Перевод: с английского на македонский

с македонского на английский

ibm-pc-xt

 • 1 IBM PC

  компј. компатибилен компјутер. Персонален компјутер на кој можат да се користат најголемиот број софтверски пакети наменети за IBM персоналниот компјутер и во кои можат да се инсталираат адаптери, картички и периферни уреди наменети за IBM PC или други производители што ги следат спецификациите на IBM

  English-Macedonian dictionary > IBM PC

 • 2 IBM Personal Computer IBM

  компј. персонален компјутер IC види integrated circuit

  English-Macedonian dictionary > IBM Personal Computer IBM

 • 3 IBM compatible

  English-Macedonian dictionary > IBM compatible

 • 4 IBM PC-compatible computer

  компј.

  English-Macedonian dictionary > IBM PC-compatible computer

 • 5 at

  кај, во, со, од, по, околу, на, при, до
  * * *
  од, кај, на, по, при, со, во, околу, до; prep. кај;
  2. на, во;
  3. кај, при; на; покрај; во; кон; по, низ; за, околу, заради, поради; до; компј. види IBM Personal Computer AT; компј. bus AT магистрала. 16-битна магистрала кај IBM Personal computer AT. Овозможува паралелен пренос на 16 бита истовремено. Види bus.; во, на; во at 8 o'clock sharp точно во 8 часот at a blow со еден удар at a discount со попуст at a glance со еден поглед at a run трчајќи at a snail’s pace споро како полжав at a time одеднаш

  English-Macedonian dictionary > at

 • 6 compatible

  снослив; компј. компатибилен. Се однесува на хардверска или софтверска компонента, или на хардверски или софтверски систем способен да функционира на ист начин како друг систем (најчесто од друг производител). Така, сите компјутерски системи, наречени клонови, базирани на Intel процесори што ги користи IBM, се викаат IBM PC компатибилни компјутери.; компатибилен

  English-Macedonian dictionary > compatible

 • 7 DOS

  компј. Најраспространет оперативен систем за IBM PC и на нив компатибилни компјутери произведен од фирмата мајкрософт во 1982 година.. Води потекло од оперативниот систем 86-DOS на фирмата Seattle Computer Products од 1980 година. Денес постојат две функционално еднакви верзии; мСДОС на Microsoft и PC-DOS на IBM.; оперативен систем

  English-Macedonian dictionary > DOS

 • 8 Adobe Illustrator

  компј. Програм за илустрации за макинтош и IBM PC компати билни компјутери. Со овој програм се креираат објектно. ориентирани илустрации што можат ла се отпечатат на постскрипт ласерски принтери. Види PostScript.

  English-Macedonian dictionary > Adobe Illustrator

 • 9 alt key

  n. comput. тастерот alt; компј. тастерот ALT Кај IBM PC компатибилните компјутери, тастер што се користи во комбинација со други тастери притоа менувајќи ја нивната функција. Alt е кратенка за alternate (промени).

  English-Macedonian dictionary > alt key

 • 10 APL

  компј. Програмски јазик од високо ниво првенствено наменет за големите IBM системи и особено погоден за математички апликации. Името претставува кратенка од А Programming Language и бидејќи користи посебни симболи (како, на пр., грчки букви), неопходно е да се користи уред способен да ги изведе на екран.; програмски јазик

  English-Macedonian dictionary > APL

 • 11 Apple Computer

  компј. Апл компјутер. Познат производител на персонални компјутери од Калифорнија, САД. Apple desktop bus (ADB) компј. Апл десктоп магистрала. Кај компјутерите Apple Macintosh SE, Macintosh II, Macintosh IIGS, интерфејс за сврзување на тастатурата, глувчето и други влезни единици кон централната процесна единица. Види bus, central processing unit. Apple desktop interface компј. Апл десктоп интерфејс. Во макинтош околината, збир од протоколи за кориснички интерфејс што овозможува сите макинтош апликации да работат на ист начин. Apple file exchange компј. Помошен програм што се испорачува со секој макинтош компјутер, а овозможува размена на податоци со IBM PC компатибилните компјутери.

  English-Macedonian dictionary > Apple Computer

 • 12 AT IT

  компј. keyboard AT тастатура. Тастатура со 84 тастери. За првпат се јавува со IBM PC АТ компјутери и има идентичен распоред со машините за пишување. Види keyboard.

  English-Macedonian dictionary > AT IT

 • 13 backspace

  see backspacer ; backspace II v intr (on a typewriter) враќање на барабанот; компј. (ВЅ) тастерот Backspace Кај IBM РС компатибилните тастатури, тастер означен со стрелка насочена на лево, а сместен на крај од редот со нумерички тастери. Служи за бришење на знакот лево од курсорот, а доколку нема знак, се користи за помрднување на курсорот за едно место налево. Спореди: Delete key.; повратник

  English-Macedonian dictionary > backspace

 • 14 basic bank

  основна банка basic input/output system (BIOS) компј. основен влезно-излезен систем. множество од програми запишани во РОм меморијата на IBM PC компатибилните компјутери неопходни за стартување или (ре)конфигурирање на системот и воспоставување основна комуникација со хардверските компоненти. Види read-only memory.

  English-Macedonian dictionary > basic bank

 • 15 Centronics

  компј. паралелен интерфејс. Кај IBM PC компатибилните системи, стандард за поврзување на принтер и другите периферни уреди со компјутерот преку паралелен канал, предложен и разработен од фирмата Centronics. Види parallel port.

  English-Macedonian dictionary > Centronics

 • 16 clock speed

  компј. брзина на часовник. Брзината на такт генераторот кај процесорот мерена во мегахерци (MHz) која најдиректно ја одредува брзината на операциите на процесорот. Првиот IBM персонален компјутер со процесор Intel 8088 работеше на
  4. 77 MHz. Денешните процесори работат со брзини над 150 MHz. Види clock.

  English-Macedonian dictionary > clock speed

 • 17 colour code

  компј. код за боја. Бројна вредност за одредување на бои на графички исписи во даден графички систем. colour graphics adapter (CGA) компј. колор графички адаптер Видеокартичка за IBM PC компатибилните компјутери со резолуција од 200 точки по хоризонтала и 320 редови по вертикала, за едновремено прикажување на 4 бои или 640 точки по хоризонтала и 200 редови по вертикала, за едновремено прикажување на една боја (црно-бел испис).

  English-Macedonian dictionary > colour code

 • 18 COMPAQ

  компј. Компак. Кратенка од COMPatibility Quality. марка на квалитетни десктоп и преносливи компјутери. Фирмата COMPAQ прва исфрли на пазар клонови компатибилни со персоналните компјутери на компанијата IBM.

  English-Macedonian dictionary > COMPAQ

 • 19 control console

  компј. види console Control key (Ctrl) компј. тастерот Ctrl Кај IBM PC компатибилните компјутерски системи, тастер од тастатурата најчесто употребуван во комбинација со други тастер или тастери за генерирање на програмски команди. Во Word Perfect, на пример, со комбинацијата CtrlBackspace се брише зборот врз кој е позициониран курсорот. Види backspace, cursor

  English-Macedonian dictionary > control console

 • 20 disk file

  компј. види file disk operating system компј. диск оперативен систем. Системски софтвер неопходен заработа на компјутерот. На процесорот му овозможува да ги контролира влезно-излезните операции, периферните уреди, присутните ресурси во системот и да комуницира со програмите што се изведуваат. Оперативните системи што поддржуваат мултипроцесорска и мултипрограмска обработка, се грижат за распределба на времето на централниот процесор меѓу различни процеси. Најраспространети оперативни системи за персонални компјутери се MS-DOS/PC-DOS и OS/2 за IBM РС компатибилните компјутери и System, за макинтош персоналните компјутери. За работа на компјутерите во мрежа, нај познати мрежни оперативни систе 1

  English-Macedonian dictionary > disk file

См. также в других словарях:

 • IBM PC — (modelo 5150) IBM PC 5150 con teclado y monitor monocromático verde (5151), ejecutando MS DOS 5.0 Tipo Computador personal Comercializado …   Wikipedia Español

 • IBM PS/1 — (Modell 2011) Typ Personal computer Erscheinungsdatum 1990 Prozessor Intel 80286 @ 10 MHz Speicher 1 MB – 2 MB …   Deutsch Wikipedia

 • IBM PC — 5150 L IBM Personal Computer, l IBM PC, moins connu sous les dénominations de PC/G ou IBM modèle 5150, est le premier ordinateur personnel produit à plusieurs millions d exemplaires par IBM (à la différence de ses trois prédécesseurs IBM 5100 et… …   Wikipédia en Français

 • IBM i — est un système d exploitation utilisé sur les ordinateurs IBM Power Systems (anciennement connus sous le nom de System i, iSeries et AS/400). IBM i est le successeur du i5/OS et de l OS/400. La dernière version de ce système d exploitation est la …   Wikipédia en Français

 • IBM PS/2 — IBM Personal System/2 PS/2 modèles 60 et 80 en colonne. IBM PS/2 (Personal System/2) désigne une série d ordinateurs personnels produits par IBM en 1987. Tous ces ordinateurs furent compatibles avec le premier IBM PC (lancé lui aussi par IBM, en… …   Wikipédia en Français

 • IBM — (International Business Machines Corporation) Multinationale américaine spécialisée dans la fabrication et dans la commercialisation de matériel de traitement de l’information. L’histoire d’IBM peut se diviser en quatre phases. La première va de… …   Encyclopédie Universelle

 • IBM-PC — 5150 L IBM Personal Computer, l IBM PC, moins connu sous les dénominations de PC/G ou IBM modèle 5150, est le premier ordinateur personnel produit par millions par IBM (à la différence de ses trois prédécesseurs IBM 5100 et 5110 et Système 23… …   Wikipédia en Français

 • IBM PC/XT — Тип персональный компьютер Выпущен …   Википедия

 • IBM PS/1 — (модель 2011) Тип Домашний компьютер Выпущен 1990 Выпускался по Процессор Intel 80286 @ 10 МГц Память ОЗУ 512 1024 КБ …   Википедия

 • IBM PC XT — Der IBM Personal Computer XT (Typ 5160) oder einfach XT (für eXtended Technology), vorgestellt am 8. März 1983, ist eine geringfügige Weiterentwicklung des IBM PC. Beide Geräte, PC und PC XT, werden oft unter dem Kürzel PC/XT zusammengefasst und… …   Deutsch Wikipedia

 • IBM XT — IBM PC XT Der IBM Personal Computer XT (Typ 5160) oder einfach XT (für eXtended Technology), vorgestellt am 8. März 1983, ist eine geringfügige Weiterentwicklung des IBM PC. Beide Geräte, PC und PC XT, werden oft unter dem Kürzel PC/XT… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»