Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

kadar+se+spopadeta+hrabra+nasprotnika

 • 1 abilities

  s [pl] duševne sposobnosti,darovitost,talent / you doubt my # to do it? = sumnjate li da sam to kadar učiniti?; to the best of one's # = kako najbolje (može)
  * * *

  mogućnosti
  sposobnost
  sposobnosti
  talent

  English-Croatian dictionary > abilities

 • 2 able

  adj (ably [adv]) sposoban, kadar, moćan, vlastan, jak, krepak, kršan, potpuno zdrav, vješt, valjan; [jur] pravno sposoban /to be # to = biti kadar, moći; [com] to be # to pay = biti sposoban platiti, biti solventan
  * * *

  kadar
  kadra
  kvalificiran
  moći
  obdaren
  sposoban
  u mogućnosti
  vješt
  vlastan

  English-Croatian dictionary > able

 • 3 ably

  iskusno, vješto
  * * *

  kadar
  sposoban
  spretno
  vješto

  English-Croatian dictionary > ably

 • 4 apt

  adj (#ly [adv]) 1. pogodan, prikladan ([for] za što) 2. prijemljiv, sklon, spreman, pripravan, gotov ([to] da) 3. brz, živahan 4. sposoban, kadar, spretan ([at] u čemu) / to be # to get angry = lako se razljutiti
  * * *

  biti dobar u
  naklonjen
  podesan
  podoban
  pogodan
  prikladan
  sklon
  sklon nečemu
  sposoban
  spreman
  vičan
  zgodan

  English-Croatian dictionary > apt

 • 5 cadre

  * * *

  kadar
  okosnica
  okvir
  shema

  English-Croatian dictionary > cadre

 • 6 capable

  * * *

  kadar
  sposoban
  sposobni
  spretan
  umješan

  English-Croatian dictionary > capable

 • 7 frame

  vt/i I.[vt] 1. u duhu načiniti, izraditi, napraviti, uobličiti, oblikovati, načiniti, tvoriti; zamisliti, izmisliti, izumjeti, skovati, zasnovati izgraditi, sastaviti, izraziti, izreći (plan, pravilo, teoriju, priču zaplet itd.) 2. umetnuti, uokviriti ([fig]) 3. spletkariti, rovariti protiv koga, oklevetati, obijediti, ozloglasiti koga II.[vi] zadobiti, poprimiti oblik, razviti se, spremati se
  * * *

  građa
  kadar
  konzola
  lažirati
  nosač
  okosnica
  okvir
  podesiti
  rebro
  sačiniti
  skelet
  sklop
  slaba građevna kategorija
  uokviriti
  uramiti
  zamisliti
  blok
  brodsko rebro
  filmska slika

  English-Croatian dictionary > frame

 • 8 Greek

  s 1. Grk, Grkinja 2. helenizirani Židov 3. član Grčke pravoslavne crkve 4. grčki (jezik) 5. [arch] drug, prijatelj (u zabavi) 6. [fig] prevejanac, lukavac / when # meets # = kad se sukobe dva hrabra protivnika (bit će ljuta boja); that is # to me = to su za mene španjolska sela, to mi je posve nerazumljivo
  * * *

  grčke
  grčki
  grčki jezik
  grčkom
  Grk

  English-Croatian dictionary > Greek

 • 9 incapable

  adj (incapably [adv]) nesposoban, koji ne može, nije kadar / drunk and # mrtav pijan
  * * *

  nemoćan
  nesposoban

  English-Croatian dictionary > incapable

 • 10 likely

  adj 1. vjerojatan 2. prikladan, pogodan, podoban, zgodan 3. moguć, kadar; [US] koji mnogo obećava / he is # to come = on će vjerojatno, po svoj prilici doći; not # = teško, vjerojatno ne; he is most # to win = on ima vrlo mnogo izgleda da pobijedi
  * * *

  koji bi mogao
  koji će
  moguće
  po svoj prilici
  pogodan
  vjerojatan
  vjerojatno

  English-Croatian dictionary > likely

 • 11 rangy

  adj 1. [US coll] sklon, sposoban, kadar da daleko dopre, dosegne 2. dugih udova i tanak, vitak, mršav, gibak 3. prostran 4. [Austr] gorovit, brdovit, kroz koji se proteže gorski lanac
  * * *

  brdovit
  dugih udova i tanak
  gibak
  gorovit
  kadar da daleko dopre
  kadar da daleko dosegne
  kroz koji se proteže gorski lanac
  mršav
  prostran
  sklon
  sposoban
  vitak

  English-Croatian dictionary > rangy

 • 12 shot

  pret & pp od shot / # dead = ustrijeljen
  * * *

  dosjetka
  eksplozija
  filmski kadar
  gađati
  hitac
  injekcija
  izbačen
  metak
  nagađanje
  pokušaj
  pucati
  račun
  sačma
  strijelac
  Å¡ut
  tane
  udarac

  English-Croatian dictionary > shot

 • 13 staff

  vt kadrovski popuniti, snabdjeti osobljem
  * * *

  jarbol
  kadar
  kadrovski
  koplje
  motka
  notno crtovlje
  osoblje
  palica
  potporanj
  stijeg
  stožerni
  Å¡tab
  Å¡tap
  uprava
  zaposlenike

  English-Croatian dictionary > staff

 • 14 staffing and skills


  kadar i kvalifikacije

  English-Croatian dictionary > staffing and skills

 • 15 take

  s ulov; film kadar; theat prihod, primitak; print količina rukopisa koju treba složiti /[US] sl on the # = korumpiran, koji prima mito
  * * *

  filmska klapa
  fotografirati
  hvatati
  igrati
  nadzirati
  napisati
  nositi
  očarati
  odvesti
  osvojiti
  podržavati
  poduzeti
  povući
  preuzeti
  primiti
  provesti
  rastati se
  skinuti
  smatrati
  ulov
  usmjeriti
  usvojiti
  uzeti
  uzeti pravac
  uzimanje
  uzimati
  voditi
  zauzeti
  zbivati se

  English-Croatian dictionary > take

 • 16 irretentive

  adj koji nije kadar zadržati; koji nije sposoban zapamtiti

  English-Croatian dictionary > irretentive

 • 17 prevail on

  vi navesti, skloniti, pridobiti, nagovoriti / I could not # myself = nisam bio kadar

  English-Croatian dictionary > prevail on

 • 18 prevail upon

  vi navesti, skloniti, pridobiti, nagovoriti / I could not # myself = nisam bio kadar

  English-Croatian dictionary > prevail upon

 • 19 prevail-on

  vi navesti, skloniti, pridobiti, nagovoriti / I could not # myself = nisam bio kadar

  English-Croatian dictionary > prevail-on


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»