Перевод: с английского на все языки

kadar+se+spopadeta+hrabra+nasprotnika

 • 81 lie in

  geç vakte kadar yatmak, loğusa olmak
  * * *
  (to stay in bed late in the morning: I like to lie in until nine on a Saturday.) yatak keyfi yapmak

  English-Turkish dictionary > lie in

 • 82 like this

  böyle, bunun gibi
  * * *
  (in this way: It would be quicker if you did it like this.) böyle, bu kadar

  English-Turkish dictionary > like this

 • 83 long-winded

  adjective ((of a speaker or his speech) tiresomely long.) bıktıracak kadar uzun

  English-Turkish dictionary > long-winded

 • 84 ludicrously

  adverb komik denecek kadar

  English-Turkish dictionary > ludicrously

 • 85 not a dog's chance

  yok denecek kadar az şans, az bir şans
  * * *
  (no chance at all: He hasn't a dog's chance of getting a ticket.) hiç şansı olmama

  English-Turkish dictionary > not a dog's chance

 • 86 not in the least

  hiç, hiçbir şekilde
  * * *
  (not at all: You're not disturbing me in the least!) hiç, zerre kadar

  English-Turkish dictionary > not in the least

 • 87 notwithstanding

  adv. buna rağmen, yine de, gerçi
  ————————
  conj. mamafih, rağmen, bununla beraber, dığı halde, mesine rağmen
  ————————
  prep. karşın
  * * *
  her ne kadar
  * * *
  (in spite of: Notwithstanding the bad weather, the ship arrived on time.)...-mesine rağmen,...ise de

  English-Turkish dictionary > notwithstanding

 • 88 off

  adj. uzak, sapa, ters, öteki, sağdaki, çıkmış, bozuk, devre dışı, kapalı, kötü, yorgun, çıkarılmış, olası
  ————————
  adv. uzak, uzağa, uzakta, çıkmış, kopuk, geçersiz, kesik, kapalı, tamamen, izinli
  ————————
  interj. defol
  ————————
  n. başlangıç, baş
  ————————
  prep. den, dan, dışında, haricinde, izinli, olası
  ————————
  v. öldürmek
  * * *
  1. dışarı (adv.) 2. dışarda (adj.) 3. kapalı
  * * *
  [of] 1. adverb
  1) (away (from a place, time etc): He walked off; She cut her hair off; The holidays are only a week off; She took off her coat.) uzak, uzağa, uzakta
  2) (not working; not giving power etc: The water's off; Switch off the light.) kapalı, durmuş, sönük
  3) (not at work: He's taking tomorrow off; He's off today.) izinli, çalışmayan
  4) (completely: Finish off your work.) tamamen
  5) (not as good as usual, or as it should be: His work has gone off recently;) herzamanki kadar iyi olmamak
  6) ((of food) rotten: This milk has gone off - we can't drink it; ( also adjective) That meat is certainly off.) bozulmuş, kokmuş
  7) (out of a vehicle, train etc: The bus stopped and we got off.) araçtan inme
  8) (cancelled: The marriage is off.) iptal edilmiş
  2. preposition
  1) (away from; down from: It fell off the table; a mile off the coast; He cut about five centimetres off my hair.)...-den öteye, uzağa
  2) (not wanting or allowed to have (food etc): The child is off his food.) kaçınan, terk etmiş
  3) (out of (a vehicle, train etc): We got off the bus.) (bir araç)tan dışarıya
  - off-colour
  - offhand
  3. adverb
  (without thinking about something first: I can't tell you the answer offhand.) ha deyince, hemencecik
  - offhandedness
  - offshore
  - offside
  4. adjective
  ((of a vehicle etc) on the side nearest to the centre of the road: the front offside wheel.) yol tarafında olan, en sol taraf
  - badly, well off
  - be off with you!
  - in the offing
  - off and on / on and off
  - the off season

  English-Turkish dictionary > off

 • 89 ought

  adv. zerre kadar, hiç
  ————————
  n. yükümlülük, zorunluluk, hiç, sıfır
  ————————
  v. malı
  * * *
  [o:t]
  negative short form - oughtn't; verb
  1) (used to indicate duty; should: You ought to help them; He oughtn't to have done that.) (yap)malı, (yap)sa iyi olur
  2) (used to indicate something that one could reasonably expect; should: He ought to have been able to do it.) (yap)malıydı, (yap)sa iyi olurdu

  English-Turkish dictionary > ought

 • 90 over

  adj. bitmiş, sona ermiş
  ————————
  adv. fazla, aşırı, çok fazla, gereğinden fazla, aşkın, iyice, adamakıllı, tekrar, daha, yine, öte, öteye, ötede, üstünde, tepesinde, tersine, altını üstüne, üzerine, başkasına, her yerinden, her yerine, kalan, geçkin
  ————————
  prep. fazla, çok, aşırı, yüksek, üstün, üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona, öbür tarafa, karşıya, hakkında
  * * *
  1. aşırı 2. in üstünde
  * * *
  ['əuvə] 1. preposition
  1) (higher than; above in position, number, authority etc: Hang that picture over the fireplace; He's over 90 years old.) üstünde, üstüne
  2) (from one side to another, on or above the top of; on the other side of: He jumped over the gate; She fell over the cat; My friend lives over the street.) üstünden
  3) (covering: He put his handkerchief over his face.) üstüne
  4) (across: You find people like him all over the world.) her tarafını, bütün
  5) (about: a quarrel over money.) hakkında
  6) (by means of: He spoke to her over the telephone.) kullanarak; (telefon)da
  7) (during: Over the years, she grew to hate her husband.) esnasında
  8) (while having etc: He fell asleep over his dinner.) (yapar)ken
  2. adverb
  1) (higher, moving etc above: The plane flew over about an hour ago.) üzerinden
  2) (used to show movement, change of position: He rolled over on his back; He turned over the page.) başka bir tarafı/yanı görülebilecek şekilde
  3) (across: He went over and spoke to them.) karşı tarafa
  4) (downwards: He fell over.) aşağı, yere doğru
  5) (higher in number etc: for people aged twenty and over.)...-den daha fazla
  6) (remaining: There are two cakes for each of us, and two over.) artık, artmış
  7) (through from beginning to end, carefully: Read it over; Talk it over between you.) başından sonuna kadar
  3. adjective
  (finished: The affair is over now.) bitmiş, sona ermiş
  4. noun
  ((in cricket) a certain number of balls bowled from one end of the wicket: He bowled thirty overs in the match.) birbiri arkasına yuvarlanan 5-6 top
  5. as part of a word
  1) (too (much), as in overdo.) abartmak, aşırısına kaçmak
  2) (in a higher position, as in overhead.) başın üstünde, yukarıdan geçen
  3) (covering, as in overcoat.) palto, manto
  4) (down from an upright position, as in overturn.) devirmek, alabora olmak
  5) (completely, as in overcome.) tamamen
  - over all
  - over and done with

  English-Turkish dictionary > over

 • 91 past/beyond redemption

  (too bad to be redeemed or improved.) kurtarılamayacak kadar kötü

  English-Turkish dictionary > past/beyond redemption

 • 92 perseverance

  n. sebat, azim, sonuna kadar direnme
  * * *
  azim
  * * *
  noun sebat, azim

  English-Turkish dictionary > perseverance

 • 93 relatively

  göreceli olarak
  * * *
  ['relətivli]
  adverb (when compared to someone or something else: He seems relatively happy now; This is a fairly unimportant problem, relatively speaking.) nispeten, bir dereceye kadar

  English-Turkish dictionary > relatively

 • 94 remand

  v. mahkemeye kadar tutmak, tutmak (hapiste), mahkemesini ertelemek (tutuklu), geri göndermek (tutuklu), iade etmek (tutuklu)
  * * *
  (to send (a person who has been accused of a crime) back to prison until more evidence can be collected.) tutuklu olarak yargılamak

  English-Turkish dictionary > remand

 • 95 reveller

  n. eğlence düşkünü, zevk ve sefaya düşkün tip, sabahlara kadar eğlenen kimse
  * * *
  eğlence düşkünü
  * * *
  noun âlem yapan kimse

  English-Turkish dictionary > reveller

 • 96 run to earth

  (to find (something or someone) after a long search: He ran his friend to earth in the pub.) buluncaya kadar aramak

  English-Turkish dictionary > run to earth

 • 97 rusty

  adj. paslı, paslanmış, kızıl, pas rengi, eskimiş, körelmiş, hamlamış, el alışkanlığını kaybetmiş, solmuş, çatlak (ses), kınacıklı, huysuz (at)
  * * *
  paslı
  * * *
  1) (covered with rust: a rusty old bicycle.) paslı
  2) (not as good as it was because of lack of practice: My French is rusty.) eskisi kadar iyi olmama, körelmiş, hamlamış

  English-Turkish dictionary > rusty

 • 98 same here

  (I think, feel etc the same: `This job bores me.' `Same here.') ben de aynen, al benden de o kadar

  English-Turkish dictionary > same here

 • 99 scald

  n. yanık, haşlanarak yanan yara, İskandinav halk ozanı, ozan
  ————————
  v. haşlamak, kaynatmak, kaynar su dökmek, sıcak su ile yakmak
  * * *
  1. haşla (v.) 2. yanık (n.)
  * * *
  [sko:ld] 1. verb
  1) (to hurt with hot liquid or steam: He scalded his hand with boiling water.) haşlamak
  2) (in cooking, to heat (eg milk) to just below boiling-point.) kaynama noktasına kadar ısıtmak
  2. noun
  (a hurt caused by hot liquid or steam.) haşlanma yarası

  English-Turkish dictionary > scald

 • 100 scalding

  1. kaynamış (n.) 2. haşla (v.) 3. haşlayarak (prep.)
  * * *
  adjective ((of a liquid) hot enough to scald.) haşlayacak kadar sıcak

  English-Turkish dictionary > scalding


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»