Перевод: с русского на литовский

с литовского на русский

mirkčioti

См. также в других словарях:

 • mirkčioti — 1 mìrkčioti, ioja, iojo K 1. intr., tr. akių vokus dažnai greitai suglausti ir atleisti; markstytis, mirksėti: Miegūstas žmogus blūsčio[ja] kaip varlė iš maurų, t. y. mìrkčio[ja] J. Jo akys mìrkčioja Dkš. Vaikas dar labiau pakėlė galviukę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mirkčioti — mi̇̀rkčioti vksm. Jõ ãkys mi̇̀rkčioja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • mirkčioti — 2 mìrkčioti, ioja, iojo intr. pradėti lynoti: Jau lietus po truputuko mìrkčioja Alv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blakčioti — blakčioti, ioja, iojo intr. 1. blikčioti, bliksėti: Mačiau, kaip pelkėse žvakutė blakčiojo Lkž. Prie blakčiojančios žvakės sunku skaityti Ssk. 2. mirkčioti: Ko blakčioji, ar į akį kas įkrito? Vvr. Atsisėdęs vaikas pri pečiaus blakčiojo blakčiojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blausoti — blausoti, blaũso, ojo intr. mirkčioti, markstyti akis: Blausodamas sėdėjo jis, t. y. markstydamos J. Ans blaũso pusblausis, markso pusmarkas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blaškyti — blaškyti, blãško, blãškė iter. blokšti. 1. SD361 mėtyti, svaidyti, laidyti: Neblaškyk akmenų į pievą Rm. Blaškyti pėdus į šalis J. Tą šunį blãškė vaikai visaip pagaliais Rm. Vaikai, eikit pilkės (sviedinio) blaškyt Ps. Oi mėtė blãškė mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blūsčioti — blūsčioti, ioja, iojo intr. 1. nelygiai degti, blūkčioti, pliūpčioti: Žvakė nuo vėjo blūsčioja J. 2. mirkčioti: Blūsčiojome, kol beužmigome J. Blūsčioja kaip varlė par maurus Slnt. Ans blūsčioja, t. y. pusmirkes akis kilnoja kaip varlė iš maurų J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išmirkčioti — 1 išmìrkčioti 1. tr. ką nors įkritusį į akis pašalinti mirkčiojimu: Jei neišimsi teip, tai išmìrkčiosi Slnt. 2. refl. užtektinai, iki valios pamirkčioti akimis: Gerai išsimirkčiojęs, pagaliau pasižiūrėjo rš. mirkčioti; išmirkčioti; numirkčioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lapsenti — lapsenti, ẽna, ẽno intr. 1. sparnais mušti, plasnoti: Jau paukščiai lapsẽna gūžtoj, galės tuoj skristi Ds. 2. eiti lapsint: Kur jau lapsenì – nepabūni namie! Sb. 3. mirkčioti: Kiti šiaip raukėsi, lapseno rš. Vaikai blakstienomis lapseno ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lapsėti — lapsėti, làpsi (làpsia, ėja), ėjo 1. intr. Mlt, Grv, Ldk sparnais plasnoti, vasnoti: Sparnais làpsi làpsi, bet da neskrenda [gandriukai] Arm. Gaidys, sparnais lapsėdamas, gieda Ppr. Tik lazdyne tupėjau ir sparneliais lapsėjau LTR(Ds). Jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lopsėti — lopsėti, lopsi, ėjo intr. 1. plasnoti, mosuoti: Baltuoja baltąja gulbele, lopsi iškėstais baltutėliais sparnais rš. Tėvas, kailiniais apsdengęs, pradė[jo] lopsėt lopsėt – gandina kap vilkas Tvr. Lopsi lentos vežamos Ut. 2. mirkčioti: Negerk, bo… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»