Перевод: с русского на литовский

с литовского на русский

kratyti

См. также в других словарях:

 • kratyti — kratýti vksm. Kratýti bùlves, óbuolius iš mai̇̃šo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kratyti — kratyti, krãto, krãtė tr. 1. ką birų pilti, versti sukrečiant: Krãto bulves iš maišo Kal. Kratyk grūdus į miegą Kal. Einant bučių kratyti, eit reikia dar tamsiai OG405. Varžas (žuvis iš varžos) kratydavo per parą kelis kartus Kp. Kaipo lakstė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kratinėti — kratinėti, ėja, ėjo dem. kratyti: 1. Vaikai iš kankorėžių kratinėjo eglių ir pušų sėklas rš. 2. Supo, svaidė, kratinėjo ant lietaus ir šilto vėjo B.Sruog. Tupi žvirblis an bažnyčios, sparnus kratinėja, eina meška an parodos – dantis krapštinėja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • krėsti — krė̃sti, krẽčia (krẽta), krė̃tė 1. tr. SD373, KBII161, K, Plt, Šn, Km, Ndz purtyti; purtant nuberti, numesti: Vėjas eglių skujas krẽčia NdŽ. Krė̃sk obalius nuo obels J. Žieminius [obuolius] baisiai krečia Skr. Gaidys kap krėtė lazdelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kratyklė — kratỹklė sf. (2) K, DŽ, kratyklė̃ (4) Kv 1. žr. kratiklis 1: Virbalas arba iešmas, su kuriuo krato pakulas, bus kratỹklė J. Kratyklė̃ – žabas vilnoms, linams kratyti prieš verpiant J. Buvo tokia kratyklė̃ – lazdelė iškratyti dulkes, spalius Prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kratymas — krãtymas sm. (1); SD374 1. → kratyti 2: Kratinio krãtymas DŽ. | Menkas čia tavo kratymas [mėšlo] Lš. | Paskui prasidėdavo sniego kratymas nuo drabužių rš. | Blogas kel[ia]s, ka par tą kelią važiuoji, didelis krãtymas yra Škn. Juodu nejaučia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kresčiuoti — kresčiuoti, iuoja, iãvo 1. tr., intr. Jn, NdŽ, Skr sijoti su kresčiu: Su kratilu sijo[ja] pagrėbas, kresčiuo[ja] pakračias, nuoklastas, varpas JII217. Paimk pasijį (kretilą) ir kresčiuok grūdus Tv. Pelus susipilk į kratilą ir gerai kresčiuok, bo …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mėšlakratė — mėšlãkratė sf. (1) 1. Jnš šakės mėšlui kratyti, kapstyklė: Uždėk mėšlãkratei kotą Ll. 2. įrengimas mėšlui kratyti, barstyti: Mėšlui, kalkėms, kompostui išvežti ir išbarstyti galima naudoti mėšlakrates rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • purtyti — pùrtyti, o ( ija, yja [K]), ė ( ijo, yjo [K]) 1. tr., intr. smarkiai judinti į šalis, aukštyn ir žemyn, kratyti: Pùrtau grūšią, obelę J. Vėjas piktai purtė juodas šlapias šakas virš mano galvos rš. Juodai apsirengęs žynys išeina į ratą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užkratyti — tr. 1. ant viršaus kratyti, užkapstyti: Jūs mano žemę užkrãtėt mėšlu Skr. Ant dobilų javenų gali vėlai rudenyje ilgo mėšlo retai užkratyti K.Donel1. 2. negyvai užpurtyti: Važiavau par bruką, tai kone ažkrãtė Ds. Mane šiandie ko neužkrãtė ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»