Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

izazvati+ozbiljnu+štetu

 • 41 or threaten to cause

  * * *

  izazvati ili prijetiti izazivanjem
  uzrokovati ili prijetiti uzrokovanjem

  English-Croatian dictionary > or threaten to cause

 • 42 panic

  s [bot] proso ([Panicum]) s panika, iznenadan strah, uzbuna
  * * *

  izazvati uzbunu
  paničan
  paničari
  paničariti
  panika
  paniku
  strah
  uzbuna

  English-Croatian dictionary > panic

 • 43 paralyse

  vt (paralyze) 1. oslabiti, lišiti sile, moći, izazvati uzetost, paralizirati 2. [fig] spriječiti, onemogućiti, onesposobiti, paralizirati
  * * *

  izazvati uzetost
  paralizirati
  ukipiti
  ukočiti
  umrtviti

  English-Croatian dictionary > paralyse

 • 44 pay for

  vt 1. platiti, nagraditi; izravnati, nadoknaditi, naknaditi štetu i sl. ([lit & fig]) 2. okajati, ispaštati, platiti za što
  * * *

  nadoknaditi
  nagraditi
  okajati
  platiti

  English-Croatian dictionary > pay for

 • 45 prejudice

  s predrasuda, mišljenje (bez pravog temelja, [aginst] protiv koga, [in favour of] u čiju korist); [jur] šteta / without # = bez predrasude; to the # of = na štetu
  * * *

  biti u suprotnosti
  dovoditi u pitanje
  narušiti
  predrasuda
  prejudicirati
  pristranost
  Å¡teta
  uštrb
  utjecati

  English-Croatian dictionary > prejudice

 • 46 prompt

  s [com] rok plaćanja, platežni rok, termin s [theat] šaptanje (teksta); riječi koje se šapću glumcu
  * * *

  ažuran
  bez odlaganja
  brz
  brzo
  došaptavati
  gotov
  hitar
  izazvati
  odaziv
  odziv
  odzivni znak
  odzivnik
  podstaći
  potaknuti
  poticati
  spreman
  točan
  upit
  znak aktivnog posla
  znak spremnosti za prihvat naredbe

  English-Croatian dictionary > prompt

 • 47 provoke

  vt izazivati, uzbuditi, dražiti, razdraživati, raspaliti, probuditi; potaći, uzrokovati, prouzročiti, potaknuti, provocirati; rasrditi, razljutiti
  * * *

  izazivati
  izazvati
  naljutiti
  potaknuti
  prouzrokovati
  provocirati
  razdražiti

  English-Croatian dictionary > provoke

 • 48 put up

  vt/i I.[vt] 1. dići, podići (npr. ruku, zastavu, jedra i dr.) 2. izreći (hvalu, molitvu: to # a prayer to God) 3. predložiti koga za kandidata ( na izborima za parlament i dr.) 4. ponuditi (što) na prodaju; podići (čemu) cijenu ( to # the rent from pounds 3O to pounds 35) 5. ostaviti, spremiti, metnuti na stranu ( # your sword = metnuti mač u korice); zapakirati, spremiti 6. napraviti, sastaviti lijek i dr. (to # a prescription); zatvoriti (to # the shutters) [& fig]; dićio prozor; prilijepiti ( to # the notice) 7. podići, sagraditi, postaviti, montirati; [hunt] goniti, dići divljač (to # fox = dići lisicu [s legla]) 8. smjestiti koga, dati komu stan i hranu (I can put you up for a few days = mogu vam dati stan i hranu za nekoliko dana; put your car up in our garage = parkirajte svoja kola u našoj garaži); [coll] napraviti plan, smisliti što, stvoriti lažan dojam (to # swindle = smisliti podvalu; a regular put-up job = pravi "švindl", prijevara); začešljati (kosu), razapeti (kišobran) I.[vi]II. vi 1. smjestiti se, zaustavti se, provesti (noć i dr.), odsjesti (to # for one night at an inn) / to # a fight = pokazati svoju snagu; to # the back of, to put a p's back up = uvrijediti, izazvati, razljutiti koga; to # to = navesti koga na što; who put him up to this piece of mischief? = tko ga je nagovorio na to zlodjelo? 2. obavijstiti, uputiti (will you put the new clerk up to duties he will have to perform? = molim vas upoznajte novog činovnika s dužnostima koje će obavljati) / to # with = podnositi, trpjeti, izdržati; I won't # with his insults = neću podnositi njegove uvrede; to # for sale = staviti na prodaju
  * * *

  dići
  izreći
  montirati
  namješten
  podići
  podići cijenu
  ponuditi na prodaju
  postaviti
  predložiti koga za kandidata
  prilijepiti
  razapeti
  sagraditi
  spremiti
  trpjeti
  udešen
  uzdignuti
  začešljati
  zapakirati
  zatvoriti

  English-Croatian dictionary > put up

 • 49 raise

  vt 1. (po)dignuti, uzdignuti, uzdići; uskrsavati, oživiti 2. (zemlju, narod) (po)buniti, dizati(against, upon protiv koga); podstrekavati koga (to do da učiništo); izazivati, probuditi(smjelost, odvažnost); zagrijati za, raspaliti za, poticati, bodriti; oživljavati 3. podići, sagraditi, postaviti (kuću, spomenik) 4. uzgajati, odgojiti, othraniti(životinje),gajiti, odgajati, njegovati (biljke); saditi, obrađivati (povrće); sijati (žito); [fig] stvoriti, proizvoditi (što) 5. izazvati, prouzročiti (smijeh); podići, uzdići (glas, viku itd.); prouzročiti (pobunu, kavgu); pobuditi, uzbuditi (osjećaj); pokrenuti, postaviti, potaknuti (pitanje) iznijeti što na dnevni red 6. dizati tjerati uvis (vodu itd.) ( from iz); promaknuti, unaprijediti koga (to na u) 7. dizati (moral); (kauzativno) učiniti da se digne (npr. kruh); dozivati (duhove); [mar] opaziti, ugledati (kopno, brod) 8. [fig] uzvisiti; povisiti, uzimati, ubirati, utjerati (porez, novac); donositi (dobitak, dohodak); uzeti (zajam); osnovati, utemeljiti (zakladu); dizati, kupiti (vojsku) 9. odustati od, dokrajčiti (opsjedanje, opsadu); ukloniti, ukinuti, dići (zabranu, obustavu); uveličati, povećati (glas, slavu); širiti (miris); čupati (čohu itd.) 10. povisiti, povećati (plaću itd.) (by za, to na); (po)dizati (vrijednost, cijenu); naglasiti, istaknuti što; vaditi, kopati (ugljen itd.) / fig to # the wind = pribaviti sebi novac ili sredstva; [fig] to # a dust = uzvitlati prašinu, dići buku; to # one's hat to a p = pozdraviti koga skidanjem šešira; to # one's glass to a p = nazdraviti komu, podići čašu u čije zdravlje; to # to the throne = uzdići, postaviti na prijestolje; to # hell (Cain, the Devil) = dizati paklensku buku; to # money = sakupiti, pribaviti novac; to # one's han = podići ruku (na koga), udariti (koga)
  * * *

  dići
  dizati
  dobivati
  izaći
  kopati
  lažan
  neispravan
  obrađivati
  odgajati
  odgojiti
  podići
  podignuti
  podizati
  potaknuti
  poticati
  povećati
  povisiti
  prestati
  probuditi
  sagraditi
  uspon
  uzgajati
  vaditi

  English-Croatian dictionary > raise

 • 50 react

  * * *

  djelovati
  izazvati reakciju
  odgovoriti
  reagirati
  uticati

  English-Croatian dictionary > react

 • 51 rise

  s 1. (o suncu) izlaženje, izlaz, ishod; penjanje, uspinjanje, uzlaženje; [theat] dizanje (zastora); poboljšanje života, uzdizanje, napredovanje 2. uspon, uzlazak, uzvišica, uzvišenje, brežuljak; visina stepenica (stubišta itd.) 3. dizanje, povećavanje; prirast (in=na); [mus] povišenje (glasa); [com] porast, skok, skakanje, hosa (cijena); dodatak, povišica (plaće) 4. uzrok; izvor, vrelo / to get (take) a # out of a p = razljutiti, izazvati nekoga; to give # to = prouzročiti, dati povoda čemu, dovesti do čega; to have (take) its # in (from) = izvirati, proizlaziti iz; on the # = u porastu
  * * *

  brežuljak
  dići
  dići se
  dizanje
  dizati se
  izlaziti
  izvirati
  napredak
  napredovati
  penjanje
  popeti se
  porast
  porasti
  rasti
  uspon
  ustati
  uzbrdica
  uzvišenje

  English-Croatian dictionary > rise

 • 52 rouse

  s [arch] gutljaj; puna čaša, zdravica; bančenje, pijanka, pijančevanje / to take one's # = pijančevati; to give a #, to have a # = ispiti zdravicu, nazdraviti s [mil] ustajanje, znak (trubom, bubnjem) za ustajanje
  * * *

  buditi
  izazvati
  pijanka
  pobuditi
  poplašiti
  posoliti
  probuditi
  probuditi se
  razbuditi
  trgnuti se

  English-Croatian dictionary > rouse

 • 53 set

  vt/i (set, set) I. vt 1. staviti, postaviti, položiti, metnuti, postaviti za starješinu (over nad) 2. namjestiti, staviti u određen položaj, naravnati (uru, iščašeno udo), nasaditi (kokoš, jaja), posaditi, poredati, staviti u zbirku (kukce i dr.); razapeti (jedro); prostrijeti (stol), poredati (tiskarska slova tako da tvore riječi), slagati; urediti (kosu) 3. umetnuti (dragulj, zlato i dr.); zabiti (u zemlju); nahuškati koga (against na), nahuckati psa (at na), raspisati (ucjenu) (on na); stisnuti (zube) 4. dovesti što u neko određeno stanje; staviti (u pokret); pustiti (na slobodu) 5. natjerati koga da sjedne uz neki posao, zapovijediti kome da počne raditi neki posao, prihvatiti se nekog posla (# onself to do) 6. staviti kome što kao primjer; dati zadatak kome ili sebi, postaviti (pravilo) 7. uglazbiti, komponirati glazbu (to za) 8. obasuti što (with čime) (# sky with stars, gold with gems) 9. [theat] inscenirati, događati se (play # in France) 10. zgruršati (mlijeko) 11. dovesti u neki smjer kretanja, tjerati (čamac), upraviti (oči) (on na), jako težiti (on za čim) 12. zasaditi tlo (with čim), okružiti, opkoliti (with čime) II. vi 1. (rijetko vt) pretvoriti se u kruto, vrsto stanje iz tekućine (nepostojanog, mekog stanja), ukrutiti se, stvrdnuti se; stvarati plod, dobiti određen oblik; ukočiti se (lice); zametnuti se (cvijet u plod), ustaliti se (vrijeme) 2. zaći (sunce, mjesec) ([fig]) 3. kretati se u nekom smjeru (vodena struja i dr.); dobivati na jačini, pokazivati sklonost (to prema) 4. (o lovačkom psu) ukočiti se i tako upozoriti na blizinu divljači 5. (o plesačima) stajati nasuprot partneru 6. (o odijelu) pristajati 7. (o vjetru) puhati, dolaziti (from sa, iz) / to # foot = stupitit; to # one's hand to = potpisati što, zapečatiti što; to # seal to = staviti pečat na što; to # fire to = potpaliti što; to # the axe to = početi sjeći što; to # one's wits = pokušati riješiti (to što), raspravljati (to another's s kim); to # shouldeer to wheel = pomoć, poduprijeti; [mar] to # the watch = postaviti stražare na njihova mjesta; to # chairs = namjestiti stolice (za posjetnike i dr.); to # the clock = naravnati sat; to # broken bones = naravnati prelomljene kosti; to # alarm = namjestiti budilicu na potrebno vrijeme; to # a hen = nasaditi kvočku na jaja; to # eggs = staviiti jaja za nasad; to # seed = posijati sjeme; to # sail = podići jedro; krenuti na pomorsko putovanje; to # the table = prostrijeti stol; to # a trap = postaviti zamku; to # a razor = izgladiti oštricu britve nakonn brušenja; to # a saw = izvinuti zupce pile u suprotnim smjerovima; [print] to # close = složiti s malim razmacima među slovima ili riječima; to # wide = složiti s velikim razmacima među slovima ili riječima; to # one's cap at = nastojati privući (prosca); to # eyes on = opaziti što; to # a stake in the ground = zabiti kolac u zemlju; close-# = postavljen nagusto; to # one's life on a chance = staviti sve na jednu kartu; to # a price on = odrediti čemu cijenu, staviti cijenu na što; to # a p against = nahuškati koga na, stvoriti kod koga neraspoloženje prema; to # a price on one's life = raspisati ucjenu na čiju glavu; to # store bby = visoko cijeniti (procijeniti) što; to # much by = visoko cijeniti što; to # one's face against = odlučno se čemu usprotiviti; to # one's teeth = stisnuti zube ([fig]); of # purpose = namjerno, promišljeno; # time = ugovoreno vrijeme; # scene = kulise sastavljene od više ili manje gotovih dijelova; # piece = skele na kojima se rade razne figure za vatromet; # speech = unaprijed priređen govor; # fair = stalno lijepo vrijeme; to # one's house in order = staviti kuću u red; [fig] dovesti stvari u red; to # a question at rest = urediti, riješiti neko pitanje; to # a p on his feet = postaviti koga na vlastite noge (lit & fig) to # one in the way = pokazati kome put; [arch] to # one on his way = otpratiti koga dio puta; to # one at ease = osloboditi koga tjeskobe; to # at liberty = pustiti na slobodu; to # free = osloboditi; to # persons by the ears = izazvati svađu; to # on fire = zapaliti, potpaliti; to # the Thames on fire = napraviti nešto zapanjujuće; to # on foot = početi, uvesti, pokrenuti; to # a company laughing on = nasmijati društvo čime; to # teeth on edge = izazvati uzbuđenost, razdraživati živce; to # at defiance = izazvati; to # at naught = podrugivati se, obescjenjivati; to # one-self to (do) = prihvatiti se čega; to # the fashion = uvesti modu; to # paper = napisati pitanja koja će vući đaci na ispitu, zadati naslov zadaće; to # music = uglazbiti; [school] how far did I # you? = dokle sam vam zadao?; to # to work = početi raditi; to # bounds to = ograničiti što; to # spurs to = podbosti ostrugama koga, podbadati; to # one's heart on a th = željeti, oduševiti se za nešto; to # at rest = umiriti, smiriti
  * * *

  asortiman
  čvrst
  društvo
  garnitura
  grupa
  imenovati
  komplet
  metnuti
  mjesto snimanja
  namjestiti
  namješten
  odrediti
  određen
  podešen
  položiti
  posaditi
  postaviti
  postavljanje
  postavljen
  pribor
  prionuti
  pripremiti
  propisan
  sadnica
  scenografija
  serija
  set
  sklop
  skup
  slog
  složiti
  spreman
  stalan
  staviti
  tutnuti
  uglaviti
  urediti
  uređaj
  utanačiti
  utvrditi
  utvrđen
  zaći
  zadan
  zgusnuti se

  English-Croatian dictionary > set

 • 54 ship wreck

  * * *

  brodolom
  izazvati brodolom
  olupine broda
  propast
  slom
  uništiti

  English-Croatian dictionary > ship wreck

 • 55 solicit

  vt/i I. [vt] izazvati, potaknuti, pobuditi; moliti, nagovarati, mamiti, snubiti, salijetati koga, dosađivati kome, dodijavati; (o prostitu- tkama) zaustavljati (muškarce) II. [vi] vruće moliti, moljakati, zaklinjati (for za)
  * * *

  dosađivati
  izazvati
  moliti
  nametati se
  preklinjati
  tražiti
  zauzimati se

  English-Croatian dictionary > solicit

 • 56 spare

  vt/i I. [vt] 1. štedjeti, štedljivo upotrebljavati što 2. odstupiti, ustupiti, pregorjeti što, biti bez čega ili koga; imati suvišno 3. poštedjeti koga, uštedjeti sebi ili kome (trud) 4. ne izazvati (stid, rumenilo) II. [vt] štedjeti / to # the rod and spoil the child = šiba je u raju rasla; to # suvišan, suviše; no time to # bez slobodnog vremena; enough and to # obilato, napretek; to #one's feelings = poštedjeti nečije osjećaje; no expense(s) # d = ne žaleći troška; no pains #d = ne žaleći truda
  * * *

  mršav
  odvojiti
  oskudan
  pozajmiti
  rezerva
  rezervni
  slobodan
  suhonjav
  suvišan
  Å¡tedjeti
  uštedjeti
  zaliha
  zamjenski

  English-Croatian dictionary > spare

 • 57 stampede

  s panika, strava, bijeg glavom bez obzira, bezglava jurnjava (životinjskog krda); [US pol] kretanje mnogih osoba izazvano zajedničkim poticajem
  * * *

  bijeg glavom bez obzira
  bijeg preplašene stope uz zaglušnu buku
  divlje bježanje
  goniti
  izazvati paniku među kim
  panika
  pobjeći u panici
  stampedo
  tjerati

  English-Croatian dictionary > stampede

 • 58 start the fire


  izazvati požar

  English-Croatian dictionary > start the fire

 • 59 stir

  s kretanje, pokret, micanje, gibanje; komešanje, strka, graja, vreva; uzbuđenje, uzrujanost, živahnost; poduzetnost / full of # and movement = vrlo živahan, pun života; it makes a great #= to je uzvitlao mnogo prašine, podiglo veliku graju; to create a # = izazvati uzbuđenje, senzaciju
  * * *

  čačkati
  gibanje
  graja
  izmiješati
  komešanje
  kretanje
  miješati
  pobuniti se
  pokret
  pokretati
  pokretati se
  poticati
  promiješati

  English-Croatian dictionary > stir

 • 60 strike out

  vt/i I. [vt] precrtati što; izazvati što; kovati planove, [fig] krenuti nekim putem II. [vi] iskočiti; plivati ([for] prema); udariti ([at] na) / to # a plan = kovati plan; to # a line for oneself = biti orginalan; naći za što svoj vlastiti način
  * * *

  izbiti

  English-Croatian dictionary > strike out


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»