Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

kas+m������������������k+tam+n������������������k

 • 1 kas māk tam nāk

  прил.
  общ. кто смел, тот и съел

  Latviešu-krievu vārdnīca > kas māk tam nāk

 • 2 korāzija

  ▪ Termini
  lv ģeol.
  ru корразия
  LU95
  ▪ EuroTermBank termini
  Vid
  ru корразия
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu corrasio ‘nokasīšana, noskrāpēšana’. ģeol.
  lv ģeol. Iežu virsmu mehāniska noslīpēšanās, kas notiek, uz tām iedarbojoties ūdens, vēja, ledus pārvietotām drupiežu masām
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > korāzija

 • 3 siltā sāknēšana

  ▪ Termini
  en warm boot inf.
  lv Sistēmas programmatūras atkārtota ielāde vai inicializācija, kas notiek pēc tam, kad sistēmai ir pieslēgts barošanas spriegums un tā ir darba stāvoklī. sk. cold boot
  ru горячая самозагрузка
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru горячая самозагрузка
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > siltā sāknēšana

 • 4 īsā numura sastādīšanas prefikss

  ▪ Termini
  lv Neciparisks kods, kas norāda, ka tam sekojošā informācija ir īsais numurs
  ru префикс сокращенного набора номера
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru префикс сокращенного набора номера
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > īsā numura sastādīšanas prefikss

 • 5 alveolārs

  anat., lingv., a. альвеолярный  (Окончания: \alveolārsая, \alveolārsое)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Hum
  ru альвеолярный
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu, angļu alveolar \< latīņu
  lv 1. Tāds, kas saistīts ar alveolām (1), tām raksturīgs
  alveolārs līdzskanis
  lv 2. Tāds, kas saistīts ar alveolām (2), tām raksturīgs
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv. absolvents; bijušais audzēknis
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > alveolārs

 • 6 programmatūra

  n. программное обеспечение
  LKLv59
  ▪ Termini
  en software inf.
  lv Datoru programmas, procedūras un ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami datoru sistēmas darbībai. sk. hardware, sk. application software, sk. software product, sk. support software, sk. system software
  ru программное обеспечение
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru программное обеспечение
  Uzņ, Ek, Dok
  ru oбecпeчeниe пpoгpaммнoe
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - skatīt programma (pēc analoģijas ar vārdu aparatūra). infor.
  lv dat. Programmas (4) un cita informācija, kas darbina datoru un liek tam izpildīt lietotāja uzdevumus
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > programmatūra

 • 7 kontinentāls

  a. континентальный  (Грам. инф.: Окончания: \kontinentālsая, \kontinentālsое)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču continental \< latīņu
  lv 1. Saistīts ar kontinentu, tam raksturīgs
  lv 2. Tāds, kas atrodas uz kontinenta, pretstatā tādam, kas atrodas uz salām (piem., kontinentālā Eiropa pretstatā Lielbritānijai)
  kontinentālais klimats
  lv 3. Tāds, kas atrodas kontinenta iekšienē; tāds, kas raksturīgs kontinenta iekšienei
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  īp.v. kontinenta-
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kontinentāls

 • 8 akadēmisks

  īp.v. академический
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču académique, latīņu academicus \< sengrieķu
  lv 1. Tāds, kas attiecas uz akadēmiju (1), tai raksturīgs, piem., akadēmiskā zinātne
  lv 2. Zinātniski pārbaudīts, pilnīgs, piem., akadēmisks izdevums
  lv 3. Tāds, kas attiecas uz augstskolām, tām raksturīgs, piem., akadēmiskā izglītība, akadēmiskā stunda
  lv 4. Tīri teorētisks, abstrakts, kam nav būtiskas praktiskas nozīmes, piem., akadēmisks strīds
  lv 5. Mākslā — tāds, kas stingri ievēro tradīcijas, kanonus, piem., akadēmiska glezniecība
  lv 6. Atturīgs, sauss, piem., akadēmisks stils
  akadēmiskā airēšana
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  īp.v. teorētisks
  akadēmisks parāds lietv. - pēceksāmens
  akadēmisks stils - akadēmiska valoda
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > akadēmisks

 • 9 darbības ziņojums

  ▪ Termini
  lv Ziņojums, kas informē lietotāju, ka tam nepieciešamās darbības izpilde tiek atlikta, jo noticis kaut kas neparedzēts vai var notikt kaut kas nevēlams. Lietotājs var turpināt vajadzīgo darbību, ignorējot šo ziņojumu, vai veikt nepieciešamās korekcijas, kā arī atlikt tās izpildi vai griezties pēc palīdzības. Terminu parasti izmanto firmas IBM kopējā lietotāju piekļuves arhitektūrā. sk. information message, sk. warning message
  ru сообщение к действию
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru сообщение к действию
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > darbības ziņojums

 • 10 kontrole

  lietv. контроль, проверка
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv dzelzc.
  ru контроль
  Sku98
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru контроль
  Izgl, Ped, PedStr
  ru контроль
  MežR
  ru контроль
  El, IT, Kom
  ru контроль
  Vid
  ru контроль
  MašB, BūVP
  ru контpоль
  Uzņ, Ek, Dok
  ru кoнтpoль
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču contrôle
  lv 1. Uzraudzība, novērošana, periodiskas vai epizodiskas pārbaudes, ko veic, lai sekotu tam, cik pareizi vai likumīgi kaut kas notiek, izskaustu nevēlamas novirzes, uzzinātu pārkāpumu biežumu; pārbaudīšana
  lv 2. Faktiska pārvaldīšana, vara pār kaut ko; noteicošais stāvoklis
  lv 3. Iestāde, kas kaut ko uzrauga un pārbauda (piem., valsts kontrole); sarunv. iestāde, personas, kas pārbauda kādas citas iestādes vai atbildīgas personas darbu
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. pārraudzīšana; pieraudzīšana; pieskatīšana; uzmanīšana; uzpasēšana; uzraudzība; uzskatīšana
  2. vara
  3. kontrolieri
  4. inspicēšana; pārbaude
  5. apskate; inspekcija; pārbaude
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kontrole

 • 11 nomināls

  ▪ Termini
  ru номинальный celtn.
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Hum
  ru именной
  MašB, BūVP
  ru номинальный
  Ek, Fin
  ru номинал
  Uzņ, Ek, Dok
  ru нoминaл
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu nominalis ‘ar vārdu, nosaukumu saistīts’
  lv 1. Uz vērtspapīra (akcijas, obligācijas, vekseļa u. c.) vai naudaszīmes norādītā vērtība; nominālcena
  lv 2. Preces cena pēc cenrāža vai atzīmes uz pašas preces
  lv 3. Skaitlisks raksturlielums, kas norādīts kādā dokumentā, piem., jaudas nomināls
  lv Izcelsme - latīņu nominalis ‘ar vārdu, nosaukumu saistīts’
  lv 1. Tāds, kas pastāv tikai vārda pēc, bet nepilda savu uzdevumu
  nominālā alga
  lv 2. Tāds, kas ir skaitliski norādīts uz vērtspapīriem, naudaszīmēm, preces vai kādā dokumentā. lingv.
  lv 3. lingv. Saistīts ar nomenu, tam raksturīgs
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  īp.v.
  1. formāls
  nomināla suverenitāte
  2. nomena-
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > nomināls

 • 12 termopārneses printeris

  ▪ Termini
  lv vaska termopārneses printeris
  lv Bezuzsitiena printeris, kas veido krāsu attēlu, karsējot krāsotu vasku un pārnesot to uz papīra. Attēla veidošana notiek ar sakarsētām adatām, kas vispirms saskaras ar lenti, kas piesūcināta ar dažādās krāsās krāsotu vasku, izkausē to un pēc tam pārnes vasku uz parasta papīra
  ru принтер с термопереносом воска
  ru принтер с термопереносом
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv vaska termopārneses printeris
  ru принтер с термопереносом воска
  ru принтер с термопереносом
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  vaska termopārneses printeris
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > termopārneses printeris

 • 13 vaska termopārneses printeris

  ▪ Termini
  lv termopārneses printeris
  lv Bezuzsitiena printeris, kas veido krāsu attēlu, karsējot krāsotu vasku un pārnesot to uz papīra. Attēla veidošana notiek ar sakarsētām adatām, kas vispirms saskaras ar lenti, kas piesūcināta ar dažādās krāsās krāsotu vasku, izkausē to un pēc tam pārnes vasku uz parasta papīra
  ru принтер с термопереносом воска
  ru принтер с термопереносом
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv termopārneses printeris
  ru принтер с термопереносом воска
  ru принтер с термопереносом
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  termopārneses printeris
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > vaska termopārneses printeris

 • 14 COM tehnoloģija

  ▪ Termini
  lv programmkomponentu objektmodelis
  lv Firmas Microsoft attīstīta tehnoloģija komponentu izstrādāšanai. Programmu komponentus, kas izstrādāti, izmantojot šo specifikāciju, var asamblēt programmās, vai arī tos var pievienot tām esošajām programmām, kas tiek izpildītas operētājsistēmas Microsoft Windows vidē, lai paplašinātu šo programmu funkcionālās iespējas. COM komponentus parasti raksta valodā C++ un tos var no programmas atvienot, nepārkompilējot pašu programmu, tās izpildes gaitā. COM tehnoloģija veido pamatu tādu firmas Microsoft tehnoloģiju kā OLE, ActiveX un DirectX izstrādei
  ru объектная модель программных компонентов
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  lv programmkomponentu objektmodelis
  ru объектная модель программных компонентов
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > COM tehnoloģija

 • 15 adresātu saraksta serveris

  ▪ Termini
  lv Serveris, kas automātiski pārsūta jebkuru tam adresētu ziņojumu visiem lietotājiem, kas reģistrēti tā adresātu sarakstā. Tīklā Internet visplašāk lietotie adresātu saraksta serveri ir LISTSERV un Majordomo
  ru сервер списка адресов
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  Inf, Kom, IT
  ru сервер списка адресов
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > adresātu saraksta serveris

 • 16 aizbāznis

  lietv.
  1. пробка;
  2. затычка
  LKLv59
  ▪ Termini
  en stub inf.
  lv Rutīna, kurā nav izpildīšanai paredzētu komandu, bet ir galvenokārt komentārs par to, kam šajā vietā jāatrodas. Tā ir vietas nodrošinātāja citai rutīnai, kas tiks ierakstīta vēlāk
  ru пустая подпрограмма
  ru фиктивный модуль
  lv Rutīna, kas nodrošina kādas parastas funkcijas izpildi. Aizbāzni izmanto dažādiem mērķiem, piem., to var instalēt klienta datorā, bet tam atbilstošo sastāvdaļu - tīkla serverī, lai tie abi kopā nodrošinātu kāda protokola izpildi vai attālas procedūras izsaukšanu
  ru заглушка
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz, Ķīm
  ru пробка
  MašB, BūVP
  lv tapa
  lv puļķis
  ru затычка
  MašB, BūVP
  ru пpобка I
  Zin, Ek, Rūp, Ķīm
  lv korķis
  ru пробка
  MežR
  ru пробка
  Inf, Kom, IT
  ru пустая подпрограмма
  ru фиктивный модуль
  ru заглушка
  Zin, Ek, Rūp, Dz, Tēr
  lv korķis
  ru пробка
  Zin, Ek, Rūp, BūVP
  lv korķis
  ru пробка
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. aizbāzenis; korķis; prapis; puļķis
  II.
  1. korķis; spunde; tapa
  2. aizbāžamais; puļķis; sprūds; spunde; tapa
  3. puļķis; tapa
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > aizbāznis

 • 17 apkakle

  lietv. воротник
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv tekst.
  lv Plecģērbu augšējās malas piegriezumdetaļu kopums (modulis), kas iešūts kaklē, vai tam līdzīgo sastāvdaļu kopums, kas citādi saistīts ar kakli kā, piemēram, vienlaidu piegriezuma konstrukcijā vai atdalāma izstrādājuma veidā. Pēc aizdarāmības izšķir slēgtās, vaļējās un pārvēršamās apkakles. Pēc pamatdetaļu konstrukcijas izdala atlokapkakles, apašapkakles, stingrās kreklapkakles, mīkstās pārvēlumapkakles u. c. stāvatliektās apkakles (kurām ir stāvdaļa un atlokāmā daļa), stāvapkakles (bez atlokāmās daļas), guļapkakles (bez stāvdaļas)
  ru воротник
  LZAtek
  ▪ EuroTermBank termini
  ĀdTekst
  ru воротник
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. krāga
  plata atlokāma apkakle
  sagrābt aiz apkakles
  stāva apkakle
  2. apkaklīte
  II. kakla izgriezums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > apkakle

 • 18 dielektrisks

  fiz., a. диэлектрический  (Грам. инф.: Окончания: \dielektrisksая, \dielektrisksое)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - angļu dielectric
  lv Tāds, kas slikti vada elektrību
  lv Saistīts ar dielektriķi, tam raksturīgs
  lv Dielektriskie zudumi — enerģijas zudumi, kas rodas dielektriķī, kurš ievietots mainīgā elektriskajā laukā
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > dielektrisks

 • 19 duplekss

  ▪ Termini
  ru дуплексный celtn.
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru дуплексный
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu duplex ‘divkāršs’. elekt.
  lv 1. el. Divpusīgi sakari, kas dod iespēju reizē pieņemt un noraidīt ziņojumus
  lv 2. Dupleksprocess — čuguna un tērauda kausēšana vispirms vienā krāsnī un pēc tam otrā, lai uzlabotu metāla tehnoloģiskās īpašības. arh.
  lv 3. arhit. Dzīvoklis divos līmeņos (stāvos)
  lv Izcelsme - latīņu duplex ‘divkāršs’
  dupleksais kanāls
  lv Divpusīgs, tāds, kas dod iespēju reizē gan pieņemt, gan noraidīt ziņojumus
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > duplekss

 • 20 funkcija

  I.
  1. n. функция  (Грам. инф.: Окончания: \funkcijaии; р. мн. \funkcijaий)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv ped.
  lv Vajadzību noteikta specifiska darbība, kas nepieciešama, lai priekšmets, sistēma, indivīds, institūcija u. tml. izpildītu tam paredzēto uzdevumu. Cilvēka kā sabiedriskas būtnes funkcijas ir pastāvēt un pilnveidoties saskarsmē ar vidi un sabiedrību un, pielāgojoties videi un apstākļiem, tos tālāk attīstīt, kā arī nodrošināt sasniegtā pārmantojamību, cilvēku sabiedrības turpināmību. Darba attiecībās indivīda vai institūcijas funkcija ir oficiāli vai profesionāli pienākumi
  ru функция
  lv Matemātikā – atkarīgais mainīgais lielums – lielums, kas mainās atkarībā no cita lieluma (argumenta) maiņas
  ru функция
  Zva00
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  lv atkarīgais mainīgais
  ru зависимая переменная
  ru функция
  Ek, Fin
  ru функция
  DzEz
  ru функция
  Izgl, Ped, PedStr
  ru функция
  Inf, Kom, IT
  ru функция
  El, IT, Kom
  ru функция
  El, IT, Kom
  lv delta funkcija
  lv Diraka funkcija
  lv vienības impulsa funkcija
  ru дельта-функция
  ru -функция
  ru функция Дирака
  ru единичная импульсная функция
  MašB, BūVP
  ru функция
  Vid
  lv funkcija (sk. arī funkcijas)
  ru функция
  DzEz, Ķīm
  ru функция
  DzEz
  ru функция
  DzEz, MašB
  ru функция
  MašB, DzEz
  ru функция
  DzEz, MašB
  ru функция
  Uzņ, Ek, Dok
  ru функция
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu functio ‘izpilde, darbība’
  lv 1. Uzdevums, nozīme, arī darbības virziens; objekta elementu mijiedarbības izpausme. biol.
  lv 2. biol. Norise, specifiska darbība (organismā); tas, kā jādarbojas (jāfunkcionē) kādai organisma sastāvdaļai vai sistēmai, lai organisma stāvoklis būtu normāls. mat.
  lv 3. mat. Viena lieluma atkarība no cita; atkarīgais mainīgais lielums. pārn.
  lv 4. Funkcionēšana, darbība
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. darbība
  lineārā funkcija
  2. mainīgs lielums
  3. amatpienākums; uzdevums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > funkcija

См. также в других словарях:

 • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kas tai — pron. inter. kas: N ale kas tai tam jūs kunigaikščiui, kad jam teip nesiveda? BsPIV81. Ką tai kalbėt! – daug geresnis Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tam tikras — 2 tam tìkras, à adj. (4) Ms, Skrb; R28, MŽ37 specialiai kokiam reikalui skirtas, pritaikytas: Jo koja buvo storai apmuturiuota ir tam tikrais prietaisais iškelta aukščiau už lovos galą K.Saj. Nueisi pri bažnyčios, ten suoliukas tam tìkras yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • trūkti — trūkti, sta ( a, truñka Msn); o intr. K, DŽ; R, MŽ 1. OsG13, Sut, SchL134, KBII149, K, Rtr, KŽ atsiskirti, atsidalyti, pertrūkti į dvi ar daugiau dalių: Bet atsitiko nelaimė – trūko Rožytės karolių vėrinėlis, ir visi karoliai pabiro J.Paukš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pirkti — pir̃kti, per̃ka (pir̃ka DP278), o tr. 1. H įsigyti už pinigus: Davė jis jam pinigų karvei pirkti rš. Pirko kitą karvę Pb. Jis išvažiavo arklio pirktų J.Jabl. Svetimuos miškuos malkų pir̃ktų važinėjo A.Baran. Kap kada kepam [duoną], kap kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sekti — 1 sèkti, sẽka (señka), sẽkė (sẽko) 1. tr., intr. BB1Moz24,5, PK149, H175, R, K, FT eiti, vykti iš paskos, pridurmais: Įstoju, paskui eimi, seku SD170. Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks J. Paskum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vogti — võgti, vãgia (võgia LzŽ, LD338(Zt), Dv, sta LD338), ė KBII162, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; Lex83, Q503, SD162, KlG102, SD110, H147, R, R338, MŽ453, Sut, N, M, L, LL67 1. intr. BB2Moz20,15, PK106, D.Pošk, S.Dauk, NdŽ, Rs, Erž, Prk, Rt, Pln, Als,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»