Перевод: с литовского на английский

с английского на литовский

kraustytis

См. также в других словарях:

 • dakanoti — dãkanoti, oja, ojo, dàkanoti; S.Dauk 1. tr. draikyti, draskyti: Dãkanoti lovą, t. y. draskyti J. Ana drabužius dãkanote išdãkanojo, t. y. išdraskė J. Nedãkanok knygų Kp. | prk.: Įsigriovusys į namus, dakanoja jų pelną M.Valanč. ║ refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atsiraugėjimas — sm. (1) → atsiraugėti: Valgė visi, kiek pajėgė, iki atsiraugėjimo J.Marc. | prk.: Nuo švento Jurgio jis ketino kraustytis ir pradėti pats ūkininkauti, jau ir pats laikas, prisidirbo kitiems iki nenorų, iki atsiraugėjimo rš. raugėjimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • brostvintis — ×brostvintis, inasi, inosi (sl.) kraustytis, brautis: Kur brostvinies, ir teip mažai vietos Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dvėsaliojimas — sm. (1) → dvėsalioti: Kas iš to dvėsaliojimo kumet išeis, ar tik nereiks kraustytis į klebono pūdymą Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gabenti — gabenti, ẽna, ẽno 1. tr. vežti, nešti į kurią nors vietą: Javus į skūnę gabenti K. Senis druską gabendavo į Užnemunį J. Pastvėrė skruzdė šapą ir gabẽna Gs. Valtį nuo smilties gabenti KI3. | refl. tr.: Seniau žmonės iš Prūsų gabendavosi knygas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • galabyti — galãbyti, ija, ijo tr. 1. galą daryti, žudyti: Kodėl jie mane galabys, jei tave gyvą laiko? rš. 2. kamuoti, kankinti: Kam tu sūnų galãbiji darbais, t. y. nõgnini, žudai J. Negalabyk tu vaiko, juk jau visai privarginai Sd. 3. refl. vargingai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • galabštyti — galãbštyti, ija, ijo 1. tr. J galabyti. 2. refl. kraustytis: Galãbštykis į tą Ameriką, jei nori prapulti Šts. 3. refl. blaškytis, dūkti, siausti: Galãbštykis it aitvaras Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • judrus — judrùs, ì adj. (4) 1. Š, FT vikrus, greitas, gyvas; judamas, judantis: Darbštus, judrus vaikas P.Cvir. Mažas būdamas, buvau labai judrus, visur esantis vaikas Mt. Jau berniukas buvo judrùs Lzd. Judrios blezdingos Vr. Jis tapo nepaprastai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karietoti — karietoti, oja, ojo 1. tr. vežti, gabenti: Kur karietoji tą kresią (kėdę)? Šn. 2. refl. važiuoti; lipti, kraustytis: Ko karietojiesi tep anksti? Ldvn. Kur jūs dabar karietojatės, negalit namie sėdėt! Alk. Kur tu čia karietojiesi, ar nelipsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kebaliotis — kẽbaliotis, iojasi, iojosi J dangintis, kraustytis; plg. kebeliotis 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language