כותל הנכנס). Y.Succ.I, 52a אפי׳ כנוסה כמה even if the reduction be ever so large. Nif. נִכְנַס 1) to be brought in, to enter, opp. יצא; to assemble, meet. Erub. 65a, v. סוֹד. Ib. 15b נ׳ ויוצא is easily passed in and out. Kel. IX, 7 מלא … נ׳ when a piece of the size … can be passed, לא נ׳ when it cannot pass (exactly fitting in). Y.Erub.I, 18c bot. אין … לִיכָּנֵסוכ׳ it is not the habit of man to enter through one door and leave through another.Ḥull.3a, a. fr. יוצא ונ׳ superintending by going in and out. Sabb.137b כשםשנ׳ … יִכָּנסוכ׳ as he (the child) has been entered into the covenant, so may he be introduced to the study of the Law Snh.101a נִכְנְסוּ תלמידיווכ׳ his pupils came together to visit him. Tosef.Ber.VII (VI), 19, a. e. לא יִכָּנֵס אדם להרוכ׳ one must not enter the Temple mount Meg.I, 3 מקום שנִכְנָסִיןוכ׳ a place where the country people are in the habit of assembling on Mondays ; a. fr. 2) to form a recess or settle. Y.Erub.I, 19b top, v. supra. 3) to be married, v. supra. Y.Yeb.IV, 6b הִיכָּנְסִיוכ׳ be my wife and raise thy sisters children; Koh. R. to IX, 9; a. fr. Pi. כִּינֵּס to gather, collect. Tosef.Ber.VII (VI), 24 בשעת המְכַנְּסִין … כַּנֵּס when people collect (learning), scatter, when they scatter (are indifferent), gather in (withdraw); v. בְּדַר; Ber.63a המכניסים (read: המְכַנְּ׳, v. Rabb. D. S. a. l. note 9). Ex. R. s. 17, beg. שכִּינְּסָן מעל הארץ which (waters) he gathered from upon the land. Deut. R. s. 3 כִּינְּסָה את בניה she assembled her children; a. fr.Part. pass. מְכוּנָּס, f. מְכוּנֶּסֶת; pl. מְכוּנָּסִין, מְכוּנָּסוֹת. Erub.21a (מים) מ׳ collected water, opp. מים חיים. Midr. Till. to Ps. 70 הרי הצאן מכ׳ the flock is gathered again. Neg. IV, 3 במ׳ when the hairs on the leprous spot are close together, opp. מפוזר; a. fr. Hif. הִכְנִיס to bring in, to lay in, store up; to introduce, pass; to initiate. Lev. R. s. 9 הִכְנִיסוֹ לביתו he invited him to his house. Ex. R. s. 20 אם אני מַכְנִיסָןוכ׳ if I lead them now into the land. Ib. ה׳ יינווכ׳ he stored his wine in the cellar. Men.97a ומכניס קנהוכ׳ and passes a tube under it. Sabb.118b ה׳ ידווכ׳ put his hand under his belt. Ib. מַכְנִיסֵי שבת who usher the Sabbath in (with prayer). Ib. 137b להַכְנִיסוֹ בבריתווכ׳ to initiate him into the covenant (v. supra). Y.Yeb.I, 3a bot. הרי אתם מַכְנִיסִין ראשיוכ׳ you want me to put my head between two great mountains. Mekh. Bshall., Shir., s.6 לא מוציא ולא מַכְנִיס neither lets escape nor receives, v. נוֹד; a. fr. Hithpa. הִתְכַּנֵּס, Nithpa. נִתְכַּנֵּס 1) to assemble, meet, be reunited. Taan.27b מִתְכַּנְּסִין לבה״כ meet at the synagogue. Gen. R. s. 39, a. e. אם מתכנסין כלוכ׳ if all human beings were to join for creating ; Cant. R. to I, 3 מִתְכַּנְּשִׁין. Mekh. Bshall.s.6 אין הגליות מִתְכַּנְּסוֹתוכ׳ the diaspora will be reunited only as a reward for faith; a. fr.Gen. R. s. 12, beg. מתכנסין ויוצאין; (Koh. R. to II, 12 נכנסין) they go in and out. 2) to gather, become closer (v. supra). Neg. I, 6 נִתְכַּנְּסָה the sore gathered.

  Jewish literature > כנס

 • 292 כָּנַס

  כָּנַס(b. h.; v. כּוֹס I) 1) to collect, gather; to cover, shelter, bring home. B. Kam.VI, 1 הכּוֹנס צאן לדיר he who takes the flock into the stall; a. fr.כ׳ משקה to absorb liquids through pores, opp. to הוציא to let liquids escape through pores. Nidd.49a יביא … אם כָּנְסָהוכ׳ get a tub full of water and put the pot in, if it draws water Kel. X, 8 היו בכוֹנֵס משקח (sub. נקובין) if the vessels were so porous as to be called absorbers of liquids. Nidd. l. c. כיצד … לידע אם ניקב בכונס משקה how do we examine to find out whether a vessel is porous to the extent of absorbing liquids? (v. supra); a. fr.Esp. to take a woman home, to consummate a marriage by conducting a woman to ones house, to wed, v. אֵירוּסִין a. נִישּׂוּאִין. Keth.3b וברביעי כּוֹנְסָהּ and on the fourth day of the week he weds her. Ib. ומסכנה ואילך נהגו … לִכְנוֹסוכ׳ and from the days of persecution … the people adopted the custom to wed on the third day; … ובשני לא יִכְנוֹס but on the second day one must not marry. Y.Yeb.IV, 6b כְּנָסָהּ ולאוכ׳ he took her to his home but did not touch her ; a. fr.Part. pass. כְּנוּסָה. Y.Sot.II, 18b top שומרת יבםוכ׳ neither while waiting for the yabam nor after having been taken to his house. 2) (of a sore) ( to gather, to grow smaller, to contract, opp. פשה. Neg. IV, 7; Tosef. ib. II, 6; Sifra Thazr., Neg., Par. 2, ch. 2; a. e. 3) (archit.) to recede, to form a settle or recess in a wall. Midd. III, 1 עלה אמהוכ׳ אמה (the altar) rose one cubit and then receded one cubit; Men.97b.Y.Erub.VII, 24b bot. (of an inclined plane) עולה אמה וכוֹנֵס שלש it rises vertically one cubit, while the incline measures three cubits, v. כִּיבּוּש.Part. pass. כָּנוּס, f. כְּנוּסָה. Tosef.Erub.I, 10 כותל שצידו אחד כ׳ מחבירווכ׳ a wall which is more receding on one side than on the other, either the inner wall being even ; Erub.9b; 15a; (Y. ib. 19b top כותל הנכנס). Y.Succ.I, 52a אפי׳ כנוסה כמה even if the reduction be ever so large. Nif. נִכְנַס 1) to be brought in, to enter, opp. יצא; to assemble, meet. Erub. 65a, v. סוֹד. Ib. 15b נ׳ ויוצא is easily passed in and out. Kel. IX, 7 מלא … נ׳ when a piece of the size … can be passed, לא נ׳ when it cannot pass (exactly fitting in). Y.Erub.I, 18c bot. אין … לִיכָּנֵסוכ׳ it is not the habit of man to enter through one door and leave through another.Ḥull.3a, a. fr. יוצא ונ׳ superintending by going in and out. Sabb.137b כשםשנ׳ … יִכָּנסוכ׳ as he (the child) has been entered into the covenant, so may he be introduced to the study of the Law Snh.101a נִכְנְסוּ תלמידיווכ׳ his pupils came together to visit him. Tosef.Ber.VII (VI), 19, a. e. לא יִכָּנֵס אדם להרוכ׳ one must not enter the Temple mount Meg.I, 3 מקום שנִכְנָסִיןוכ׳ a place where the country people are in the habit of assembling on Mondays ; a. fr. 2) to form a recess or settle. Y.Erub.I, 19b top, v. supra. 3) to be married, v. supra. Y.Yeb.IV, 6b הִיכָּנְסִיוכ׳ be my wife and raise thy sisters children; Koh. R. to IX, 9; a. fr. Pi. כִּינֵּס to gather, collect. Tosef.Ber.VII (VI), 24 בשעת המְכַנְּסִין … כַּנֵּס when people collect (learning), scatter, when they scatter (are indifferent), gather in (withdraw); v. בְּדַר; Ber.63a המכניסים (read: המְכַנְּ׳, v. Rabb. D. S. a. l. note 9). Ex. R. s. 17, beg. שכִּינְּסָן מעל הארץ which (waters) he gathered from upon the land. Deut. R. s. 3 כִּינְּסָה את בניה she assembled her children; a. fr.Part. pass. מְכוּנָּס, f. מְכוּנֶּסֶת; pl. מְכוּנָּסִין, מְכוּנָּסוֹת. Erub.21a (מים) מ׳ collected water, opp. מים חיים. Midr. Till. to Ps. 70 הרי הצאן מכ׳ the flock is gathered again. Neg. IV, 3 במ׳ when the hairs on the leprous spot are close together, opp. מפוזר; a. fr. Hif. הִכְנִיס to bring in, to lay in, store up; to introduce, pass; to initiate. Lev. R. s. 9 הִכְנִיסוֹ לביתו he invited him to his house. Ex. R. s. 20 אם אני מַכְנִיסָןוכ׳ if I lead them now into the land. Ib. ה׳ יינווכ׳ he stored his wine in the cellar. Men.97a ומכניס קנהוכ׳ and passes a tube under it. Sabb.118b ה׳ ידווכ׳ put his hand under his belt. Ib. מַכְנִיסֵי שבת who usher the Sabbath in (with prayer). Ib. 137b להַכְנִיסוֹ בבריתווכ׳ to initiate him into the covenant (v. supra). Y.Yeb.I, 3a bot. הרי אתם מַכְנִיסִין ראשיוכ׳ you want me to put my head between two great mountains. Mekh. Bshall., Shir., s.6 לא מוציא ולא מַכְנִיס neither lets escape nor receives, v. נוֹד; a. fr. Hithpa. הִתְכַּנֵּס, Nithpa. נִתְכַּנֵּס 1) to assemble, meet, be reunited. Taan.27b מִתְכַּנְּסִין לבה״כ meet at the synagogue. Gen. R. s. 39, a. e. אם מתכנסין כלוכ׳ if all human beings were to join for creating ; Cant. R. to I, 3 מִתְכַּנְּשִׁין. Mekh. Bshall.s.6 אין הגליות מִתְכַּנְּסוֹתוכ׳ the diaspora will be reunited only as a reward for faith; a. fr.Gen. R. s. 12, beg. מתכנסין ויוצאין; (Koh. R. to II, 12 נכנסין) they go in and out. 2) to gather, become closer (v. supra). Neg. I, 6 נִתְכַּנְּסָה the sore gathered.

  Jewish literature > כָּנַס

 • 293 כנס

  כְּנַסch. sam( Hithpa. הִתְכַּנֵּס, Nithpa. נִתְכַּנֵּס to assemble, meet, be reunited), 1) to gather, receive. Targ. Ps. 41:7 Ms. (ed. כנף, h. text קבץ). Targ. Esth. 4:16 (Targ. II Esth. ib. כנוש). Targ. Y. Gen. 18:3 אֵיכְנוֹסוכ׳ I shall receive the passers-by.V. כְּנַש. 2) to marry. Y.Erub.III, 21b top ומִיכְנַסְנִיךְ ליום פלן and to marry thee before such a date; Y.Gitt.VII, end, 49a ומנכסיך (corr. acc.). Ib. ולא כְנַסְתִּיךְ and I shall not have married thee. Y.Keth.I, beg.24d אילין דכַנְסִיןוכ׳ those who marry widows; a. fr. 3) to enter. Y.Snh.VI, 23c bot. כיון דכ׳ when he had entered; a. e.Targ. Esth. 2:21; 4:17, v. בְּנַס. Pa. כַּנֵּס to gather, heap. Targ. Ps. 33:7 Ms. (ed. מַכְנִיס Af.). Ib. 147:2 (Ms. Pe.). Ithpe. אִתְכְּנֵס to be gathered, to assemble. Targ. 1 Chr. 11:1 (ed. Lag. a. Rahmer אתכניש׳). Targ. Ps. 47:10 Ms. (ed. אתכנש׳).

  Jewish literature > כנס

 • 294 כְּנַס

  כְּנַסch. sam( Hithpa. הִתְכַּנֵּס, Nithpa. נִתְכַּנֵּס to assemble, meet, be reunited), 1) to gather, receive. Targ. Ps. 41:7 Ms. (ed. כנף, h. text קבץ). Targ. Esth. 4:16 (Targ. II Esth. ib. כנוש). Targ. Y. Gen. 18:3 אֵיכְנוֹסוכ׳ I shall receive the passers-by.V. כְּנַש. 2) to marry. Y.Erub.III, 21b top ומִיכְנַסְנִיךְ ליום פלן and to marry thee before such a date; Y.Gitt.VII, end, 49a ומנכסיך (corr. acc.). Ib. ולא כְנַסְתִּיךְ and I shall not have married thee. Y.Keth.I, beg.24d אילין דכַנְסִיןוכ׳ those who marry widows; a. fr. 3) to enter. Y.Snh.VI, 23c bot. כיון דכ׳ when he had entered; a. e.Targ. Esth. 2:21; 4:17, v. בְּנַס. Pa. כַּנֵּס to gather, heap. Targ. Ps. 33:7 Ms. (ed. מַכְנִיס Af.). Ib. 147:2 (Ms. Pe.). Ithpe. אִתְכְּנֵס to be gathered, to assemble. Targ. 1 Chr. 11:1 (ed. Lag. a. Rahmer אתכניש׳). Targ. Ps. 47:10 Ms. (ed. אתכנש׳).

  Jewish literature > כְּנַס

 • 295 כסי

  כסי, כָּסָהI (cmp. כסח) to make incisions, mark, count. Part. pass. כָּסוּי marked, distinguished. Pesik. R. s. 39 (ref. to Ps. 81:4, v. כֶּסֶא) מהו בכסא בחדש שהוא כ׳ (not כיסוי) what is bakkesé? In the month which is marked (v. infra). Nif. נִכְסֶה, Nithpa. נִתְכַּסֶּה to be marked, distinguished. Lev. R. s. 29 (ref. to Ps. l. c.) וכל החדשים אינן נִכְסִין אלא ליום חגנו are all other months (or New Moon Days) not marked?But (it must be marked by) ‘a festive day; (read:) והלא ניסן חדש נִכְסֶה ויש לו חג: חגו בפני עצמו (Ar. … חדש ונתכסה) but is not Nisan a marked month with a festival? (Answ.) Its festival is separate from it (not coinciding with the New Moon Day); אלא איזהו חדש נ׳ ויש לו חגוכ׳ but what month is there that is marked and has a festival, and that on the same day?; Pesik. Baḥod., p. 153a>.

  Jewish literature > כסי

 • 296 כסה I

  כסי, כָּסָהI (cmp. כסח) to make incisions, mark, count. Part. pass. כָּסוּי marked, distinguished. Pesik. R. s. 39 (ref. to Ps. 81:4, v. כֶּסֶא) מהו בכסא בחדש שהוא כ׳ (not כיסוי) what is bakkesé? In the month which is marked (v. infra). Nif. נִכְסֶה, Nithpa. נִתְכַּסֶּה to be marked, distinguished. Lev. R. s. 29 (ref. to Ps. l. c.) וכל החדשים אינן נִכְסִין אלא ליום חגנו are all other months (or New Moon Days) not marked?But (it must be marked by) ‘a festive day; (read:) והלא ניסן חדש נִכְסֶה ויש לו חג: חגו בפני עצמו (Ar. … חדש ונתכסה) but is not Nisan a marked month with a festival? (Answ.) Its festival is separate from it (not coinciding with the New Moon Day); אלא איזהו חדש נ׳ ויש לו חגוכ׳ but what month is there that is marked and has a festival, and that on the same day?; Pesik. Baḥod., p. 153a>.

  Jewish literature > כסה I

 • 297 כָּסָה

  כסי, כָּסָהI (cmp. כסח) to make incisions, mark, count. Part. pass. כָּסוּי marked, distinguished. Pesik. R. s. 39 (ref. to Ps. 81:4, v. כֶּסֶא) מהו בכסא בחדש שהוא כ׳ (not כיסוי) what is bakkesé? In the month which is marked (v. infra). Nif. נִכְסֶה, Nithpa. נִתְכַּסֶּה to be marked, distinguished. Lev. R. s. 29 (ref. to Ps. l. c.) וכל החדשים אינן נִכְסִין אלא ליום חגנו are all other months (or New Moon Days) not marked?But (it must be marked by) ‘a festive day; (read:) והלא ניסן חדש נִכְסֶה ויש לו חג: חגו בפני עצמו (Ar. … חדש ונתכסה) but is not Nisan a marked month with a festival? (Answ.) Its festival is separate from it (not coinciding with the New Moon Day); אלא איזהו חדש נ׳ ויש לו חגוכ׳ but what month is there that is marked and has a festival, and that on the same day?; Pesik. Baḥod., p. 153a>.

  Jewish literature > כָּסָה

 • 298 כסס

  כָּסַס 1) to cut, grind, chew, nibble. Tosef.Ber.IV, 6 הכּוֹסֵס חטים he who chews wheat grains; Ber.37a; a. fr.Num. R. s. 11 (ref. to אש אכלת, Ex. 24:17) שבע … היו כוֹסְסוֹת זו בזו seven partitions (strata) of fire were eating into one another; Pesik. Haḥod. p. 45a>; Pesik. R. s. 15 בוססות (corr. acc.); v. טָכַס. 2) (b. h.) to make incisions, to mark, count. Mekh. Bo. s. 3; Pes.61a; Y. ib. V, 32a bot., v. נָכַס. Pilp. כִּסְכֵּס to chew Tanḥ. Vayigg. 3 מְכַסְכֵּס בשיניו cut (the bronze peas) with his teeth.V. סִכְסֵךְ II. Nithpa. נִתְכַּסְכֵּס, נִיכַּ׳ to be gnawed at (by fire), be charred. Y.Bets. IV, 62c bot. בשביל שלא תִכַּסְכֵּס (prob. to be read תתכ׳) that it (the log) may not catch fire.

  Jewish literature > כסס

 • 299 כָּסַס

  כָּסַס 1) to cut, grind, chew, nibble. Tosef.Ber.IV, 6 הכּוֹסֵס חטים he who chews wheat grains; Ber.37a; a. fr.Num. R. s. 11 (ref. to אש אכלת, Ex. 24:17) שבע … היו כוֹסְסוֹת זו בזו seven partitions (strata) of fire were eating into one another; Pesik. Haḥod. p. 45a>; Pesik. R. s. 15 בוססות (corr. acc.); v. טָכַס. 2) (b. h.) to make incisions, to mark, count. Mekh. Bo. s. 3; Pes.61a; Y. ib. V, 32a bot., v. נָכַס. Pilp. כִּסְכֵּס to chew Tanḥ. Vayigg. 3 מְכַסְכֵּס בשיניו cut (the bronze peas) with his teeth.V. סִכְסֵךְ II. Nithpa. נִתְכַּסְכֵּס, נִיכַּ׳ to be gnawed at (by fire), be charred. Y.Bets. IV, 62c bot. בשביל שלא תִכַּסְכֵּס (prob. to be read תתכ׳) that it (the log) may not catch fire.

  Jewish literature > כָּסַס

 • 300 כפר

  כָּפַר(b. h.; cmp. כפף) 1) to bend, arch over, cover; v. כְּפוֹר, כּוֹפֶר 2) ( to pass over with ones palm, to wipe out, rub (cmp. חפף), to deny, withhold the truth by claiming ignorance; to ignore (mostly with ב of the object). B. Mets.4a הכּוֹפֵר במלוה he who denied having received a loan (and was refuted before being sworn, v. הֶיסֵּת). Ib. על מה שכ׳וכ׳ he is sworn on what he denied. Shebu.IV, 1 עד שיִכְפְּרוּ בהן בב״ד until they declare their ignorance (of the testimony) before court. Ib. 4 כָּפְרוּ שניהןוכ׳ if both witnesses pleaded ignorance at the same time. Ib. כָּפְרָה הראשונה if the first set of witnesses pleaded ignorance. Ib. VI, 3 והודה …וכ׳ בקרקעוֹת and defendant admits the debt concerning vessels, but denies it as to landed estate. Sabb.116a מכירין וכוֹפְרִין they know (true religion) and yet are disbelievers. Cant. R. to I, 14 (play On הכפר, ib.) שכ׳ באו״ה He disowned the gentiles (did not assist them), opp. הודה; a. v. fr.כ׳ בעיקר to deny the principle of religion (unity of God). B. Bath.16b; a. fr.Snh.39a א״ל כּוֹפֵר ed. (Ms. M. קיסר) an infidel said Hif. הִכְפִּיר (v. כַּפָּרָה) to say of a person, ‘May his death be an atonement for his sins! euphem. for to be angry at. Pes.69a אל תַּכְפִּירֵנִי בשעת הדין ed. (Ms. M. a. Ar. תְּכַפְּרֵנִי) do not make me an atonement (saying תהא מיתתו כפרה) at the time of judgment (differ. in comm.); Ab. Zar.46b (some eds. תכפריני). Pi. כִּיפֵּר, כִּפֵּר ( to wipe out, to forgive, atone; to procure forgiveness. Yoma 5a כאילו לא כ׳ וכפר as if he (the priest) had not procured atonement (in the proper manner), although he has procured atonement (for the person concerned); Neg. XIV, 10 כ׳ ומעלין עליו כאילו לא כ׳ he has brought atonement, but it is accounted to the officiating priest as if he had not done so. Ber.55a כל זמן … מזבח מְכַפֵּר עלוכ׳ as long as the Temple existed, the altar was the means of atonement for Israel, but now each mans table must be the means of atonement (ref. to Ez. 41:22). Tanḥ. Vayishl. 6 כשם … מְכַפֶּרֶתוכ׳ as the altar brings atonement, so does she (the chaste wife) atone for her household. Kidd.57a, a. e. מכשיר ומכפר, v. כָּשֵׁר I; a. v. frAb. Zar.46b, v. supra). Hithpa. הִתְכַּפֵּר, Nithpa. נִתְכַּפֵּר to be expiated; to be forgiven. R. Hash. 18a; Yeb.105a (ref. to 1 Sam. 3:14) בזבח … מִתְכַּפֵּרוכ׳ through sacrifice … it will not be expiated, but it may be so by the study of the Law. Shebu.12a אשם … שנִתְכַּפְּרוּ בעליו an animal dedicated for a guilt-offering … whose owner has otherwise obtained atonement; (Tem.III, 3 שכִּפְּרוּוכ׳ whose owner has procured atonement) Yoma 50b, a. e. המִתְכַּפֵּר he for whose atonement the animal is dedicated. Ib. 51b שאין הצבור מִתְכַּפְּרִין בו as the community is not to obtain forgiveness through it (the bullock); a. fr.Y.Macc.XII, 31d bot. יעשה … ויִתְכַּפֶּר לו let him repent and he shall be forgiven; Pesik. Shub. p. 158b>; Yalk. Ez. 358; Yalk. Ps. 702. Tanḥ Trum. 8 נתכ׳ להם they were forgiven; a. fr.

  Jewish literature > כפר


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»