Перевод: с русского на эстонский

с эстонского на русский

jooksus+olema

 • 801 против

  предлог с род. п.
  1. koha märkimisel vastas; \против дома maja vastas, один \против другого üksteise vastas, \против памятника ausamba vastas, \против его фамилии стояла галочка tema nime juures v kohal seisis linnuke, он сидит \против света ta istub vastu valget v valgust;
  2. vastassuuna märkimisel vastu(-); \против течения vastuvoolu, \против ветра vastutuult, \против часовой стрелки vastupäeva, \против солнца vastu päikest, носом \против волны mer. vöör vastu lainet;
  3. vastutoimimise v vastuseisu märkimisel vastu, vastaselt, -ga; \против воли отца isa tahte vastu v vastaselt, vastu isa tahtmist, \против моего желания minu soovi vastu, \против ожидания vastu ootust, ootusvastaselt, \против правил reegli(te)vastaselt, \против совести südametunnistuse vastu v vastaselt, выступить \против докладчика esineja vastu sõna võtma, голосовать \против vastu hääletama, он имеет нечто \против меня tal on midagi minu vastu, иметь зло \против кого kelle peale v vastu viha kandma, гладить \против шерсти vastukarva silitama, ülek. ka vastu tegutsema v kõnelema, борьба \против врага võitlus vaenlase vastu v vaenlasega;
  4. tõrjeobjekti märkimisel liitsõna; лекарство \против кашля köharohi, таблетки \против бессонницы unetabletid, очки \против пыли kaitseprillid (tolmu vastu), tolmuprillid, средство \против моли koitõrjevahend;
  5. kõrvutuse märkimisel võrreldes; продукции вдвое больше \против прошлого года möödunud aastaga võrreldes on toodang kahekordistunud;
  6. в функции предик. vastu (olema); я \против mina olen vastu;
  7. предлогС нескл. неод. взвесить все за и \против kõiki poolt- ja vastuargumente arvestama

  Русско-эстонский новый словарь > против

 • 802 противоречить

  271b Г сов. кому-чему, в чём
  1. vastu vaidlema; сын никогда не \противоречитьит отцу poeg ei vaidle v ei räägi isale kunagi vastu;
  2. vasturääkiv(ad) olema, vastuolus v mittevastav olema, risti vastu käima; это \противоречитьит логике see on loogikavastane v vastuolus loogikaga, see pole loogiline, показания \противоречитьат друг другу tunnistused v ütlused räägivad üksteisele v teineteisele (risti) vastu, не \противоречитьить сказанному öeldule vastama, öelduga kooskõlas olema, \противоречитьить действительности tegelikkusele mitte vastama, tegelikkusega vastuolus olema

  Русско-эстонский новый словарь > противоречить

 • 803 процветать

  169b Г несов. õitsel v õitsval järjel olema; наш колхоз \процветатьет meie kolhoos on õitsval järjel

  Русско-эстонский новый словарь > процветать

 • 804 проявить

  321 Г сов.несов.
  проявлять что üles näitama, ilmutama (ka fot.), avaldama; \проявить храбрость vaprust v julgust üles näitama, \проявить находчивость v изобретательность leidlikkust (üles) näitama v ilmutama, \проявить нетерпение kannatamatust v maldamatust ilmutama, \проявить недомыслие lühinägelik v mõistmatu olema, \проявить требовательность nõudlik olema, \проявить единодушие üksmeelsed v üksmeelel olema, \проявить внимание к кому kelle vastu tähelepanelik olema, \проявить безразличие к кому-чему kelle-mille vastu ükskõikne v osavõtmatu olema, \проявить интерес к чему mille vastu huvi tundma, millest huvituma, \проявить себя с хорошей стороны end heast küljest näitama

  Русско-эстонский новый словарь > проявить

 • 805 пружина

  51 С ж. неод. vedru (ka ülek.); силовая \пружинаа tehn. jõuvedru, часовая \пружинаа kellavedru, матрац на \пружинаах vedrumadrats, боевая \пружинаа sõj. löökvedru, тайная \пружинаа salavedru, salajõud, быть движущей \пружинаой чего mille tõukejõud v ajend v liikumapanev jõud olema

  Русско-эстонский новый словарь > пружина

 • 806 прямить

  301 Г несов.
  1. что kõnek. sirgeks painutama v tegema, sirgestama, õgvendama; \прямить согнувшийся гвоздь kõverat naela sirgeks tegema v lööma, \прямить проволоку traati sirgestama, \прямить спину selga sirgeks lööma, selga sirgelt hoidma;
  2. (без страд. прич.) кому van. sirgjooneliselt käituma, suu sisse v otse näkku ütlema; \прямить царю tsaari ees otsekohene olema

  Русско-эстонский новый словарь > прямить

 • 807 прямой

  120 П (кр. ф. прям, \прямойа, прямо, \прямойы и прямы)
  1. sirge, sirg-, õgev, õgu-; otse(ne); \прямойая улица sirge tänav, \прямойой нос sirge nina, идти \прямойой тропкой otseteed v kõige otsemat rada mööda minema, \прямойая линия sirge, sirgjoon;
  2. (без кр. ф.) püst- (ka mat.); tasa-, tasa(pinnali)ne; füüs., el. päri-; \прямойой ворот püstkrae, \прямойая призма püstprisma, \прямойой конус püstkoonus, \прямойой склон geol. tasanõlv, tasapinnaline nõlv, \прямойое направление pärisuund, \прямойой провод pärijuhe, \прямойая проводимость pärijuhtivus, \прямойое сопротивление päritakistus, \прямойой угол mat. täisnurk, \прямойой узел mer. õigesõlm, rehvisõlm, \прямойой парус mer. raapuri, \прямойая нить накала el. juushõõgniit, \прямойая складка geol. normaalkurd, \прямойая кишка anat. pärasool;
  3. (без кр. ф.) otse-, otsene, vahetu; \прямойое сообщение otseühendus (liikluses), \прямойой поезд otserong, otseühendusrong, вагон \прямойого сообщения otsevagun, otseühendusvagun, \прямойая наводка sõj. otsesihtimine, \прямойой курс mer. otsekurss, \прямойая волна mer. otselaine, \прямойой поток geol. otsevool, \прямойой код mat. otsekood, \прямойое освещение el. otsevalgustus, \прямойая речь lgv. otsekõne, otsene kõne, \прямойое дополнение lgv. (otse)sihitis, \прямойая обязанность otsene kohustus, \прямойое указание otsene näpunäide, \прямойая зависимость otsesõltuvus, otsene sõltuvus, \прямойое родство jur. otsesugulus, otsene sugulus, \прямойой наследник otsene pärija, \прямойые выборы otsesed valimised, \прямойой налог maj. otsene maks, в \прямойом смысле слова sõna otseses mõttes, иметь \прямойое отношение к чему otseselt seotud olema millega, \прямойое действие vahetu v otsene mõju v toime, \прямойой перевод vahetu tõlge, otsetõlge, \прямойой показатель vahetu näitaja;
  4. (без кр. ф.) ilmne, selge, vaieldamatu, otsene; \прямойая польза ilmne kasu, \прямойой вызов avalik väljakutse, \прямойой обман sulaselge pettus, есть \прямойой смысл вам сегодня отдохнуть kõnek. teil on hädatarvilik v vajalik v hädasti vaja täna puhata;
  5. sirgjooneline, otsekohene; \прямойой характер sirgjooneline iseloom, \прямойой ответ otsekohene vastus, \прямойой взгляд julge v aval pilk v vaade;
  6. (без кр. ф.) täielik, tõeline, \прямойая противоположность täielik vastand, \прямойой простофиля kõnek. tõeline lontkõrv v otu;
  7. ПС
  \прямойая ж. неод. sirge, sirgjoon; вертикальная \прямойая mat. püstsirge, финишная \прямойая sport lõpusirge, провести \прямойую sirget v sirgjoont tõmbama

  Русско-эстонский новый словарь > прямой

 • 808 птичий

  130 П linnu-; \птичийье гнездо linnupesa, \птичийья клетка linnupuur, \птичийье яйцо linnumuna, \птичийий корм linnutoit, \птичийьи голоса linnuhääled, \птичийий базар zool. linnulaat (suur lindude koloonia), \птичийье лицо ülek. linnunägu (kõhn kitsas nägu), \птичийья гречиха, \птичийий v разнолистный горец bot. linnurohi (osa kirburohu, perekonna Polyzonum liike), \птичийий двор lindla, \птичийий язык ülek. (1) leppekeel, salakeel, (2) linnukeel, pentsik v iseäralik keel; ‚
  \птичийье молоко linnupiim, ööbikukeeled;
  на \птичийьих правах (быть, жить) lindprii (olema);
  с \птичийьего полёта linnulennult

  Русско-эстонский новый словарь > птичий

 • 809 путаться

  164 Г несов.
  1. в чём, без доп. sassi v segamini v segi minema v ajama (kõnek. ka ülek.); пряжа \путатьсяется lõng läheb sassi, мысли \путатьсяются mõttelõng läheb sassi v läheb käest ära, \путатьсяться в датах kuupäevadega sassi v segi minema, \путатьсяться в названиях nimetusi sassi ajama, \путатьсяться в лицах nägusid segi ajama, \путатьсяться в расчётах arvestustes eksima;
  2. в чём kõnek. vassima, puterdama, pudrutama; \путатьсяться в рассказе puterdama, takerdudes jutustama;
  3. во что kõnek. halv. sekkuma, end segama millesse; \путатьсяться не в своё дело oma nina võõrastesse asjadesse toppima;
  4. kõnek. ees v jalus olema;
  5. в чём takerduma, kinni jääma; ноги \путатьсяются в высокой траве jalad takerduvad kõrges rohus;
  6. с кем madalk. halv. tegemist tegema kellega, semmima; зачем ты с ними \путатьсяешься miks sa nendega õiendad v sahmerdad v jändad v tegemist teed;
  7. madalk. ringi uitama, ekslema, ringi kooserdama; ‚
  \путатьсяться под ногами jalus v risuks ees olema; vrd.

  Русско-эстонский новый словарь > путаться

 • 810 путь

  (род., дат., предл. п. ед. ч. \путьи, твор. п. \путьём, мн. ч. 11) С м. неод.
  1. tee (ka ülek.), rada; rööbastee; водный \путьь veetee, воздушный \путьь õhutee, морской \путьь meretee, \путьь в горах mägitee, tee mägedes, \путьь, ведущий на север põhja viiv v suunduv tee, зимний \путьь talitee, санный \путьь reetee, тупиковый \путьь umbtee, tupik, торговый \путьь kaubatee, запасный v запасной \путьь varutee, Млечный Путь astr. Linnutee, рельсовый \путьь rööbastee, железнодорожные \путьи raudteed, raudteevõrk, поезд стоит на втором \путьи rong seisab teisel teel, по \путьям ходить воспрещается raudteel käimine (on) keelatud, \путьь следования liikumistee, \путьи сообщения ühendusteed, \путьи отступления taganemisteed, объездной \путьь ümbersõidutee, окольными v обходными \путьями (1) ringi, kaudseid teid pidi, kaudsel teel, kaude, (2) ülek. sahkermahkri kaudu, kõverteid pidi, идти, не разбирая \путьи teed valimata astuma v minema, встретить по \путьи teel kohtama, зайти по \путьи üksiti v mööda minnes sisse astuma, преградить \путьь teed tõkestama, \путьь торможения, тормозной \путьь pidurdusteekond, \путьь тока el. voolurada, \путьь относительного грунта mer. põhjakurss, kurss kalda(märkide) suhtes, \путьь относительно воды mer. tõeline kurss, в \путьь teele, в \путьи teel, пуститься v двинуться v тронуться в \путьь teele asuma, идти каким \путьём millist teed valides v millist teed mööda minema, kustkaudu, другим \путьём teist teed, teistkaudu, ближним v коротким \путьём lühimat teed pidi, ехать просёлочным \путьём külavaheteidpidi sõitma, мирным \путьём rahulikul teel, экспериментальным \путьём katsetades, katse v eksperimendi teel, сбиться с \путьи teelt eksima, teed kaotama (ka ülek.), куда \путьь держишь? kõnek. kuhu lähed? mis tee jalge all on? \путьь решения вопроса probleemi lahendusviis, жизненный \путьь elutee, -rada, пройденный \путьь läbitud tee (ka ülek.), боевой \путьь lahingutee, sõjatee, стать на \путьь борьбы võitlusteele asuma, võitlema hakkama, стать на \путьь социализма sotsialismiteed valima, проложить \путьь teed rajama, расчистить \путьь teed puhastama (ka ülek.), идти своим \путьём ülek. oma rada minema, становиться на лёгкий \путьь kergemat teed valima, на ложном \путьи ülek. vääratel seisukohtadel, быть на \путьи к чему mida saavutamas v millele lähenemas olema, быть на \путьи к чему mida saavutamas v millele lähenemas olema;
  2. reis, sõit, tee(kond); добрый v счастливый \путьь, счастливого v доброго \путьи head teed, õnnelikku reisi, в \путьи sõidu ajal, teel, два дня \путьи kahe päeva tee(kond), на обратном \путьи tagasisõidul, tagasiteel;
  3. \путьи мн. ч. anat. teed; дыхательные \путьи hingamisteed;
  4. kõnek. van. tolk, tulu, kasu; в нём \путьи не будет temast õiget asja ei saa v õiget tolku ei tule;
  5. aj. õukonnaamet(kond) (Vana-Venemaal); ловчий \путьь jahi(amet)kond, конюший \путьь talliamet; ‚ кому
  по \путьи kellel on üks tee;
  без \путьи madalk. (ilma)asjata;
  \путьи kellel tee peal ees olema;
  стоять поперёк \путьи кому kellel risti tee peal ees olema;
  стать поперёк \путьи кому kellele põiki teele ette astuma, keda takistama mida tegemast;
  направить на \путьь истины v
  на истинный \путьь кого keda õigele teele juhatama, tõeteele juhtima;
  наставить на \путьь кого kellele elutarkust jagama v õpetama;
  проложить \путьь v
  дорогу чему, к чему, куда millele teed rajama;
  найти \путьь к сердцу кого kelle hinge v südame juurde teed leidma;
  проводить в последний \путьь кого keda viimsele teekonnale saatma

  Русско-эстонский новый словарь > путь

 • 811 пухнуть

  340 (без дееприч.) Г несов. от чего, с чего (üles) paistetama, tursuma, punduma, kalkuma, paisuma; täidlaseks v paksuks v ümaraks minema; \пухнутьуть с голоду kõnek. näljast paistes olema, дело \пухнутьет toimik aina paisub; ‚
  голова \пухнутьет у кого kõnek. kelle(l) pea huugab otsas

  Русско-эстонский новый словарь > пухнуть

 • 812 пыль

  90 (предл. п. о пыли, в пыли) С ж. неод. (бeз мн. ч.) tolm; õietolm; мучная \пыльь jahutolm, морозная \пыльь härmatis, lumekübemed, водяная \пыльь veepritsmed, облако \пыльи tolmupilv, быть в пыли tolmune olema, вытирать v сметать \пыльь tolmu pühkima, поднимать \пыльь tolmu üles keerutama (kõnek. ka ülek.), на улице \пыльь столбом õues on tolmusambad üleval, õues on õhk paksult tolmu täis, рассыпаться в \пыльь tolmuks pudenema; ‚
  пустить \пыльь в глаза кому kõnek. kellele puru silma ajama v kärbseid pähe ajama

  Русско-эстонский новый словарь > пыль

 • 813 пятерка

  72 С ж. неод.
  1. (number) viis (koolihinne; viie silmaga mängukaart; kõnek. ühissõiduk nr.`5); учиться на круглые \пятеркаи ainult viitele õppima, läbinisti viiemees olema;
  2. viisik, pentaad (viiest koosnev rühm);
  3. kõnek. viierublaline, viieline, viiekas, viierublane raha, viis rubla

  Русско-эстонский новый словарь > пятерка

 • 814 пятка

  72 С ж. неод.
  1. kand; \пяткака чулка sukakand, \пяткака плуга adrakand, \пяткака иглы tekst. nõelakand, \пяткака мачты mer. mastikand, \пяткака яйца muna nüri ots;
  2. tald, taldmik, tugi; \пяткака рейки geod. lati tald, измерительная \пяткака tehn. mõõtetugi; ‚
  с v
  от головы до \пяткаок v
  до пят pealaest jalatallani;
  уходит в \пяткаки у кого kõnek. kelle süda kukkus v kukub saapasäärde;
  нажать на \пяткаки kõnek. jalgadele valu andma, päkkadele tuld andma;
  только \пяткаки сверкают kõnek. nii et kannad v päkad välguvad;
  показать \пяткаки kõnek. varvast viskama;
  лизать \пяткаки кому, у кого kõnek. halv. tallalakkuja olema, kelle taldu lakkuma, kintsu kaapima;
  наступить на \пяткаки кому kõnek. kandadele astuma, kannul olema;
  смазать \пяткаки madalk. punuma pistma

  Русско-эстонский новый словарь > пятка

 • 815 работа

  51 С ж. неод.
  1. (без мн. ч.) töö, töötamine, töötegemine, tegutsemine, toimimine, toiming; käimine (masina kohta); el. talitlus; воспитательная \работаа kasvatus, kasvatustöö, научно-исследовательская \работаа teaduslik uurimistöö, teadustöö, исследовательская \работаа uurimine, uurimistöö, общественная \работаа ühiskondlik töö, ühiskonnatöö, политико-воспитательная \работаа poliitkasvatustöö, poliitiline kasvatus, \работаа по найму palgatöö, подённая \работаа päevatöö, сдельная \работаа tükitöö, сверхурочная \работаа ületunnitöö, совместная \работаа koostöö, ühistöö, подрывная \работаа õõnestustöö, ударная \работаа lööktöö, умственная \работаа vaimne töö, vaimutöö, физическая \работаа kehaline v füüsiline töö, ручная \работаа käsitöö, käsitsitöö, безотказная \работаа tõrketu töö, машинная \работаа masinatöö, \работаа на высоте, верхолазная \работаа kõrgtöö, основная \работаа põhitöö, подземная \работаа allmaatöö, подсобная \работаа abitöö, трудоёмкая \работаа palju (töö)jõukulu nõudev v töömahukas töö, информационная \работаа informatsioonindus, infotöö, infotegevus, infoteenindus, справочно-информационная \работаа teatmeteenindus, teadistus, \работаа над собой töö enese kallal, enese kasvatamine v täiustamine, \работаа над романом töö romaani kallal, romaani kirjutamine, место \работаы töökoht, \работаа конференции продолжается konverents kestab v jätkub, пленум закончил свою \работау pleenum lõppes v on lõppenud, он весь в \работае ta on üle pea töös, tal on tööd üle pea, фильм ещё в \работае film on alles tegemisel v teoksil, \работаа вхолостую tehn. tühikäik, tühikäigul töötamine, длительная \работаа kestev töötamine v tegutsemine, el. kestustalitlus, синхронная \работаа el. sünkroontalitlus, sünkroontöö(tamine), взяться v приняться за \работау töö kallale asuma, поступать на \работау tööle asuma v minema, устроиться на \работау töökohta saama, снять с \работаы töölt vallandama v tagandama, увольняться с \работаы end töölt lahti võtma, быть на \работае tööl olema, проделать большую \работау suurt tööd (ära) tegema, вовлекать в \работау töösse kaasa tõmbama;
  2. \работаы мн. ч. töö(d); арматурные \работаы ehit. sarrusetööd, монтажные \работаы montaažitööd, paigaldustööd, горные \работаы mäend. mäetööd, поисковые \работаы geol. otsing, otsingutööd, otsimine, мелиоративные v мелиорационные \работаы maaparandus, maaparandustööd, melioratsioonitööd, осушительные \работаы kuivendus, kuivendustööd, полевые \работаы põllutööd, välitööd (ka geol.), сельскохозяйственные \работаы põllumajandustööd, põllumajanduslikud tööd, землеройные \работаы kaevetööd, земляные \работаы mullatööd, ирригационные \работаы niisutus, niisutustööd, внутренние \работаы ehit. sisetöö(d), наружные \работаы välistöö(d), каменные \работаы ehit. müüritööd, подготовительные \работаы ettevalmistus, ettevalmistustööd, valmendus, valmendustööd, строительно-монтажные \работаы ehitustööd, ehitus- ja montaažitööd, ehitusmontaažitööd, ehitustarindite montaaž, строительные \работаы ehitustööd, погрузочно-разгрузочные \работаы laadimine, laadimistööd, peale- ja mahalaadimine, сезонные \работаы hooajatööd, исправительно-трудовые \работаы paranduslikud tööd, принудительные \работаы sundtöö, sunniviisiline töö;
  3. töö, teos; töötlus; дипломная \работаа diplomitöö, контрольная \работаа kontrolltöö (koolis), печатная \работаа trükitöö, trükis, \работаы известного художника kuulsa kunstniku tööd v teosed v taiesed, вещь тонкой \работаы peenelt töödeldud v peentöötlusega ese, грубая \работаа jäme töö, jämetöötlus, топорная \работаа ülek. kirvetöö; ‚
  взять в \работау кого kõnek. (1) keda töötlema hakkama v ette v käsile võtma, (2) pähe andma kellele

  Русско-эстонский новый словарь > работа

 • 816 работать

  164b Г несов. кем-чем, над чем, с кем-чем, на кого-что, на чём, без доп. töötama, tööd tegema; käima (masina kohta); \работатьть бухгалтером raamatupidajana töötama, \работатьть над диссертацией väitekirja kallal töötama, väitekirja tegema, \работатьть с кадрами kaadriga tegelema, \работатьть лопатой labidaga tööd v labidatööd tegema, \работатьть с микроскопом mikroskoobiga töötama, завод \работатьет на местном сырье tehas töötab kohaliku tooraine v toorme baasil, \работатьть над собой enese kallal töötama, ennast kasvatama v täiustama, \работатьть в поле (1) põllul töötama, põllutööd tegema, (2) välioludes töötama, \работатьть на кого kelle kasuks v heaks töötama, \работатьть с полной нагрузкой täiskoormusega v täie koormusega töötama, \работатьть на себя enese heaks tööd tegema, \работатьть по хозяйству koduseid töid v majapidamistöid tegema, \работатьть за двоих kahe eest tööd tegema, \работатьть по найму palgatööd tegema, palgatööl olema, \работатьть по старинке vanaviisi v endistviisi v vanamoodi töötama, магазин \работатьет до восьми kauplus on lahti v avatud kaheksani, \работатьть в две смены kahe vahetusega v kahes vahetuses töötama, \работатьть сверхурочно ületunnitööd tegema, \работатьть локтями kõnek. küünarnukke käiku laskma, küünarnukkidega teed tegema, время \работатьет на нас aeg töötab meie kasuks

  Русско-эстонский новый словарь > работать

 • 817 равняться

  255 Г несов.
  1. с кем, кому võrdne olema, võrdseks pidama; чему võrduma, võrdne olema; дважды три \равнятьсяется шести kaks korda kolm on kuus;
  2. по кому-чему, на кого-что joonduma (ka ülek.); \равнятьсяться по правофланговому (1) paremal tiival asuja v olija järgi joonduma, (2) ülek. eesrindlase järgi joonduma, \равнятьсяйсь! joondu!, налево \равнятьсяйсь! vasakule joondu!, \равнятьсяться на передовиков eesrindlasi järgima v eeskujuks võtma, eesrindlaste järgi joonduma, eesrindlastega võrduda püüdma;
  3. с кем-чем kõrvale v kohakuti jõudma

  Русско-эстонский новый словарь > равняться

 • 818 радоваться

  171 Г несов. кому-чему rõõmustama, rõõmustuma, rõõmutsema, rõõmu tundma, rõõmus olema; \радоваться удаче õnnestumise v kordamineku üle rõõmustama, kordaminekust rõõmu tundma, душа v сердце радуется süda hõiskab rõõmust, süda v meel on rõõmus; vrd.
  обрадоваться, порадоваться

  Русско-эстонский новый словарь > радоваться

 • 819 раз

  3 (род. п. ед. ч. раза и разу, род. п. мн. ч. раз) С м. неод. kord; три \раза kolm korda, много \раз mitu korda, palju kordi, ни \разу mitte kordagi, в тот \раз tookord, tol korral, \раз в неделю (üks) kord nädalas, в десятый \раз kümnendat korda, каждый \раз iga kord, иной \раз mõnikord, vahel, vahetevahel, в первый \раз esimest korda, esmakordselt, несколько \раз mitu korda, mõned korrad, в прошлый \раз eelmine kord, eelmisel korral, не \раз korduvalt, как-то \раз ükskord, самый \раз just paras aeg; ‚
  вот тебе \раз kõnek. vaat kus lugu, säh sulle;
  \раз и навсегда kõnek. igaveseks ajaks igavesti, viimast korda ja lõplikult;
  \раз, два и обчёлся kõnek. keda-mida võib v võis ühe käe sõrmedel üles lugeda;
  \раз плюнуть kõnek. kelle jaoks kukepea v käkitegu olema, kelle käes korra nuusata (olema);
  семь \раз отмерь, один \раз отрежь vanas. üheksa korda mõõda, üks kord lõika

  Русско-эстонский новый словарь > раз

 • 820 разбираться

  169 Г несов.сов.
  разобраться 1. в ком-чём teadma, tundma, aru saama, mõistma, taipama, orienteeruma; selgusele jõudma; он \разбиратьсяется в математике tal on matemaatikataipu, директор \разбиратьсяется в людях direktor tunneb inimesi, \разбиратьсяться в обстановке olukorras orienteeruma, он в этом деле не \разбиратьсяется kõnek. ta ei jaga seda asja, \разбиратьсяться в своих чувствах oma tunnetes selgusele jõudma;
  2. kõnek. (asju) lahti pakkima v võtma; \разбиратьсяться после дороги pärast reisi asju lahti pakkima;
  3. kõnek. (rivis) oma kohale minema, oma kohta sisse võtma;
  4. (без сов.) lahti võetav v osadeks lahutatav v osandatav olema, lahti võetama, osadeks lahutatama; эти полки \разбиратьсяются need riiulid on lahtivõetavad

  Русско-эстонский новый словарь > разбираться


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»