Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

mob+law

 • 1 mob law

  саморазправа;

  English-Bulgarian dictionary > mob law

 • 2 mob

  {mɔb}
  I. 1. тълпа, сган, сбирщина, простолюдие
  the MOB ост. масите
  2. sl. апашка шайка/банда
  3. австрал. стадо
  4. attr на тълпата
  MOB law/rule закон на тълпата/на линча, саморазправа
  MOB oratory площадно ораторство
  II. 1. тълпя се, трупам се
  2. нападам, нахвърлям се върху
  3. обграждам и акламирам
  * * *
  {mъb} n 1. тълпа; сган; сбирщина; простолюдие; the mob ост. масите;(2) {mъb} v (-bb-) 1. тълпя се, трупам се; 2. нападам, нахвърлям
  * * *
  трупам; тълпя се; тълпа; сбирщина; сган; паплач; нахвърлям се; нападам;
  * * *
  1. attr на тълпата 2. i. тълпа, сган, сбирщина, простолюдие 3. ii. тълпя се, трупам се 4. mob law/rule закон на тълпата/на линча, саморазправа 5. mob oratory площадно ораторство 6. sl. апашка шайка/банда 7. the mob ост. масите 8. австрал. стадо 9. нападам, нахвърлям се върху 10. обграждам и акламирам
  * * *
  mob[mɔb] I. n 1. тълпа; сган; сбирщина, паплач; простолюдие; \mob law законът на тълпата; саморазправа; 2. sl апашка шайка, банда; the swell \mob sl добре облечените апаши; II. v 1. тълпя се, трупам се; 2. малтретирам; нападам, нахвърлям се върху.

  English-Bulgarian dictionary > mob

 • 3 law

  {lɔ:}
  1. закон, законност
  at/in LAW по/съобразно закона
  2. право, юриспруденция
  commercial/mercantile LAW, LAW merchant търговско право
  criminal LAW наказателно право
  customary LAW обичайно право
  LAW of nations, international LAW международно право
  private LAW частно право
  public LAW публично/държавно право
  statute LAW статутно право, писан закон
  3. право (като професия)
  to practise LAW, to go in for the LAW юрист съм, упражнявам юридическа професия
  Doctor of LAW s (съкр. LL. D.) доктор по правото
  4. съд, съдопроизводство, съдебна процедура
  action at LAW иск, дело, съдебен процес
  to be at LAW (with) водя процес/дело, съдя се (с)
  to go to LAW (with someone) отивам в съд, завеждам дело (против някого), привличам под съдебна отговорност
  to take the LAW into one's own hands саморазправям се
  5. съдийство
  адвокатура, адвокатско съсловие (често с the)
  6. правило, принцип (на игра, в изкуството и пр.)
  7. сп., лов. отстъпка, даване н преднина/преимущество (време, разстояние-на противник)
  8. природен закон, закономерност (и LAW of nature, natural LAW)
  to be a LAW into oneself не спазвам установените обичаи, действувам по собствени принципи
  to lay down the LAW прен. налагам се, не търпя възражения
  to give the LAW to налагам се на
  the LAW Мойсеевите закони, Старият завет, разг. полицията, полицай
  LAW and order ред и законност
  * * *
  {lъ:} n 1. закон; законност; at/in law по/съобразно закона; 2. прав
  * * *
  съдопроизводство; съдиийство; съд; принцип; правило; право; правен; адвокатура; законност; закон;
  * * *
  1. action at law иск, дело, съдебен процес 2. at/in law по/съобразно закона 3. commercial/mercantile law, law merchant търговско право 4. criminal law наказателно право 5. customary law обичайно право 6. doctor of law s (съкр. ll. d.) доктор по правото 7. law and order ред и законност 8. law of nations, international law международно право 9. private law частно право 10. public law публично/държавно право 11. statute law статутно право, писан закон 12. the law Мойсеевите закони, Старият завет, разг. полицията, полицай 13. to be a law into oneself не спазвам установените обичаи, действувам по собствени принципи 14. to be at law (with) водя процес/дело, съдя се (с) 15. to give the law to налагам се на 16. to go to law (with someone) отивам в съд, завеждам дело (против някого), привличам под съдебна отговорност 17. to lay down the law прен. налагам се, не търпя възражения 18. to practise law, to go in for the law юрист съм, упражнявам юридическа професия 19. to take the law into one's own hands саморазправям се 20. адвокатура, адвокатско съсловие (често с the) 21. закон, законност 22. правило, принцип (на игра, в изкуството и пр.) 23. право (като професия) 24. право, юриспруденция 25. природен закон, закономерност (и law of nature, natural law) 26. сп., лов. отстъпка, даване н преднина/преимущество (време, разстояние-на противник) 27. съд, съдопроизводство, съдебна процедура 28. съдийство
  * * *
  law[lɔ:] I. n 1. закон; законност; to carry out the \law прилагам закона (законите); to go beyond the \law престъпвам закона; to pass a \law гласувам закон; 2. право; юриспруденция; civil \law гражданско право; commercial, mercantile \law, \law merchant търговско право; criminal \law наказателно право; \law of nations, international \law международно право; statute \law статутно право; писан закон; \law of diminishing marginal utility закон за намаляващата пределна полезност; \law of diminishing returns закон за намаляващата възвръщаемост; \law of reciprocal demand закон за реципрочното търсене; \law of value закон за стойността; \law and economics икономика на правото; to lay down the \law тълкувам законите; прен. налагам се, не търпя възражения; to read ( study) \law следвам право; 3. право (като професия); to practice \law, go in for the \law юрист съм, практикувам (за адвокат); Doctor of Laws (съкр. LLD) доктор по право; 4. съд, съдопроизводство, съдебна процедура; action at \law иск, дело; to be at \law ( with) водя процес (дело), съдя се с; to go to \law отивам в съд, завеждам дело; to go to \law with s.o. завеждам дело срещу някого, съдя някого; to have ( take) the \law of (on) s.o. завеждам дело против някого; привличам под съдебна отговорност; judge-made \law съдебна практика; юриспруденция; to take the \law into o.'s own hands саморазправям се; 5. съдийство; адвокатура, адвокатско съсловие (често с the); 6. правило, принцип (на игри, в изкуствата и пр.); 7. закон, принцип, правило (в науката); the \law of gravitation законът за гравитацията; \law of chance вероятностен закон; 8. сп. преднина, преимущество (време, разстояние, дадено на противник); 9. отсрочка; necessity ( need) has no \law посл. мизерията си има свои закони, когато си в мизерия законът не важи; to be a \law (un) to o.s. не спазвам установените обичаи, карам на своя глава; his word is \law думата му е закон, думата му на две не става; the \law of self-preservation инстинкт за самосъхранение; blue \laws ам. пуритански, строги закони; the blue sky \law ам. закон, регулиращ пускането и продажбата на акции и ценни книжа; lunch ( mob) \law ам. саморазправа, закон на линча; martial \law военно положение; Draconian ( Draconic) \laws драконовски (сурови, жестоки) закони; the L. Мойсеевите закони; Старият Завет; разг., ам. полицията; стражар; the jungle \law, the \law of the jungle закон на джунглата, беззаконие; II. law int sl: \law! Господи! Боже Господи!

  English-Bulgarian dictionary > law

См. также в других словарях:

 • mob law — index anarchy Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Mob law — Mob Mob, n. [L. mobile vulgus, the movable common people. See {Mobile}, n.] 1. The lower classes of a community; the populace, or the lowest part of it. [1913 Webster] A cluster of mob were making themselves merry with their betters. Addison.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mob law — noun 1. Lynch law 2. The will of the mob • • • Main Entry: ↑mob …   Useful english dictionary

 • mob law — law of the masses, rule of the populace, mob rule …   English contemporary dictionary

 • mob law — (Roget s IV) n. Syn. mob rule, anarchy, lawlessness; see disorder 2 …   English dictionary for students

 • mob-law — n. Lynch law, club law …   New dictionary of synonyms

 • mob — index assemblage, mass (body of persons) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 mob …   Law dictionary

 • mob rule — index anarchy, lynch law Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • mob swayer — index demagogue Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Mob — Mob, n. [L. mobile vulgus, the movable common people. See {Mobile}, n.] 1. The lower classes of a community; the populace, or the lowest part of it. [1913 Webster] A cluster of mob were making themselves merry with their betters. Addison. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mob rule — n mob law, lynch law, kangaroo court, Reign of Terror FORMAL ochlocracy COLLOQ. mobocracy * * * mob rule UK US noun [uncountable] a situation in which a crowd of people control a place illegally …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»