Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

nefis

 • 1 бороться

  savaşmak,
  mücadele etmek,
  boğuşmak
  * * *
  1) врз savaşmak; mücadele etmek; savaşım / mücadele / kavga vermek; boğuşmak

  боро́ться за мир — barış savaşımı / mücadelesi vermek, barış için savaşmak

  боро́ться за интере́сы рабо́чего кла́сса — işçi sınıfının çıkarlarını savunmak

  боро́ться с контрреволю́цией — karşıdevrimle savaşmak

  боро́ться про́тив раси́зма — ırkçılığa karşı savaşmak

  боро́ться за власть — iktidar mücadelesi / kavgası yapmak

  боро́ться за высо́кий урожа́й — ürünün bol olması için çaba(lar) göstermek

  боро́ться с тру́дностями — zorlukları yenmeye çalışmak, zorluklarla boğuşmak

  на симпо́зиуме боро́лись две иде́и — sempozyumda iki düşünce çakışmıştı

  боро́ться со сме́ртью — ölümle güreşmek / pençeleşmek

  боро́ться с во́лнами — dalgalarla boğuşmak

  боро́ться с эпидеми́ческими боле́знями — salgın hastalıklarla mücadele etmek

  боро́ться за ли́дерство — спорт. liderlik için çekişmek

  боро́ться за очки́ — спорт. puan mücadelesi yapmak

  в э́том де́ле ему́ с тобо́й не боро́ться — bu işte seninle yarışamaz / boy ölçüşemez o!

  2) спорт. güreşmek, güreş tutmak

  в мо́лодости и я боро́лся — ben de gençliğimde güreş tuttum

  ••

  боро́ться с (сами́м) собо́й — nefis mücadelesi yapmak

  боро́ться со сном — uykuyla boğuşmak

  Русско-турецкий словарь > бороться

 • 2 гастроном

  nefis yemek meraklısı,
  gurme; bakkal (dükkânı)
  * * *
  м
  1) ( знаток вкусной пищи) nefis yemek meraklısı, ağzının tadını bilen
  2) ( магазин) yiyecek mağazası

  Русско-турецкий словарь > гастроном

 • 3 отличный

  1) mükemmel, pek iyi, alâ, pekâlâ, nefis, enfes

  отли́чное обслу́живание — mükemmel servis

  отли́чное блю́до — mükemmel / alâ / nefis bir yemek

  соглаша́йся - рабо́та отли́чная — kabul et, iş misk gibi!

  2) (отличающийся от кого-чего-л.) farklı, değişik

  Русско-турецкий словарь > отличный

 • 4 пахнуть

  I п`ахнуть
  kokmak, kokusu olmak тж. перен.

  пахнуть как ро́за — gül gibi kokmak

  ро́за чуде́сно па́хнет — gülün pek nefis bir kokusu var

  па́хло шашлыко́м — havada şiş kebabı kokusu vardı

  па́хнет войно́й — разг. ortalık savaş kokuyor; ortalıkta bir savaş kokusu var

  тут серьёзностью и не па́хнет — разг. bunda ciddiyetin kokusu bile yok

  ••

  па́хнет по́рохом — barut kokusu geliyor

  II пахн`уть
  сов., в соч.

  пахну́ло арома́том цвето́в — çiçek kokusu geldi

  через откры́тую дверь в купе́ пахну́ло хо́лодом — açık kapıdan kompartımana soğuk hava doluverdi

  Русско-турецкий словарь > пахнуть

 • 5 прекрасный

  1) ( красивый) çok güzel
  2) ( отличный) çok iyi / güzel, fevkalade (güzel), mükemmel; nefis, enfes; güzelim

  мир прекра́сен — bu dünya güzeldir

  прекра́сный за́пах — misk gibi bir koku

  э́то прекра́сное блю́до — bu enfes / pek nefis bir yemektir

  в ту прекра́сную ле́тнюю ночь — o güzelim yaz gecesi

  3) (прекра́сное) → сущ., с güzellik, güzel

  чу́вство прекра́сного — güzellik duygusu

  Русско-турецкий словарь > прекрасный

 • 6 тонкий

  ince; nefis
  * * *
  1) врз ince

  то́нкие ни́тки — ince iplik

  то́нкая бума́га — ince kağıt

  то́нкий песо́к — ince kum

  то́нкая та́лия — ince bel

  высо́кий, то́нкий ю́ноша — uzun boylu ince yapılı bir delikanlı

  то́нкий про́филь — zarif profil

  то́нкие па́льцы — ince parmaklar

  то́нкий слой пы́ли — ince toz tabakası

  то́нкая ли́ния — ince çizgi

  то́нкий го́лос — ince ses

  то́нкий свист — tiz ıslık

  то́нкие бро́ви — ince / kalem kaş

  э́то о́чень то́нкая рабо́та — bu çok ince bir iştir

  вы́шивка то́нкой рабо́ты — ince nakış

  проведены́ то́нкие расчёты — ince hesaplar yapıldı

  то́нкая сати́ра — ince yergi

  то́нкая насме́шка — ince alay

  то́нкая остро́та — ince / zarif espri

  он - челове́к то́нкий — ince bir adamdır

  то́нкий слух, то́нкое у́хо — ince kulak

  челове́к то́нкого ума́ — ince zekalı bir adam

  то́нкая ложь — ince yalan(lar)

  то́нкие блю́да — nefis / ince yemekler

  са́мые то́нкие ви́на — enfes şaraplar

  ••

  то́нкий инструме́нт — hassas alet

  то́нкая кишка́ — анат. ince bağırsak

  то́нкая бе́стия — hinoğlu hin

  где то́нко, там и рвётся — погов. ip inceldiği yerden / ince yerinden kopar

  Русско-турецкий словарь > тонкий

См. также в других словарях:

 • nefis — 1. sf., Ar. nefīs Pek hoş, istek uyandıran, çok güzel Akşamları soğuk yemekler yiyorum ama nefis şeylerdi. R. H. Karay 2. is., fsi, Ar. nefs 1) Öz varlık, kişilik Çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü. Ö. Seyfettin 2) İnsanın yeme içme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Nefis — Provenance. Prénom d origine arabe. Signifie: précieux, de grande valeur Histoire. Depuis maintenant quatorze siècles, la plupart des musulmans, de par le monde, qu ils soient asiatiques, africains, européens ou américains, ont à coeur de choisir …   Dictionnaire des prénoms français, arabes et bretons

 • NEFİS — (Bak: Nefs …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NEFİS(E) — Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • nefis izzeti — is. Kişinin öz saygısı, kişiliği, yüceliği, onuru, izzetinefis Bu gülmek, bir nefis izzeti yarasının kanamasını örtüyordu. R. E. Ünaydın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nefis muhasebesi — is. İnsanın isteklerini, hırslarını ve yaptıklarını gözden geçirmesi, doğru veya yanlışlarını vicdanının süzgecinden geçirip bir değerlendirme yapması Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller nefis muhasebesi yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nefis muhasebesi yapmak — insan isteklerini, hırslarını ve yaptıklarını gözden geçirmek, doğru veya yanlışlarını vicdanının süzgecinden geçirip bir değerlendirme yapmak Normal yaşamının çekişmeleri içinde tekerlenip giden insan, bayramlarda bir nefis muhasebesi yapmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nefis mücadelesi — is. İnsanın, kendi nefsinin isteklerini önleme çabası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nefis müdafaası — is. Korunma, kendini, öz benliğini koruma, nefsi müdafaa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • NEFİS-PEREST — Şeriat kanunlarına aykırı olarak, ahlâk kaidesini tanımadan nefsinin isteklerine uyan. Nefsine taparcasına düşkün olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NEFİS-PERVER — f. Nefsini çok sevip besleyen, nefsi isteklerine çok düşkün …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»