Перевод: с немецкого на азербайджанский

с азербайджанского на немецкий

jn+kurz+halten

 • 1 halten

  I vt 1. saxlamaq; dayandırmaq; 2. əməl etmək; eine Festung \halten qalanı müdafiə etmək; Frieden \halten sülhü qorumaq; Maß \halten həddini bilmək; Ruhe \halten sakitliyi qorumaq; Schritt \halten mit j-m kimləsə ayaqlaşmaq; Ordnung \halten səliqəli saxlamaq; Wort \halten məc. sözünün üstündə durmaq; 3. eine Rede \halten nitq söyləmək; eine Vorlesung \halten mühazirə oxumaq; j-n beim Worte \halten kimisə sözündən tutmaq; eine Zeitung \halten qəzetə abunəçi olmaq; den Mund \halten dilini (ağzını) saxlamaq; 4. (für A) hesab etmək, saymaq; zənn etmək, güman etmək; j-n kurz \halten kiməsə sərbəstlik verməmək; II vi dayanmaq, saxlamaq; ein Auto hält vor dem Tor avtomobil darvazanın qarşısında dayanır; die Züge \halten hier 5 Minuten qatarlar burada 5 dəqiqə dayanır; auf etw. (A) \halten nəyəsə diqqət (əhəmiyyət) vermək; viel auf j-n / von j-m \halten kimisə çox dəyərləndirmək; III sich \halten 1. özünü saxlamaq (həmç. məc.); 2.: sich an j-n, etw. \halten kimdənsə, nədənsə yapışmaq; sich rechts \halten sağ tərəflə (tərəfdən) getmək; sich gut \halten 1) özünü yaxşı aparmaq; 2) yaxşı qalmaq (meyvə, çaxır və s.)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > halten

 • 2 kurz

  I a qısa, uzun sürməyən; \kurz / \kurze Zeit darauf bundan azca sonra; \kurz / \kurze Zeit vorher bundan bir az qabaq; ◊ den kürzeren ziehen zərərə düşmək; einen \kurzen Entschluß fassen çox fikirləşmədən həll etmək; einen \kurzen Prozeß machen tez hesablaşmaq; in \kurzen Worten qısa; II adv qısaca, müxtəsərcə; tez; \kurz nach … (D) ondan az sonra; \kurz vor … (D) bundan bir az əvvəl; binnen \kurzem, in \kurzem yaxın zamanda; seit \kurzem yaxın keçmişdən bəri; über \kurz oder lang gec-tez; \kurz und bündig qısa və qəti; j-n \kurz halten* gözümçıxdıya salmaq; zu \kurz kommen* 1) aldanmaq; 2) (bei D) zərər çəkmək (nədənsə); 3) (mit D) çatışmayan şeyə dözmək (bir işdə); etw. \kurz und klein kriegen / schlagen* nəyisə darmadağın etmək; zu schießen* \kurz səhv atmaq, hədəfi vura bilməmək (həmç. məc.); (gegen j-n) \kurz angebunden sein kiməsə soyuq cavab vermək; j-n \kurz abfertigen bax: abfertigen; sich \kurz fassen müxtəsər ifadə etmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > kurz

 • 3 Nagel

  I m (6*) 1. mıx, mismar; ◊ etw. an den \Nagel hängen məc. 1) nəyinsə tərkini qılmaq; 2) nədənsə əl çəkmək; den \Nagel auf den Kopf treffen məc. durnanı gözündən vurmaq; einen \Nagel im Kopfe haben 1) beyninin qurdu qımıldamaq; 2) özünü sındırmamaq, məğrurluq etmək; du bist ein \Nagel zu meinem Sarge sən məni qəbrə qoyacan / öldürəcən
  II m (6*) dırnaq; die Nägel kurz halten dırnaq tutmaq; die Nägel pflegen dırnağa qulluq etmək; manikür etmək; ◊ j-m die Nägel stutzen kiminsə əlini oğurluqdan kəsmək; die Nägel / an den Nägeln kauen / beißen 1) barmağını sümürmək (ağından ölmək); 2) darıxmaq; die Arbeit brannte mir auf den Nägeln əlimdəki işi təcili bitirməliyəm; sich (D) etw. unter den \Nagel reißen nəyisə mənimsəmək; çırpışdırmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Nagel

 • 4 gut

  a (comp besser; superl besst) yaxşı, keyfiyyətli; yararlı; \gut! yaxşı!; oldu!; sehr \gut! çox yaxşı!; seien Sie so \gut zəhmət olmasa, zəhmət çəkin; schon \gut! yaxşıyaxşı!, yetər!, bəsdir! kurz und \gut bir sözlə, müxtəsər; so \gut wie … demək olar ki, az qala für \gut finden / halten yararlı saymaq, bəyənmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > gut

См. также в других словарях:

 • kurz halten — kụrz hal·ten; hält kurz, hielt kurz, hat kurz gehalten; [Vt] jemanden kurz halten gespr; jemandem nur wenig Geld oder Freiheit geben, besonders aus erzieherischen Gründen <die Kinder kurz halten> …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • kurz halten — kụrz hal|ten: s. ↑kurz (1 a) …   Universal-Lexikon

 • Halten — Halten, verb. irreg. ich halte, du hältst, er hält, wir halten, u.s.f. Conj. ich halte, u.s.f. Imperf. ich hielt; Mittelw. gehalten; Imperat. halte oder halt. Es ist in doppelter Gattung üblich. I. Als ein Activum. 1. Eigentlich, unmittelbar mit… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Kurz — Kurz, kürzer, kürzeste, adj. et. adv. ein beziehender Ausdruck, ein geringeres Maß der Ausdehnung in die Länge habend, als ein anderer Körper, welcher letztere entweder ausdrücklich dazu gesetzt wird, die Sächsische Elle ist kürzer als die… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Kurz — 1. Allzu kurz taugt kein Schurz. Lat.: Brevis esse laborat, obscurus fit. (Binder II, 66.) – Brevia non semper levia, sed sapiens breviter dicere multa potest. (Seybold, 60.) 2. Je kürzer je besser (lieber). – Gryphius, 50. Frz.: Le plus brief… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

 • kurz — kụrz, kürzer, kürzest ; Adj; 1 von einer relativ geringen räumlichen Ausdehnung ↔ ↑lang1 (2): Je höher die Sonne steht, um so kürzer sind die Schatten; Er hat ganz kurze Haare; Der kürzeste Weg nach Hause führt durch die Stadt || Abbildung unter …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • kurz — • kụrz kür|zer, kür|zes|te Groß und Kleinschreibung: – kurz und gut; kurz und bündig; kurz und klein; kurz und schmerzlos; über kurz oder lang – am kürzesten – binnen, seit, vor D✓Kurzem oder kurzem – den Kürzer[e]n ziehen; etwas des Kürzeren… …   Die deutsche Rechtschreibung

 • halten — halten, hält, hielt, hat gehalten 1. Kannst du mal kurz meine Handtasche halten? 2. Entschuldigung, hält dieser Zug auch in Darmstadt? 3. Halten Sie bitte im Keller die Fenster geschlossen. 4. Alle Mieter müssen sich an die Hausordnung halten. 5 …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • halten — feststecken; fixieren; klammern; einspannen; befestigen; befolgen; erfüllen; beherzigen; einhalten; (sich etwas) zu Herzen nehmen (umgangssprachlich); festhalten an; …   Universal-Lexikon

 • kurz — klein; stummelig; lütt (umgangssprachlich); notdürftig; knapp; konzis; von kurzer Dauer * * * kurz [kʊrts̮], kürzer, kürzeste <Adj.>: 1. a) von [vergleichsweise] geringer räumlicher Ausdehnung, Länge in einer Richtun …   Universal-Lexikon

 • Halten (Telekommunikation) — Als Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (engl.: supplementary services), oder auch kurz Dienstmerkmale genannt, bezeichnet man bei einem öffentlichen Telekommunikationsnetz zusätzlich durch das Netz zur Verfügung gestellte teilnehmerbezogene …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»