Перевод: с испанского на болгарский

le+ha+salido+un+chichón+en+la+frente

 • 1 frente

  1. f 1) анат. чело; 2) лице, лицева предна страна; фасада; 3) бяло поле в началото на текст, писмо; 4) прен. изражение, лице; 2. m 1) воен. фронт; 2) метеор. атмосферен фронт; 3) полит. коалиция между политическите партии; 3. adv 1) срещу; пред; 2) срещу, против; frente único единен фронт; al frente начело; arrugar uno la frente прен., разг. мръщя се; con la frente levantada (muy alta) прен., разг. а) спокойно, с вдигнато чело; б) безсрамно, дръзко; de frente а) решително, действено; б) един срещу друг; en frente, enfrente, frente por frente насреща, отсреща; frente a а) пред, срещу; б) в присъствието на; frente a frente лице в лице; hacer frente противопоставям се, съпротивлявам се; ponerse al frente оглавявам, заставам начело; traerlo escrito en la frente прен. на челото му е изписано.

  Diccionario español-búlgaro > frente

 • 2 chichón

  m подутина, цицина ( на главата).

  Diccionario español-búlgaro > chichón

 • 3 salido,

  a adj 1) стърчащ, изпъкнал; 2) прен. очевиден, очебиен; 3) разг. разгонен ( за животно).

  Diccionario español-búlgaro > salido,

 • 4 cascarón

  m черупка (на яйце); cascarón de nuez прен., разг. малка лодка; recién salido del cascarón loc adj прен., разг. новоизлюпен, новак.

  Diccionario español-búlgaro > cascarón

 • 5 deber2

  1. tr 1) длъжен съм, задължен съм; 2) дължа, имам дълг; 3) с частица de и инфинитив означава възможност, вероятност: debe de hacer frío сигурно е студено; debe de haber salido сигурно е излязъл; 4) deber2 + inf трябва да (плюс значението на глагола в инфинитив); 2. prnl дължа се на, резултат съм от; la escasez de los pastos se debe a la sequía оскъдната паша се дължи на сушата; no deber nada una cosa a otra прен., разг. не е по-долу.

  Diccionario español-búlgaro > deber2

 • 6 mantilla

  f 1) черен дълъг шарф; 2) детско фланелено одеяло; 3) чул (за кон); 4) pl подаръци от един принц на друг при раждането на син; estar uno en mantillas прен., разг. още в началото съм, току-що навлизам в нещо; невежа съм в нещо; haber salido uno de mantillas прен., разг. имам опит и мога да се владея, да се грижа за себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mantilla

 • 7 muela

  f 1) воденичен камък; 2): muela de afilar точило; 3) кътник; muela cordal, muela del juicio мъдрец; 4) хълм, могила; 5) вид грах; 6) количество вода, необходимо за задвижването на воденичен камък; 7) единица мярка за вода; 8) прен. хоро, хоровод; muelas de gallo прен., разг. човек без или с грозни, редки зъби; al que le duele la muela, que se la saque proverb да се оправя кой както може; echar uno las muelas прен. като че ли вадят някому зъб; haberle salido a uno la muela del juicio прен. за благоразумен, предпазлив човек.

  Diccionario español-búlgaro > muela

 • 8 palmada

  f удар с дланта на ръката; dar palmadas потупвам по рамото; darse uno una palmada en la frente прен. удрям се по челото, опитвам се да си спомня нещо.

  Diccionario español-búlgaro > palmada

 • 9 perejil

  m 1) бот. магданоз; 2) прен. претрупани украшения (на жена); 3) pl значки, отличия, медали; perejil mal sembrado разг. рядка брада; huyendo del perejil, le nació en la frente от трън та на глог.

  Diccionario español-búlgaro > perejil

См. также в других словарях:

 • chichón — sustantivo masculino 1. Bulto que sale en la cabeza a consecuencia de un golpe: Me he dado un golpe con la puerta y me ha salido un chichón. El niño se ha hecho un chichón en la frente …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • chipote — ► sustantivo masculino 1 América Manotazo, golpe dado con la mano: ■ le dio un buen chipote para castigarla. 2 México, Guatemala Chichón, bulto producido por un golpe en la cabeza: ■ le ha salido un buen chipote en la frente. * * * chipotazo o… …   Enciclopedia Universal


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.