Перевод: с испанского на галисийский

necesito+tres+voluntarios+para+limpiar+el+patio

 • 1 limpiar

  v. limpar

  Diccionario Español-Gali > limpiar

 • 2 alii

  (lat.) xeralmente na loc. et alii (abrev. frecuentemente et al.), colócase tralo nome do primeiro autor cando nunha obra interveñen máis de tres autores. o equivalente é outros

  Diccionario Español-Gali > alii

 • 3 alzar

  (v.t.) alzar (os pregos impresos para a súa corta e compaxinación)

  Diccionario Español-Gali > alzar

 • 4 cizalla

  (s.f.) cizalla, guillotina (artefacto de imprenta para a corta de papel)

  Diccionario Español-Gali > cizalla

 • 5 clic- clic

  (s.m.) onomatopeya substantivada do ruído producido polo botón do rato (vid. ratón) ó pulsalo para seleccionar unha opción, fixar o cursos en pantalla, etc. pl. clics. vénse usando o verbo derivado clicar, facer clic co rato

  Diccionario Español-Gali > clic- clic

 • 6 componer

  (v.t.) compoñer/compor, escribir (mecánica ou electronicamente) o texto en caracteres aptos para a súa reproducción definitiva. fam. picar

  Diccionario Español-Gali > componer

 • 7 corondel

  (s.m.) corondel, signo tipográfico (regreta ou filete para a separación de columnas)

  Diccionario Español-Gali > corondel

 • 8 cubo 1

  s.m. cubo (poliedro regular) 2: s.m. cubo (torreón que sobresae dunha muralla) 3 caldeiro, balde (recipiente para líquidos)

  Diccionario Español-Gali > cubo 1

 • 9 disquetera

  (s.f.) disqueteira, dispositivo de aloxamento e uso dos disquetes º caixa para a súa almacenaxe

  Diccionario Español-Gali > disquetera

 • 10 engarce

  1 s.m. engarzamento,enganche (acción de engarzar; peza que serve para engarzar) 2. s.m. engaste, incrustación

  Diccionario Español-Gali > engarce

 • 11 eslabón

  1. s.m. elo (parte dunha cadea) 2. s.f. chaira (pedra de afiar, pedra para afiar coitelos)

  Diccionario Español-Gali > eslabón

 • 12 finca

  1 s.f. leira, herdade (rústica); seara, senra (para cultivo de cereais); eido (achegado á casa); cortiña, chousa (pechada) 2 s.m. predio, chan (urbanizable)

  Diccionario Español-Gali > finca

 • 13 guionado

  (s.m.) guionado, disposición dos guións para a separación de palabras entre liñas nun texto

  Diccionario Español-Gali > guionado

 • 14 imposición

  (s.f.) imposición, formación dos pregos na folla impresa para a distribución das páxinas nos mesmos

  Diccionario Español-Gali > imposición

 • 15 indexar indexar

  en informática, dispoñer en orde lóxica (alfabética, cronolóxica, etc.) e nun arquivo específico unha base de datos para axilizar a localización dos seus rexistros

  Diccionario Español-Gali > indexar indexar

 • 16 kerning

  (angl.) kerning, espacio existente entre os caracteres º kerning, controlador de usuario dos programas de maquetación para determinar o espacio entre caracteres

  Diccionario Español-Gali > kerning

 • 17 llamada

  (s.f.) chamada; procedemento tipográfico (xeralmente en carácter voado (vid.), para as citas ou referencias bibliográficas no pé da páxina

  Diccionario Español-Gali > llamada

 • 18 losa

  1 s.f. lousa, lastra, laxe (pedra grande e plana) 2. s.f. campa, lousa (pedra grande e plana para tapa

  Diccionario Español-Gali > losa

 • 19 mailing

  (angl.) mailing: (s.m.), envío de información por correo para promoción de vendas, propaganda ou difusión,. xeralmente por medio de bases de datos informatizadas. pl. mailings

  Diccionario Español-Gali > mailing

 • 20 manilla

  s.f. pulseira, braceira (adorno para o brazo)

  Diccionario Español-Gali > manilla