Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

izazvati+ozbiljnu+štetu

 • 21 enamor

  vt ispuniti ljubavlju; očarati, izazvati ljubav, oduševiti / to be #ed of = biti zaljubljen u
  * * *

  zaljubiti se

  English-Croatian dictionary > enamor

 • 22 enamour

  vt ispuniti ljubavlju; očarati, izazvati ljubav, oduševiti / to be #ed of = biti zaljubljen u
  * * *

  zaljubiti se

  English-Croatian dictionary > enamour

 • 23 engender

  vt [fig] stvoriti, začeti, roditi, proizvesti, uzrokovati; izazvati (osjećaj
  * * *

  izazvati
  produbiti
  prouzrokovati

  English-Croatian dictionary > engender

 • 24 fall down

  vi pasti, spasti, padati; propasti; pasti na koljena; urušiti se; pretrpjeti štetu; zatajiti; izjaloviti se, nemati sreće; biti nošen strujom vode
  * * *

  pasti
  spasti

  English-Croatian dictionary > fall down

 • 25 fetch

  vt/i I.[vt] poći ili poslati po koga ili što; dovesti; (poći i donijeti; napraviti; izazvati (suze); pustiti (krv); ostvariti, donijeti (prihod), postići (cijenu); pribaviti, namaknuti (svotu); izvesti (zaključke, analogije); privlačiti, primamiti, izmamiti; prispjeti, stići, doći do (obale i sl.) II.[vi] kretati se; [hunt] donijeti ubijenu lovinu (pas); [mar] držati kurs; okretati se, obrnuti se; mijenjati se (vjetar); stići na cilj / # and carry = raditi proste poslove; [hunt] aportirati (pas); far #ed = dalek, nategnut, neuvjerljiv, problematičan; to # a breath = predahnuti; to # a high price = postići visoku cijenu; to # a sigh = duboko uzdahnuti; to # a p a blow = zadati kome udarac, udariti koga; to # him a box on the ears = prilijepiti mu zaušnicu
  * * *

  dobaviti
  dohvat
  dohvatiti
  donijeti
  hvatati
  nestašluk
  pribaviti
  zgrabiti

  English-Croatian dictionary > fetch

 • 26 fever

  vt uzbuditi, izazvati groznicu
  * * *

  febra
  groznica
  visoka temperatura
  vručica
  vrućica

  English-Croatian dictionary > fever

 • 27 fraud against the Community

  * * *

  prijevara na Å¡tetu EZ-a

  English-Croatian dictionary > fraud against the Community

 • 28 fur

  s krzno, dlaka; [zool collect] krznaši; [med] prevlaka, oblog (jezika); kamenac, naslaga vapnenca (u kotlu); birsa (vina) / [US] to make the # fly = izazvati svađu, načiniti nemir, kavgu; # and feather = zvijeri i ptice; to hunt # = loviti zečeve; #s = [pl] krzna, krznena roba
  * * *

  dlaka
  krzna
  krzno

  English-Croatian dictionary > fur

 • 29 furore

  s zanos, ushićenje, mahnitost, ludost / to make a # = napraviti huku i buku, privući pažnju, izazvati senzaciju
  * * *

  buran uspje

  English-Croatian dictionary > furore

 • 30 gauntlet

  s / to run the # = trčati kroz šibe (kazna); [fig] naletjeti na jezike, dopasti oštre kritike s 1. [hist] željezna rukavica 2. [sport] dugačka rukavica (za mačevaoce, jahače, automobiliste itd.) 3. [fig] izazov / [fig] to fling (throw) up the # = dobaciti rukavicu, izazvati; [fig] to pick (take) up the # = prihvatiti izazov
  * * *

  obrana
  rukavica

  English-Croatian dictionary > gauntlet

 • 31 generate

  vt 1. roditi, stvoriti, proizvesti 2. [fig] prouzročiti, izazvati; uroditi (čime) 3. [math] tvoriti, proizvesti (crtu ili lik)
  * * *

  proizvesti
  proizvoditi
  stvarati
  stvoriti
  napraviti
  ostvariti
  pripremiti
  generirati
  izazvati

  English-Croatian dictionary > generate

 • 32 give rise to difficulties

  * * *

  izazvati poteškoće

  English-Croatian dictionary > give rise to difficulties

 • 33 go

  vi/t (went, gone) I. [vi] 1. ići, kretati (se), micati se; otići, odlaziti, krenuti, poći, polaziti (it is time for us to # vrijeme nam je ići, poći; the train is just #ing vlak upravo polazi); uputiti se (into u, to u, prema, k) 2. voziti se, odvesti se, otputovati (vlakom i sl.) 3. [arch] hodati 4. dospjeti, doprijeti, dopirati, doseći, stići (he will # far on će daleko doprijeti) 5. (o cesti, crti) voditi, ići, pružati se, teći, sezati (this road #es to ova cesta vodi u; the boundary #es along the river Drina međa teće duž rijeke; the plank just #es across the brook daska upravo seže preko potoka) 6. ravnati se (by, upon po komu, čemu)(to have nothing to # upon nemati se po čemu ravnati); držati se (by čega), slijediti (by što)(I shall # entirely by what the doctor says ravnat ću se potpuno po onome što liječnik kaže); pristajati (with uza što), postupiti u skladu (with sa) 7. ići, raditi, funkcionirati (stroj, sat itd.); biti u pogonu (keep #ing držati u pogonu; set #ing staviti u pogon); napredovati, uspijevati (poduzeće, posao) 8. držati se, ponašati se, praviti određenu kretnju (all the time he was speaking he went like this čitavo vrijeme dok je govorio držao se ovako, pravio je ovakve kretnje) 9. (o zvukovima) oglasiti se, zazvučiti, zazvoniti (when the sirens # kad zazvuče, zatule sirene; I heard the bells # čuo sam kako zvona zvone); grunuti, puknuti (top i sl.); udariti, kucati, odbijati (it has just gone six upravo je odbilo šest; I felt my heart #ing at a tremendous rate osjećao sam kako mi srce udara silnom brzinom); (uz uzvike) bubnuti, tresnuti, grunuti, prasnuti (to #bang, crack) 10. (o vremenu) minuti, proteći, prolaziti, isteći 11. kolati (the story #es priča se, kola pripovijest); biti u optjecaju, biti prihvaćen, priznat (novac, valuta); biti znan, poznat (by ili under the name of po imenu ili pod imenom); biti uobičajen, običan, prosječan, očekivan (as men # kako se od ljudi već može očekivati; as hotels # kako je to već uobičajeno u hotelima) 12. (o tekstu, stihovima) glasiti, teći (I forget how the words # zaboravio sam kako glase riječi; this is how the verses # stihovi teku evo ovako); (o pjesmi) pristajati (to a tune uz napjev) 13. (o događajima) kretati se, proteći, odvijati se, uspjeti (everything went well sve je proteklo dobro; dinner went well ručak je dobro uspio) 14. (o izborima) završiti (for u korist, against na štetu), glasati (for, against za, protiv), odlučiti se (za politički smjer), postati (Liverpool #es Labour Liverpool glasa za laburiste; to # Conservative postati konzervativac; America went dry Amerika se odlučila za prohibiciju) 15. (o robi) biti prodavan, postići određenu cijenu (eggs went cheap jaja su se prodavala uz jeftinu cijenu); (o novcu) biti utrošen (in na što)(the money went in cigars novac se utošio na cigare) 16. nestati, izgubiti se, gasiti se, propadati (the clouds have gone oblaci su nestali; his life is #ing fast život mu se naglo gasi; our trade is #ing naša trgovina propada); povući se, povlačiti se, prestati, ispasti, ispadati, otpasti, otpadati, izostati (Greek must #! Grčki mora otpasti!; This sentence #es altogether ova rečenica posve ispada) 17. popustiti, popuštati (I thought the dam would # mislio sam da će nasip popustiti); otkinuti se, odlomiti se, otrgnuti se, srušiti se (first the sail and then the mast went najprije se otrgnulo jedro, a onda se srušio jarbol) 18. stupiti u (zvanje), postati (he went to the bar stupio je u odvjetničko zvanje) 19. stati, ići (into u što), imati mjesta (in u čemu)(the book will not # into your pocket knjiga neće stati u vaš džep); proći, dati se provući (thread too thick to# through needle predebela nit da bi prošla kroz iglu) 20. pripadati, imati svoje mjesto, biti spremljen (smješten)(that book #es on the top shelf ta knjiga pripada na najvišu policu, toj je knjizi mjesto na najvišoj polici; the silver #es into the drawer every night srebro se sprema u ladicu svake večeri; I want the table to # in my room želim da se stol smjesti u moju sobu) 21. pripasti, zapasti, dopasti, ostati, ići (to komu), odpadati, otpasti (na koga, što)(at my death my money shall # to my sister nakon moje smrti moj novac neka pripadne mojoj sestri; victory always #s to the strong pobjeda uvijek dopadne jakomu); ići (u što)(12 inches # to the foot jedna stopa ima 12 palaca) 22. biti upotrijebljen (towards za ; to do); dovoditi (to do); pridonijeti, pridonositi, pomoći, pomagati, služiti (to čemu; to do) 23. sezati, dopirati, prodirati; dotjecati, doteći, dostajati, dotrajati (to do)(the difference # deep razlika seže duboko; to # a long way obilno doteći; to go a short way ne dotjecati, ne dostajati) 24. postati, prijeći (u stanje)( to # vacant isprazniti se; to # red pocrvenjeti; to # blind oslijepiti) 25. [s pres part] to # shooting ići u lov; to # fishing (skating, skiing etc.) ići na ribolov (sklizanje, skijanje itd.); neprestano nešto činiti (he #es frightening people neprestano plaši ljude) 26. [pres part] going, za kojim slijedi infinitiv, označuje: a) radnju ili događaj u bliskoj budućnosti (it's going to rain kiša će; there is going to be meat for dinner bit će mesa za večeru); b) namjeru (I'm going to ask him a favour molit ću ga za uslugu I'm not going to tell ne namjeravam, neću kazati) 27. (o jelu) još postojati, još biti raspoloživo (is steak still #ing? Ima li još odrezaka?) II. [vt] 1. izdržati, podnijeti, podnositi (to # the whole hog temeljito ili valjano obaviti što, ne sustezati se (u mislima, govoru ili djelima) 2. poduzeti, riskirati (to # one better than a p nadmašiti koga, više ponuditi od koga; I'll # you prihvaćam okladu) 3. ( u igri kartama) zaigrati, izbaciti (kartu)([fig] to # nap visoko zaigrati, mnogo riskirati) / to # for a walk= ići (poći) na šetnju; [mil sl] to # west= pasti (na ratištu), poginuti; to # to pace= juriti, ići svom brzinom; [fig] neumjereno živjeti; to # with tide (times)= povoditi se za vremenom (većinom); who #es there?= tko si?, tko je? (povik straže); his tongue #es nineteen to a dozen= klepeće kao vodeničko kolo; the story #es= priča se, kaže se; it #es without saying= samo se po sebi razumije; go!= sad! (uzvik za početak utrke i sl.); (na dražbi) #ing, #ing, gone!= po prvi, drugi, treći put! (= prodano!); to # to see= ići u pohode (komu), pohoditi koga; to # to the devil (the dogs) = otići do đavola, propasti; # to the devil!= idi do vraga!; to # the way of all the earth (all flesh)= poći putem svega smrtnoga, umrijeti; to # to a better world = preseliti se na drugi svijet, umrijeti; to # to one's account (one's own place)= otići Bogu na račun (istinu), umrijeti; to # to the bar= postati odvjetnik; to # to sea= postati pomorac, otići na more; to # on the stage= postati glumac (pjevač); to # on the sreet= poći na ulicu, postati prostitutka; to # to stool= obavljati nuždu; [GB pol] to # to the country= izborima tražiti mišljenje naroda, raspisati izbore; to # to war= zaratiti se, ići u rat; to # halves ( shares)= podijeliti napola (na jednake dijelove); to # to one's heart = dirati (pogađati) u srce koga; he went hot and cold= oblijevao ga je hladan znoj (&[fig]); to # to pieces= raspasti se (rastrgati se) na komade; [mil] to go sick= javiti se bolestan; to be gone= pokupiti se, otići; dead and gone= gotov, mrtav; [sl] gone on= sav lud, zanesen (za kim, čim); far gone= zagrezao, veoma bolestan; # fetch!=(zapovijed psu) idi donesi!; to # wreong= zalutati; varati, prevariti se; krenuti stranputicom; to # hungry= gladovati; to # with child= očekivati dijete, biti trudna; to # waste= (uludo) propasti, propadati; as men # = kako se od ljudi može očekivati; as things # = kako je već uobičajeno; how #es the time? = koliko je sati?; I must be gone= moram otići; to # into holes= dobiti rupe, poderati se; to # and do= biti dovoljno lud i učiniti (što); I have been and gone and done it = eh, baš sam se iskazao!; [GB] to # bad= pokvariti se, ukiseliti se (jelo); [GB] to # green (black)= pozelenjeti (pocrnjeti); to # mad= poludjeti; to # queer in the head= šenuti umom; to # native= poprimiti navike domorodaca (o bjelcu); [sl] to # phut= raspasti se, rasplinuti se, propasti; [bot] to # to seed= ocvasti, tjerati u sjeme; [fig] (duševno ili tjelesno) slabiti, stariti, popuštati, ocvasti, gasiti se; to # to the bottom= potonuti; # it! = udri!, ne daj se!, iskaži se!; to # it (strong)= krepko (živo, žestoko, dobrano) prionuti; odvažno ili odlučno postupati, ne dati se; pretjerivati, masno lagati; neumjerno ili raspojasano živjeti; you have been #ing it! = valjano si se probećario, dobrano si sebi dao oduška; to # free (unpunished)= umaknuti nekažnjen, proći bez kazne; let it # at that= neka ostane pri tome; to # from one's word= prekršiti riječ, odstupiti od obećanja; to # bail (for)= jamčiti (za koga); [coll] I 'll # bail = uvjeravam vas; to # to great expence (trouble) = ne žaliti troška (truda); a little of her company #es a long way = i kratko vrijeme u društvu s njom čovjeku je dosta; what he says #es = što on kaže mora biti, njegova je riječ zakon;
  * * *

  doći
  dopirati
  hodati
  ići
  ići gore
  ići naprijed
  namjeravati
  otići
  poginuti
  pokušaj
  postići
  posvetiti se čemu
  prijeći
  proći
  prolaziti
  silaziti
  sporazum
  umrijeti

  English-Croatian dictionary > go

 • 34 hell

  s pakao (i [fig]); kartašnica, jazbina / a # of a noise = paklenska buka; what the # do you want? koga vraga hoćeš?; go to #! = idi do vraga; to ride # for leather = jahati bijesnim trkom; to suffer # = trpjeti paklenske muke; to raise # = podići galamu, izazvati urnebes; oh #! = prokletstvo!
  * * *

  pakao
  pakleni

  English-Croatian dictionary > hell

 • 35 indemnify

  vt nakndaditi štetu, dati odštetu, odštetiti; osigurati (from, against protiv čega); osloboditi odgovornosti (for za što)
  * * *

  nadoknaditi Å¡tetu

  English-Croatian dictionary > indemnify

 • 36 induce

  potaći; pobuditi; uzbuditi
  * * *

  inducirati
  izazivati
  izazvati
  nagovoriti
  navesti
  pobuđivati
  potaći
  potaknuti
  poticati
  prouzrokovati

  English-Croatian dictionary > induce

 • 37 injure

  vt učiniti komu nažao, uvrijediti, povrijediti; raniti, ozlijediti; oštetiti (što); nanijeti štetu, nauditi, naškoditi (čemu)
  * * *

  kvariti
  ozlijediti
  povrijediti
  raniti
  Å¡tetiti

  English-Croatian dictionary > injure

 • 38 irritate

  vt dražiti, razdraži(va)ti; (raz)ljutiti, ići na živce (komu), iritirati; podraži(va)ti vt [jur] poništiti
  * * *

  ići na živce
  izazvati
  nadražiti
  razdražiti
  razljutiti

  English-Croatian dictionary > irritate

 • 39 kick up

  s [fam] buka, galama, graja, bruka, skandal
  * * *

  izazvati
  pokrenuti

  English-Croatian dictionary > kick up

 • 40 lead

  olovo; korak navoja; kabel; odvod; odvod
  * * *

  dovesti
  dovesti do
  dovodi
  dovoditi
  izazvati
  izvod
  kabel
  navesti
  olovo
  prednjačiti
  predvoditi
  predvođenje
  pretjecanje
  priključak
  prored
  provesti
  uzor
  vodeći
  voditi
  vodstvo

  English-Croatian dictionary > lead


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»