Перевод: со всех языков на русский

с русского на все языки

kas+m��k+tam+n��k

 • 61 izaicinājums/atbilde

  ▪ Termini
  en challenge/response inf.
  lv Autentifikācijas metode, ko izmanto, lai pārbaudītu, vai lietotājam ir tiesības pieslēgties tīklam. Kad lietotājs piesakās tīklam, tīkla serveris tam atsūta izaicinājuma numuru. Lietotājs šo numuru ievada marķierierīcē, kas ģenerē atbildi un nosūta serverim
  ru запрос/подтверждение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru запрос/подтверждение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izaicinājums/atbilde

 • 62 izplātā datne

  ▪ Termini
  en flat file inf.
  lv Datne, kas nav fizikāli saistīta ar citām datnēm un nesatur norādes uz tām. Izplātajai datnei nepiemīt hierarhiska struktūra
  ru плоский файл
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru плоский файл
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izplātā datne

 • 63 izsaukuma aizturēšana

  ▪ Termini
  en call hold inf.
  lv Papildpakalpojums, kas ļauj pakalpojuma izmantotājam pārtraukt sakarus ar aktīvo izsaukumu un pēc tam, ja viņš to vēlas, atkal šos sakarus atjaunot, tādējādi ļaujot pakalpojuma izmantotajam pārslēgties starp diviem vai vairākiem aktīviem savienojumiem
  ru приостановление вызова
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru приостановление вызова
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izsaukuma aizturēšana

 • 64 izsaukumu rindošana

  ▪ Termini
  en call queueing inf.
  lv Pakalpojums, kas ļauj lietotājam tos izsaukumus, kuru adresāts bijis aizņemts, paturēt rindā un nodot adresātam pēc tam, kad tas atbrīvojas
  ru постановка вызова в очередь
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru постановка вызова в очередь
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izsaukumu rindošana

 • 65 izsaukumu sadursme

  ▪ Termini
  lv Situācija, kad sakaru kanāls vienlaicīgi tiek pārtverts no abiem galiem, tādējādi bloķējot izsaukumu nodošanu
  ru коллизия вызовов
  lv Situācija, kas rodas, kad datu ķēdes galiekārta (DCE) un terminālis vienlaicīgi grib raidīt pieprasījumu un ienākošo izsaukumu vienam un tam pašam loģiskajam kanālam, tādējādi anulējot ienākošo izsaukumu
  ru коллизия вызовов
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru коллизия вызовов
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izsaukumu sadursme

 • 66 izvērses kopne

  ▪ Termini
  en expansion bus inf.
  lv paplašināšanas kopne
  lv Īpašas datora kopnes un protokolu kopums, kas ļauj paplašināt datora funkcijas un resursus, pievienojot tam izvērses plates un perifērijas ierīces
  ru расширительная шина
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv paplašināšanas kopne
  ru расширительная шина
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  paplašināšanas kopne
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izvērses kopne

 • 67 kaktuss

  bot., n. кактус  (Грам. инф.: Окончания: \kaktussа)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu cactus \< sengrieķu kaktos
  lv Daudzgadīgs augs (dzimta, kurā ir 250 ģintis, 2500 sugas), kas brīvā dabā gk. aug Amerikas tuksnešos, pustuksnešos, savannās
  lv Tam ir gaļīgs stublājs, ko sedz adatas, skaisti ziedi
  lv Kaktusus plaši audzē kā krāšņumaugus
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kaktuss

 • 68 klasifikācijas sistēma

  ▪ Termini
  lv klasifikācija, bibl.
  lv 1. Specifiska sistēma - loģisks vai formāls zinātņu nozaru, praktiskās darbības jomu u.c. jēdzienu un to apzīmējumu (indeksu) uzskaitījums, kuram piemēro iespieddarbus u.c. dokumentus atbilstoši to saturam, citām pazīmēm un sakarībām starp tām.2. Zinātniska disciplīna, bibliotēku zinātnes sastāvdaļa, kas pētī klasifikācijas sistēmu un klasificēšanas vēsturi, teoriju, metodiku un praksi
  ru классифиционная система
  ru классификация
  LNB93
  ▪ EuroTermBank termini
  ĀdTekst
  ru система классификации
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  1. klasifikācija
  2. klasifikācijas shēma
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > klasifikācijas sistēma

 • 69 klerikāls

  a. клерикальный  (Грам. инф.: Окончания: \klerikālsая, \klerikālsое)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - bazn. latīņu clericalis ‘baznīcas-; garīdznieku-’
  lv 1. Tāds, kas saistīts ar baznīcu, garīdzniekiem
  lv 2. Saistīts ar klerikālismu, tam raksturīgs
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  īp.v. garīdznieku-
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > klerikāls

 • 70 kolektīvs

  lietv. коллектив
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru коллектив celtn.
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru коллектив
  Izgl, Ped, PedStr
  ru коллектив
  MašB, BūVP
  ru коллектив
  Uzņ, Ek, Dok
  ru кoллeктив
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu collectivus ‘savākts, sakopots’
  kolektīvais līgums
  lv Saistīts ar kolektīvu, tam raksturīgs
  lv Arī kopīgs, kopējs
  lv Izcelsme - latīņu collectivus ‘savākts, sakopots’
  lv 1. Cilvēku grupa, ko saista kopīga darbība (piem., vienā un tajā pašā uzņēmumā, iestādē)
  lv 2. Sociālistiskajā sabiedrībā — sociālā kolektīvisma garā veidota kopība, kas atvieglo cilvēku kontrolēšanu un viņu ideoloģisko audzināšanu
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v. kopējs; kopīgs; kopu
  II. lietv.
  1. kompānija
  III.
  1. kolektīvisma
  2. grupa; institūcija; organizācija
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kolektīvs

 • 71 komunikācijas protokols

  ▪ Termini
  lv sakaru protokols
  lv Protokols, kas vada datu apmaiņas procesu starp datu avotu un datu saņēmēju. Sakaru protokols parasti nosaka pārsūtāmo datu formātu, pārsūtīšanas ātrumu un režīmu, piem., sinhrono, asinhrono, pusduplekso vai duplekso režīmu. Bez tam sakaru protokolā var tikt iekļautas metodes, ko izmanto datu pārsūtīšanas procesā radušos kļūdu atklāšanai un labošanai, kā arī datu kodēšanai un dekodēšanai. Sarežģītu komunikācijas protokolu sistēmu veido Starptautiskās standartizēšanas organizācijas septiņu slāņu atvērto sistēmu sadarbības etalonmodelis, kā arī tīklā Internet izmantojamie protokoli TCP/IP
  ru протокол связи
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv sakaru protokols
  ru протокол связи
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > komunikācijas protokols

 • 72 komunistisks

  a. коммунистический  (Грам. инф.: Окончания: \komunistisksая, \komunistisksoe)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu kommunistisch \< franču \< latīņu communis ‘kopīgs’
  lv 1. Saistīts ar komunismu, tam raksturīgs
  lv 2. Tāds, kā pamatā ir komunisma idejas; tāds, kas pauž komunisma idejas
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  īp.v. revolucionārs
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > komunistisks

 • 73 konisks

  ▪ Termini
  lv agron.
  ru конический
  ru конусовидный
  Zin73
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  ru конический
  MašB, BūVP
  ru конический I
  MašB, BūVP
  ru конусный
  DzEz
  ru конический
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu konisch \< latīņu \< sengrieķu. mat.
  koniska virsma —
  lv 1. mat. Saistīts ar konusu (1), tam raksturīgs
  lv 2. Tāds, kas pēc formas ir līdzīgs konusam
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v. konusa-
  II. konusveida; konusveidīgs
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > konisks

 • 74 kopņu sajūgslēdzis

  ▪ Termini
  lv enerģ.
  lv Divkopņu sadalietaises jaudas slēdzis, kas paredzēts abu kopņu sistēmu savienošanai, ja tās darbojas fiksēto pievienojumu režīmā, un saites pārtraukšanai starp kopņu sistēmām, ja kādu no tām remontē
  ru шиносоединительный выключатель
  Jum97

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kopņu sajūgslēdzis

 • 75 korpuskulārs

  fiz., a. корпускулярный  (Грам. инф.: Окончания: \korpuskulārsая, \korpuskulārsое)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  ru корпускулярный
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - angļu corpuscular, franču corpusculaire \< latīņu corpusculum ‘ķermenītis’. fiz.
  lv fiz. Saistīts ar korpuskulām, tām raksturīgs
  lv Tāds, kas sastāv no korpuskulām
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  korpuskulas
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > korpuskulārs

 • 76 lietojumģenerators

  ▪ Termini
  lv Programmatūras izstrādāšanas sistēma, kas pēc tam, kad programmētājs ir noteicis lietojumprogrammas funkcijas, ģenerē tai atbilstošus pirmkodus (mašīnas komandas). Lietojumģeneratori tiek iekļauti dažās datu bāzēs, un tie izmanto iebūvētu instrukciju kopas, lai ģenerētu programmu kodus. sk. application development system
  ru генератор прикладных программ
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru генератор прикладных программ
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > lietojumģenerators

 • 77 lietotāja autentificēšana

  ▪ Termini
  lv Procedūra, kas vairāklietotāju sistēmās un datoru tīklos ļauj pārbaudīt, vai lietotājs atbilst uzrādītajam identifikatoram. Par identifikatoriem var kalpot, piem., dažādas paroles, šifrēšanas atslēgas u.c. Lietotāja autentificēšanu izmanto, lai aizsargātu datu apstrādes sistēmas no nesankcionētas piekļuves, reģistrētu lietotāju un izvēlētos tam atbilstošu apkalpošanas režīmu. sk. authentication information
  ru аутентификация пользователя
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru аутентификация пользователя
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > lietotāja autentificēšana

 • 78 makro

  ▪ Termini
  en macro inf.
  lv makrodefinīcija
  lv Izvēlņu virkņu, ar taustiņiem iniciējamu darbību un instrukciju kopums, kas pierakstīts un saglabāts, piešķirot tam noteiktu vārdu vai taustiņu kombināciju. Lietojot programmā šo makrodefinīcijas vārdu vai nospiežot attiecīgo taustiņu, tiek izpildītas visas makrodefinīcijā paredzētās darbības. Makrodefinīcijas veido, lai bieži izmantojamu vienveidīgu darbību virkņu ievadīšanu aizstātu ar vienu taustiņsitienu vai lai izveidotu lietojumprogrammā miniatūras apakšprogrammas
  ru макроопределение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv makrodefinīcija
  ru макроопределение
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. makrodefinīcija
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > makro

 • 79 makrodefinīcija

  ▪ Termini
  en macro inf.
  lv makro
  lv Izvēlņu virkņu, ar taustiņiem iniciējamu darbību un instrukciju kopums, kas pierakstīts un saglabāts, piešķirot tam noteiktu vārdu vai taustiņu kombināciju. Lietojot programmā šo makrodefinīcijas vārdu vai nospiežot attiecīgo taustiņu, tiek izpildītas visas makrodefinīcijā paredzētās darbības. Makrodefinīcijas veido, lai bieži izmantojamu vienveidīgu darbību virkņu ievadīšanu aizstātu ar vienu taustiņsitienu vai lai izveidotu lietojumprogrammā miniatūras apakšprogrammas
  ru макроопределение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv makro
  ru макроопределение
  Inf, Kom, IT
  ru макроопределение
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. makro
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > makrodefinīcija

 • 80 mantota sistēma

  ▪ Termini
  en legacy system inf.
  lv Dators, programmatūra, tīkls vai kāda cita datora iekārta, kas tiek izmantota arī pēc tam, kad organizācijā ir uzstādītas jaunas sistēmas. Lai darba procesā nerastos traucējumi, ļoti būtiski ir novērtēt mantoto un jauno sistēmu saderību
  ru унаследованная система
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru унаследованная система
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > mantota sistēma

См. также в других словарях:

 • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kas tai — pron. inter. kas: N ale kas tai tam jūs kunigaikščiui, kad jam teip nesiveda? BsPIV81. Ką tai kalbėt! – daug geresnis Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tam tikras — 2 tam tìkras, à adj. (4) Ms, Skrb; R28, MŽ37 specialiai kokiam reikalui skirtas, pritaikytas: Jo koja buvo storai apmuturiuota ir tam tikrais prietaisais iškelta aukščiau už lovos galą K.Saj. Nueisi pri bažnyčios, ten suoliukas tam tìkras yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • trūkti — trūkti, sta ( a, truñka Msn); o intr. K, DŽ; R, MŽ 1. OsG13, Sut, SchL134, KBII149, K, Rtr, KŽ atsiskirti, atsidalyti, pertrūkti į dvi ar daugiau dalių: Bet atsitiko nelaimė – trūko Rožytės karolių vėrinėlis, ir visi karoliai pabiro J.Paukš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pirkti — pir̃kti, per̃ka (pir̃ka DP278), o tr. 1. H įsigyti už pinigus: Davė jis jam pinigų karvei pirkti rš. Pirko kitą karvę Pb. Jis išvažiavo arklio pirktų J.Jabl. Svetimuos miškuos malkų pir̃ktų važinėjo A.Baran. Kap kada kepam [duoną], kap kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sekti — 1 sèkti, sẽka (señka), sẽkė (sẽko) 1. tr., intr. BB1Moz24,5, PK149, H175, R, K, FT eiti, vykti iš paskos, pridurmais: Įstoju, paskui eimi, seku SD170. Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks J. Paskum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vogti — võgti, vãgia (võgia LzŽ, LD338(Zt), Dv, sta LD338), ė KBII162, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; Lex83, Q503, SD162, KlG102, SD110, H147, R, R338, MŽ453, Sut, N, M, L, LL67 1. intr. BB2Moz20,15, PK106, D.Pošk, S.Dauk, NdŽ, Rs, Erž, Prk, Rt, Pln, Als,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»