Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

materijalni troškovi

 • 1 material cost

  * * *

  materijalni troškovi

  English-Croatian dictionary > material cost

 • 2 cost of inventory used

  [com] materijalni troškovi poslovanja

  English-Croatian dictionary > cost of inventory used

 • 3 accessory

  adj (accessorily [adv]) uzgredan, dodatan, dopunski, doknadni; sporedan,podređen; akcesoran / # charges = izgredni troškovi
  * * *

  akcesoran
  dodatan
  dopunski
  drugorazredan
  oprema
  pomoćni
  potrepštine
  pribor
  pripadan
  slučajan
  sporedan
  učesnik

  English-Croatian dictionary > accessory

 • 4 accumulate

  vt/i I. [vt] nakupiti, nagrtati, zgrnuti, nagomilati II. [vi] nakupiti se, nagomilati se, narasti / [com] #d charges = narasli troškovi; #d funds = rezervna glavnica, pričuve, akumulacije
  * * *

  akomulirati
  akumulirati
  gomilati
  nagomilati
  nakupiti

  English-Croatian dictionary > accumulate

 • 5 actual cost

  * * *

  efektivni troškovi

  English-Croatian dictionary > actual cost

 • 6 additional

  adj dodatan, naknadni, dopunski / # charges = naknadni troškovi; # order = naknada, kasnija narudžba; # postage = naknadna poštarina, porto
  * * *

  daljnji
  dodatni
  dopunski
  ekstra
  naknadan
  naknadni

  English-Croatian dictionary > additional

 • 7 all costs arising outside Croatia

  * * *

  svi troškovi koji nastanu izvan Hrvatske

  English-Croatian dictionary > all costs arising outside Croatia

 • 8 allowances and expenses

  * * *

  doplaci i troškovi
  naknade i troškovi

  English-Croatian dictionary > allowances and expenses

 • 9 annuity expenses

  * * *

  troškovi isplate rente
  troškovi rente

  English-Croatian dictionary > annuity expenses

 • 10 assistance expenses

  * * *

  troškovi pomoći

  English-Croatian dictionary > assistance expenses

 • 11 bottom line


  bilanca
  bitna stvar
  financijski efekt
  konačna bilanca
  konačni ishod
  materijalni aspekt

  English-Croatian dictionary > bottom line

 • 12 bussiness expenses

  * * *

  troškovi poslovanja

  English-Croatian dictionary > bussiness expenses

 • 13 carriage

  s 1. prijevoz, prijenos; otprema, transport 2. vozarina, prijevozni troškovi 3. hod; držanje (tijela) 4. izvršenje (narudžbe); prihvat (zakona) 5. kola, voz, kočija; [rly] (putnički) vagon 6. stan (kola); lafeta (topa); kolica (pisaćeg stroja) / # by rail = otprema željeznicom; # by sea = pomorska otprema; # paid, # free = franko, vozarina plaćena; # forward = trošak prijevoza plaća primalac; # and pair = dvopreg; by # = kolima, kamionom; # candle = vrsta tvrde svijeće; # clock = sat ide u svakom položaju
  * * *

  cijena za vožnju
  kočija
  kola
  prijenos
  prijevoz
  saonik
  transport
  vagon
  vožnja

  English-Croatian dictionary > carriage

 • 14 charge

  s 1. [mil] [el] naboj 2. [her] lozinka, slika grba 3. [fig] teret; opterećenje, dug (on a house) 4. cijena, trošak paska, nadzor, trud, skrb, briga; uprava, dužnost, služba; odgovornost ([of] za) 6. štićenik, štićenica, povjerena osoba ili stvar 7. nalog, uputa; poziv, opomena 8. namet, pristojba, tarifa 9. optužba 10. [mil] juriš; signal za juriš 11. [eccl] pastva; župa / [com] #s [pl] = troškovi, izdaci; to give a [p] in # = predati koga policiji; to lay to one's # = teretiti koga; to be in # of = voditi, upravljati, biti zadužen za, biti odgovoran za, brinuti se za; under the # of = na čijoj brizi, vođen od, pod čijom upravom; to make a # for a [th] = zaračunati što; to take # of = preuzeti brigu (ili odgovornost) za što, pobrinuti se za; [com] to the #s of = na (čiji) teret; no #, free of # = bez troškova, oslobođen od troškova, besplatan; [com] petty #s [pl] = sitni izdaci; at our #s = na naš teret; #s forward = pouzećem; troškove plaća primalac; what are the #s against him? = zbog čega ga okrivljuju? s [mil] oficirski konj; bojni konj s [arch] (velika plosnata) zdjela
  * * *

  cijena
  davanje
  dug
  dužnost
  lik
  metak
  nabiti
  naboj
  nadzor
  naknada
  napajati
  napasti
  naplaćivati
  naplata
  naplatiti
  natovariti
  natući
  navala
  odgovornost
  okriviti
  opteretiti
  optužba
  optužiti
  pristojba
  puniti
  punjenje
  stopa
  taksa
  terećenje
  teret
  teretiti
  tužiti
  zacijeniti
  zaduženje
  zadužiti
  zaračunati

  English-Croatian dictionary > charge

 • 15 claim expenses

  * * *

  troškovi štete

  English-Croatian dictionary > claim expenses

 • 16 construction costs

  * * *

  troškovi gradnje
  troškovi građenja

  English-Croatian dictionary > construction costs

 • 17 contingencies

  nepredviđeni troškovi; neprdviđene rashodi
  * * *

  možebitnosti
  nepredviđena situacija
  nepredviđeni izdaci

  English-Croatian dictionary > contingencies

 • 18 cost

  s cijena, koštanje, trošak, proizvodni troškovi;[fig] žrtva, šteta, gubitak (# of time) / [jur] #s [pl] = sudbeni troškovi, pristojbe; prime #, first #, # price = nabavna cijena; at # = uz nabavnu cijenu; at all #s = po svaku cijenu, pošto poto; [fig] at the # of = na račun, na štetu, na uštrb, uz cijenu čega; to a [p's] # = na čiju štetu, na čiji račun; # of living, living #s = životni troškovi; at a heavy # = uz teške žrtve; to find one's #s repaid = doći na svoj račun; to count the #s = odvagnuti sve okolnosti; to know to one's # = znati iz vlastitog (gorkog) iskustva; to meet the # of = podmiriti trošak čega
  * * *

  cijena
  cijena koštanja
  izdatak
  koštanje
  koštati
  stajati
  trošak
  vrijednost

  English-Croatian dictionary > cost

 • 19 cost of bonus

  * * *

  troškovi za udio u dobiti

  English-Croatian dictionary > cost of bonus

 • 20 cost of capital

  [com] troškovi kapitala
  * * *

  trošak kapitala
  trošak kapitala

  English-Croatian dictionary > cost of capital

См. также в других словарях:

 • materijalan — mȁterijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji pripada ili koji postoji u obliku materije [materijalni svijet] 2. a. koji je fizički, suprotan spiritualnom i intelektualnom [materijalna zadovoljstva]; tvarni b. koji je imovinski, novčani… …   Hrvatski jezični portal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»