Перевод: с английского на финский

с финского на английский

luovutus

 • 1 cession

  • luovutus

  English-Finnish dictionary > cession

 • 2 feed-out

  • luovutus-

  English-Finnish dictionary > feed-out

 • 3 extradition

  • luovutus
  law
  • luovuttaminen (rikoksentekijä)
  * * *
  noun luovuttaminen

  English-Finnish dictionary > extradition

 • 4 grant

  • opiskelustipendi
  • jakaa
  • tunnustaa
  • avustus
  • auttaminen
  • asunto-oikeuden luovutus
  • antaa lupa
  • apuraha
  • antaa
  • valtionavustus
  • jättää
  • määrärahat
  • määräraha
  • myönnytys
  • myöntää (suoda)
  • myöntää
  • myöntää (antaa)
  • sallia
  • stipendi
  • suominen
  • suoda
  • suostua
  • lahjoitus
  • lahjoittaa
  • lahja
  • luovutus
  • luovuttaa
  • lupa
  • luvata
  * * *
  1. verb
  1) (to agree to, to give: Would you grant me one favour; He granted the man permission to leave.) suoda
  2) (to agree or admit: I grant (you) that it was a stupid thing to do.) myöntää
  2. noun
  (money given for a particular purpose: He was awarded a grant for studying abroad.) apuraha
  - granting
  - take for granted

  English-Finnish dictionary > grant

 • 5 transfer

  • painokuva
  • transfer
  • transferoida
  • toimitus
  • hyppy(tietotekn)
  • hyppy
  automatic data processing
  • hyppy (ATK)
  • asunto-oikeuden luovutus
  finance, business, economy
  • siirto (kaup.)
  automatic data processing
  • siirto (ATK)
  • siirtolippu
  • siirtokirja
  • siirtää
  • siirto(pankki)
  • siirtäminen
  finance, business, economy
  • siirtomääräys
  • siirtyminen
  • siirtyä
  • siirto
  • siirto(tietotekn)
  technology
  • siirräntä
  • vaatimuksen siirto
  • vaihtaa
  • vaihto
  automatic data processing
  • tiedonsiirto
  automatic data processing
  • tiedon siirtäminen
  • muuttaminen
  • muuttaa
  • muutto
  • maksumääräys
  printing (graphic) industry
  • ylivienti
  • kuljetus
  • kuljettaa
  • luovuttaa
  • luovuttaa jllkn
  law
  • luovuttaminen (oikeus)
  • luovutus
  * * *
  træns'fə: 1. past tense, past participle - transferred; verb
  1) (to remove to another place: He transferred the letter from his briefcase to his pocket.) siirtää
  2) (to (cause to) move to another place, job, vehicle etc: I'm transferring / They're transferring me to the Bangkok office.) siirtyä
  3) (to give to another person, especially legally: I intend to transfer the property to my son.) siirtää
  2. noun
  ('trænsfə:)
  1) (the act of transferring: The manager arranged for his transfer to another football club.) siirto
  2) (a design, picture etc that can be transferred from one surface to another, eg from paper to material as a guide for embroidery.) siirtokuva

  English-Finnish dictionary > transfer

 • 6 allocation

  • jako
  • varaus
  • avustus
  finance, business, economy
  • allokointi
  finance, business, economy
  • allokaatio
  • annostelu
  • annostus
  • kiintiö
  • kohdentaminen
  • kiintiöinti
  • myöntö
  • määräraha
  • kondentaminen
  • luovutus
  * * *
  noun myöntäminen, määräraha

  English-Finnish dictionary > allocation

 • 7 appointment

  • toimi
  • nimitys
  • nimittäminen
  • varusteet
  • varattu aika luona
  • virka
  • viranhaltijan nimittäminen
  • virkanimitys
  • ajantilaus
  • aikavaraus
  • ajanvaraus
  • kohtaus
  • sopimus
  • sovittu tapaaminen
  • tapaaminen
  • luovutus
  * * *
  1) ((an) arrangement to meet someone; I made an appointment to see him.) tapaaminen
  2) (the job or position to which a person is appointed: His appointment was for one year only.) nimitys

  English-Finnish dictionary > appointment

 • 8 assignment

  • ositus
  • osoitus
  • toimeksianto (komitealle)
  • toimeksianto
  • nimitys
  • jakaminen
  • työtehtävä
  • siirtokirja
  • siirto
  finance, business, economy
  • siirtäminen
  • sijoittaminen
  • antaminen
  finance, business, economy
  • assignaatio
  finance, business, economy
  • asete
  • vaatimuksen siirto
  • tehtävä
  • keikka
  • hanke
  • merkintä
  • määrääminen
  finance, business, economy
  • maksumääräys
  finance, business, economy
  • maksuosoitus
  automatic data processing
  • laiteresurssien antaminen
  • kotiläksyt
  • kotitehtävä
  finance, business, economy
  • luovutuskirja
  • läksy
  • luopuminen
  • luovutus
  * * *
  noun (a duty assigned to someone: You must complete this assignment by tomorrow.) tehtävä

  English-Finnish dictionary > assignment

 • 9 consignment

  • toimitus
  finance, business, economy
  • erä
  • rahtitavara
  • tavaraerä
  finance, business, economy
  • tavaralähetys
  finance, business, economy
  • kaupinta
  finance, business, economy
  • laivaus
  • lasti
  finance, business, economy
  • konsignaatiokauppa
  finance, business, economy
  • komissio
  finance, business, economy
  • konsignaatio
  technology
  • lähettäminen
  • lähetys
  • luovutus
  * * *
  noun (a load (of goods): the latest consignment of books.) lähetys

  English-Finnish dictionary > consignment

 • 10 conveyance

  • toimitus
  • vaunu
  finance, business, economy
  • siirtäminen
  • ajokki
  • ajoneuvo
  finance, business, economy
  • kauppakirja
  • kiinteistön luovutuskirja
  • liikenneväline
  • kulkuneuvo
  • kuljetus
  • kulkuväline
  • kuljettaminen
  • kulkuneuvot
  • kärry
  • luovutus
  * * *
  1) (the act of conveying: the conveyance of goods.) kuljetus
  2) (a vehicle of any kind: A bus is a public conveyance.) kulkuneuvo

  English-Finnish dictionary > conveyance

 • 11 conveyancing

  noun (the branch of the law dealing with transfer of property.) omaisuuden luovutus

  English-Finnish dictionary > conveyancing

 • 12 delivery

  finance, business, economy
  • toimitus
  • toimittaminen
  • jakelu
  • jako
  • heitto
  administration and government
  • esitys
  • esitystaito
  • esiintymistapa
  • anto
  • ulosanti
  • postinkanto
  • replikointi
  technology
  • teho
  • kanto
  • jättö
  • hankinta
  • synnytys
  • kuljetus
  • kotiinlähetys
  • kotiinkuljetus
  • kotiinkanto
  • luovutus
  • lyönti
  • luovuttaminen
  • lähetys
  * * *
  plural - deliveries; noun
  1) ((an act of) handing over (letters, parcels etc): There are two parcel deliveries a week.) jakelu, kanto
  2) (the process of the birth of a child: the delivery of the twins.) synnytys

  English-Finnish dictionary > delivery

 • 13 distribution

  • toimitus
  • jakaminen
  • jakelu
  • jako
  • jakauma
  • jakautuminen
  statistics
  • jakauma (tilasto)
  • jakautuma
  • esiintymisalue
  • pyöristyminen
  • levitys
  • leviäminen
  • levinneisyys
  • haarautuminen
  • luovutus
  * * *
  -'bju:-
  noun jakaminen

  English-Finnish dictionary > distribution

 • 14 donation

  • auttaminen
  • avustus
  • donaatio
  • anti
  • rahalahjoitus
  • rahalahja
  • lahjoitus
  • lahja
  • lahjoittaminen
  • luovutus
  * * *
  noun (a gift of money or goods to a fund or collection: All donations are welcome.) lahjoitus

  English-Finnish dictionary > donation

 • 15 exit

  • ovi
  • erkanemiskaista
  • ulosajo (väylä)
  • ulos
  • uloskäynti
  • ulosmeno
  • uloskäytävä
  • jättö-
  automatic data processing
  • poistua (atk)
  • poistuminen
  • poistuu näyttämöltä
  • poistopuoli
  • luovutus-
  • lähtö
  • lähtö-
  * * *
  'eɡzit 1. noun
  1) (a way out of a building etc: the emergency exit.) uloskäynti
  2) (an actor's departure from the stage: Macbeth's exit.) poistuminen
  3) (an act of going out or departing: She made a noisy exit.) lähtö
  2. verb
  ((used as a stage direction to one person) (he/she) goes off the stage: Exit Hamlet.) poistua näyttämöltä

  English-Finnish dictionary > exit

 • 16 nomination

  • nimittäminen
  • nimeäminen
  • nimitys
  • virkaehdotus
  • ehdotus
  • ehdollepano
  • ehdottaminen
  • luovutus
  * * *
  1) (the act of nominating: the nomination of a president.) ehdokkaaksi asettaminen
  2) (a suggestion of a particular person for a post etc: We've had four nominations for the job.) ehdokkaaksi nimeäminen

  English-Finnish dictionary > nomination

 • 17 surrender

  • omistaa
  • toimitus
  • jättäytyä
  • tunnustaa
  • heittäytyä
  • hylkääminen
  • hylätä
  • alistua
  • antautuminen
  • antautua
  • uhrata
  • myönnytys
  finance, business, economy
  • takaisinosto
  • luovutus
  law
  • luovuttaminen (oikeus)
  • luopua kruunusta
  • luovuttaa
  • luopua
  * * *
  sə'rendə 1. verb
  1) (to yield: The general refused to surrender to the enemy; We shall never surrender!) antautua
  2) (to give up or abandon: He surrendered his claim to the throne; You must surrender your old passport when applying for a new one.) luopua, luovuttaa
  2. noun
  ((an) act of surrendering: The garrison was forced into surrender.) antautuminen

  English-Finnish dictionary > surrender

 • 18 alienation of property

  finance, business, economy
  • omaisuuden luovutus

  English-Finnish dictionary > alienation of property

 • 19 assignment for compensation

  • vastikkeellinen luovutus

  English-Finnish dictionary > assignment for compensation

 • 20 bezel

  • etulevy
  • esijännite
  • paperialusta-
  • kopiointitapa-
  • luovutus

  English-Finnish dictionary > bezel


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»