Перевод: с английского на все языки

izazvati+ozbiljnu+štetu

 • 1 cause serious damage

  * * *

  izazvati ozbiljnu Å¡tetu

  English-Croatian dictionary > cause serious damage

 • 2 cause serious harm

  * * *

  izazvati ozbiljnu Å¡tetu

  English-Croatian dictionary > cause serious harm

 • 3 about

  vt 1. uzrokovati; proizvesti; izazvati 2. postići; izvesti; izvršiti 3. zakrenuti, okrenuti (brod) vt [mar] promjeniti kurs, okrenuti brod; burdižati; kositi; letati
  * * *

  blizu
  cirka
  nedaleko
  negdje na
  negdje u
  o
  oko
  okolo
  okvirno
  otprilike
  pri sebi
  približno
  skoro
  što se tiče
  u blizini
  u krugu
  u okolini
  u pogledu

  English-Croatian dictionary > about

 • 4 arouse

  vt probuditi; [fig] uzbuditi; potaknuti; izazvati, podići; staviti u pokret, pobuditi, podražiti
  * * *

  buditi
  izazvati
  potaknuti
  probuditi
  uzbuditi
  uzbuniti

  English-Croatian dictionary > arouse

 • 5 assess

  v odmjeriti, odrediti (novčanu kaznu); procijeniti (porez), oporezovati ([upon a p] koga)([in at] u visini, u iznosu), odrediti visinu poreza ([in at] u iznosu od), ustanoviti (npr. štetu)
  * * *

  kazniti
  ocijeniti
  ocjenjivati
  odrediti
  oporezivati
  oporezovati
  procijeniti
  razrezati porez

  English-Croatian dictionary > assess

 • 6 attack

  vt napasti, nasrnuti, dati se (na posao); [med] zahvaliti, obuzeti, oslabiti, izazvati oboljenje (kojeg organa); [geol] izgrizati, nagrizati, korodirati, razrušavati, kvariti, razvaljivati
  * * *

  atentat
  influenca
  izgrizati
  juriš
  jurišati
  nalet
  napad
  napadaj
  napadati
  napasti
  nasrnuti
  nastup
  nastupanje
  navala
  navaliti
  okomiti se
  pogoditi
  prepad
  razoriti
  udar
  zahvatiti

  English-Croatian dictionary > attack

 • 7 bring

  vt/i (brought, brought) I. [vt] 1. donositi,donijeti; dovesti; privesti; pribaviti 2. skupiti; privući 3. dati; pridati 4. uvući, uključiti ([into] u) 5. uzrokovati; pridonjeti (čemu); izazvati; sklonuti, navesti (na što), uvjeriti II. [vi] 1. roditi, uroditi, proizvesti;[mar] zaustaviti; pristati ([to] uz) / to # home to = jasno predočiti kome, uvjeriti koga; to # into play = staviti u pokret, pokrenuti; to # to notice = objaviti, objelodaniti; to # into the world = stvoriti, roditi, donijeti na svijet; to # to bear = primijeniti; to # to book = pozvati koga na odgovornost; to # to a stop (end) = dokončati,dokrajčiti, privesti kraju; to # to mind = podsjetiti (se); to # to pass = proizvesti, uzrokovati; to # to account = staviti na račun, uračunati; to # to a close = dokončati, dokrajčiti, dovršiti, privesti kraju; to # to reason = prizvati (koga) pameti, urazumjeti; [sl] to # home the bacon = imati uspjeha; to # a person low = poraziti; poniziti koga
  * * *

  dati
  davati
  donijeti
  donositi
  dovesti
  dovoditi
  iznijeti
  namjestiti
  nanijeti
  nositi
  podnijeti
  ponijeti
  privesti
  uspostavljanje
  uvesti

  English-Croatian dictionary > bring

 • 8 bring about

  * * *

  dovesti do
  dovesti do nečega
  izazvati
  ostvariti
  prouzročiti
  prouzrokovati
  uspostavljanje

  English-Croatian dictionary > bring about

 • 9 bring down

  vt 1. snijeti; dovesti dolje 2. oboriti 3.[fig] oslabiti; upropastiti; poniziti 4. smanjiti, sniziti (cijene) 5. zapisati, unijeti (to u) / to # upon a person = nanijeti kome zlo, učiniti kome nažao; to # the house = izazvati buran pljesak, oduševiti gledaoce
  * * *

  obarati
  snijeti
  spustiti

  English-Croatian dictionary > bring down

 • 10 buffet

  s [Fr] bife /cold # = hladni narezak; # car = bife vagon; # supper = večera postavljena na posebnom stolu s kojega se gosti sami poslužuju s udarac, udarac šakom, tresak, bubotak; [fig] udar s ormar za stolno posuđe, kredenc
  * * *

  bife
  izazva nesreću
  izazvati nesreću
  nositi
  ošamariti
  Å¡amar
  udarac

  English-Croatian dictionary > buffet

 • 11 cause

  s uzrok ([of a [th]] čemu), razlog, povod ([for] za;[to] do); opće dobro, dobrobit; [jur] parnica, proces / efficient # = djelotvoran povod, snažan pokretač; final # = svrha, cilj, konačni cilj; First # = Stvoritelj; make common # with a [p] = boriti se za istu stvar zajedno s kim; to plead one's # = zastupati svoju stvar
  * * *

  izazivati
  izazvati
  parnica
  poteći
  povod
  prouzročiti
  prouzrokovati
  razlog
  stvar
  stvoriti
  uzročnik
  uzročnost štete
  uzrok
  uzrokovati

  English-Croatian dictionary > cause

 • 12 challenge

  izazov; poziv; cilj; namjena; namjena
  * * *

  izazivati
  izazov
  izazov (natjecanje)
  izazvati
  izuzeće
  osporava
  osporiti
  pobijanje
  pobijati
  prigovor
  spor

  English-Croatian dictionary > challenge

 • 13 commotion

  s komešanje, konfuzija (in #); uzrujanost, duševni nemir;[fig] buna, gungula, metež / to make a # = uskomešati, izazvati nemir
  * * *

  komešanje
  metež
  uzbuđenje

  English-Croatian dictionary > commotion

 • 14 compel

  vt prinuditi, (pri)siliti, natjerati, primorati (to a [th] do); podvrći ([to a [p's] will] čijoj volji); silom postići, iznuditi što ([from]); izazvati (divljenje itd.)
  * * *

  natjerati
  primorati
  prinuditi
  prisiliti

  English-Croatian dictionary > compel

 • 15 cost

  s cijena, koštanje, trošak, proizvodni troškovi;[fig] žrtva, šteta, gubitak (# of time) / [jur] #s [pl] = sudbeni troškovi, pristojbe; prime #, first #, # price = nabavna cijena; at # = uz nabavnu cijenu; at all #s = po svaku cijenu, pošto poto; [fig] at the # of = na račun, na štetu, na uštrb, uz cijenu čega; to a [p's] # = na čiju štetu, na čiji račun; # of living, living #s = životni troškovi; at a heavy # = uz teške žrtve; to find one's #s repaid = doći na svoj račun; to count the #s = odvagnuti sve okolnosti; to know to one's # = znati iz vlastitog (gorkog) iskustva; to meet the # of = podmiriti trošak čega
  * * *

  cijena
  cijena koštanja
  izdatak
  koštanje
  koštati
  stajati
  trošak
  vrijednost

  English-Croatian dictionary > cost

 • 16 dare

  vi/t ([pret] #d, durst;[pp] #d) I. [vi] smjeti, usuditi se, odvažiti se, drznuti se II. [vt] poduzeti što, prihvatiti se čega; nazvati; prkositi / I # say = rekao bih, mislim, valjda; dakako; I # swear = rekao bih, siguran sam
  * * *

  izazivati
  izazvati
  odvažiti se
  smjeti
  usuditi se

  English-Croatian dictionary > dare

 • 17 derogate

  vt/i I. [vt]oduzeti zakinuti ([from]), smanjiti;ograničiti djelovanje (zakona) II. [vi] biti na štetu ([from a person] komu), ići nauštrb ([from a thing] nekoj stvari); opadati, gubiti [from]; izopačiti se; spustiti se na društvenoj ljestvici, izgubiti čin, naslov, izgubiti obraz / to # from oneself = poniziti se, činiti što ne dolikuje
  * * *

  derogirati
  kršiti prava
  odstupati
  osporavati
  prikraćivati

  English-Croatian dictionary > derogate

 • 18 discomfit

  vt razbiti, poraziti, potući; rastjerati; smesti, zbuniti; osujetiti
  * * *

  izazvati
  poraziti
  remetiti
  zbuniti

  English-Croatian dictionary > discomfit

 • 19 disservice

  s loša usluga, šteta, kvar, uštrb / to do a p a # = nanijeti komu štetu, naškoditi komu
  * * *

  loša usluga
  Å¡teta

  English-Croatian dictionary > disservice

 • 20 elicit

  vt izmamiti, izbaviti, iznijeti na vidjelo, iznaći, izvući
  * * *

  izazvati
  izvući
  otkriti

  English-Croatian dictionary > elicit


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»