Перевод: с испанского на болгарский

la+publicación+de+los+resultados+económicos+de+la+empresa

 • 1 empresa

  f 1) предприятие; завод, фабрика; 2) начинание, замисъл; инициатива; 3) проект; 4) девиз; 5) акционерно дружество, компания, организация; empresa comercial търговска фирма; empresa de construcción строителна фирма; empresa privada частно предприятие; empresa pública държавно, обществено предприятие.

  Diccionario español-búlgaro > empresa

 • 2 publicación

  f 1) публикуване, обнародване; 2) издание, публикация.

  Diccionario español-búlgaro > publicación

 • 3 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 4 gestión

  f 1) ръководене, управление; администрация; 2) действие, постъпка; gestión de ficheros информ. управление на файлове; gestión de discos информ. управление на дискове; gestión de la empresa икон. управление на фирмата; gestión de las existencias икон. управление на наличностите; gestión de los pasivos икон. управление на пасивите; gestión lineal икон. линейно управление; gestión operativa икон. оперативно управление.

  Diccionario español-búlgaro > gestión

 • 5 modelo

  m 1) модел, образец, пример; 2) манекен; 3) жив. натура, модел (жив); modelo vivo голо тяло; 4) жив. миниатюрно копие; 5) дизайнерски модел (на дреха); 6) модерен, елитен продукт; lavadora último modelo перална машина последен модел; 7) образцов вид, модел; empresa modelo образцово предприятие (в такъв случай не се съгласува по род и число); 8) теоретична схема на по-сложна материя; 9) предмет, накит, мебел, изработени от известен дизайнер.

  Diccionario español-búlgaro > modelo

 • 6 pequeña

  y mediana empresa (P.Y.M.E.) f икон. малки и средни предприятия.

  Diccionario español-búlgaro > pequeña

 • 7 recurso

  m 1) средство, способ, начин; 2) pl средства (за съществуване); 3) връщане на предишното място (за предмет); 4) обръщение, молба; 5) юр. обжалване; 6) прен. сбор от необходими елементи, ресурси; средства, осигуряващи успех; recursos crediticios икон. кредитни ресурси; recursos económicos икономически ресурси; recursos forestales горски ресурси; recursos monetarios парични ресурси; recursos naturales природни ресурси; recursos humanos човешкият ресурс; 7) ракурс.

  Diccionario español-búlgaro > recurso

См. также в других словарях:

 • Empresa — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor. Una empresa es una organización o… …   Wikipedia Español

 • Los Continentales — Datos generales Nombre real Los Continentales Nacimiento Mediados de los años 80 s Origen Lima …   Wikipedia Español

 • Historia de los videojuegos — Donkey Kong, de Shigeru Miyamoto (1981), uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras… …   Wikipedia Español

 • Crisis de los controladores aéreos en España en 2010 — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

 • Historia de los computadores personales — Niños jugando en un computador Amstrad CPC 464 en los años 1980 La historia de los computadores personales comenzó en los años 1970. Un computador personal esta orientado al uso individual y se diferencia de un computador mainframe, donde las… …   Wikipedia Español

 • Historia de los judíos de Salónica — Familia judía de Salónica en 1917 …   Wikipedia Español

 • Hugo Chávez — Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, Barinas, 28 de julio de 1954). Militar y político venezolano, 53º Presidente de su país desde el 2 de febrero de 1999. Biografía familiar y estudiantil Hugo Chávez es el segundo de seis hijos del matrimonio de… …   Enciclopedia Universal

 • Narcotráfico — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de Descripción del problema. Motivo: Se plantea el narcotráfico, solo como resultado de la adicción a sustancias y no se hace mención a los intereses económicos,… …   Wikipedia Español

 • Jorge Rafael Videla — Para otros usos de este término, véase Videla. Jorge Rafael Videla …   Wikipedia Español

 • México — Para otros usos de este término, véase México (desambiguación). «Mexicano» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Mexicano (desambiguación). «Mexicana» redirige aquí. Para la aerolínea, véase Mexicana de Aviación …   Wikipedia Español

 • Edad Contemporánea — La carga de los mamelucos, de Francisco de Goya, 1814, representa un episodio del levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Los pueblos europeos, convertidos en protagonistas de su propia historia y a los que se les había proclamado sujetos… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.