Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

idej��ben

 • 1 -ben

  в местонахождение
  на местонахождение
  где (в ком / в чем)

  Magyar-orosz szótár > -ben

 • 2 államcsíny

  переворот государственный
  * * *
  формы: államcsínye, államcsínyek, államcsínyt
  госуда́рственный переворо́т м, путч м
  * * *
  государственный переворот; путч;

  tört. a junius 3-i \államcsíny { 1907-ben} — третьеиюньский переворот

  Magyar-orosz szótár > államcsíny

 • 3 álló

  формы: állóak, állót
  стоя́чий, вертика́льный

  álló helyzet-ben — в вертика́льном положе́нии

  * * *
  1. стойчий, стоЯщий;

  egy \álló helyben v. \álló helyzetben — стоя, стоймЯ; в стойчем положении;

  magában \álló — отдельно стойщий; a mellette \álló ember — стоящий рядом человек; átv. az előttünk \álló feladatok — стоящие перед нами задачи: a vezetése alatt \álló hadsereg — армия под его командованием;

  2. müsz. (nem működő) бездейственный;
  3. (vmiből álló) состоящий из чего-л.; (vmennyiből álló) численностью во что-л.;

  néhány kocsiból \álló vonat — поезд, состоящий из нескольких вагонов;

  száz főből \álló tömeg — толпа численностью в сто человек;

  4.

  szól. egy \álló esztendeig — круглый год;

  egy \álló napig — целый день; egy \álló óra hosszat — битый час -álló: fagy\álló — морозостойкий; hő\álló — теплоустойчивый; tűz\álló — огнеупорный

  Magyar-orosz szótár > álló

 • 4 becsület

  * * *
  формы: becsülete, becsületek, becsületet

  becsületbe vágó ügy — де́ло че́сти

  becsületére válik — э́то де́лает ему́ честь

  * * *
  [\becsületet, \becsülete] 1. честь; добрая слава;

  tört. lovagi \becsület — рыцарская честь;

  női \becsület — женская честь; szakmai \becsület — профессиональная честь; \becsület dolga — дело/долг чести; a munka nálunk \becsület és dicsőség dolga — у нас труд дело чести и дело славы; nincs benne egy csepp/szemernyi \becsület — в нём нет чести ни на грош; \becsület e forog kockán — его честь находится в опасности; vál., rég. а \becsület mezeje — поле чести; a \becsület mezején hal meg — пасть смертью храбрых; vkinek a \becsülete'be gázol — позорить/опозорить v. biz. шельмовать/ошельмовать кого-л.; ez \becsületembe vág — это задевает мой честь; ez \becsületbe vágó ügy/dolog — это дело чести; \becsületében sértve érzi magát — его честь з?дета; \becsület ben megőszült — доживший с честью до седин; \becsületén foltot ejt (saját magának) — запятнать своё имя v. свою честь; nem esett csorba a \becsületén — это не запятнало его чести; ezzel tartozom a \becsületemnek — меня обязывает честь; sokat ad a \becsületéré — дорожить честью; \becsületéré legyen mondva — к его чести надо сказать; ez \becsületéré válik — это делает ему честь; к чьей-л. чести служить; biz., rég. можно чести приписать; \becsületéré válik hazájának — он делает честь своей стране; \becsületemre! — честное слово!; \becsületemre mondom/esküszöm ! — клянусь честью!; bemocskolja vkinek a \becsületét — позорить/опозорить v. biz. шельмовать/ошельмовать кого-л.; éljátssza \becsületét — потерять (свою) честь; \becsületét félti — он бережёт свою честь; vkinek a \becsületét sértő megjegyzések — оскорбительные для его чести замеча ния; \becsületet szerez országának — он делает честь своей стране; \becsületétől megfoszt — бесчестить/ обесчестить, опозорить кого-л.; \becsülettel — с честью; \becsülettel megállja a helyét — постойть за себя; лицом в грязь не ударить;

  2. (megbecsülés) почёт;

  nagy a \becsülete vkinél — быть в большом почёте у кого-л.; пользоваться большим/ глубоким уважением;

  kitelik a \becsülete vkinél — получить отставку у кого-л.;

  3. (tisztességtudás) честь;

  nem tud. semmi \becsületet — не гнать чести;

  \becsületre megtanít vkit — проучить кого-л.; majd megtanítlak én \becsületre! — я тебя проучу!

  Magyar-orosz szótár > becsület

 • 5 béke

  мир не война
  * * *
  формы: békéje, békét
  1) мир м

  békét kötni — заключа́ть мир

  2) поко́й м, споко́йствие с

  békén hagyni — оста́вить в поко́е

  * * *
  [\béket, \békeje] 1. мир;

  tisztességes \béke — почётный мир;

  a \béke fenntartása/megőrzése — поддержание/сохранение мира; a \béke védelme — защита (дела) мира; \béke`ben v. \béke idején — в мире; в мирное время; harc a \béke`ért — борьба за мир; a \béke`re vágyó népek — народы, жаждущие мира; a \béke`t fenyegető veszély — угроза делу мира; megvédi a \béket — отстойть мир; megvédjük a \béke`t! — защитим v. отстоим мир!;

  2. (békekötés, békeszerződés) мир; мирный договор;

  annektálás és hadisarc nélküli \béke — мир без аннексий и контрибуций;

  tört. a breszt-litovszki \béke — брестский мир; aláírja a \béket — подписать мир v. мирный дого вор; \béket ker. vkitől — просить v. запрашивать/ запросить мира у кого-л.; \béket köt vkivel — заключать/заключить мир v. мирный договор с кем-л.;

  3. (nyugalom) покой, спокойствие;

  családi \béke — семейный покой/мир;

  4.

  házi \béke — домашний покой/мир;

  lelki \béke — душевный покой; \békeben él — жить мирно/тихо; \béke`ben él vkivel — жить в ладу с кем-л.; \békeben/\béken hagy vkit — оставлять/оставить в покое кого-л.; отвязываться/отвязаться от кого-л.; hagyj \béke` !оставь меня в покое! не приставай! отстань (от меня)! nép. отцепись! отчаливай ! отвяжись (от меня)!; hagyd \béken ! (ne nyúlj hozzá) — не трогай/тронь его!; hagyjon/hagyjatok engem \béken! — оставьте меня!; nem hagy \béken (ostromol) — осаждать кого-л.; ez a dolog nem hagy \békeben (aggaszt) — это тревожит меня; \béket hagy vkinek — дать покой кому-л.; hagyj \béke`t! (eredj innen !} — отстань (от меня)! отцепись !; nem hagy \béket vkinek — не давать покоя кому-л.; szól. а \béke kedvéért — ради покоя;

  5. (csend) тишина, тишь;

  itt idillikus \béke és nyugalom uralkodik — здесь тишина и покой; здесь идилличное спокойствие; költ. здесь тишь да гладь;

  6.

  (halott búcsúztatásakor) \béke veled! — мир тебе!;

  \béke poraidra ! v. nyugodj \békeben! — мир праху твоему

  Magyar-orosz szótár > béke

 • 6 bízni

  - ik v-ben
  верить кому-то,чему-то
  - ik v-ben
  надеяться на кого-то,на что-то
  - ik v-ben
  поверить кому-то,чему-то
  * * *
  формы глагола: bízik, bízott, bízzék/bízzon
  v-ben ве́рить в кого-что; наде́яться на кого-что; быть уве́ренным в ком-чём; доверя́ть кому

  bízni a sikerben — наде́яться на успе́х, ве́рить в успе́х

  Magyar-orosz szótár > bízni

 • 7 bölcső

  * * *
  формы: bölcsője, bölcsők, bölcsőt
  колыбе́ль ж; лю́лька ж
  * * *
  [\bölcsőt, \bölcsője, \bölcsők] 1. колыбель, люлька;

  \bölcsőt ringat — качать колыбель (ребёнка);

  költ. ahol a \bölcsője ringott — где колыбель его стойла; átv. а \bölcsőtől a koporsóig — от колыбели до могилы;

  2.

  átv. az emberiség \bölcsője — колыбель человечества;

  Görögország, a tudományok és művészetek \bölcsője — Греция, колыбель наук и искусств;

  3.

  átv. а tudomány még \bölcső ben létezik csak náluk — наука у них ещё в колыбели;

  4. kat. люлька

  Magyar-orosz szótár > bölcső

 • 8 börtön

  заключение в тюрьме
  * * *
  формы: börtöne, börtönök, börtönt
  тюрьма́ ж
  * * *
  [\börtönt, \börtöne, \börtönök] 1. тюрьма;

  tört. adósok \börtön — е долговая тюрьма/йма;

  szoc {? \börtön, ahol — а rabokat állandóan bilincsben tartották кандальная тюрьма; \börtönbe dug — упрятать в тюрьму; \börtön be jut — попасть в тюрьму; \börtönbe juttat — закатать в тюрьму; \börtönbe kerül — сесть в тюрьму; \börtönbe vet — заточать/заточить v. сажать/посадить в тюрьму; \börtönbe zár — заключать в тюрьму; \börtönben — за (железной) решёткой; \börtönben sínylődik — томиться в тюрьме; \börtön ben tart vkit — держать кого-л. в тюрьме \börtönben ül сидеть в тюрьме; \börtönből kienged — выпустить из тюрьмы;

  meg

  szökik a \börtönből — убежать из тюрьмы;

  2. {büntetés) тюремное заключение; тюрьма;

  életfogytiglani \börtön — пожизненная тюрьма;

  ötévi \börtönre ítél — приговорить к пяти годам тюрьма v. тюремного заключения

  Magyar-orosz szótár > börtön

 • 9 büntetés

  * * *
  формы: büntetése, büntetések, büntetést
  наказа́ние с; штра́ф м; взыска́ние с
  * * *
  [\büntetést, \büntetése, \büntetések] 1. наказание, кара;

  enyhe \büntetés — лёгкое/мягкое наказание;

  méltó \büntetés — возмездие; megérdemelt \büntetés — заслуженное возмездие; súlyos \büntetés — тяжкое/тяжёлое наказание; szigorú \büntetés — суровое/строгое наказание; elért — а \büntetés тебя постигла кара; vkit szigorú \büntetésben részesít — подвергнуть кого-л. строгой каре; példás \büntetés ben részesít vkit — примерно наказывать кого-л.; rászolgál a \büntetésre — заслужить наказание; \büntetést elszenved/visel — нести наказание; elnyeri/ elveszi méltó \büntetését — получить возмездие; понести заслуженную кару; \büntetés ül — в наказание; \büntetéssel sújt vkit — подвергать/подвергнуть наказанию/ каре кого-л.; налагать/наложить на кого-л. наказание;

  2. jog. наказание; мера наказания; (fegyelmi v. szabálysértési eljárásban kiszabott) взыскание; (pénzbüntetés) штраф;

  büntetőjogi \büntetés — уголовное наказание;

  testi \büntetés — телесное наказание; a törvényben megállapított \büntetés — установленное законом наказание; \büntetés elengedése — освобождение от наказания; снятие взыскания; \büntetés enyhítése — смягчение наказания; \büntetés kimérése — определение меры наказания; \büntetés letöltése — отбывание/отбытие наказания; \büntetés mértéke — мера наказания; \büntetés súlyosbítása — усиление наказания; \büntetés terhe alatt megtilt — запретить что-л. под страхом наказания; \büntetésbői áthelyez — перевести на другую работу в порядке административного взыскания v. в виде наказания; \büntetést alkalmaz — применять/применить наказание; vmely \büntetést enyhébb \büntetésre átváltoztat — заменить наказание более мягким; \büntetést szab ki — применять/приме нить v. назначать/назначить наказание; налагать/наложить штраф; fegyelmi \büntetést szab ki — налагать/наложить дисциплинарное взыскание; \büntetését kitölti/letölti — отбывать/отбыть наказание; megkezdi \büntetését — приступить к отбытию наказания;

  3. kártya. ремиз;

  \büntetést fizet (renonsz miatt) — поставить ремиз

  Magyar-orosz szótár > büntetés

 • 10 csalódni

  - ik v-ben
  заблуждаться
  - ik v-ben
  ошибаться в ком-то
  - ik v-ben
  разочаровываться
  * * *
  формы глагола: csalódik, csalódott, csalódjék/csalódjon
  1) v-ben разочаро́вываться/-рова́ться в ком-чём

  a barátokban csalódni — разочаро́вываться/-рова́ться в друзья́х

  2) заблужда́ться; обма́нываться/-ману́ться; ошиба́ться/-би́ться

  Magyar-orosz szótár > csalódni

 • 11 élet

  * * *
  формы: élete, életek, életet

  hosszú élet — до́лгая жизнь, долголе́тие

  életben lenni — быть живы́м

  * * *
  [\életet, \élete, \életek] 1. жизнь;

  emberi \élet — жизнь человека;

  hosszú \élet — долгая жизнь; долголетие, vál. долговечность; hosszú és boldog \élet — долгая и счастливая жизнь; rövid \élet — короткая жизнь; sok szenvedéssel járó \élet — многострадальная жизнь; viruló \élet — полнокровная жизнь; új \élet hajnalán/küszöbén — на заре новой жизни; az \élet keletkezése a földön — возникновение жизни на земле; az \élet meghoszszabbítása — продление жизни; az \élet szeretete — жизнелюбие; az \élet törvényei — законы жизни; \élet és halál közt lebeg — быть между жизнью и смертью; \élet és halál fölötti döntés joga — право жизни и смерти; \élete alkonyán — на закате дней/жизни; на склоне лет/жизни; \élete árán — ценой жизни; merénylet vkinek az \élete ellen — посягательство на чью-л. жизнь; \élete fogytáig — до конца своей жизни; költ. \élete hajnalán — на рассвете жизни; \élete virágjában — во цвете лет; в расцвете человеческой жизни; \élete forog kockán — его жизнь крутится на волоске; ha kedves az \életed — если тебе жизнь дорога; veszélyben van az \élete — его жизнь в опасности; pénzt vagy \életet ! — жизнь или деньги ! közm. párosán szép az \élet жизнь хороша только вдвоём;

  2. (általában) жизнь;

  pezsgő \élet — кипучая жизнь;

  az \élet ellentmondásai — жизненные противоречия; az \élet forgataga — коловорот жизни; az \élet hétköznapjai — будни жизни; проза/прозаичность жизни; az \élet kemény iskolája — суровая школа жизни; az \élet megszokott medre — привычная колея жизни; az \élet rendje — закон жизни; ilyen az \élet ! — такова жизнь! уж такой свет! közm. az \élet nem áll meg v. megy tovább жизнь идёт своим чередом; жизнь не замирает; жизнь не стоит на месте;

  3.

  vall. а földi \élet — свет;

  ebben a földi \életben — на этом свете; a halál utáni/síron túli/ túlvilági \élet — загробная жизнь; hisz a síron túli \életben — верить в загровную жизнь; világi \élet — мир; a világi \életben — в миру; az \élet fája — дерево жизни;

  4. (való élet) жизнь;

  az \életben szebb mint a fényképen — в жизни красивее чем на фотографии; (a gyakorlati) \életből vett жизненный;

  az \életbői vett/ellesett — взятый из жизни; az \élettői elvonatkoztatott — книжный, кабинетный; elmarad az \élettol — отставать от жизни;

  5. (életmód) быт; образ жизни;

  dolgos/munkás \élet — труженическая/трудовая жизнь;

  egyhangú/unalmas \élet — тусклая/монотонная жизнь; éjszakai \élet — ночная жизнь; erkölcstelen \élet — непорядочная жизнь; falusi/vidéki \élet — сельская жизнь; gondtalan \élet — раздольная жизнь; kicsapongó \élet — распутная жизнь; kiegyensúlyozott \élet — ровная жизнь; kolostori \élet — монастырская жизнь; könnyű \élet — лёгкая жизнь; közösségi \élet — общественная жизнь; vál. общежитие; mindennapi \élet — повседневная/обыденная жизнь/быт; nagyvárosi \élet — жизнь большого города; nagyvilági \élet — светская жизнь; nomád \élet — номадизм; кочевой образ жизни; кочевание, кочёвка; nyugodt/harmonikus \élet — ладная жизнь; paradicsomi \élet — райская жизнь; reménytelen \élet — безнадёжная жизнь; жизнь без просвета; rendezetlen \élet — неустроенная жизнь; szabad és boldog \élet — привольная жизнь; приволье; szemlélődő \élet — созерцательная жизнь; szomorú \élet — тоскливая жизнь; szürke \élet — серая жизнь; biz. житьишко; visszavonult \élet — замкнутый/затворнический образ жизни; zajos \élet — шумная жизнь; zaklatott \élet — мятежная жизнь; zavartalan \élet — безмятежная/мирная жизнь; amilyen volt az \élete, olyan a halála is — какова жизнь, таков и конец; buja/kicsapongó \életet él — предаваться разврату; feslett \életet él — развращаться/развратиться; kicsapongó \életet él — вести разгульную жизнь; önálló \életet él — жить самостоятельной жизнью; önálló \életet kezd — зажить самостоятельной жизнью; szép \életet él — жить хорошей жизнью; társasági \életet él — выезжать в свет; új \életet kezd — зажить по-новрму v. новой жизнью;

  6.
  a) családi \élet — семейная жизнь;
  erkölcsi \élet — нравственная/моральная жизнь;
  érzelmi \élet — чувствительная жизнь; nemi \élet — половая жизнь; szellemi \élet — умственная жизнь;
  b) gazdasági \élet экономическая жизнь; экономика;
  az ország gazdasági \élete — хозяйственная жизнь страны;
  gyári \élet — заводская жизнь; társadalmi \élet — общественная жизнь; общественный быт; társadalmi és politikai \élet — общественно-поли тическая жизнь; tudományos \élet — научная жизнь; zenei \élet — музыкальный быт; музыкальная жизнь;

  7. (megélhetés) жизнь;

  az \élet megdrágult — жизнь подорожала;

  az \élet olcsóbb lett — жизнь стала дешевле; az \élet nagyon drága a fővárosban — жизнь очень дорога в столице;

  8. (életerő) жизненная сила;

  olyan, mint az \élet — он такой как жизнь;

  csupa \élet ez az ember — жизнь в нём бъёт ключом; már nincs benne \élet — в нём уже нет жизни; \élettói duzzadó — пышащий жизнью; az előadás tele volt \élettel — спектакль прошёл в темпераментном исполнении; csak úgy pezseg benne az \élet — в нём жизнь бьёт ключом; \életet önt vkibe — оживлять/оживить когол.; (életkedvet ad) ободрять/ободрить, воодушевлять/воодушевить кого-л.; a hegyi levegő valósággal új \életet öntött a betegbe — горный воздух воскресил больного;

  9. (életrajz) жизнеописание,- биография;

  a szentek \élete — житие (святых);

  10.

  \életem! — жизнь мой! 11. szól. \élete a tanulás его жизнь учение;

  \életbe lép — осуществляться; вступать/вступить в силу; входить в силу/действие; водвориться/ водвориться; a rendelkezés huszonnégy óra múlva lép \életbe — приказ вступит в силу через двадцать четыре часа; \életbe léptet — проводить/ провести в жизнь; вводить/ввести в действие; устанавливать/установить, водворить/ водворить; reformot léptet \életbe — провести реформу; vmely törvényt \életbe léptet — ввести закон в действие; kilép az \életbe — войти в жизнь; \életebe kerül vmi — это стоит ему жизнь; \életben hagy vkit — даровать жизнь кому-л.; még \életben levő — поныне v. доныне здравствующий; \életben marad — выживать/выжить; оставаться/остаться в живых; переживать/пережить; a beteg nem marad \életben — больной не выживет; a sebesült \életben maradt — раненый выжил; maga sem hitte, hogy \életben marad — он не чаял уж и выжить; \életben maradásához nincs remény — нет надежды, что он останется в живых; \életben talál — застать кого-л. в живых; \élet ben van — быть живым; быть в живых; \életben vagyok — я жив; megállja a helyét az \életben — он устоит в жизни; még sokra viheted az \életben — ты добьёшься многого в жизни; \életében — на своём веку; \életében sok kalandban volt része — на своём веку он испытал много приключений; vkinek az \életében — при жизни кого-л.; atyja \életében — при жизни отца; még \életében — ещё при жизни; заживо; vkinek \életében történő — прижизненный; Puskin műveinek \életében megjelent kiadása — прижизненное издание сочинений Пушкина; egész \életében (életemben stb.} — всю свок) жизнь; в свою жизнь; в продолжение всей жизни; \életében először — первый раз в жизни; soha \életében — никогда в жизни; tréf. neked még \életedben emléket állítanak — тебе заживо памятник поставят; tíz évet adnék az \életemből — я отдал бы десять лет моей жизни; az \életért való küzdelem — борьба за жизнь; vkinek az \élet éért aggódik — беспокоиться за чью-л. жизнь; az \élet hez szükséges — необхо

  димо для жизни;

  \életéhez nem fűznek sok reményt — на его жизнь нет надежды;

  az egész \életen át — всю жизнь; örül az \életnek — радоваться жизни; véget vet \életének — покончить свою жизнь; öngyilkossággal vetett véget \életének — он кончил самоубийством; \életre hív vmit — проводить/провести что-л. в жизнь; vmely mozgalmat \életre hív — пробудить к жизни движение; újra \életre hív — возрождать/возродить; \életre hívás — осуществление; претворение в жизнь; \életre kel — возрождаться/возродиться; új \életre kelt — возрождать/возродить, воскрешать/воскресить; \életre keltés — оживление; nem való erre az \életre — он не приспособлен к этой жизни; egy (egész) \életre — навсегда; egész \életére — на всю жизнь; egész \életére szóló — на всю жизнь; egész \életére kihat — отразиться на всей жизни; vkinek \életére tör — посягать на чью-л. жизнь; lemond vkinek az \életéről — отказаться от жизни кого-л.; még ha az \életemről lett volna is szó — если бы даже дело шло о жизни; fiúnak adott \életet — она родила мальчика/сына; \életét adja/ áldozza vkiért, vmiért — положить жизнь за кого-л., за что-л.; \életét áldozza (vmiért) — жертвовать жизнью; hosszú \életet él — долго жить; elrendezi az \életét — устроить свою жизнь; élvezi az \életet — наслаждаться жизнью; пожить; срывать цветы удовольствия; fiatal korában élvezte az \életet — в молодости он пожил; félti az \életét — дрожать за свою жизнь; nem félti az \életét — головьг не жалеть; új \életet kezd — начать жить по-новому; \életét nem kímélve — не щади своей жизни; hosszú \életet kíván vkinek — желать долгих лет жизни кому-л.; \életét kockáztatja/ kockára teszi — рисковать жизнью; ставить на карту свою жизнь; megunja az \életét — жизнь ему надоела; vminek szenteli \életét — посвящать свою жизнь чему-л.; жить чём-л.; teljesen — а tudományoknak szentelte az \életét целиком отдался науке; (nehezen) tengeti az \életét влачить жалкое существование; \életével fizet — заплатить жизнью; поплатиться головою; \életével játszik — играть своей жизнью; играть головой; \életével kezeskedik — головой ручаться; \életével lakói — поплатиться жизнью

  Magyar-orosz szótár > élet

 • 12 eligazodni

  - ik vmiben
  разбираться в чем-то
  - ik
  ориентироваться в чем-то
  * * *
  формы глагола: eligazodik, eligazodott, igazodjék/igazodjon el
  1) ориенти́роваться/сориенти́роваться
  2) vmi-ben, vmin разбира́ться/-зобра́ться в ком-чём

  Magyar-orosz szótár > eligazodni

 • 13 eset

  падеж языкозн.
  случай мелкий
  * * *
  формы: esete, esetek, esetet
  1) слу́чай м

  különös eset — стра́нный слу́чай

  minden (egyes) esetben — в ка́ждом (отде́льном) слу́чае

  2) грам паде́ж м
  * * *
  [\esetet, \esete, \esetek] 1. случай, пропошествие, biz. история, эпизод, вещь; (kaland) приключение; (fontos) событие;

  érdekes \eset — любопытный сличай;

  hallatlan \eset — неслыханный случай; kivételes \eset — исключительный случай; közönséges/mindennapi \eset — ординарный/рядовой случай; különös \eset — странный случай; rendkívüli \eset — чрезвычайный случай; sajátos/biz. speciális \eset — частный случай; sürgős \eset — неотложный случай; szerencsés \eset — счастливый случай; véletlen \eset — непредвиденный случай; vidám \eset — забавное приключение; van rá \eset, hogy — есть случай, что/когда; бывает, что; vannak ilyen \esetek is — бывают и такие случаи; erre még nem volt \eset — такое ещё не случилось; nem volt rá \eset, hogy — … не было случая, чтобы…; az \esetek többségében — в большинстве случаев; abban az \esetben, ha — … в случае если …; (az) adott \esetben в данном случае; bizonyos \esetekben — в определённых случаях; ebben az \esetben — в этом случае; egyes \esetekben — в отдельных случаях; ellenkező \eset ben — в противном случае; hasonló/ilyen \esetben — в подобном/таком случае; a jelen \esetben — в настоящем случае; (a) legjobb \esetben в лучшем случае; nép. от сылы; (a) legrosszabb \esetben в худшем случае; biz. на худой конец; (a) legtöbb \esetben в большинстве случаев; большей частью; sok \esetben — во многих случаях; számos \esetben — в ряде случаев; végső \esetben — в крайнем случае; betegség \esetén — в случае болезни; háború \esetén — в случае войны; rossz idő \esetén — в случае дурной погоды; szükség \esetén — в случае надобности; tűz \esetén — в случае пожара; \esetenként — от случая к случаю; (minden egyes esetben) в каждом (отдельном) случае; arra az \esetre, ha — … на случай если …; erre az \esetre — на сей случай; semmi \esetre (sem) — ни в коем случае; \esetről \esetre — от случая к случаю; раз от разу; nagy \esetet csinál vmiből — раздуть что-л.; az utasítás számol ezzel az \esettel — этот случай предусмотрен инструкцией;

  2.

  gúny. (milyen) nagy \eset ! — что за невидаль! ака невидаль!;

  3. jog., orv. казус;

  orv. könnyű \eset — лёгкий случай (заболевания);

  4. nyelv. падеж;

  birtokos \eset — родительный падеж;

  elöljárós \eset — предложный/местный падеж; eszközhatározó \eset — творительный/орудийный падеж; függő \eset (casus obliquus) — косвенный падеж; részeshatárpzó \eset — дательный падеж; társhatározó \eset — союзный падеж;

  milyen \esetben áll ez a szó? в каком падеже стоит это слово? 5.

  szól. nem az én \esetem (nő férfiról) — он герой не моего романа; (férfi nőről) она героиня не моего романа

  Magyar-orosz szótár > eset

 • 14 este

  * * *
  1. сущ
  ве́чер м;
  2. прил
  ве́чером, вечерко́м

  ma este — сего́дня ве́чером

  * * *
  +1 I
  hat. вечером, biz. вечерком;

  előző \este — накануне;

  késő \este — поздно; поздним вечером; minden \este — по вечером; minden \este megjelenő (pl. vendég, újság) — ежевечерний; egy nyári \este — летним вечером; szombat \este — в субботу вечером; tegnap \este — вчера вечером;

  II

  fn. [\este`t, \este`je, \este`k] — вечер;

  hűvös \este — прохладный вечер; egy szép nyári \esten — в один прекрасный летний вечер; \este`nként — по вечерам; jó \este`t! — добрый вечер! (az idő) \este`re jár день клонится к вечеру; vkivel tölti az \este`t — проводить/провести вечер с кем-л.; \este`től reggelig — с вечера до утра; от зари до зари

  +2
  [személyragos fn.] на лету; упавши;

  \este`ben kapta el a gyermeket — он схватил ребёнка на лету;

  \estemben megrántottam a kötelet — упавши, я дёрнул канат

  Magyar-orosz szótár > este

 • 15 fagy

  * * *
  I fagy
  формы: fagya, fagyok, fagyot
  моро́з м

  erős fagy — си́льный моро́з, сту́жа ж

  II fagyni
  формы глагола: fagyott, fagyjon
  1) замерза́ть/-мёрзнуть ( затвердеть)

  fenékig fagyott a tó vize — вода́ в о́зере промёрзла до дна́

  2) безл подмора́живать; моро́зить

  ma erősen fagy — сего́дня си́льный моро́з

  * * *
  +1
  ige. [\fagyott, \fagyjon, \fagyna] 1. мёрзнуть, замерзать/замёрзнуть;

  csonttá \fagy — закостенеть от холода;

  jéggé \fagy — леденеть/оледенеть; jegesre \fagy — обмерзать/обмёрзнуть; keményre \fagy — мёрзнуть; a víz jéggé \fagyott — вода превратилась в лёд; fenékig \fagyott a tó vize — озеро замёрзло до дна; jegesre \fagyott a bajusza — усьг обмёрзли;

  2.

  {odafagy} \fagy vmire, vmihez — примерзать/примёрзнуть, намерзать/намёрзнуть;

  a deszka a földhöz \fagyott — доска примёрзла к земле; a burgonya a földbe \fagyott — картофель замёрз в земле;

  3. átv. (pl. kocsonya) застывать/застать, отвердевать/отвердеть;

  vérbe \fagyva — застивший в крови;

  vérbe \fagyva találtak rá — его нашли застывшим в крови;

  4. (csak 3. sz.-ben) морозит; {kemény hideg van) морозно;

  kissé \fagy v. \fagyni kezd — подмораживает/подморозит;

  ma reggel már \fagyott egy kicsit — сегодня утром подморозило; kint \fagy — на дворе мороз; novemberben már \fagyni szokott — в ноябре уже бывают морозы;

  5.

  átv. belém \fagyott a szó — слово застряло у меня в горле;

  arcára \fagyott a mosoly — улыбка застыла на его/её лице;

  6.

  átv., tréf., biz. majd ha \fagy! — дудки!

  +2
  fn. [\fagyot, \fagya, \fagyok] мороз;

  éjszakai \fagyok — ночные морозы;

  enyhe/gyenge \fagy — лёгкий мороз; (лёгкий) морозец; az első \fagyok ( — первые) заморозки; táj. (первые) зазимки; erős \fagy — сильный мороз; стужа; februári \fagyok — сретенские морозы; karácsonyi \fagyok — рождественские морозы; kemény \fagy — жестокий/крепкий мороз; крещенские морозы; örökös \fagy (talajban) — вечная мерзлота; őszi \fagyok — осенние заморозки; reggeli \fagy — утренник; reggeli \fagyok — утренние заморозки; talajmenti \fagyok — заморозки h., tsz.; tavaszi (hajnali) \fagyok — весенние заморозки; \fagy van — морозно; стоит мороз; ma erős \fagy van — сегодня очень морозно; сегодня сильный мороз; beállt a \fagy — ударили морозы; enged a \fagy — мороз легчает; megcsípi — а \fagy подмерзать/подмёрзнуть; a gyümölcsfákat megcsípte a \fagy — фруктовые деревья подмёрзли v. пострадали от заморозков; a gyümölcsöket megcsípte — а \fagy фрукты прихватило морозом; hagyták, hogy útközben az almát megcsípje — а \fagy в дороге подморозили яблоки; a \fagy kárt tett a vetésben — морозом хватило посевы; a \fagytól meghal — замерзать/ замёрзнуть; a \fagytól szenved — страдать/пострадать от мороза; \fagytól tönkremegy (sok, mind) — перемерзать/перемёзнуть; \fagytól tönkrement (pl. alma) — мёрзлый; \fagy elleni védelem — защита от морозов

  Magyar-orosz szótár > fagy

 • 16 fehér

  * * *
  формы: fehérek, fehéret, fehéren
  бе́лый
  * * *
  I
  mn. 1. белый;

  \fehér arany (platina) — платина;

  \fehér arcú — белолицый; \fehér barát — монах, носящий белую расу; \fehér bor — белое вино; \fehér bőrű/testű — белый, белотелый; \fehér éjszakák (északon, amikor éjszaka is világos van) — белые ночи; a \fehér faj — белая páca; \fehér fejű (ősz) — белоголовый; \fehér fogú — белозубый; \fehér hajú — беловолосый; a Fehér Ház (az Egyesült \fehér`llamok elnökének rezidenciája) — Белый Дом; \fehér hús (borjú- és tyúkhús) — белое мясо; \fehér izzásig hevít (pl. vasat) — раскалить добела/ добела; \fehér kenyér — белый хлеб; \fehér kövű — белокаменный; \fehér mellű — белогрудый; \fehér nő — белая женщина; \fehér papír — белая бумага; \fehér pénz
  a) (ezüstpénz) — серебрянная монета;
  b) (fehér hátlapú magyar papírpénz 1919-ben) венгерские бумажные деньги (1919 г.);
  \fehér ruhás nő — женщина в белом; одетая в белое женщина;
  \fehér szén (vízierő) — белый уголь; \fehér szakállú — белобородый; \fehér szárnyú — белокрылый; \fehér szügyű (ló) — белогрудый; orv. \fehér vérsejt — лейкоцит, фагоцит; reggelre \fehérek lettek a hegyek — наутро побелели горы; \fehérre fest — белить/побелить; (pl. arcot) белять/набелять; \fehérre festi az arcát — белиться/набелиться;

  2. átv. (ártatlan) невинный;

  \fehér lelkű — невинной душы;

  \fehér vicc — невинный/цензурный анекдот;

  3.

  átv. \fehér mágia — белая магия;

  4. pol. (ellenforradalmi) белый;
  5.

  átv. \fehér holló — белая ворона;

  6.

  szól. \fehér, mint a fal ( — стать) полотно полотном;

  \fehérre mos (vkit) — отмыть добела/ добела;

  II

  fn. [\fehéret, \fehér(j)e, \fehérek] 1. (szín) — белый цвет; белизна, белила; (festék) белая краска;

  a \fehéret feketének mondja — называть бело чёрным;

  2.

  \fehérbe öltözött (fehér ruhás) — одетый в белое;

  3.

  \fehérek (emberfaj) — белые;

  4. sakk. (világos) белые tsz.;
  5.

  a szeme \fehére — белок глаза;

  a tojás \fehérje — яичный белок; átv. kimutatja a foga \fehérét — показать своё лицо;

  6

  pol. \fehérek — белые;

  a \fehérek veresége — поражение эелых

  Magyar-orosz szótár > fehér

 • 17 forradalom

  * * *
  формы: forradalma, forradalmak, forradalmat
  револю́ция ж

  forradalom előtti — дореволюцио́нный

  * * *
  [forradalmat, forradalma, forradalmak] 1. революция;

  permanens \forradalom — непрерывная революция;

  polgári \forradalom — буржуазная революция; polgári demokratikus \forradalom — буржуазно-демократическая революция; szocialista \forradalom — социалистическая революция; véres \forradalom — кровавая революция; verteién \forradalom — бескровная революция; tört. а februári \forradalom (Franciaországban 1848-ban és Oroszországban 1917-ben) — Февральская революция; a (nagy) francia \forradalom — французская буржуазная революция; a Nagy Októberi Szocialista Forradalom — Великая Октябрьская социалистическая революция; a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előtti — дооктябрьский, дореволюционный; a Nagy Októberi Szocialista Forradalom utáni — пооктябрьский, послеоктябрьский, послереволюционный;

  2. (nemzeti felkelés) восстание;

  felszabadító \forradalom — освободительное восстание;

  a márciusi \forradalom (1848-ban Magyarországon) — Мартовское восстание; a párizsi júniusi \forradalom (1848-ban) — Июньское восстание; (átv. is) forradalmat idéz elő v. hajt végre совершать/совершить революцию;

  3.

  átv. \forradalom a technikában — революция в технике;

  az (angliai) ipari \forradalom — промышленный переворот (в Англии); kulturális \forradalom — культурная революция

  Magyar-orosz szótár > forradalom

 • 18 gyógyfürdő

  \gyógyfürdő ben kezeltetni magat
  курорт лечиться на водах
  * * *
  формы: gyógyfürdője, gyógyfürdők, gyógyfürdőt
  1) лече́бная ва́нна ж
  2) куро́рт м
  * * *
  1. (fürdőhely) курорт воды n, tsz.;

  \gyógyfürdőben kezelteti magát — лечиться на водах;

  2. orv. (gyógyító hatású fürdő) лечебная ванна

  Magyar-orosz szótár > gyógyfürdő

 • 19 gyönyörködni

  - ik v-ben
  любоваться
  - ik v-ben
  наслаждаться
  * * *
  формы глагола: gyönyörködik, gyönyörködött, gyönyörködjék/gyönyörködjön
  v-ben любова́ться кем-чем

  Magyar-orosz szótár > gyönyörködni

 • 20 hely

  * * *
  формы: helye, helyek, helyet
  1) ме́сто с

  hellyel kínálni vkit — предлага́ть/-ложи́ть сесть кому

  helyet foglalni — занима́ть/-ня́ть ме́сто

  szabad ez a hely? — (ме́сто) не за́нято?

  2) ме́стность ж

  lakott helyнаселённый пункт м; населённая ме́стность ж

  3) до́лжность ж, пост м, ме́сто с
  * * *
  [\helyet, \helye, \helyek] 1. (térbeli) место, пункт, точка; (helység, vidék) местность;

  eldugott/isten háta mögötti \hely — трущоба, уголок; медвежий угол;

  előfordulási \hely (pl. ásványé) — местонахождение; keletkezési \hely — очаг;

  kietlen/

  sivár \hely — пустынная местность;

  lakott \hely — населенный пункт; населенное место; magányos (kis) \hely — уединенное место; укромное местечко; rendeltetési \hely — место назначения; az áru rendeltetési \helye — место сдачи товара; a számára kijelölt \hely — отведённое ему место; születési \hely — месторождение; tartózkodási \hely — местопребывание; távoleső \hely ( — отдаленный) угол; távoleső \helyén {isten háta mögött) — у черта на куличках; üres \hely {lakatlan} — пустое место; \helyben — на месте; (postai küldeményen) здесь; \helyben vagyunk (megérkeztünk) — вот мы и на месте; egy \helyben áll — стоять на месте; egy \hely ben topog — топтаться на месте; ez az állás \helyben lakáshoz van kötve — эта должность связана с пропиской по мести жительства; \helybői ugrás — прыжок без разбега; \helybői vágtába {lovat beugrat) — с места в карьер; \helyhez köt {helyét megállapítja) — локализовать, локализировать; \helyhez kötött (állandó) — стационарный; (elhatárolt) локализованный; \helyhez kötött munka — стационарная работа; \helyhez kötöttség — стационарность; \helyhez szállítás (pl. poggyászé) — подноска; a \helyén — на месте; a könyv. nincs a \helyén — книга не на месте; megfelelő \helyre áll/kerül — расставляться/расставиться; egyik \helyről a másikra megy — переходить/перейти с места на место; egy kis \helyet hagyva — отступи; szabad \helyet hagy vminek — оставлять свободное место для чего-л. vminek a \helyét megállapítja локализировать; (átv. is) tudja a \helyét знать своё место; \helyét váltogatja — изменить (своё) место; маневрировать; \helyét változtatja — перемещаться/переместиться; (vándorol) tud. мигрировать;

  2. (ülőhely, férőhely) место;

  fenntartott \hely (vki számára) ( — за)бронированное место (для кого-л.); гостевое место;

  helyjegyes \hely vasút. — плацкартное место; kétrubeles \hely (színházban) — место в два рубли; itt bőven van \hely — здесь много (свободных) мест; kevés/szűk a \hely — тесно; költ. а nagy világon e kívül.nincsen számodra \hely — на целом свете для тебя много места нет; nem maradt több \hely — не осталось больше места; nincs \hely leülni/állni — негде приткнуться; nincs \helye — не место кому-л.; önnek itt nincs \helye — вам тут не место; kemény \helyén alszik — спать на жёстком; \helyén marad — остаться на месте; nem a \helyéré ült — он сел не на своё место; \helyet ad/csinál vkinek — давать место кому-л.; átadja a \helyét vkinek — уступать место кому-л.; \helyet cserélnek — меняться местами; \helyet enged — сторониться/посторониться; (összébb húzódik) тесниться/потесниться; elfoglalja vkinek a \helyét — сменить/ сменить; a \helyeket elfoglalják — усаживаться по местам; \helyét el sem hagyva — не схода с места; fenntartja \helyét — оставлять за собой место; \helyet foglal — занимать/занять место; (leül) усаживаться/усесться; három ember számára kell \helyet készíteni — надо приготовить помещение на троих; nagy \helyet foglal el — занимать большое место; tessék \helyet foglalni — прошу занять место! садитесь; \helyet kérek! — посторонитесь!; \helyet talál magának — помещаться/поместиться, уме щаться/уместиться, размещаться/разместиться, уставляться/уставиться; menjenek a \helyetekre! — по местам;

  hellyel kínál vkit (leültet) предложить кому-л. сесть; усаживать/усадить кого-л.;
  3. (helyiség) помещение;

  kétes hírű \hely — притон;

  nyilvános \hely — публичное место; kétes \hely tulajdonosa — притоносодержатель h., (nő) притоносодержательница;

  4. nyomd. (üresen hagyott, pl. szövegben) пропуск, пробел;

  fejezetcímek és szöveg közti üres \hely — воздух;

  egy kis \helyet hagyva kezdi a sort — начать строку отступи;

  5. (állás, munkahely) должность, пост, место;

  jó kis \hely (jó állás) — тёплое местечко;

  jövedelmező \hely — доходное место; üres \hely (felveendő tanulók számára) — вакансия; még nincs \helye (állása) — не иметь должности; vki, vmi \helyebe — на смену кому-л., чему-л.; vki \helyebe áll/lép — сменить/сменить; vezető \helyén szolgál — он занимает руководящую должность; mindenki a maga \helyén — каждый на своём посту; \helyén marad — оставаться на посту; ő — а \helyén van он на своём посту; vkinek a \helyéré áll — заменить/заменить кого-л.; vezető \helyre állít vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; a cikk nem kapott \helyet ebben a számban — статьи не поместилась в этом номере; \helyet talál (vkinek/vminek) — умещать/уместить;

  6.

  átv., hiv. (hatóság, hivatal) illetékes \hely — компетентное учреждение;

  az illetékes /a megfelelő \helyre (pl. irányít) — по принадлежности;

  7. átv. (sp. is) (sorrendi) место;

  első \helyén áll — занимать/занять первое место;

  első \helyre került a versenyben — в соревновании он вышел на первое место; átadja \helyét (váltáskor) — сменяться/смениться;

  8.

  átv. nincs \helye vminek — не место/нет места чему-л.;

  ennek itt semmiképp sincs \helye — здесь это неуместно; fellebezésnek \helye nincs — не подлежащий апелляции; ilyesminek nálunk nem lehet \helye — подобному у нас не должно быть места; itt nincs \helye annak, hogy hivatalos ügyekről tárgyaljunk — здесь ни место разговорам о делах; vki \helyében — на месте кого-л.; az ön \helyében — на вашем месте; mit tett volna ön az én \helyemben ! — что вы сделали бы на моём месте? \helyén van az esze иметь голову на плечах; \helyén van a szíve
  a) (bátor ember) — быть не трусливого десятка;
  b) (jólelkű ember) у него добрая душа/доброе сердце;
  nem \helyén való — не к месту;
  nem \helyén való módon — ни к селу ни к городу; megjegyzését rossz \helyre címezte/biz. adresszálta — ваше замечание сделано не по адресу; \helyet ad az ifjúságnak — дать дорогу молодёжи; \helyet ad a kérésnek — удовлетворить/удовлетворить просьбу/желание; nem leli/találja \helyét — у него сердце v. душа не на месте; не находить себе места; megállja a \helyét — быть на высоте своего положения

  Magyar-orosz szótár > hely


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»