Перевод: с хорватского на все языки

m kem Butan n

См. также в других словарях:

  • butan — bùtān m <G butána> DEFINICIJA kem. C4H10, plinoviti ugljikovodik, služi kao gorivo, zemni plin [boca s butanom] ETIMOLOGIJA njem. Butan ≃ lat. butyrum: maslac …   Hrvatski jezični portal

  • bùtān — m 〈G butána〉 kem. plinoviti ugljikovodik, služi kao gorivo; zemni plin [boca s ∼om] ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bután — a m (ȃ) plin, ki se uporablja za kuhanje in segrevanje: kuhati na butan; segrevati z butanom; kuhalnik na butan; jeklenka za butan ♦ kem. nasičen ogljikovodik, katerega molekula vsebuje štiri atome ogljika; neskl. pril.: butan plin …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paràfīn — m 〈G parafína〉 kem. 1. {{001f}}masna tvar nalik na vosak, dobiva se preradom nafte i mrkog ugljena, koristi se za izradu svijeća, maziva itd. 2. {{001f}}〈mn〉 osnovna skupina organskih spojeva ugljika i vodika [plinoviti ∼ (metan, etan, propan,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parafin — paràfīn m <G parafína> DEFINICIJA kem. 1. masna tvar nalik na vosak, dobiva se preradom nafte i mrkog ugljena, koristi se za izradu svijeća, maziva itd. 2. (mn) osnovna skupina organskih spojeva ugljika i vodika [plinoviti parafin (metan,… …   Hrvatski jezični portal

  • butanol — butànōl m <G butanóla> DEFINICIJA kem. C4H9OH, četvrti član homolognog niza monohidroksilnih alkohola, postoji u nekoliko izomera; butil alkohol ETIMOLOGIJA v. butan + ol …   Hrvatski jezični portal

  • butadien — butadìēn m <G butadiéna> DEFINICIJA kem. CH2=CH·CH=CH2, najjednostavniji nezasićeni ugljikovodik iz grupe diena, plin karakteristična mirisa, dobiva se iz acetilena, važan u sintezi kaučuka ETIMOLOGIJA v. butan …   Hrvatski jezični portal

  • izobutan — izobùtān m <G izobutána> DEFINICIJA kem. izomer butana, bezbojni, gorivi plin, služi u različite svrhe ETIMOLOGIJA izo + v. butan …   Hrvatski jezični portal

  • propán — a m (ȃ) plin, ki se uporablja za kuhanje in ogrevanje: kuhati na propan; ogrevati s propanom / jeklenka za butan propan ♦ kem. nasičen ogljikovodik, katerega molekula vsebuje tri atome ogljika; neskl. pril.: propan plin …   Slovar slovenskega knjižnega jezika