Перевод: с русского на литовский

с литовского на русский

iškratyti

См. также в других словарях:

 • iškratyti — iškratýti vksm. Pavãsaris žmónes iš storų̃ rū̃bų iškrãtė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • iškratyti — tr. 1. ką birų ar tirštą išpilti, išversti: Iškratyk grūdus iš maišų Kal. Iškratyk košę iš bliūdo Als. Žmogus iškratė šunis iš maišo ir užkuseno lapę BsPII321. Vainorus pakėlė sietą ir iškratė bites paklotėn V.Krėv. Noreika iškratė pypkę ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškratymas — iškrãtymas sm. (1) 1. Sut, Slm → iškratyti 1. 2. → iškratyti 4: Kur ne tiktai vieno miesto, bet ir viso svieto ižkratymas ižsimano SPI19. Jį nugabeno į tamožnę dėl iškratymo rš. 3. → iškratyti 5: Iž to gana aiškiai regėt reikalų ižkratymo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškrėsti — iškrė̃sti, ìškrečia, ìškrėtė tr. 1. Škn išpurtyti: Ot kad iškrėtė salduolę obelį šią naktį [vagys], nė vieno obuolio nebėra! Upt. Iškrėsti sodnai, nė vieno obuolio neberasi Grz. Iškrės vėjas lapelius, pakąs šalna žiedelius NS1273. Ąžuolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išpakšnoti — 1. tr., intr. iškulti (spragilu): Kiek vargo, kol išpakšnoji su spragilais Šts. 2. tr. iškratyti stuksenant, daužant: Pypkį iškratyti, išpakšnoti KI141. pakšnoti; įpakšnoti; išpakšnoti; nupakšnoti; papakšnoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kipšienė — sf. (1) žr. kipšinė: Per akis vogė... Iškratyti, iškratyti tas kipšienes davatkas! Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkratyti — tr. 1. apiberti: Kur tavo žirgelis? – ... Šile, šile pastatytas, šiaudais apkratytas? JV177. Su vienu sykiu žemė sugriuvo ir tris iš jų akies mirksnyj apkratė Kel1881,237. | refl.: Kokis jos pjovìmas, šiaudais apskrãčius, kai kiaulė insknisus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptaršyti — tr. 1. apdraikyti kuo: Visas veidas kaip avies vilnomis aptaršytas rš. | refl.: Apsitar̃šius ir apsitar̃šius plaukais Skr. Tokia žebra, iš stubos išeina, plaukai apsitar̃šę Snt. 2. KŽ išpurenti, išpurtyti, iškratyti: Užmigom ant gerai aptaršytų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkratyti — tr. 1. kratant privarginti: Atkrãtė rankas grabojant Km. 2. atpratinti, atgrėsti: Argi savo recenzijos žodžiais aš kiek atkračiau visuomenę ir mokyklą nuo kalbamosios monografijos? J.Jabl. Nerodyk vaikams cukraus: pamasinęs nebatkratysi Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bernukas — bernùkas sm. (2) 1. žr. berniukas 1: Mergaitės norėjau, bernùką turiu Lp. Mūsų bernùkas mažiukas dar Pls. Negeras bernukaitis Lz. 2. Klvr pusbernis (samdinys): Su dviem vyrais neapseisim, reikėtų trečio, nors bernùko Brt. 3. didysis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išblazgatyti — išblazgãtyti tr. 1. iškeikti, išplūsti: Supykęs aš pijuką išblazgãtijau J. | refl.: Aniedvi susibarusi išsiblazgãtijo, t. y. išsinevėžiojo J. Girtas išsiblazgãtijo ir ėmė mušti pačią Erž. 2. išpurtyti, iškratyti: Išblazgãtyk miltus iš maišo …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»