Перевод: с английского на вьетнамский

hurry

 • 1 hurry

  /'hʌri/ * danh từ - sự vội vàng, sự hấp tấp, sự hối hả, sự gấp rút =why all this hurry?+ việc gì phải vội vàng thế? =is there any hurry?+ có cần phải làm gấp không? - sự sốt ruột (muốn làm vội việc gì, mong có cái gì ngay...) !in a hurry - vội vàng, hối hả, gấp rút - sốt ruột - (thông tục) dễ dàng =you won't find anything better in a hurry+ anh chẳng thể tìm được cái tốt hơn một cách dễ dàng đâu - (thông tục) vui lòng, sãn lòng =I shall not ask again in a hurry+ tôi chẳng tội gì mà hỏi lại * ngoại động từ - thúc giục, giục làm gấp; bắt làm gấp =don't hurry me+ đừng giục tôi =to hurry someone into doing something+ giục ai làm gấp việc gì - làm gấp, làm mau, làm vội vàng, xúc tiến nhanh (một công việc gì...) - ((thường) + away, along, out, into...) mang gấp đi, kéo vội đi, đưa vội đi, đẩy vội =to hurry someone out of the fire+ kéo vội ai ra khỏi đám lửa =to hurry the soldiers along to the front+ đưa vội quân ra mặt trận * nội động từ - hành động vội vàng, hành động hấp tấp, làm gấp; đi gấp, đi vội vàng =don't hurry, there is plenty of time+ đừng vội, con nhiều thì giờ lắm !to hurry away !to hurry off - đi vội vàng, hấp tấp ra đi !to hurry over !to hurry through - làm vội làm vàng cho xong việc (việc gì) !to hurry up - làm gấp, tiến hành gấp rút =hurry uphurry+ mau lên!, nhanh lên

  English-Vietnamese dictionary > hurry

 • 2 hurry

  v. Maj nroos
  n. Kev maj nroos

  English-Hmong dictionary > hurry

 • 3 hurry up

  Tsuag tsuag; tsuag; ceev me ntsis

  English-Hmong dictionary > hurry up

См. также в других словарях:

 • hurry up — {v. phr.} To rush (an emphatic form of hurry). * /Hurry up or we ll miss our plane./ …   Dictionary of American idioms

 • hurry up — {v. phr.} To rush (an emphatic form of hurry). * /Hurry up or we ll miss our plane./ …   Dictionary of American idioms

 • Hurry — Hur ry, v. t. [imp. & p. p. {Hurried}; p. pr. & vb. n. {Hurrying}.] [OE. horien; cf. OSw. hurra to whirl round, dial. Sw. hurr great haste, Dan. hurre to buzz, Icel. hurr hurly burly, MHG. hurren to hurry, and E. hurr, whir to hurry; all prob. of …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hurry — Hur ry, v. i. To move or act with haste; to proceed with celerity or precipitation; as, let us hurry. [1913 Webster] {To hurry up}, to make haste. [Colloq.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hurry — can refer to:*Hurry (EP), an EP by Tin Foil Phoenix *Hurrying, a child employed in a coal mine to transport coal *Hurry, a curling term …   Wikipedia

 • hurry — [n] speed in action, motion bustle, celerity, commotion, dash, dispatch, drive, expedition, expeditiousness, flurry, haste, precipitance, precipitateness, precipitation, promptitude, push, quickness, rush, rustle, scurry, speediness, swiftness,… …   New thesaurus

 • hurry — ► VERB (hurries, hurried) ▪ move or act quickly or more quickly. ► NOUN ▪ great haste; urgency. ● in a hurry Cf. ↑in a hurry DERIVATIVES hurried …   English terms dictionary

 • Hurry — Hur ry, n. The act of hurrying in motion or business; pressure; urgency; bustle; confusion. [1913 Webster] Ambition raises a tumult in the soul, it inflames the mind, and puts into a violent hurry of thought. Addison. Syn: Haste; speed; dispatch …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hurry — vb *speed, quicken, precipitate, hasten Analogous words: impel, drive, *move Antonyms: delay Contrasted words: retard, slow, slacken, detain (see DELAY): procrastinate, lag, loiter, dawdle (see DELAY) hurry n *haste, speed, dispatch, expedition …   New Dictionary of Synonyms

 • hurry — index dispatch (promptness), dispatch (send off), expedite, haste, hasten, precipitate (hasten), race …   Law dictionary

 • hurry on — index dispatch (send off) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Книги

 • A text book of midwifery, Hurry Jamieson B. Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться… Подробнее  Купить за 1324 руб
 • Poverty and its vicious circles, Hurry Jamieson B. Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться… Подробнее  Купить за 1318 руб
 • King Henry Beauclerc and Reading Abbey, Hurry Jamieson B. Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться… Подробнее  Купить за 684 руб
Другие книги по запросу «hurry» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.