Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

helyet foglalni

 • 1 foglalni

  állást \foglalni
  занимать позицию по вопросу
  helyet \foglalni
  занимать место
  magaban \foglalni
  заключить в себе
  * * *
  формы глагола: foglalt, foglaljon
  1) vmibe вставля́ть/-та́вить (в рамку и т.п.)
  2) брони́ровать/заброни́ровать (столик и т.п.)
  3)

  magába(n) foglalni — включа́ть в себя́; заключа́ть в себе́

  Magyar-orosz szótár > foglalni

 • 2 hely

  * * *
  формы: helye, helyek, helyet
  1) ме́сто с

  hellyel kínálni vkit — предлага́ть/-ложи́ть сесть кому

  helyet foglalni — занима́ть/-ня́ть ме́сто

  szabad ez a hely? — (ме́сто) не за́нято?

  2) ме́стность ж

  lakott helyнаселённый пункт м; населённая ме́стность ж

  3) до́лжность ж, пост м, ме́сто с
  * * *
  [\helyet, \helye, \helyek] 1. (térbeli) место, пункт, точка; (helység, vidék) местность;

  eldugott/isten háta mögötti \hely — трущоба, уголок; медвежий угол;

  előfordulási \hely (pl. ásványé) — местонахождение; keletkezési \hely — очаг;

  kietlen/

  sivár \hely — пустынная местность;

  lakott \hely — населенный пункт; населенное место; magányos (kis) \hely — уединенное место; укромное местечко; rendeltetési \hely — место назначения; az áru rendeltetési \helye — место сдачи товара; a számára kijelölt \hely — отведённое ему место; születési \hely — месторождение; tartózkodási \hely — местопребывание; távoleső \hely ( — отдаленный) угол; távoleső \helyén {isten háta mögött) — у черта на куличках; üres \hely {lakatlan} — пустое место; \helyben — на месте; (postai küldeményen) здесь; \helyben vagyunk (megérkeztünk) — вот мы и на месте; egy \helyben áll — стоять на месте; egy \hely ben topog — топтаться на месте; ez az állás \helyben lakáshoz van kötve — эта должность связана с пропиской по мести жительства; \helybői ugrás — прыжок без разбега; \helybői vágtába {lovat beugrat) — с места в карьер; \helyhez köt {helyét megállapítja) — локализовать, локализировать; \helyhez kötött (állandó) — стационарный; (elhatárolt) локализованный; \helyhez kötött munka — стационарная работа; \helyhez kötöttség — стационарность; \helyhez szállítás (pl. poggyászé) — подноска; a \helyén — на месте; a könyv. nincs a \helyén — книга не на месте; megfelelő \helyre áll/kerül — расставляться/расставиться; egyik \helyről a másikra megy — переходить/перейти с места на место; egy kis \helyet hagyva — отступи; szabad \helyet hagy vminek — оставлять свободное место для чего-л. vminek a \helyét megállapítja локализировать; (átv. is) tudja a \helyét знать своё место; \helyét váltogatja — изменить (своё) место; маневрировать; \helyét változtatja — перемещаться/переместиться; (vándorol) tud. мигрировать;

  2. (ülőhely, férőhely) место;

  fenntartott \hely (vki számára) ( — за)бронированное место (для кого-л.); гостевое место;

  helyjegyes \hely vasút. — плацкартное место; kétrubeles \hely (színházban) — место в два рубли; itt bőven van \hely — здесь много (свободных) мест; kevés/szűk a \hely — тесно; költ. а nagy világon e kívül.nincsen számodra \hely — на целом свете для тебя много места нет; nem maradt több \hely — не осталось больше места; nincs \hely leülni/állni — негде приткнуться; nincs \helye — не место кому-л.; önnek itt nincs \helye — вам тут не место; kemény \helyén alszik — спать на жёстком; \helyén marad — остаться на месте; nem a \helyéré ült — он сел не на своё место; \helyet ad/csinál vkinek — давать место кому-л.; átadja a \helyét vkinek — уступать место кому-л.; \helyet cserélnek — меняться местами; \helyet enged — сторониться/посторониться; (összébb húzódik) тесниться/потесниться; elfoglalja vkinek a \helyét — сменить/ сменить; a \helyeket elfoglalják — усаживаться по местам; \helyét el sem hagyva — не схода с места; fenntartja \helyét — оставлять за собой место; \helyet foglal — занимать/занять место; (leül) усаживаться/усесться; három ember számára kell \helyet készíteni — надо приготовить помещение на троих; nagy \helyet foglal el — занимать большое место; tessék \helyet foglalni — прошу занять место! садитесь; \helyet kérek! — посторонитесь!; \helyet talál magának — помещаться/поместиться, уме щаться/уместиться, размещаться/разместиться, уставляться/уставиться; menjenek a \helyetekre! — по местам;

  hellyel kínál vkit (leültet) предложить кому-л. сесть; усаживать/усадить кого-л.;
  3. (helyiség) помещение;

  kétes hírű \hely — притон;

  nyilvános \hely — публичное место; kétes \hely tulajdonosa — притоносодержатель h., (nő) притоносодержательница;

  4. nyomd. (üresen hagyott, pl. szövegben) пропуск, пробел;

  fejezetcímek és szöveg közti üres \hely — воздух;

  egy kis \helyet hagyva kezdi a sort — начать строку отступи;

  5. (állás, munkahely) должность, пост, место;

  jó kis \hely (jó állás) — тёплое местечко;

  jövedelmező \hely — доходное место; üres \hely (felveendő tanulók számára) — вакансия; még nincs \helye (állása) — не иметь должности; vki, vmi \helyebe — на смену кому-л., чему-л.; vki \helyebe áll/lép — сменить/сменить; vezető \helyén szolgál — он занимает руководящую должность; mindenki a maga \helyén — каждый на своём посту; \helyén marad — оставаться на посту; ő — а \helyén van он на своём посту; vkinek a \helyéré áll — заменить/заменить кого-л.; vezető \helyre állít vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; a cikk nem kapott \helyet ebben a számban — статьи не поместилась в этом номере; \helyet talál (vkinek/vminek) — умещать/уместить;

  6.

  átv., hiv. (hatóság, hivatal) illetékes \hely — компетентное учреждение;

  az illetékes /a megfelelő \helyre (pl. irányít) — по принадлежности;

  7. átv. (sp. is) (sorrendi) место;

  első \helyén áll — занимать/занять первое место;

  első \helyre került a versenyben — в соревновании он вышел на первое место; átadja \helyét (váltáskor) — сменяться/смениться;

  8.

  átv. nincs \helye vminek — не место/нет места чему-л.;

  ennek itt semmiképp sincs \helye — здесь это неуместно; fellebezésnek \helye nincs — не подлежащий апелляции; ilyesminek nálunk nem lehet \helye — подобному у нас не должно быть места; itt nincs \helye annak, hogy hivatalos ügyekről tárgyaljunk — здесь ни место разговорам о делах; vki \helyében — на месте кого-л.; az ön \helyében — на вашем месте; mit tett volna ön az én \helyemben ! — что вы сделали бы на моём месте? \helyén van az esze иметь голову на плечах; \helyén van a szíve
  a) (bátor ember) — быть не трусливого десятка;
  b) (jólelkű ember) у него добрая душа/доброе сердце;
  nem \helyén való — не к месту;
  nem \helyén való módon — ни к селу ни к городу; megjegyzését rossz \helyre címezte/biz. adresszálta — ваше замечание сделано не по адресу; \helyet ad az ifjúságnak — дать дорогу молодёжи; \helyet ad a kérésnek — удовлетворить/удовлетворить просьбу/желание; nem leli/találja \helyét — у него сердце v. душа не на месте; не находить себе места; megállja a \helyét — быть на высоте своего положения

  Magyar-orosz szótár > hely

 • 3 tessék

  * * *
  1)

  tessék! — пожа́луйста!; прошу́ (вас)!

  tessék a jegyet! — получи́те биле́т!

  tessék belépni! — войди́(те)!, проходи́(те)!

  2) слу́шаю! ( при телефонном разговоре); возьми́(те)!
  3)

  tessék? — (прости́те,) как вы сказа́ли? что-что́?

  * * *
  1. (feleletként) пожалуйста! прошу (вас)! Legyen szíves, adja ide a kést! — Tessék, (itt van)! Дайте мне, пожалуйста, нож! — Пожалуйста! Bejöhetek? Tessék! Можно войти ? — Пожалуйста !;
  2. (parancsoljon) пожалуйста, rég. изволь! извольте! сделайте одолжение!;

  \tessék befáradni az ebédlőbe! — пожалуйте в столовую!;

  \tessék bejönni! — войдите, пожалуйста!; \tessék bemenni! — заходите, пожалуйста !; \tessék helyet foglalni/leülni! — садитесь, пожалуйста ! прошу сесть!; \tessék kérem ! — милости просим!; \tessék kifáradni! — потрудитесь выйти !; \tessék mondani — скажите, пожалуйста!; \tessék szíves lenni — будьте так добры; idejétjen \tessék szólni! — скажите во-время!; \tessék csak türelemmel lenni! — наберитесь, пожалуйста, терпения!; ne \tessék haragudni! — не сердитесь, пожалуйста!;

  3.

  \tessék csak ! (ne zavartassa magát !} — не стесняйтесь! 4. \tessék ! (a hívott fél jelentkezése a telefonban) да ! слушаю! 5. (kérdésben) \tessék ? что такое ? \tessék ? nem értettem! что/а? не понял ! 6. (boszszankodás kifejezésére) не угодно ли; по \tessék, itt van! нате!;

  lekéstem a vonatról, most aztán, \tessék, várhatok egy egész órát — опоздал на поезд, теперь, не угодно ли, целый час ждать

  Magyar-orosz szótár > tessék

 • 4 parancsol

  mit \parancsol
  угодно что Вам \parancsol?
  * * *
  [\parancsolt, \parancsoljon, \parancsolna]
  I
  ts. 1. прика зывать/приказать, велеть v. vál. повелевать/ повелеть;

  ágyba \parancsolja a gyerekeket — приказать детям ложиться спать;

  ki \parancsol itt? — кто здесь хозяин? itt én \parancsolok! здесь хозяин я!; tegyen úgy, ahogy \parancsoljak — делайте, как вам велено;

  2. átv. (diktál, előír) диктовать;

  a jó ízlés azt \parancsolja, hogy — … приличие требует + inf. v. чтобы…;

  ezt \parancsolja nekünk a kötelesség — это повелевает наш долг; ezt \parancsolja a lelkiismeret — так повелевает совесть;

  3. (kelt) внушать;

  tiszteletet \parancsol — внушать уважение;

  4. (kíván) приказывать/приказать;

  mit \parancsol ? — что прикажете? чего изволите? что вы хотите? mit \parancsolsz. a kávéhoz что ты желаешь к кофе ? nem \parancsol egy kis tejet inni ? не угодно ли вам выпить молока? hová- ? куда изволите (ехать) ? ahogy \parancsolja как (вы) прикажете!;

  tessék \parancsolni — прошу, пожалуйста; я к вашим услугам;

  5.

  (üzletben) \parancsol ? — что вам угодно? nem tetszik már \parancsolni semmit? больше ничего не желаете? 6. \parancsoljon! пожалуйста! извольте! (étel kínálásánál) кушайте, пожалуйста!;

  \parancsoljanak az asztalhoz fáradni! — пожалуйте к столу!;

  \parancsol (nak) egy kis bort? хотите немножко вина? \parancsoljon helyet foglalni садитесь, пожалуйста!
  II

  tn. 1. (engedelmességre bír) ennek a gyereknek nem lehet \parancsolni — этому ребёнку нельзя приказывать;

  nem \parancsolhatsz nekem — ты мне не указчик;

  2.

  \parancsoljon velem! — я к вашим услугам! я вас слушаю!;

  3.

  (tessék?) \parancsolsz? — что-что? как?

  Magyar-orosz szótár > parancsol

 • 5 állást foglalni

  занимать позицию по вопросу

  Magyar-orosz szótár > állást foglalni

 • 6 foglaljon helyet

  садитесь, пожалуйста занимайте место

  Magyar-orosz szótár > foglaljon helyet

 • 7 helyet lefoglalni

  Magyar-orosz szótár > helyet lefoglalni

 • 8 magaban foglalni

  Magyar-orosz szótár > magaban foglalni

 • 9 foglal

  [\foglalt, \foglaljon, \foglalna]
  I
  ts. 1. (elfoglal) занимать/занять;

  a parasztság földet \foglal magának — крестьянство занимает землю;

  helyet \foglal (leül) — занять место; сесть, усаживаться/ усесться; (több személy) рассаживаться/ рассесться; \foglaljon helyet! — садитесь, пожалуйста! присядьте!;

  az asztal mellett foglal helyet занять место за столом;

  helyet \foglal az elnökségben — занять место в президиуме;

  a szobor két oszlop között \foglal helyet — памятник стоит v. нахо

  дится между двумя столбами;
  2. {lefoglal} занимать/занять;

  helyet \foglal (biztosít) — забронировать место;

  helyet \foglal vkinek — приберечь место кому-л.; занять место для кого-л.; egy nőismerősének széket \foglal — занимать/занять стул для знакомой; szobát \foglal — занять комнату;

  3. vmit vmibe вставлять/вставить во что-л.;

  az ametisztet a gyűrűbe \foglalja — вделывать аметист в кольцо;

  keretbe \foglal — вставлять v. брать в рамку; обрамлять/обрамить; átv. aranyba kellene \foglalni — надо его озолотить;

  4.

  magában \foglal — заключать в себе; включать, охватывать/ охватить, причислять/причислить, вмещать/ вместить, содержать;

  Nagy-Budapest az összes elővárosokat magában \foglalja — Большой Будапешт включает все пригороды;

  5.

  forrást \foglal — каптировать источник;

  6.

  állást \foglal — высказываться/ высказаться; выражать/выразить свою точку зрения;

  állást \foglal vmivel kapcsolatban — определить своё отношение к чему-л.; a határozati javaslat mellett \foglal állást — высказызаться/высказаться за предложенную резолюцию; állást \foglal vmely kérdésben — высказываться/высказаться по вопросу;

  7.

  átv. egységbe \foglal — собрать воедино что-л.;

  imájába \foglal — упоминать в молитве; írásba \foglal — письменно излагать/изложить; оформлять/ оформить; jobb ezt írásba \foglalni — лучше изложить это на бумаге; jegyzékbe \foglal vmit — включать/включить v. вносит что-л. в список; (katalogizál) каталогизировать; képletbe \foglal — дать формулу; a tervet számokba \foglalja — выражать/выразить план в цифрах; szavakba \foglal — выражать в словах v. словами; a statisztikai adatokat táblázatba \foglalja — сводить статистические данные в таблицу; törvénybe \foglal — внести в законодательство; узаконить;

  II
  tn., jog. {lefoglal} налагать/наложить арест (на имущество)

  Magyar-orosz szótár > foglal

 • 10 állás

  показания прибора
  положение ситуация/должность
  простой механизма
  работа служба
  служба должность
  * * *
  формы: állása, állások, állást
  1) до́лжность ж, рабо́та ж, ме́сто с, пост м, слу́жба ж

  állásba lépni — поступа́ть/-пи́ть на рабо́ту, слу́жбу

  állásban lenni — рабо́тать, состоя́ть на слу́жбе

  2) воен пози́ция ж
  3) перен положе́ние с, состоя́ние с; пози́ция ж

  a dolgok állása — положе́ние с дел, веще́й

  állást foglalni — занима́ть/-ня́ть какую-л. пози́цию; выска́зываться/вы́сказаться

  * * *
  [\állást, \állásа, \állások] 1. (álló helyzet) стойние;

  a hosszú \állás következtében — вследствие долгого стояния;

  2. (testtartás, beállítás) поза; (művésznél, fényképésznél) позирование;
  3. sp. (tornában) стойка;

  támadó \állás — выпад;

  terpesztett \állás — размёт;

  4. (égitesteké) конфигурация, констелляция, расположение;
  5. (műszereké) показание;

  a hőmérő \állása — показание термометра;

  6. (terményeké) лёжка;

  \állás közben beérik (pl. dohány) — вылёживаться/вылежаться;

  7. (gépé, vasúti kocsié) простой;
  8. (istállóban) стойло, денник; 9. (foglalkozás, alkalmazás, munkakör) работа, служба; (felelősségteljes) пост; (hivatali munkakör) должность, rég. чин; (munkahely) место (работы); (szolgálati hely) служба;

  fizetéssel járó \állás — платная должность;

  jövedelmező v. biz. jó kis \állás — доходное место; biz. тёпленькое место/ местечко; magas \állás — высокая должность; megüresedett \állás — вакантная должность; parancsnoki \állás — командный пост; végleges \állás — штатная должность; vezető \állás — руководящий пост; руководящая должность; руководящее положение; zsíros \állás — кормное/хлебное место; \állásba helyez — устраивать/устроить v. rég. определить/определить на службу; alacsonyabb \állásba helyez — понижать в должности v. по службе; vezető \állásba helyez vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; выдвигать кого-л. на руководящую должность; \állásba jut/kerül — проходить/пройти во что-л.; устраиваться/устроиться (на работу/службу); rég. пристраиваться/пристроиться (на службу); (hivatalban) получать/получить должность; érdemtelenül vmi jó \állásba kerül — проскакивать/ проскочить; vmely \állásba kinevez vkit — назначить кого-л. на должность; vkit \állásába visszahelyez — принять кого-л. обратно на службу/ работу; felelős \állásokban — на ответственных постах; (vhol) \állásban van состойть при/на чём-л.; служить; состойть на службе; иметь работу; rég. быть при месте; ön \állásban van? — вы (состойте) на службе? вы работаете? rég. вы сложите? vkit \állásában megerősít утверждать/утвердить кого-л. в должность; nincs \állásban v. \állás nélkül van — быть без службы/места; vkit elbocsát/elmozdít \állásából — снимать/снять кого-л. с должности; vkit kitúr \állásából — выживать/выжить кого-л. из должности; \álláshoz jut ld. \állásba jut; \álláshoz jutás — устройство на работу; igazgatói \állást tölt be — занимать/занять пост директора; magas \állást tölt be — занимать/занять видное положение; \állást elfoglal — заступать/ заступить на пост; \állást kap — поступать/поступить на службу; получать/получить место; \állást keres — искать службы/места; otthagyja az \állását — бросать/бросить службу; \állás nélküli — безработный;

  10.

  több \állás betöltése — совместительство;

  több \állást betöltő egyén — совместитель h., (nő) совместительница; több \állást tölt be — совмещать/совместить; совместительствовать; két \állása van — совмещать две должности;

  11.

  ép. \állások — леса;

  12. kat. позиция, расположение;

  elhagyott \állások — покинутые позиции;

  előretolt \állás — аванпост; hátsó \állás — тыловая позиция; kedvező \állás — выгодная позиция; vmely \állást elfoglal v. \állásba megy — занять позицию; az üteg \állásba ment — батарея заняла позицию; csapatokat \állásaikból kivet — опрокидывать/опрокинуть войска;

  13. átv. положение, позиция, состойние, sp. позиция, положение, sakk. позиция;

  a dolgok \állása a következő — положение вещей таково/следующее;

  a dolgok ilyen \állása mellett — при таком положении/ходе вещей; a kérdés jelenlegi \állása — нынешнее состойние вопроса; a mérkőzés \állása — положение матча; sakk. függő \állás — отложенная позиция; \állást foglal vmivel kapcsolatban — высказываться/высказаться по чему-л.; занимать/ занять позицию в связи с чём-л. v. по отношению к чему-л. v. в отношении чего-л.; определять/определить своё отношение к чему-л.; \állást foglal vmi mellett — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, стоять (mind) за что-л.; выражать/выразить свою точку зрения; a határozati javaslat mellett foglalt- \állást — он высказался за предложенную резолюцию; \állást foglal vmi ellen — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, возражать/возразить (mind) против чего-л.;

  14. (vmely munkakörből folyó társadalmi helyzet) (общественное) положение;

  társadalmi \állás — общественное положение;

  15.

  rég. cselédnek \állás — поступление в прислуги

  Magyar-orosz szótár > állás

 • 11 arany

  * * *
  1. формы существительного: aranya, aranyak, aranyat
  зо́лото с
  2. формы прилагательного: aranyak, aranyat
  золото́й
  * * *
  [\aranyat, \aranya, \aranyak] 1. золото;

  bányászott v. ércből nyert \arany — рудниковое золото;

  finom \arany — золото высокой пробы; futtatott \arany — накладное зол ото; mosott \arany — промытое золото; pénzérme verésére alkalmas \arany — монетарное золото; tiszta \arany — чистое золото; \aranyba kellene foglalni — его надо озолотить; \aranyból való — золотой; \aranyért sem — ни за что на свете v. в мире; (mondattal) этому цены нет; этого за деньги не купишь; \aranyat mos — промывать/промыть золото; átv. \aranyat ér a keze — у него золотые руки; ez a munkás \aranyat ér — этот работник настойщее золото; \aranyat érő (remek) ember — золотой человек; arannyal átszőtt — златотканный; arannyal futtatott — золочёный, позолоченный; покрытый позолотой; arannyal hímző — золотошвейный; arannyal fizet — платить золотом; arannyal varr ki — шить v. вышивать/вышить золотом;

  2. (érme, pénz) золотая монета;
  3.

  közm. hallgatni \arany — лучше недосказать, чем пересказать;

  ki korán kel, \aranyat lél. — кто рано встаёт, тому и бог подаёт; зари золотом осыплет; nern mind \arany, ami fénylik — не всё то золото, что блестит;

  4.

  átv. (megszólításként) \aranyom ! — мой золотой! золотой мой !;

  kis \aranyom ! — золотко (моё)!;

  5. (jelzőként) (átv. is) золотой; (aranyból vert) златокованный;

  \arany kard (népmesében) — златокованный меч;

  tört. az Arany Csillag lovagja — кавалер золотой звезды; \arany fényben/színben játszik — золотиться; szól. \arany betűkkel írja be a történelembe — вписать золотыми буквами в историю; átv. \arany középút — золотая середина

  Magyar-orosz szótár > arany

 • 12 arány

  * * *
  формы: aránya, arányt, arányok
  (со)отноше́ние с, пропо́рция ж

  egyenes arány — пряма́я пропо́рция

  fordított arány — обра́тная пропо́рция

  * * *
  [\aranyat, \aranya, \aranyak] 1. золото;

  bányászott v. ércből nyert \arany — рудниковое золото;

  finom \arany — золото высокой пробы; futtatott \arany — накладное зол ото; mosott \arany — промытое золото; pénzérme verésére alkalmas \arany — монетарное золото; tiszta \arany — чистое золото; \aranyba kellene foglalni — его надо озолотить; \aranyból való — золотой; \aranyért sem — ни за что на свете v. в мире; (mondattal) этому цены нет; этого за деньги не купишь; \aranyat mos — промывать/промыть золото; átv. \aranyat ér a keze — у него золотые руки; ez a munkás \aranyat ér — этот работник настойщее золото; \aranyat érő (remek) ember — золотой человек; arannyal átszőtt — златотканный; arannyal futtatott — золочёный, позолоченный; покрытый позолотой; arannyal hímző — золотошвейный; arannyal fizet — платить золотом; arannyal varr ki — шить v. вышивать/вышить золотом;

  2. (érme, pénz) золотая монета;
  3.

  közm. hallgatni \arany — лучше недосказать, чем пересказать;

  ki korán kel, \aranyat lél. — кто рано встаёт, тому и бог подаёт; зари золотом осыплет; nern mind \arany, ami fénylik — не всё то золото, что блестит;

  4.

  átv. (megszólításként) \aranyom ! — мой золотой! золотой мой !;

  kis \aranyom ! — золотко (моё)!;

  5. (jelzőként) (átv. is) золотой; (aranyból vert) златокованный;

  \arany kard (népmesében) — златокованный меч;

  tört. az Arany Csillag lovagja — кавалер золотой звезды; \arany fényben/színben játszik — золотиться; szól. \arany betűkkel írja be a történelembe — вписать золотыми буквами в историю; átv. \arany középút — золотая середина

  Magyar-orosz szótár > arány

 • 13 árnyékos

  * * *
  формы: árnyékosak, árnyékosat
  тени́стый, тенево́й

  árnyékos helyet keresni — иска́ть те́ни

  * * *
  [\árnyékosat, \árnyékosabb] тенистый, теневой;

  a ház \árnyékos oldala — теневая сторона дома;

  \árnyékos helyet keres — искать тени

  Magyar-orosz szótár > árnyékos

 • 14 becsület

  * * *
  формы: becsülete, becsületek, becsületet

  becsületbe vágó ügy — де́ло че́сти

  becsületére válik — э́то де́лает ему́ честь

  * * *
  [\becsületet, \becsülete] 1. честь; добрая слава;

  tört. lovagi \becsület — рыцарская честь;

  női \becsület — женская честь; szakmai \becsület — профессиональная честь; \becsület dolga — дело/долг чести; a munka nálunk \becsület és dicsőség dolga — у нас труд дело чести и дело славы; nincs benne egy csepp/szemernyi \becsület — в нём нет чести ни на грош; \becsület e forog kockán — его честь находится в опасности; vál., rég. а \becsület mezeje — поле чести; a \becsület mezején hal meg — пасть смертью храбрых; vkinek a \becsülete'be gázol — позорить/опозорить v. biz. шельмовать/ошельмовать кого-л.; ez \becsületembe vág — это задевает мой честь; ez \becsületbe vágó ügy/dolog — это дело чести; \becsületében sértve érzi magát — его честь з?дета; \becsület ben megőszült — доживший с честью до седин; \becsületén foltot ejt (saját magának) — запятнать своё имя v. свою честь; nem esett csorba a \becsületén — это не запятнало его чести; ezzel tartozom a \becsületemnek — меня обязывает честь; sokat ad a \becsületéré — дорожить честью; \becsületéré legyen mondva — к его чести надо сказать; ez \becsületéré válik — это делает ему честь; к чьей-л. чести служить; biz., rég. можно чести приписать; \becsületéré válik hazájának — он делает честь своей стране; \becsületemre! — честное слово!; \becsületemre mondom/esküszöm ! — клянусь честью!; bemocskolja vkinek a \becsületét — позорить/опозорить v. biz. шельмовать/ошельмовать кого-л.; éljátssza \becsületét — потерять (свою) честь; \becsületét félti — он бережёт свою честь; vkinek a \becsületét sértő megjegyzések — оскорбительные для его чести замеча ния; \becsületet szerez országának — он делает честь своей стране; \becsületétől megfoszt — бесчестить/ обесчестить, опозорить кого-л.; \becsülettel — с честью; \becsülettel megállja a helyét — постойть за себя; лицом в грязь не ударить;

  2. (megbecsülés) почёт;

  nagy a \becsülete vkinél — быть в большом почёте у кого-л.; пользоваться большим/ глубоким уважением;

  kitelik a \becsülete vkinél — получить отставку у кого-л.;

  3. (tisztességtudás) честь;

  nem tud. semmi \becsületet — не гнать чести;

  \becsületre megtanít vkit — проучить кого-л.; majd megtanítlak én \becsületre! — я тебя проучу!

  Magyar-orosz szótár > becsület

 • 15 élet

  * * *
  формы: élete, életek, életet

  hosszú élet — до́лгая жизнь, долголе́тие

  életben lenni — быть живы́м

  * * *
  [\életet, \élete, \életek] 1. жизнь;

  emberi \élet — жизнь человека;

  hosszú \élet — долгая жизнь; долголетие, vál. долговечность; hosszú és boldog \élet — долгая и счастливая жизнь; rövid \élet — короткая жизнь; sok szenvedéssel járó \élet — многострадальная жизнь; viruló \élet — полнокровная жизнь; új \élet hajnalán/küszöbén — на заре новой жизни; az \élet keletkezése a földön — возникновение жизни на земле; az \élet meghoszszabbítása — продление жизни; az \élet szeretete — жизнелюбие; az \élet törvényei — законы жизни; \élet és halál közt lebeg — быть между жизнью и смертью; \élet és halál fölötti döntés joga — право жизни и смерти; \élete alkonyán — на закате дней/жизни; на склоне лет/жизни; \élete árán — ценой жизни; merénylet vkinek az \élete ellen — посягательство на чью-л. жизнь; \élete fogytáig — до конца своей жизни; költ. \élete hajnalán — на рассвете жизни; \élete virágjában — во цвете лет; в расцвете человеческой жизни; \élete forog kockán — его жизнь крутится на волоске; ha kedves az \életed — если тебе жизнь дорога; veszélyben van az \élete — его жизнь в опасности; pénzt vagy \életet ! — жизнь или деньги ! közm. párosán szép az \élet жизнь хороша только вдвоём;

  2. (általában) жизнь;

  pezsgő \élet — кипучая жизнь;

  az \élet ellentmondásai — жизненные противоречия; az \élet forgataga — коловорот жизни; az \élet hétköznapjai — будни жизни; проза/прозаичность жизни; az \élet kemény iskolája — суровая школа жизни; az \élet megszokott medre — привычная колея жизни; az \élet rendje — закон жизни; ilyen az \élet ! — такова жизнь! уж такой свет! közm. az \élet nem áll meg v. megy tovább жизнь идёт своим чередом; жизнь не замирает; жизнь не стоит на месте;

  3.

  vall. а földi \élet — свет;

  ebben a földi \életben — на этом свете; a halál utáni/síron túli/ túlvilági \élet — загробная жизнь; hisz a síron túli \életben — верить в загровную жизнь; világi \élet — мир; a világi \életben — в миру; az \élet fája — дерево жизни;

  4. (való élet) жизнь;

  az \életben szebb mint a fényképen — в жизни красивее чем на фотографии; (a gyakorlati) \életből vett жизненный;

  az \életbői vett/ellesett — взятый из жизни; az \élettői elvonatkoztatott — книжный, кабинетный; elmarad az \élettol — отставать от жизни;

  5. (életmód) быт; образ жизни;

  dolgos/munkás \élet — труженическая/трудовая жизнь;

  egyhangú/unalmas \élet — тусклая/монотонная жизнь; éjszakai \élet — ночная жизнь; erkölcstelen \élet — непорядочная жизнь; falusi/vidéki \élet — сельская жизнь; gondtalan \élet — раздольная жизнь; kicsapongó \élet — распутная жизнь; kiegyensúlyozott \élet — ровная жизнь; kolostori \élet — монастырская жизнь; könnyű \élet — лёгкая жизнь; közösségi \élet — общественная жизнь; vál. общежитие; mindennapi \élet — повседневная/обыденная жизнь/быт; nagyvárosi \élet — жизнь большого города; nagyvilági \élet — светская жизнь; nomád \élet — номадизм; кочевой образ жизни; кочевание, кочёвка; nyugodt/harmonikus \élet — ладная жизнь; paradicsomi \élet — райская жизнь; reménytelen \élet — безнадёжная жизнь; жизнь без просвета; rendezetlen \élet — неустроенная жизнь; szabad és boldog \élet — привольная жизнь; приволье; szemlélődő \élet — созерцательная жизнь; szomorú \élet — тоскливая жизнь; szürke \élet — серая жизнь; biz. житьишко; visszavonult \élet — замкнутый/затворнический образ жизни; zajos \élet — шумная жизнь; zaklatott \élet — мятежная жизнь; zavartalan \élet — безмятежная/мирная жизнь; amilyen volt az \élete, olyan a halála is — какова жизнь, таков и конец; buja/kicsapongó \életet él — предаваться разврату; feslett \életet él — развращаться/развратиться; kicsapongó \életet él — вести разгульную жизнь; önálló \életet él — жить самостоятельной жизнью; önálló \életet kezd — зажить самостоятельной жизнью; szép \életet él — жить хорошей жизнью; társasági \életet él — выезжать в свет; új \életet kezd — зажить по-новрму v. новой жизнью;

  6.
  a) családi \élet — семейная жизнь;
  erkölcsi \élet — нравственная/моральная жизнь;
  érzelmi \élet — чувствительная жизнь; nemi \élet — половая жизнь; szellemi \élet — умственная жизнь;
  b) gazdasági \élet экономическая жизнь; экономика;
  az ország gazdasági \élete — хозяйственная жизнь страны;
  gyári \élet — заводская жизнь; társadalmi \élet — общественная жизнь; общественный быт; társadalmi és politikai \élet — общественно-поли тическая жизнь; tudományos \élet — научная жизнь; zenei \élet — музыкальный быт; музыкальная жизнь;

  7. (megélhetés) жизнь;

  az \élet megdrágult — жизнь подорожала;

  az \élet olcsóbb lett — жизнь стала дешевле; az \élet nagyon drága a fővárosban — жизнь очень дорога в столице;

  8. (életerő) жизненная сила;

  olyan, mint az \élet — он такой как жизнь;

  csupa \élet ez az ember — жизнь в нём бъёт ключом; már nincs benne \élet — в нём уже нет жизни; \élettói duzzadó — пышащий жизнью; az előadás tele volt \élettel — спектакль прошёл в темпераментном исполнении; csak úgy pezseg benne az \élet — в нём жизнь бьёт ключом; \életet önt vkibe — оживлять/оживить когол.; (életkedvet ad) ободрять/ободрить, воодушевлять/воодушевить кого-л.; a hegyi levegő valósággal új \életet öntött a betegbe — горный воздух воскресил больного;

  9. (életrajz) жизнеописание,- биография;

  a szentek \élete — житие (святых);

  10.

  \életem! — жизнь мой! 11. szól. \élete a tanulás его жизнь учение;

  \életbe lép — осуществляться; вступать/вступить в силу; входить в силу/действие; водвориться/ водвориться; a rendelkezés huszonnégy óra múlva lép \életbe — приказ вступит в силу через двадцать четыре часа; \életbe léptet — проводить/ провести в жизнь; вводить/ввести в действие; устанавливать/установить, водворить/ водворить; reformot léptet \életbe — провести реформу; vmely törvényt \életbe léptet — ввести закон в действие; kilép az \életbe — войти в жизнь; \életebe kerül vmi — это стоит ему жизнь; \életben hagy vkit — даровать жизнь кому-л.; még \életben levő — поныне v. доныне здравствующий; \életben marad — выживать/выжить; оставаться/остаться в живых; переживать/пережить; a beteg nem marad \életben — больной не выживет; a sebesült \életben maradt — раненый выжил; maga sem hitte, hogy \életben marad — он не чаял уж и выжить; \életben maradásához nincs remény — нет надежды, что он останется в живых; \életben talál — застать кого-л. в живых; \élet ben van — быть живым; быть в живых; \életben vagyok — я жив; megállja a helyét az \életben — он устоит в жизни; még sokra viheted az \életben — ты добьёшься многого в жизни; \életében — на своём веку; \életében sok kalandban volt része — на своём веку он испытал много приключений; vkinek az \életében — при жизни кого-л.; atyja \életében — при жизни отца; még \életében — ещё при жизни; заживо; vkinek \életében történő — прижизненный; Puskin műveinek \életében megjelent kiadása — прижизненное издание сочинений Пушкина; egész \életében (életemben stb.} — всю свок) жизнь; в свою жизнь; в продолжение всей жизни; \életében először — первый раз в жизни; soha \életében — никогда в жизни; tréf. neked még \életedben emléket állítanak — тебе заживо памятник поставят; tíz évet adnék az \életemből — я отдал бы десять лет моей жизни; az \életért való küzdelem — борьба за жизнь; vkinek az \élet éért aggódik — беспокоиться за чью-л. жизнь; az \élet hez szükséges — необхо

  димо для жизни;

  \életéhez nem fűznek sok reményt — на его жизнь нет надежды;

  az egész \életen át — всю жизнь; örül az \életnek — радоваться жизни; véget vet \életének — покончить свою жизнь; öngyilkossággal vetett véget \életének — он кончил самоубийством; \életre hív vmit — проводить/провести что-л. в жизнь; vmely mozgalmat \életre hív — пробудить к жизни движение; újra \életre hív — возрождать/возродить; \életre hívás — осуществление; претворение в жизнь; \életre kel — возрождаться/возродиться; új \életre kelt — возрождать/возродить, воскрешать/воскресить; \életre keltés — оживление; nem való erre az \életre — он не приспособлен к этой жизни; egy (egész) \életre — навсегда; egész \életére — на всю жизнь; egész \életére szóló — на всю жизнь; egész \életére kihat — отразиться на всей жизни; vkinek \életére tör — посягать на чью-л. жизнь; lemond vkinek az \életéről — отказаться от жизни кого-л.; még ha az \életemről lett volna is szó — если бы даже дело шло о жизни; fiúnak adott \életet — она родила мальчика/сына; \életét adja/ áldozza vkiért, vmiért — положить жизнь за кого-л., за что-л.; \életét áldozza (vmiért) — жертвовать жизнью; hosszú \életet él — долго жить; elrendezi az \életét — устроить свою жизнь; élvezi az \életet — наслаждаться жизнью; пожить; срывать цветы удовольствия; fiatal korában élvezte az \életet — в молодости он пожил; félti az \életét — дрожать за свою жизнь; nem félti az \életét — головьг не жалеть; új \életet kezd — начать жить по-новому; \életét nem kímélve — не щади своей жизни; hosszú \életet kíván vkinek — желать долгих лет жизни кому-л.; \életét kockáztatja/ kockára teszi — рисковать жизнью; ставить на карту свою жизнь; megunja az \életét — жизнь ему надоела; vminek szenteli \életét — посвящать свою жизнь чему-л.; жить чём-л.; teljesen — а tudományoknak szentelte az \életét целиком отдался науке; (nehezen) tengeti az \életét влачить жалкое существование; \életével fizet — заплатить жизнью; поплатиться головою; \életével játszik — играть своей жизнью; играть головой; \életével kezeskedik — головой ручаться; \életével lakói — поплатиться жизнью

  Magyar-orosz szótár > élet

 • 16 előjegyezni

  записывать для памяти
  * * *
  формы глагола: előjegyzett, je-gyezzen elő
  1) запи́сывать/-писа́ть ( для памяти)
  2) принима́ть/-ня́ть зака́з на что; резерви́ровать/зарезерви́ровать что

  előjegyezni a repülőgépre két helyet — заброни́ровать два ме́ста на самолёт

  Magyar-orosz szótár > előjegyezni

 • 17 ifjúság

  * * *
  формы: ifjúsága, ifjúságok, ifjúságot
  1) мо́лодость ж, ю́ность ж
  * * *
  [\ifjúságot, \ifjúsága] 1. (ifjúkor) молодость, юность, юношество;

  kora \ifjúság — первая молодость;

  kora \ifjúságában — на заре молодости/vá/ жизни; kora \ifjúságától fogva — с самых юных лет; második \ifjúság (idősebb korban) — вторая молодость; örök \ifjúság — неувядаемая молодость; \ifjúságom napjaiban — в дни моей молодости;

  2. (ifjú emberek) молодёжь, юношество;

  dolgozó \ifjúság — трудящаяся молодёжь;

  demokratikus \ifjúság — демократическая молодёжь;

  tört. Dolgozó Ifjúság Szövetsége Союз трудящейся молодёжи Венгрии;

  egyetemi/főiskolai \ifjúság — студенческая молодёжь;

  tanuló \ifjúság — учащаяся молодёжь; az \ifjúság színe-virága — цвет и сила молодёжи; az \ifjúságé a jövő — молодёжи принадлежит будущее; helyet ad az \ifjúságnak — дать дорогу молодёжи; meghódította az \ifjúságot — он завладел умами молодёжи

  Magyar-orosz szótár > ifjúság

 • 18 igen

  да
  * * *
  1) да, так
  2) весьма́, о́чень
  * * *
  I
  (állítószó) 1. (beleegyező felelet) да, так, nép. ara; (kérdés végén) да? а? \igen vagy nem? да или нет? volt ön ott?-----}, voltam были ли вы там? — да, я был;

  \igennel felel v. \igent mond vmire — отвечать/ответить положительно/утвердительно; подтверждать/подтвердить что-л.;

  kérdésemre \igennel felelt — он подтвердил мой вопрос;

  2.

  szól. hát \igen — ну да;

  3.

  (bizonytalan töprengő állítás) — д-да! 4. (dicsérőleg) ez aztán \igen ! это да! вот да!;

  ez már \igen ! (вот) это я понимаю!
  II

  hat. (nagyon) — очень, сильно;

  \igen fájó — очень болящий; átv. очень больной; \igen fontos — очень важный; важнейший; \igen gyakran — очень часто; \igengyors járású (pl. lóy — быстроходный; \igen kis létszámú (pl. hallgatóság) — малочисленный; \igen meg van lepve — он очень удивлён; \igen nagy — очень большой; громадный; \igen nagy mértékben — в очень большой мере/степени; \igen nagy mérvű változások — очень большие/колоссальные изменения; \igen nagy öröm — громадное удовольствие; \igen pontosan — с большой точностью; \igen tisztelt (megszólításban) — многоуважаемый, глубокоуважаемый; nem \igen — не очень; не слишком; nem \igen állta meg a helyét — ему было трудно оказаться на высоте положения

  Magyar-orosz szótár > igen

 • 19 írás

  бумага документ
  документ бумажка
  * * *
  формы: írása, írások, írást
  1) (на)писа́ние с
  2) по́черк м; письмо́ с; шри́фт м

  írásban — пи́сьменно; в пи́сьменной фо́рме

  írásba foglalni — зафикси́ровать; оформля́ть/офо́рмить в пи́сьменном ви́де

  3) бума́га ж; бума́жка ж, запи́ска ж
  4) сочине́ние с, произведе́ние с
  * * *
  [\írást, \írása, \írások] 1. (művelet) писание;

  diktálás után való \írás — писание под диктовку;

  gyors \írás — быстрое писание; \írás közben — во время писания; de belejött a \írásba, már az ötödik levelet írja! — он расписался, уже пятое письмо пишет!; \íráshoz lát — начинать/начать писать; застрочить; \írásra elhasznál (papírt) — исписывать/исписать; \írásra való — писчий; befejezi az \írást — дописывать/дописать; félbehagyja az \írást — недописывать/недописать; (bizonyos időt) \írással tölt прописывать/прописать;

  2. (mint eredmény;
  kézírás) почерк;

  apró betűs \írás — мелкий почерк;

  álló (betűs) \írás — прямой почерк; dőlt (betűs) \írás — косой почерк; gyerekes \írás — детский почерк; jól olvasható \írás — отчётливый/ разборчивый почерк; kerek/gömbölyű \írás — круглый почерк; kis betűs \írás — минускульное письмо; lendületes/széles \írás — размашистый почерк; nagy/öreg betűs \írás — крупный почерк; női \írás — женский почерк; olvashatatlan \írás — неразборчивый почерк; szétfolyó \írás — разгонистый почерк; cikornyás/kacskaringós \írása van — писать с завитками; csúnya \írása van — иметь плохой почерк; szép \írása van — иметь красивый почерк; \írást kibetűz — разбирать/разобрать почерк;

  3.

  \írás (mint rendszer) — письмо;

  arab \írás — арабское письмо; glagolita \írás — глаголица; gót betűs \írás — готическое письмо; (nyomtatott) готический шрифт; latin betűs \írás — латинское письмо; nyomtatott \írás — шрифт; unciális \írás (középkori görög és ószláv kéziratok írásformája) — устав; уставный почерк; уставное письмо; ókori/ antik \írásokat kibetűz/megfejt — разбирать древние письмена; \írás nélküli (nyelv., nép.) — бесписьменный; \írás nélküli népek — бесписьменные народности;

  4. isk. (tantárgy) писание;
  5. (írott szöveg) письмо;

  hivatalos \írás — официальное письмо;

  \írásba foglal — оформлять/ оформить; изложить на бумаге; \írásba foglalás — оформление, запись; a törvények \írásba foglalása — запись законов; \írásba foglalt — писаный; \írásba nem foglalt — неписаный; \írásban — письменно; в письменной форме; lehetőleg \írásban — по возможности в письменной форме; \írásban előad — изложить письменно; \írásbar. kér — письменно просить; szóban és \írásban — в письменной и устной форме;

  6. (írásmű) сочинение; (pl. tudományos munka) (письменный) труд; (irat) бумага, бумажка, грамота;

  válogatott \írások — избранные сочинения;

  egy csomó \írás — куча бумаг; turkál az \írások közt — рыться в бумагах; közm. a szó elrepül, az \írás megmarad — писанное пером, не вырубишь топором;

  7. vall. (gyakran nagy kezdőbetűvel) az írás Писание;
  8. (érem írásos oldala) решка, лицевая сторона (монеты);

  fej vagy \írás ? — орёл или решка?

  Magyar-orosz szótár > írás

 • 20 járó

  формы: járók, járót
  1) ходя́чий

  járó beteg — амбулато́рный больно́й м

  2) vmivel сопряжённый с чем
  3) причита́ющийся ( о сумме)
  * * *
  I
  mn. 1. (helyét változtató) ходящий, ходивший; ходячий; (járművön) ездящий, ездивший;
  müsz. (mozgó, futó) ходовой;

  keréken \járó — колёсный;

  \járó beteg — ходячий/амбулаторный больной;

  2. (vhová, Vkihez) бывающий, посещающий;

  moziba \járó fiú — мальчик, посещающий кино;

  társaságba \járó ember — лицо, часто бывающее в обществе;

  3. (gép, szerkezet) идущий, работающий;

  pontosan \járó óra — точно идущие часы;

  4. (vkinek kijáró) соответствующий, полагающийся, надлежащий, должный, нужный; (vkinek juttatandó) следуемый, полагающийся, причитающийся;

  a neki \járó pénz — следуемые ему деньги;

  a neki \járó tisztelettel — с надлежащей честью;

  5.

  (életkorral kapcsolatban) ötvenedik évében \járó férfi — мужчина лет пятидесяти;

  6.

  átv. vmivel \járó (kapcsolatos) — связанный с чём-л.;

  vmivel együtt \járó — сопряжённый с чём-л.; az úttal \járó költségek — расходы, связанные с поездкой; sok gonddal \járó — хлопотливый;

  7. nyelv. управля ющий чём-л., biz. идущий с чём-л.;

  targyesettel \járó ige. — глагол, управляющий винительным падежом;

  II

  fn. [\járót, \járója, \járók] egy arra \járó {személy) — прохожий;

  az arra \járókat. molesztálták — они цеплялись к прохожим

  Magyar-orosz szótár > járó


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»