Перевод: с русского на эстонский

с эстонского на русский

kosimise ja abiellumisega seotud väljendeis

 • 1 за

  предлог `I` с вин. п.
  1. kelle-mille taha, teisele poole mida, üle mille, millest välja; сесть за стол laua taha v lauda istuma, спрятаться за спину кого end kelle selja taha peitma, поехать за реку üle jõe v teisele poole jõge sõitma, ступить за порог üle läve astuma, поехать за город linnast välja sõitma, заткнуть за пояс (1) что vöö vahele pistma, (2) ülek. кого kellele silmi v kümmet silma ette andma, kellest üle olema;
  2. millise aja jooksul, kestel, vältel, -ga; за эти годы nende aastate jooksul, nende aastatega, за лето он вырос suvega on ta suureks kasvanud, за неделю много сделано nädalaga on palju tehtud;
  3. enne mida, millise aja eest, kui kaua tagasi; за несколько дней до отъезда mõni päev enne ärasõitu, площадь, за минуту кипевшая народом, теперь опустела väljak, mis hetke eest kihas rahvast, on v oli nüüd tühi;
  4. mille juurde v kallale; взяться за дело asja juurde asuma;
  5. mille pärast v tõttu; её любили за доброту teda armastati tema headuse pärast, беспокоиться за отца isa pärast muret tundma;
  6. kelle-mille eest; mille nimel; отдать жизнь за родину kodumaa eest elu andma, купить за три рубля kolme rubla eest ostma, благодарить за помощь abi eest tänama, отвечать за порядок korra eest vastutama, ручаться за друга sõbra eest vastutama, бороться за свои идеалы oma ideaalide nimel v eest võitlema;
  7. kelle-mille poolt; проголосовать за чью кандидатуру kelle poolt hääletama, кто за? kes on (selle) poolt?
  8. üle millise piiri; ему за пятьдесят (лет) ta on üle viiekümne (aasta vana), мороз за двадцать градусов külma on üle kahekümne kraadi, уже за полночь kesköö on juba läbi;
  9. kaugusel millest; за десять километров от города linnast kümne kilomeetri kaugusel, kümme kilomeetrit linnast (eemal), за три дома от нас meist kolm maja edasi;
  10. kelle-mille asemel, eest; я всё за тебя сделаю teen kõik sinu eest ära, работать за двоих kahe eest töötama;
  11. -ks (pidama, arvama, võtma); считать за честь auasjaks pidama, принять за правило reegliks võtma, я приняла его за своего знакомого ma pidasin teda oma tuttavaks;
  12. kellest-millest kinni (haarama, hoidma); держаться за руки kätest kinni hoidma, держись за меня hoia minust kinni;
  13. kosimise ja abiellumisega seotud väljendeis: сестра вышла за инженера õde abiellus inseneriga v läks insenerile (mehele), он сватался за всех богатых невест ta käis kosjas kõigil rikastel naitumisealistel tüdrukutel; `II` с твор. п.
  1. mille taga, teisel pool mida, millest väljas; сидеть за столом laua taga istuma, находиться за рекой teisel pool jõge olema v asetsema v paiknema, жить за городом linnast väljas elama;
  2. pärast v peale mida, kelle-mille järel v järele, kellele-millele järele; вслед за весной наступает лето kevadele järgneb suvi, за мной minu järel, mulle järele, день за днём päev päeva järel, послать за врачом (kedagi) arsti järele saatma, поехать за товаром kauba järele sõitma, я пришёл за советом tulin nõu küsima, ходить за ягодами marjul käima;
  3. millise tegevuse vältel, jooksul, ajal; за обедом lõunasöögi ajal, за чтением не заметил, как стемнело lugedes ei märganudki, et oli pimedaks läinud;
  4. kelle-mille eest (hoolitsema), kelle-mille järele (valvama); ухаживать за больным haige eest hoolitsema, следить за порядком korra järele valvama, следить за ходом дела asjade käiku v kulgu jälgima;
  5. kelle käes v kellel (olema); за ним водится такая привычка tal on selline komme, за мной числится пять книг minu käes v nimel on viis raamatut, теперь очередь за мной nüüd on minu kord;
  6. kõnek. mille tõttu v pärast; за леностью ума mõttelaiskusest, за отсутствием времени aja puudusel;
  7. väljendeis: ответ за подписью директора direktori allkirjaga vastus, приказ за номером 50 käskkiri nr. 50, (быть) замужем за кем kellega abielus (olema), kellel mehel (olema); ‚
  ни за что mitte mingi hinna eest;
  ни за что ни про что kõnek. asja ees, teist taga

  Русско-эстонский новый словарь > за

 • 2 горестный

  1. 2. adj
  gener. kurb, murelik, vilets

  Русско-эстонский универсальный словарь > горестный

 • 3 крепостная книга

  adj
  law. kinnistusraamat (- riiklik register, mida peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste kohta. Â Ðîññèè òàêîé ðåãèñòð íàçûâàåòñÿ "ïîçåìåëüíàÿ êíèãà".)

  Русско-эстонский универсальный словарь > крепостная книга

 • 4 причастный

  adj
  1) gener. seotud, asjasse puutuv
  2) gram. partitsiibi-, kesksõna-
  3) liter. (ê ÷åìó-ë.) asjaosaline, asjasse puutuv

  Русско-эстонский универсальный словарь > причастный

 • 5 расходы, связанные с конвертированием валюты

  Русско-эстонский универсальный словарь > расходы, связанные с конвертированием валюты

 • 6 связанный

  adj
  gener. (связанные движения) raskepärane, seotud, tulenev (с чем-л., перен.)

  Русско-эстонский универсальный словарь > связанный

 • 7 связанный словом

  Русско-эстонский универсальный словарь > связанный словом

 • 8 слабо соединённые

  Русско-эстонский универсальный словарь > слабо соединённые

 • 9 сопряжённый

  adj
  liter. (с чем-л.) seostunud, (с чем-л.) seotud, (с чем-л.) ühendatud

  Русско-эстонский универсальный словарь > сопряжённый

 • 10 специальный аудит

  adj
  account. erikontroll (teostatakse äriühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes (Äriseadustik))

  Русско-эстонский универсальный словарь > специальный аудит

 • 11 выходной

  120 П
  1. väljapääsu-, väljumis-; tehn. väljuv, välje-, väljundi, väljund-; \выходнойая дверь väljapääs, väljapääsuuks, \выходнойая лестница väljapääsutrepp, \выходнойое отверстие tehn. väljumisava, \выходнойая мощность el. väljundvõimsus, \выходнойые сведения книги trük. raamatu ilmumisandmed v impressumiandmed, \выходнойое пособие jur. vallandustoetus;
  2. puhkepäeva-, pühapäeva-; \выходнойое платье pühapäevakleit, \выходнойой костюм pühapäevaülikond, \выходнойой день puhkepäev;
  3. ПС м. неод. kõnek. puhkepäev;
  4. ПС
  \выходнойой м.,
  \выходнойая ж. од. kõnek. väljendeis: я сегодня \выходнойой v \выходнойая mul on täna puhkepäev v vaba päev;
  5. ПС
  \выходнойые мн. ч. неод. kõnek. vallandustoetus; получить \выходнойые vallandustoetust saama

  Русско-эстонский новый словарь > выходной

 • 12 двуспальный

  126 П väljendeis: \двуспальныйая кровать kaheinimesevoodi, \двуспальныйое одеяло kaheinimesetekk, -vaip

  Русско-эстонский новый словарь > двуспальный

 • 13 дребезг

  18 С м. неод. kõnek. väljendeis: с \дребезгом klirinaga, klirinal, разбиться в мелкие \дребезги kildudeks purunema, tuhandeks tükiks v killuks minema, pihuks ja põrmuks purunema

  Русско-эстонский новый словарь > дребезг

 • 14 дух

  18 С м. неод.
  1. (без мн. ч.) vaim (ka filos.); vaimulaad; meeleolu; боевой \дух võitlusvaim, \дух времени ajavaim, сильный \духом kindlameelne, в \духе дружбы sõbralikus vaimus v õhkkonnas, воспитывать в \духе патриотизма isamaalikus v patriotismi vaimus kasvatama, продолжать в том же \духе samas vaimus jätkama, поднимать \дух meeleolu ülendama v tõstma, соотношение \духа и материи vaimse ja materiaalse vahekord;
  2. од. vaim; злые \духи kurjad vaimud, вызывать \духов vaime välja kutsuma, нечистый \дух kurivaim, vanakuri;
  3. (без мн. ч.) kõnek. lõhn; lehk, hais; van. murd. õhk; грибной \дух seenelõhn;
  4. väljendeis: на \духу kirikl. pihil,
  как на \духу täiesti avameelselt; ‚
  \дух занимается v
  занялся у кого hing jääb v jäi rindu kinni kellel;
  \дух захватывает v
  захватило у кого, от чего hing jäi kinni kellel millest, matab hinge kellel;
  испустить \дух van. iroon. hinge heitma;
  перевести \дух (sügavalt) hinge tõmbama v endale hingetõmbeaega lubama;
  во весь \дух kõigest jõust, elu eest;
  \дух из кого madalk. kabelimatsu andma kellele, maha koksama keda;
  \дух вон из кого kõnek. kes viskas vedru välja;
  хорошем расположении \духа heas meeleolus olema;
  (быть) в \духе heas tujus olema;
  упасть \духом meelt heitma, meelekindlust kaotama;
  собраться с \духом ennast koguma, südant rindu võtma;
  ни сном ни \духом (не знаю v не ведаю) pole aimugi v ei teadnud mõhkugi v ööd ega päeva;
  живым \духом kõnek. välkkiirelt;
  единым \духом ühe hingetõmbega, ühe soojaga v raksuga;
  хватило \духу у кого на что kellel ei jätku v ei jätkunud julgust milleks, kelle vaim ei ole v ei olnud valmis milleks;
  ни слуху ни \духу о ком-чём kõnek. kellest-millest pole kuulda ei kippu ega kõppu;
  было \духу kõnek. kõigest jõust v väest, elu eest;
  чтобы и \духу чьего
  (здесь) не было kõnek. et kellest siin enam lõhnagi v haisugi järel ei oleks

  Русско-эстонский новый словарь > дух

 • 15 йога

  69 С ж. неод. (без мн. ч.) jooga (india müstiline usulis-filosoofiline õpetus; sellega seotud kehaliste harjutuste süsteem)

  Русско-эстонский новый словарь > йога

 • 16 качество

  94 С с. неод.
  1. (без мн. ч.) kvaliteet (males kõnek. kvalitee), mihus; väärtus, headus; переход количества в \качествоо kvantiteedi üleminek kvaliteediks, \качествоо изделия toote kvaliteet, товар высокого \качествоа kvaliteetkaup, ткани высокого \качествоа kvaliteetne riie, знак \качествоа kvaliteedimärk, продукция низкого \качествоа madalakvaliteediline v madala kvaliteediga toodang, обеспечить \качествоо сева külvi headuse eest hoolt kandma v hea seisma, потерять \качествоо kvaliteeti v kvaliteed kaotama;
  2. omadus; вкусовые \качествоа maitseomadused, высокие душевные \качествоа kõrged vaimuomadused;
  3. väljendeis: выплачивать в \качествое пособия abirahana v abirahaks maksma, выступать в \качествое посредника vahendajaks olema

  Русско-эстонский новый словарь > качество

 • 17 корточки

  73 С неод. (без ед. ч.) väljendeis: сидеть на \корточкиах kükkima, kükitama, kükakil v kükkis olema, сесть v присесть на \корточкии kükakile v kükki laskuma, maha kükitama

  Русско-эстонский новый словарь > корточки

 • 18 крайний

  121 П
  1. äärmine, viimane, kaugeim; ülim, üli-; ultra-; \крайнийие меры äärmised meetmed, \крайнийяя необходимость äärmine v ülim vajadus, \крайнийее истощение äärmine kurnatus, \крайнийяя комната справа viimane tuba paremal v paremat kätt, \крайнийий дом в конце улицы viimane maja tänava lõpus, \крайнийий срок viimane tähtaeg, \крайнийяя цена viimane (madalaim) hind, \крайнийий пункт путешествия reisi kaugeim koht, \крайнийяя нужда tuline häda, \крайнийее средство hädavahend, \крайнийий левый pol. ultrapahempoolne, Крайний Север polaaralad, Kõrg-Põhi, Kaug-Põhi;
  2. ПС м. од. sport väljendeis: правый \крайнийий paremäär, левый \крайнийий vasakäär; ‚
  по \крайнийей мере vähemalt;
  в \крайнийем случае äärmisel juhul;
  на \крайнийий случай äärmiseks juhuks, hädajuhuks

  Русско-эстонский новый словарь > крайний

 • 19 навзрыд

  Н väljendeis: плакать \навзрыд valjusti v suure häälega nutma, расплакаться \навзрыд valjusti v suure häälega nutma puhkema

  Русско-эстонский новый словарь > навзрыд

 • 20 нести

  365 Г несов.
  1. кого-что (edasi) kandma (ka ülek.), tassima; \нести чемодан kohvrit kandma, \нести мешок на спине kotti seljas tassima, \нести на себе seljas v turjal kandma v tassima, течение быстро несло лодку vool kandis kiirelt paati edasi, \нести наказание karistust kandma, \нести потери kaotusi kandma, \нести расходы kulusid kandma, \нести убытки kahju kannatama;
  2. что, кому ülek. viima, (endaga kaasa) tooma, edasi andma; \нести культуру в массы kultuuri massidesse viima, \нести гибель hukatust tooma, \нести страдания kannatusi tooma;
  3. что ülek. täitma (kohustusi); \нести службу teenima, teenistuses olema, \нести ответственность перед кем-чем, за кого-что kelle-mille ees v eest vastutama, \нести вахту vahis olema;
  4. безл. чем, от кого-чего, откуда kõnek. lõhnama, haisema millest, mille järele; õhkuma, tulema, hoovama; от него несёт табаком ta haiseb tubaka järele, от печки несёт жаром ahi õhkab v hõõgab kuuma, от окна несёт холодом aknast õhkab v tuleb külma, из погреба несёт сыростью keldrist tuleb niiskust v niisket õhku;
  5. кого-что viima, sõidutama; лошади легко несли сани saan otse lendas hobuste järel;
  6. madalk. väljendeis: куда тебя (нелёгкая) несёт? куда тебя черти несут? kuhu sa kipud? kes sind sinna ajab?;
  7. что ülek. kõnek. jamama, loba ajama; ну что ты несёшь mis jama sa küll ajad, mida sa ometi suust välja ajad; ‚
  \нести чепуху v
  ересь kõnek. jama v pada ajama;
  \нести свой крест oma risti kandma; vrd.

  Русско-эстонский новый словарь > нести


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»