Перевод: с русского на эстонский

с эстонского на русский

kodināmā+mašīna

 • 1 masina ohutuse seadus

  abbr. MOS

  Русско-эстонский универсальный словарь > masina ohutuse seadus

 • 2 МТС

  Русско-эстонский универсальный словарь > МТС

 • 3 кожух

  n
  1) gener. lambanahkne, riideta kasukas
  2) eng. (masina) kate, kaitsevari

  Русско-эстонский универсальный словарь > кожух

 • 4 машинно-тракторная станция

  adv
  gener. masina-ja traktorijaam, (МТС) masina-traktorijaam (MTJ)

  Русско-эстонский универсальный словарь > машинно-тракторная станция

 • 5 машинный

  adj
  gener. masin-, masina-

  Русско-эстонский универсальный словарь > машинный

 • 6 машиностроительный

  adj
  1) gener. masina-, masinaehitus-
  2) mech.eng. masinaehituslik

  Русско-эстонский универсальный словарь > машиностроительный

 • 7 принцип функционирования

  1. 2. n
  gener. (òàêæå: tööprintsiip; masina vms. töötamise põhimõte) tööpõhimõte

  Русско-эстонский универсальный словарь > принцип функционирования

 • 8 эмтээс

  n
  abbr. (МТС, машинно-тракторная станция) MTJ (masina-traktorijaam), (МТС, машинно-тракторная станция) emtejott

  Русско-эстонский универсальный словарь > эмтээс

 • 9 игла

  53 С ж. неод.
  1. nõel; teravik, (terav) ots; машинная \игла õmblusmasinanõel, вязальная \игла kudumis(masina)nõel, швейная \игла õmblusnõel, гравировальная \игла graveernõel, граммофонная \игла helinõel, grammofoninõel, Адмиралтейская \игла Admiraliteedi nõel (terav tornikiiver), иглы штыков teravad täägiotsad;
  2. (обычно мн. ч.) okas, oga; иглы ежа siili okkad, еловые иглы kuuseokkad

  Русско-эстонский новый словарь > игла

 • 10 производительность

  90 С ж. неод. (бeз мн. ч.)
  1. viljakus, jõudsus, tootlikkus, produktiivsus; \производительность труда tööviljakus, тепловая \производительность soojatootlikkus, soojusjõudlus, \производительность машины masina tootlikkus v jõudlus;
  2. otstarbekus, otstarbekohasus; \производительность затрат kulutuste otstarbekus

  Русско-эстонский новый словарь > производительность

 • 11 промышленность

  90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) tööstus; лёгкая \промышленностьь kergetööstus, тяжёлая \промышленностьь rasketööstus, оборонная \промышленностьь kaitsetööstus, обрабатывающая \промышленностьь töötlustööstus, töötlemistööstus, töötlev tööstus, добывающая \промышленностьь toorainetööstus, saakiv v hankiv tööstus, машиностроительная \промышленностьь masina(ehitus)tööstus, горная \промышленностьь mäetööstus, кожевенная \промышленностьь nahatööstus, пищевая \промышленностьь toiduaine(te)tööstus, отрасли \промышленностьи tööstusharud

  Русско-эстонский новый словарь > промышленность

 • 12 работа

  51 С ж. неод.
  1. (без мн. ч.) töö, töötamine, töötegemine, tegutsemine, toimimine, toiming; käimine (masina kohta); el. talitlus; воспитательная \работаа kasvatus, kasvatustöö, научно-исследовательская \работаа teaduslik uurimistöö, teadustöö, исследовательская \работаа uurimine, uurimistöö, общественная \работаа ühiskondlik töö, ühiskonnatöö, политико-воспитательная \работаа poliitkasvatustöö, poliitiline kasvatus, \работаа по найму palgatöö, подённая \работаа päevatöö, сдельная \работаа tükitöö, сверхурочная \работаа ületunnitöö, совместная \работаа koostöö, ühistöö, подрывная \работаа õõnestustöö, ударная \работаа lööktöö, умственная \работаа vaimne töö, vaimutöö, физическая \работаа kehaline v füüsiline töö, ручная \работаа käsitöö, käsitsitöö, безотказная \работаа tõrketu töö, машинная \работаа masinatöö, \работаа на высоте, верхолазная \работаа kõrgtöö, основная \работаа põhitöö, подземная \работаа allmaatöö, подсобная \работаа abitöö, трудоёмкая \работаа palju (töö)jõukulu nõudev v töömahukas töö, информационная \работаа informatsioonindus, infotöö, infotegevus, infoteenindus, справочно-информационная \работаа teatmeteenindus, teadistus, \работаа над собой töö enese kallal, enese kasvatamine v täiustamine, \работаа над романом töö romaani kallal, romaani kirjutamine, место \работаы töökoht, \работаа конференции продолжается konverents kestab v jätkub, пленум закончил свою \работау pleenum lõppes v on lõppenud, он весь в \работае ta on üle pea töös, tal on tööd üle pea, фильм ещё в \работае film on alles tegemisel v teoksil, \работаа вхолостую tehn. tühikäik, tühikäigul töötamine, длительная \работаа kestev töötamine v tegutsemine, el. kestustalitlus, синхронная \работаа el. sünkroontalitlus, sünkroontöö(tamine), взяться v приняться за \работау töö kallale asuma, поступать на \работау tööle asuma v minema, устроиться на \работау töökohta saama, снять с \работаы töölt vallandama v tagandama, увольняться с \работаы end töölt lahti võtma, быть на \работае tööl olema, проделать большую \работау suurt tööd (ära) tegema, вовлекать в \работау töösse kaasa tõmbama;
  2. \работаы мн. ч. töö(d); арматурные \работаы ehit. sarrusetööd, монтажные \работаы montaažitööd, paigaldustööd, горные \работаы mäend. mäetööd, поисковые \работаы geol. otsing, otsingutööd, otsimine, мелиоративные v мелиорационные \работаы maaparandus, maaparandustööd, melioratsioonitööd, осушительные \работаы kuivendus, kuivendustööd, полевые \работаы põllutööd, välitööd (ka geol.), сельскохозяйственные \работаы põllumajandustööd, põllumajanduslikud tööd, землеройные \работаы kaevetööd, земляные \работаы mullatööd, ирригационные \работаы niisutus, niisutustööd, внутренние \работаы ehit. sisetöö(d), наружные \работаы välistöö(d), каменные \работаы ehit. müüritööd, подготовительные \работаы ettevalmistus, ettevalmistustööd, valmendus, valmendustööd, строительно-монтажные \работаы ehitustööd, ehitus- ja montaažitööd, ehitusmontaažitööd, ehitustarindite montaaž, строительные \работаы ehitustööd, погрузочно-разгрузочные \работаы laadimine, laadimistööd, peale- ja mahalaadimine, сезонные \работаы hooajatööd, исправительно-трудовые \работаы paranduslikud tööd, принудительные \работаы sundtöö, sunniviisiline töö;
  3. töö, teos; töötlus; дипломная \работаа diplomitöö, контрольная \работаа kontrolltöö (koolis), печатная \работаа trükitöö, trükis, \работаы известного художника kuulsa kunstniku tööd v teosed v taiesed, вещь тонкой \работаы peenelt töödeldud v peentöötlusega ese, грубая \работаа jäme töö, jämetöötlus, топорная \работаа ülek. kirvetöö; ‚
  взять в \работау кого kõnek. (1) keda töötlema hakkama v ette v käsile võtma, (2) pähe andma kellele

  Русско-эстонский новый словарь > работа

 • 13 работать

  164b Г несов. кем-чем, над чем, с кем-чем, на кого-что, на чём, без доп. töötama, tööd tegema; käima (masina kohta); \работатьть бухгалтером raamatupidajana töötama, \работатьть над диссертацией väitekirja kallal töötama, väitekirja tegema, \работатьть с кадрами kaadriga tegelema, \работатьть лопатой labidaga tööd v labidatööd tegema, \работатьть с микроскопом mikroskoobiga töötama, завод \работатьет на местном сырье tehas töötab kohaliku tooraine v toorme baasil, \работатьть над собой enese kallal töötama, ennast kasvatama v täiustama, \работатьть в поле (1) põllul töötama, põllutööd tegema, (2) välioludes töötama, \работатьть на кого kelle kasuks v heaks töötama, \работатьть с полной нагрузкой täiskoormusega v täie koormusega töötama, \работатьть на себя enese heaks tööd tegema, \работатьть по хозяйству koduseid töid v majapidamistöid tegema, \работатьть за двоих kahe eest tööd tegema, \работатьть по найму palgatööd tegema, palgatööl olema, \работатьть по старинке vanaviisi v endistviisi v vanamoodi töötama, магазин \работатьет до восьми kauplus on lahti v avatud kaheksani, \работатьть в две смены kahe vahetusega v kahes vahetuses töötama, \работатьть сверхурочно ületunnitööd tegema, \работатьть локтями kõnek. küünarnukke käiku laskma, küünarnukkidega teed tegema, время \работатьет на нас aeg töötab meie kasuks

  Русско-эстонский новый словарь > работать

 • 14 станция

  89 С ж. неод.
  1. jaam; peatuskoht, peatuspunkt, peatus; железнодорожная \станция raudteejaam, автобусная \станция (auto)bussijaam, товарная \станция kaubajaam, погрузочная \станция laadimisjaam, заправочая \станция tankimisjaam, tankla, насосная \станция pumbajaam, pumpla, опытная \станция katsejaam, селекционная \станция sordiaretusjaam, машинносчётная \станция arvutusjaam, центральная телефонная \станция (telefoni)keskjaam, водоочистная \станция veepuhastusjaam, метеорологическая \станция ilmajaam, meteo(roloogia)jaam, санитарно-эпидемиологическая \станция sanitaar-epidemioloogiajaam, машинно-тракторная \станция aj. masina-traktorijaam, лодочная \станция paadisadam, \станция технического обслуживания hooldusjaam, \станция скорой помощи kiirabijaam, \станция спасания на водах vetelpäästejaam, \станция назначения sihtjaam, \станция отправления lähtejaam, saatejaam, \станция метро metroojaam, allmaaraudtejaam, радиовещательная \станция ringhäälingujaam, радиолокационная \станция raadiolokatsioonijaam, raadiolokaator, radar;
  2. kõnek. jaamavahe; он проехал две станции ta sõitis ainult kaks jaamavahet

  Русско-эстонский новый словарь > станция

 • 15 машинно-тракторный

  masina-traktori-; traktori-

  Русско-эстонский словарь (новый) > машинно-тракторный

 • 16 машинный

  masin-; masina-

  Русско-эстонский словарь (новый) > машинный

 • 17 машино-

  masin-; masina-

  Русско-эстонский словарь (новый) > машино-

 • 18 машиностроительный

  masina-

  Русско-эстонский словарь (новый) > машиностроительный

 • 19 эмтээссовский

  masina-traktorijaama

  Русско-эстонский словарь (новый) > эмтээссовский


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»