Перевод: со всех языков на русский

с русского на все языки

kas+m��k+tam+n��k

 • 21 gramatika

  lietv. грамматика
  LKLv59
  ▪ Termini
  en grammar inf.
  lv Noteikumu kopums, kas nosaka valodas vārdu uzbūves, formu maiņas, vārdu saistījuma un teikumu uzbūves pamatprincipus. Dalīto datu apstrādes sistēmu pētījumos plaši izmanto mākslīgās valodas un tām atbilstošās formālās gramatikas, kā arī to speciālās klases. sk. generative grammar, sk. context-free grammar, sk. context-sensitive grammar
  ru грамматика
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Izgl, Ped, PedStr
  ru грамматика
  Inf, Kom, IT
  ru грамматика
  Hum
  ru грамматика
  Hum
  ru грамматика
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu grammatica \< sengrieķu grammatikē (technē) ‘rakstu, valodas (māksla)’
  lv 1. Valodniecības nozare, kas pētī vārdu un teikumu uzbūvi
  lv 2. Grāmata, darbs, kurā atspoguļota vārdu un teikumu uzbūve
  lv 3. Valodas gramatiskā uzbūve — valodas vārdu uzbūves, vārdu formu maiņu, vārdu saistījumu un teikuma uzbūves sistēma
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > gramatika

 • 22 grupa MPEG

  ▪ Termini
  lv kustīgu attēlu ekspertu grupa
  lv Starptautiskās standartizēšanas organizācijas ekspertu grupa, kas izstrādājusi kustīgu attēlu saspiešanas paņēmienu kopumu, kas ieguvis standarta statusu MPEG. Pateicoties tam, ka saglabāts tiek nevis viss kadrs, bet tikai tās izmaiņas, kādas rodas, pārejot no viena kadra uz otru, šis standarts nodrošina lielu saspiešanas ātrumu. Standarts MPEG nodrošina labāku videoattēlu kvalitāti nekā standartizētās sistēmas Video for Windows, Indeo un Quick Time. sk. Joint Photographic Experts Group
  ru экспертная группа по кинематографии
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv kustīgu attēlu ekspertu grupa
  ru экспертная группа по кинематографии
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > grupa MPEG

 • 23 kursors

  ▪ Termini
  en cursor inf.
  lv Pārvietojams simbols, kas displeja ekrānā izpilda kontaktpunkta lomu lietotāja darbībā ar datiem. Teksta apstrādes sistēmās kursors parasti ir mirgojošs taisnstūris vai pasvītrojums. Grafikas sistēmās to bieži sauc arī par rādītāju un tam var būt dažāda forma (bultiņa, kvadrāts, otiņa u.c.), ko tas var mainīt, pārvietojoties pa displeja ekrānu. sk. mouse pointer
  ru курсор
  lv Zīmulim vai pildspalvai līdzīga ierīce, ko izmanto grafikas planšetēs. Pārvietojot šādu ierīci pa planšeti, atbilstoši pārvietojas kursors displeja ekrānā
  ru курсор
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru курсор
  Ek, Fin
  ru курсор
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - angļu cursor \< latīņu. infor.
  lv dat. Kustīgs indikators, kas uz monitora ekrāna norāda, kurā vietā parādīsies nākamā ievadītā zīme
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kursors

 • 24 kustīgu attēlu ekspertu grupa

  ▪ Termini
  lv grupa MPEG
  lv Starptautiskās standartizēšanas organizācijas ekspertu grupa, kas izstrādājusi kustīgu attēlu saspiešanas paņēmienu kopumu, kas ieguvis standarta statusu MPEG. Pateicoties tam, ka saglabāts tiek nevis viss kadrs, bet tikai tās izmaiņas, kādas rodas, pārejot no viena kadra uz otru, šis standarts nodrošina lielu saspiešanas ātrumu. Standarts MPEG nodrošina labāku videoattēlu kvalitāti nekā standartizētās sistēmas Video for Windows, Indeo un Quick Time. sk. Joint Photographic Experts Group
  ru экспертная группа по кинематографии
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv grupa MPEG
  ru экспертная группа по кинематографии
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kustīgu attēlu ekspertu grupa

 • 25 materiāls

  lietv. материал
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv agron.
  ru материал
  Zin73
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  ru материал
  Izgl, Ped, PedStr
  ru материал
  DzEz, Ķīm
  ru материал
  ĀdTekst
  ru материал
  DzEz, MašB
  ru материал
  MašB, BūVP
  ru матеpиал I
  Uzņ, Ek, Dok
  ru мaтepиaл
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu Material \< latīņu materialis ‘vielisks’
  lv 1. Izejviela — viela, priekšmets u. tml., kas paredzēts vai noder noteiktam nolūkam (parasti kaut kā gatavošanai)
  lv 2. Informācija, datu, faktu kopums, kas noder izmantošanai noteiktā nolūkā. sar.
  lv 3. sarunv. Audums
  lv Izcelsme - latīņu materialis ‘vielisks’. filoz.
  lv 1. filoz. Saistīts ar matēriju (1), tai raksturīgs
  lv 2. Vielisks, priekšmetisks, ķermenisks
  lv 3. Saistīts ar materiālu (1), tam raksturīgs; saistīts ar cilvēka eksistenci; saistīts ar naudu, īpašumu
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv. temats; viela
  materiālā labklājība
  materiālās vajadzības
  materiālie labumi
  materiālie zaudējumi
  projicējamais materiāls lietv. - noslīdējums
  II.
  1. triepjamais
  2. ķermenisks
  3. taustāms
  4. vielisks
  antonīms - nemateriāls
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > materiāls

 • 26 nacionāls

  I.
  1. национальный  (Грам. инф.: Окончания: \nacionālsая, \nacionālsое; национален, \nacionālsа, \nacionālsо)
  2. народный  (Грам. инф.: только полн. формы; Окончания: \nacionālsая, \nacionālsое; народен, \nacionālsа, \nacionālsо)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču national \< latīņu
  lv 1. Tāds, kas attiecas uz nāciju, tautību, tautu, ir tām raksturīgs
  lv 2. Tāds, kas attiecas uz valsti, piem., nacionālā himna, nacionālais ienākums, nacionālais parks
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v. tautas-
  II.
  1. tautas; tautisks
  2. tautas; valsts
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > nacionāls

 • 27 portāls

  n., arh., tehn. портал  (Окончания: \portālsа)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru портал celtn.
  lv  (bagātīgi rotāta ēkas galvenā ieeja)
  lv balstkonstrukcija
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv balstkonstrukcija
  ru поpтал I
  MašB, BūVP
  lv portāls bagātīgi rotāta ēkas galvenā ieeja
  ru поpтал II
  Inf, Kom, IT
  ru портал
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vidusl. latīņu portale \< latīņu porta ‘vārti, durvis’
  lv 1. Arh. arhitektoniski vai skulpturāli veidota ēkas ieeja
  lv 2. Skatuves arhitektoniskais ietvars (dažkārt arkveidīgs). tehn.
  lv 3. tehn. Konstrukcija, kas sastāv no diviem vai četriem balstiem un pārseguma, piem., kuģa masts, darbmašīnu sastāvdaļa; portālceltņa balstkonstrukcija, kas pārvietojas pa sliedēm
  lv Izcelsme - skatīt portāls
  lv Saistīts ar portālu1, tam raksturīgs
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. galvenā ieeja; ieeja; vārti
  II. balstkonstrukcija
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > portāls

 • 28 programmas korektuma pierādījums

  ▪ Termini
  lv Formāls matemātisks pierādījums tam, ka programmas semantika atbilst tām prasībām, kas ietvertas programmas specifikācijā
  ru доказательство правильности программы
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru доказательство правильности программы
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmas korektuma pierādījums

 • 29 programmatūras specifikācija

  ▪ Termini
  lv Datu apstrādes sistēmas programmatūras darbības precīzs apraksts. Parasti šī apraksta sastādīšana notiek pēc projektējamās sistēmas aparatūras izvēles un sistēmas projektējuma specifikācijas izstrādāšanas. Tās izveidošanas gaitā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, kas programmatūrai jādara, nevis tam, kā šīs darbības jāveic
  ru спецификация программного обеспечения
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru спецификация программного обеспечения
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmatūras specifikācija

 • 30 programmkomponentu objektmodelis

  ▪ Termini
  lv COM tehnoloģija
  lv Firmas Microsoft attīstīta tehnoloģija komponentu izstrādāšanai. Programmu komponentus, kas izstrādāti, izmantojot šo specifikāciju, var asamblēt programmās, vai arī tos var pievienot tām esošajām programmām, kas tiek izpildītas operētājsistēmas Microsoft Windows vidē, lai paplašinātu šo programmu funkcionālās iespējas. COM komponentus parasti raksta valodā C++ un tos var no programmas atvienot, nepārkompilējot pašu programmu, tās izpildes gaitā. COM tehnoloģija veido pamatu tādu firmas Microsoft tehnoloģiju kā OLE, ActiveX un DirectX izstrādei
  ru объектная модель программных компонентов
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv COM tehnoloģija
  ru объектная модель программных компонентов
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmkomponentu objektmodelis

 • 31 protokola implementācijas konformances formulējums

  ▪ Termini
  lv Konformances testēšanas standartos noteiktais formālās deklarācijas veids, ar kuru datoru tīkla protokola realizācijas piegādātājs paziņo par obligātajām un neobligātajām funkcionālām iespējām, kas realizētas atbilstoši atvērto sistēmu sadarbības standartiem, kā arī par tām neobligātajām iespējām, kas nav realizētas
  ru утверждение о конформности протокольной реализации
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru утверждение о конформности протокольной реализации
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > protokola implementācijas konformances formulējums

 • 32 revanšs

  n. реванш  (Окончания: \revanšsа; р. мн. \revanšsей)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču revanche ‘atlīdzināšana, atmaksa’
  lv 1. Otrreizēja cīņa, spēle, sacensības, kas sāktas, lai dotu iespēju uzvarēt tam, kas zaudējis pirmajā cīņā, spēlē, sacensībās; zaudētāja atspēlēšanās — uzvara nākamajā savstarpējā cīņā, spēlē, sacensībās
  lv 2. Jauna kara uzsākšana, kuras mērķis ir atmaksāt par zaudējumu iepriekšējā karā; atriebība. sar.
  lv 3. sarunv. Pakalpojuma atlīdzināšana ar pretpakalpojumu vai dāvanu u. tml
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > revanšs

 • 33 sistemātiskā kataloga atslēga

  ▪ Termini
  lv 1. Klasifikācijas tabulu palīgaparāts - priekšmetu rubriku un tām atbilstošo klasifikācijas indeksu alfabētisks uzskaitījums, kas vispārināti un adekvāti atspoguļo klasifikācijas tabulu saturu un atvieglo iespieddarbu u.c. dokumentu klasificēšanu.2. Sistemātiskā kataloga palīgaparāts - priekšmetu (zinātņu nozaru, jēdzienu, sabiedriskās dzīves parādību, atsevišķu jautājumu u.tml.) nosaukumu un tiem atbilstošu kataloga daļu vai apakšnodaļu alfabētiska kartotēka, kas atbilst pieņemtās klasifikācijas darba tabulām un metodisko lēmumu kartotēkai
  ru ключ к систематическому каталогу
  ru алфавитно-предметный указатель
  LNB93
  ▪ Sinonīmi
  alfabētiskais priekšmetu rādītājs
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > sistemātiskā kataloga atslēga

 • 34 terciārs

  n. период терциальный
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru период терциальный
  Zin93
  ▪ EuroTermBank termini
  Vid
  lv terciāra periods
  ru третичный период
  Vid
  lv terciāra periods
  ru третичный период
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu tertiarius ‘tāds, kas veido vienu trešdaļu’
  lv Arī terciāra periods — kainozoja priekšpēdējais (pirmskvartāra) periods, ko iedala 2 patstāvīgos periodos — paleogēnā un neogēnā
  lv Izcelsme - skatīt terciārs (1)
  lv 1. Saistīts ar terciāru (1), tam raksturīgs
  lv 2. Tāds, kas atrodas kādas sistēmas, virknes trešajā vietā, pakāpē; trešējs
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  terciārais periods
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > terciārs

 • 35 tipiedaļas

  ▪ Termini
  lv bibl.
  lv Pēc tipizācijas principa veidotas vienotas standartizācijas, kas nodrošina klasifikācijas tabulu strukturālo vienību, iedaļu neierobežotu detalizāciju, klasificējamo iespieddarbu u.c. dokumentu sekundāro pazīmju daudzpusīgo atklāsmi, paplašina pamattabulu indeksāciju, saīsina tabulu apjomu. Izšķir vispārīgās un speciālās tipiedaļas. Bez tam BBK ir arī speciāli tipjēdzieni (laika, sociāli ekonomisko formāciju, etniskie, valodas u.c.), kas pagaidām neietilpst tipiedaļu tabulās. sk. Noteicēji (UDK)
  ru типовое деление ББК
  LNB93

  Latviešu-krievu vārdnīcu > tipiedaļas

 • 36 uzkrājnosūte

  ▪ Termini
  lv Tīklā Internet plaši izmantota elektroniskā pasta izplatīšanas metode, kas paredz e-pasta ziņojumu uzkrāšanu serverī. Ziņojumi lietotājam tiek nosūtīti tikai pēc tam, kad lietotājs nodibina savienojumu ar serveri, lai pārbaudītu, vai tur atrodas viņam adresēti ziņojumi
  ru передача с промежуточным хранением
  lv Ziņojumu pārsūtīšanas metode, kas nodrošina, ka ziņojums pirms tā nogādāšanas adresātam tiek uzglabāts kādā datoru tīkla starpmezglā (ierīcē), lai sagaidītu izdevīgāko tā nogādes laiku vai nogaidītu, kamēr tā saņēmējs ir pieejams
  ru передача с промежуточным хранением
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru передача с промежуточным хранением
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > uzkrājnosūte

 • 37 zīmuļievades dators

  ▪ Termini
  en pen computer inf.
  lv Datori, kuru primārā ievadierīce ir speciāls zīmulis (irbulis), nevis tastatūra. Šīs klases datoriem ir plakans ekrāns un speciāla operētājsistēma, kas nodrošina lietotāja sadarbību ar datoru
  ru компьютер с рукописным вводом
  lv irbuļdators
  lv Dators, kas ievadam izmanto nevis tastatūru, bet gan irbuli. Irbuļdatorus parasti vada specifiskas operētājsistēmas, kuras atpazīst rokrakstā rakstītu tekstu, tādēļ lietotāji ievadam var izmantot ekrānu vai speciālu ievadvirsmu. Parasti irbuļdatori ir rokā turāmas ierīces un tās ir par mazu, lai tām būtu pilnapjoma tastatūra
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv irbuļdators
  ru компьютер с рукописным вводом
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > zīmuļievades dators

 • 38 labu ceļa vēju\!

  сущ.
  общ. счастливого пути\!, счастливый путь\!, (tam, kas dodas jūrā - arī) счастливого плавания\!

  Latviešu-krievu vārdnīca > labu ceļa vēju\!

 • 39 kemer

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > kemer

 • 40 Intel Pentium

  ▪ Termini
  en Pentium, en inf.
  lv mikroprocesors Intel Pentium
  lv Pentium
  lv Firmas Intel 1993.g. izstrādāts 32 bitu superskalārs sarežģītas instrukciju kopas mikroprocesors, kas ir atpakaļsaderīgs ar mikroprocesoru 80x86 saimi. Tam ir 32 bitu adreses un 64 bitu datu kopnes, divi iebūvēti paralēlas darbības skalāri procesori, peldošā komata konveijerprocesors, divas 8 kilobaitu kešatmiņas (viena instrukcijām, bet otra datiem) un zarošanās prognozēšanas iespējas
  ru микропроцессор Intel Pentium
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv mikroprocesors Intel Pentium
  lv Pentium
  ru микропроцессор Intel Pentium
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > Intel Pentium

См. также в других словарях:

 • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kas tai — pron. inter. kas: N ale kas tai tam jūs kunigaikščiui, kad jam teip nesiveda? BsPIV81. Ką tai kalbėt! – daug geresnis Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tam tikras — 2 tam tìkras, à adj. (4) Ms, Skrb; R28, MŽ37 specialiai kokiam reikalui skirtas, pritaikytas: Jo koja buvo storai apmuturiuota ir tam tikrais prietaisais iškelta aukščiau už lovos galą K.Saj. Nueisi pri bažnyčios, ten suoliukas tam tìkras yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • trūkti — trūkti, sta ( a, truñka Msn); o intr. K, DŽ; R, MŽ 1. OsG13, Sut, SchL134, KBII149, K, Rtr, KŽ atsiskirti, atsidalyti, pertrūkti į dvi ar daugiau dalių: Bet atsitiko nelaimė – trūko Rožytės karolių vėrinėlis, ir visi karoliai pabiro J.Paukš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pirkti — pir̃kti, per̃ka (pir̃ka DP278), o tr. 1. H įsigyti už pinigus: Davė jis jam pinigų karvei pirkti rš. Pirko kitą karvę Pb. Jis išvažiavo arklio pirktų J.Jabl. Svetimuos miškuos malkų pir̃ktų važinėjo A.Baran. Kap kada kepam [duoną], kap kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sekti — 1 sèkti, sẽka (señka), sẽkė (sẽko) 1. tr., intr. BB1Moz24,5, PK149, H175, R, K, FT eiti, vykti iš paskos, pridurmais: Įstoju, paskui eimi, seku SD170. Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks J. Paskum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vogti — võgti, vãgia (võgia LzŽ, LD338(Zt), Dv, sta LD338), ė KBII162, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; Lex83, Q503, SD162, KlG102, SD110, H147, R, R338, MŽ453, Sut, N, M, L, LL67 1. intr. BB2Moz20,15, PK106, D.Pošk, S.Dauk, NdŽ, Rs, Erž, Prk, Rt, Pln, Als,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»