Перевод: с испанского на болгарский

la+última+cinta+de+lynch

 • 1 cinta

  f 1) лента, шнур, ширит; 2) панделка; 3) филм (за фотоапарат); 4) филм; 5) връзки (обуща); 6) лента за машина; 7) касета (за касетофон); 8) кълчищена мрежа за лов на риба тон.

  Diccionario español-búlgaro > cinta

 • 2 adhesivo,

  a 1. adj леплив; cinta adhesivo,a лейкопласт; 2. m лепило, слепващо вещество.

  Diccionario español-búlgaro > adhesivo,

 • 3 carta

  f 1) писмо; carta abierta отворено писмо; carta amorosa любовно писмо; carta blanca карт бланш, най-широки пълномощия; carta certificada препоръчано писмо; carta credencial акредитивно писмо (дипломат); carta de felicitación поздравителна картичка; carta monitoria предупредително писмо; carta de pésame съболезнователно писмо; carta privada частно писмо; carta de recomendación препоръчително писмо; 2) разпореждане на съдебни органи; 3) грамота, документ, свидетелство; carta de cambio полица, менителница; carta de naturaleza документ за натурализиране на чужденец; carta de aviso икон. авизо; carta de crédito икон. акредитив; carta confirmada икон. потвърден акредитив; carta inicial икон. първоначален акредитив; carta monetario икон. паричен акредитив; carta sobre mercancías икон. стоков акредитив; carta subsidiaria икон. вторичен акредитив, субсидия; 4) харта; Carta de la ONU Устав на ООН; 5) геогр. карта; carta mural стенна карта; 6) pl карти за игра; 7) меню; jugar la última carta изигравам последния си коз; echar las cartas гледам на карти; jugar a cartas vistas прен. играя с открити карти.

  Diccionario español-búlgaro > carta

 • 4 cena

  f 1) вечеря; 2): Santa (última) cena църк. Тайната вечеря.

  Diccionario español-búlgaro > cena

 • 5 disposición

  f 1) разположение; уредба; 2) диспозиция; разполагане; 3) разпореждане, нареждане; 4) здравословно състояние; 5) средство за постигане, за предотвратяване на нещо; 6) снажност, стройност; 7) готовност; 8) наклонност, склонност към нещо; 9) умелост, лекота, с която се вземат решения или изпълняват задълженията; 10) арх. разположение на сграда; última disposición завещание, последна воля; a la disposición de на разположение на.

  Diccionario español-búlgaro > disposición

 • 6 gota

  f 1) капка; 2) прен. капчица, щипка, малко количество; 3) лекарство на капки; 4) мед. подагра; 5) pl малко ром или коняк в кафето; sudar la gota gorda прен. мъча се, давам си голям зор; gota coral (caduca) епилепсия; cuatro gotas прен. няколко капки, малко дъжд; gota a gota; gota por gota капка по капка, много бавно; ni gota нищо; no quedar a uno gota de sangre en el cuerpo (las venas) прен. кръвта се смръзва в жилите ми от страх, ужас; оставам без капка кръв (за лице); ser una cosa la última gota прен., разг. последната капка, която прелива чашата.

  Diccionario español-búlgaro > gota

 • 7 halda

  f 1) вж. falda; 2) голямо зебло; de haldas o de mangas прен., разг. по един или друг начин, за добро или за зло, по право или насила; poner haldas en cinta а) разг. запретвам поли, за да бягам; б) прен., разг. готвя се за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > halda

 • 8 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 9 instancia

  f 1) инстанция; 2) молба, искане, ходатайство; a instancias de по настояване на; 3) настойчивост (в молбата); de primera instancia а) отведнъж; б) на първо място, за първи път; en última instancia окончателно; като крайно средство.

  Diccionario español-búlgaro > instancia

 • 10 metraje

  m метраж; cinta de cortometraje късометражен филм.

  Diccionario español-búlgaro > metraje

 • 11 noticia

  f 1) сведение, съобщение; новина, вест, известие; noticias fidedignas достоверни сведения; noticias de última hora последни новини; noticias de la calle слух; 2) представа, понятие; noticia remota бегъл спомен, далечна представа; 3) pl познания, знания; noticia bomba прен. бомба, сензация; atrasado de noticias неосведомен, с остаряла информация.

  Diccionario español-búlgaro > noticia

 • 12 pena1

  f 1) наказание; pena1 capital (de muerte), última pena1 смъртно наказание; imponer una pena1 налагам наказание; 2) болка, страдание, мъка; dar pena1 предизвиквам състрадание; me da mucha pena1 мъчно ми е; 3) труд, усилие; a duras pena1s adv с големи усилия, трудно, едвам; a pena1, apenas едвам, едва; 4) траурен воал; 5) Кол., К. Рика, М., Ник., Пан., Вен. срам; pena1 de cadena perpetua доживотен затвор; pena1 pecuniaria глоба; pena1s eternas вечни мъки в ада; ni pena1 ni gloria прен. все ми е едно (това, което виждам или чувам); so pena1 de а) под страх от (наказание и др.); б) освен ако; valer (merecer) la pena1 струва си, струва си труда; ahogar las pena1s прен. забравям (болка, страдание); sin pena1 ni gloria adv безславно.

  Diccionario español-búlgaro > pena1

 • 13 pincelada

  f 1) мазване, мазка (с четка); 2) прен. щрих; dar la última pincelada прен. хвърлям последен поглед; слагам последния щрих.

  Diccionario español-búlgaro > pincelada

 • 14 voluntad

  f 1) воля; 2) желание, избор, свободна воля; a voluntad по желание, по избор; 3) готовност, желание, охота; 4) благосклонност, разположение; 5) заповед, разпореждане; 6) намерение, решимост; 7) любов, привързаност, обич; 8) съгласие, съгласяване; última voluntad завещание, последна воля; principio de buena voluntad принцип на доброволност.

  Diccionario español-búlgaro > voluntad

См. также в других словарях:

 • Episodios de Friends — Anexo:Episodios de Friends Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie estadounidense Friends que en total tiene 236 episodios. Contenido 1 Primera Temporada: 1994 1995 2 Segunda temporada: 1995 1996 3 …   Wikipedia Español

 • Bruce Willis — Willis en la Conv …   Wikipedia Español

 • Star Wars: Episode IV - A New Hope — Saltar a navegación, búsqueda Star Wars: Episode IV A New Hope Título En Hispanoamérica y España durante su estreno: La guerra de …   Wikipedia Español

 • Harry Potter y la Orden del Fénix (película) — Harry Potter and the Order of the Phoenix Título Harry Potter y la Orden del Fénix Ficha técnica …   Wikipedia Español

 • Star Wars: Episode IV — A New Hope Título …   Wikipedia Español

 • The Beatles — The Beatles …   Wikipedia Español

 • Chris Isaak — Datos generales Nombre real Christopher Joseph Isaak Nacimiento …   Wikipedia Español

 • Madonna — Para otros usos de este término, véase Madonna (desambiguación). Madonna …   Wikipedia Español

 • Episodios de The X-Files — Anexo:Episodios de The X Files Saltar a navegación, búsqueda Véase también: The X Files Esta es una lista de episodios de la serie de televisión The X Files de FOX. El primer episodio se emitió el 10 de septiembre de 1993 y el último el 19 de… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The X-Files — Véase también: The X Files Esta es una lista de episodios de la serie de televisión The X Files de FOX. El primer episodio se emitió el 10 de septiembre de 1993 y el último el 19 de mayo de 2002 después de nueve temporadas. Las nueve temporadas… …   Wikipedia Español

 • Nastassja Kinski — Nastassja Nakszyński y Sergéi Bubka 2009 Nombre real Nastassja Aglaia Nakszyński Nacimiento 24 de enero de 1959 (52 años) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.