Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

hami

 • 1 hamı

  местоим. мн. ч. в знач. сущ. все (в полном составе). Hamı məşğələyə gəlib все явились на занятие, hamının qayğısı birdir у всех одна забота, hamı üçün (hamıya) lazımdır всем нужно, burada hamını tanıyıram здесь я всех знаю, hamıdan razıyam доволен всеми, hamıdan yaşlı старше всех

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hamı

 • 2 hami

  I
  сущ.
  1. попечитель (тот, кто заботится, несет ответственность за кого-л., что-л.). Hamisi olmaq kimin быть попечителем кого
  2. покровитель (тот, кто покровительствует кому-, чемулибо)
  3. шеф (лицо или предприятие, взявшее шефство над кем-л., чем-л.)
  4. меценат (богатый покровитель наук и искусств)
  5. спонсор, поручитель (лицо или предприятие, взявшее на себя покровительство над кем-л., чем-л.)
  II
  прил. шефский. Hami köməyi шефская помощь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hami

 • 3 hami

  шеф, покровитель, попечитель, патрон, протектор, меценат.

  Азербайджанско-русский словарь > hami

 • 4 hamı

  все.

  Азербайджанско-русский словарь > hamı

 • 5 böyükdən-kiçiyə

  в сочет. с hamı все от мала до велика. Böyükdən-kiçiyə hamı nümayişə çıxmışdır все от мала до велика вышли на демонстрацию

  Azərbaycanca-rusca lüğət > böyükdən-kiçiyə

 • 6 bərabər

  I
  прил. равный, одинаковый:
  1. сходный по величине, значению, качеству. Bərabər qüvvələr равные силы, bərabər kəmiyyətlər равные величины, bərabər hüquqlar равные права; bərabər ölçüdə одинакового размера; bərabər keçiricilik xəritəsi геол. карта равной проницаемости, тех. bərabər müqavimətli tir балка равного сопротивления, bərabər təzyiqlər səthi поверхность равного давления, bərabər qalınlıqlı əyrilər физ. кривые равной толщины; bərabər nisbət мат. равное отношение
  2. соответствующий определённой величине. Beş kilometrə bərabər məsafə расстояние, равное пяти километрам
  3. обладающий одинаковыми правами. Qanun qarşısında hamı bərabərdir перед законом все равны
  II
  нареч. вместе, сообща, совместно. Bərabər işləmək работать вместе, məsələni bərabər həll etmək решить вопрос сообща, bərabər hərəkət etmək действовать совместно
  2. наравне. Hamı ilə bərabər işləmək работать со всеми наравне
  3. поровну. Bərabər bölmək разделить поровну; bərabər səviyyədə равно, одинаково
  III
  сущ. равный; пара, ровня. Onun bərabəri yoxdur нет ему равных, o sənin bərabərin deyil он тебе не пара (не ровня)
  IV
  предик. bərabərdir равно, равняется. İki dəfə iki dördə bərabərdir дважды два равняется четырём
  V
  послел. bərabərində прямо перед кем-л., чем-л., рядом с кем-л., чем-л. Evin bərabərində рядом с домом; bərabər olmaq равняться, быть равным
  ◊ hesabı bərabər etmək (bərabərləşdirmək) сравнять счёт; bununla bərabər вместе с тем, несмотря на это; bərabər tutmaq kimi, nəyi kimlə, nəilə ставить на одну доску кого-л., что-л. с кем-л.,чем-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bərabər

 • 7 cəmən

  нареч. устар.
  1. вместе, сообща. Hamı cəmən ayağa durdu все (вместе) встали, hamı cəmən gəldi все пришли вместе, cəmən yola düşdülər они отправились все вместе
  2. итого, вместе, в итоге, в сумме
  3. всего-навсего, всего лишь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cəmən

 • 8 yana

  нареч.
  1. в сторону. Yana əyilmək наклониться в сторону, yana çəkilmək отойти в сторону, отстраниться, üzünü yana çevirmək повернуть, отвернуть лицо в сторону, qollarını yana açmaq развести руки в стороны
  2. набок. Saçını yana daramaq зачесать волосы набок, yana yıxılmaq упасть набок; свалиться набок; o yana nədən:
  1. дальше чего Mərdəkandan o yana дальше Мардакян, Moskvadan o yana дальше Москвы
  2. за кем, за чем. Çaydan o yana за рекой, məndən o yana за мной
  ◊ o yana-bu yana gəzmək прогуливаться, ходить туда-сюда; heç yana getmə никуда не ходи; dörd bir yana на все четыре стороны; biri bu yana, biri o yana один в эту сторону, другой в ту сторону; hamı bir yana, sən bir yana ты дороже всех; bir yana atmaq nəyi отложить что для сохранения; bir yana qoymaq nəyi положить, отложить куда-л. что; hamı bir yana все в одну сторону; bu yana сюда, в эту сторону, o yana туда, в ту сторону, o vaxtdan bu yana с тех пор, bir yana getmək ездить, ходить куда-л.; üzünü o yana çevirmək нарочно не замечать кого-л., отвернуться, отворачиваться от кого-л.; üzü o yanadır не жилец на белом свете; üzü bu yanadır выживет; поправляется

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yana

 • 9 anlaşıqlı

  прил. доходчивый, доступный, понятный, ясный. Hamı üçün anlaşıqlı dildə на доступном для всех языке

  Azərbaycanca-rusca lüğət > anlaşıqlı

 • 10 aşkar

  I
  прил.
  1. ясный, известный. Aşkar məsələ известное дело
  2. явный, открытый. Aşkar sübut явное доказательство, aşkar yalan явная ложь
  3. очевидный. Aşkar fakt очевидный факт
  II
  нареч.
  1. ясно. Aşkar görmək ясно видеть, mənə aşkar deyil мне не ясно
  2. явно, открыто. Aşkar aldadır он явно обманывает
  3. очевидно. Aşkardır ki … очевидно, что … Hamı üçün aşkardır ki … для всех очевидно, что …
  III
  сущ. явь, реальность; aşkar etmək выявить, вскрыть, обнаружить что; aşkar edilmək выявляться, быть выявленным; быть обнаруженным, обнаружиться; aşkar etmə обнаружение, выявление; aşkar olmaq выявляться, выявиться, стать известным, обнаруживаться, обнаружиться, обрисоваться, оказаться, обозначиться, раскрываться, раскрыться, явствовать

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aşkar

 • 11 başqa

  I
  прил.
  1. другой, иной. Başqa adam другой человек, başqa iş другая работа; başqa vaxtda в другое время
  2. особый, особенный. O, tamam başqa adamdır он человек особенный
  3. прочий, прочие. Kağız və başqa dəftərxana ləvazimatı бумага и прочие канцелярские принадлежности
  II
  в знач. сущ. другой, иной. Başqası buna fikir verməz иной не обратит внимания на это, başqaları buna nə deyərlər что скажут на это другие, başqalarına qulaq asırsan слушаешься других
  III
  послел. кроме, помимо, помимо того, что; за исключением. Nazimdən başqa hamı burada idi кроме Назима, все были здесь, bundan başqa помимо этого
  IV
  нареч. ещё. Başqa nə sözün var? что ещё хочешь сказать?
  ◊ başqa sözlə иными словами, иначе говоря; başqa cür, başqa sayaq поиному, по-другому, иначе; başqa çıxış yolu görməmək не видеть другого выхода; başqasının ağlı ilə oturub-durmaq действовать по чьей-л. указке, петь с чужого голоса, плясать под чужую дудку; başqasının oduna yanmaq: 1. пострадать изза кого-л.; 2. сильно болеть за кого-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > başqa

 • 12 bilaistisna

  нареч. устар. без исключения. Bilaistisna hamı iclasa gəlməlidir все без исключения должны прийти на собрание

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilaistisna

 • 13 birdən

  I
  нареч. вдруг:
  1. неожиданно, внезапно. Birdən yıxıldı вдруг (он) упал
  2. немедленно, скоро, сразу. Hamı birdən ayağa qalxdı все вдруг встали; xasiyyəti birdən dəyişmək mümkün deyil нельзя переделать характер вдруг (сразу)
  3. разом, одновременно, все вместе
  II
  в знач. усилит. частицы; а если; а что, если. Birdən gəlmədi? а что, если не придет?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birdən

 • 14 cavanlı-qocalı

  сущ. и стар и млад (все возрасты), все – и молодые и старые. Cavanlı-qocalı hamı köməyə gəldi стар и млад – все пришли на помощь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cavanlı-qocalı

 • 15 cılız

  1
  прил.
  1. тощий:
  1) худой, слабый, хилый. Cılız uşaq худой (хилый) ребенок, cılız sifət худое (тощее) лицо, cılız bədən худое (хилое) тело
  2) чахлый, редкий, слабый. Cılız cücərtilər чахлые всходы, cılız yarpaqlar чахлые листья, cılız torpaq тощая почва, cılız bitki aləmi тощая (чахлая) растительность
  3) только в полной форме: с малым, недостаточным содержанием чего-л.; скудный, бедный чем-л. Cılız qatışıq тощая смесь, cılız filiz бедная руда
  2. низкорослый. Cılız pambıq kolları низкорослые хлопчатники
  3. ломкий:
  1) легко ломающийся; корявый. Cılız budaqlar ломкие (корявые) сучья
  2) меняющийся. Cılız səs ломкий голос, зоол. cılız koramal ломкая веретеница
  4. перен. слабый, мелкий. Cılız əsər слабое произведение
  5. ограниченный, неглубокий, духовно бедный, мелкий. Cılız fikirlər (düşüncələr) неглубокие мысли, cılız ideya неглубокая идея, cılız mənəvi aləm бедный (ограниченный) духовный мир, cılız qəlb (ürək) мелкая душа
  2
  разг.
  I
  част. ещё, более
  II
  нареч. особенно (прежде всего, более всего, в особенности). Komandada hamı yaxşı oynayırdı, cılız da gənclər в команде все играли хорошо, особенно молодежь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cılız

 • 16 cırnamaq

  глаг. злиться, обозлиться, разозлиться; сердиться, рассердиться в связи с неуместной шуткой; обижаться, обидеться на шутку. Hamı onunla zarafat edir, o isə cırnayır все шутят с ним, а он злится

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cırnamaq

 • 17 dağılışmaq

  глаг. расходиться, разойтись. Qonaqlar iki-bir, üç-bir dağılışmağa başladılar гости по-двое, по-трое стали расходиться, hamı dağılışdı все разошлись

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dağılışmaq

 • 18 harayasa

  нареч.
  1. куда-то (в какоето неизвестное место). Hamı harayasa tələsirdi все куда-то спешили, kitabı harayasa qoymuşam, indi tapa bilmirəm куда-то положил книгу, теперь никак не найду
  2. куда-нибудь (в какое-то место, в каком-то направлении, безразлично куда). Harayasa getmək lazım gələcəkdir – yayda burada yaşamaq mümkün olmayacaq придется куда-нибудь уехать – летом здесь будет невозможно жить

  Azərbaycanca-rusca lüğət > harayasa

 • 19 iməcilik

  сущ.
  1. субботник (добровольное и бесплатное коллективное выполнение какой-л. общественно полезной работы, производимое в сверхурочное время – первоначально по субботам). İməcilik keçirmək проводить, провести субботник, iməciliyə hazırlıq подготовка к субботнику, hamı iməciliyə! все на субботник!
  2. безвозмездная коллективная помощь в работе; iməcilik etmək безвозмездно коллективно выполнять какую-л. работу
  3. воскресник

  Azərbaycanca-rusca lüğət > iməcilik

 • 20 incəvara

  вводн. сл. к счастью, на счастье, по счастью (выражает удовлетворение). İncəvara, hamı salamat qayıtdı к счастью, все благополучно вернулись; incəvara, yağış dayandı к счастью, дождь прекратился

  Azərbaycanca-rusca lüğət > incəvara

См. также в других словарях:

 • Hami — Hāmì (Kumul) · 哈密 (قۇمۇل) …   Wikipédia en Français

 • Hami — may refer to:Places*Kumul, or Hami, city in Xinjiang, China *Hami Prefecture, prefecture in Xinjiang, China *Hami Desert, desert in Xinjiang *Hami, Kagoshima, JapanTitle*a ruler s title in Swahili, commonly rendered by the Arabic style Sultan …   Wikipedia

 • hamiþja- — *hamiþja , *hamiþjam germ., stark. Neutrum (a): nhd. Hemd; ne. shirt; Rekontruktionsbasis: ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *hamōn; Etymologie: vergleiche …   Germanisches Wörterbuch

 • Hami — Hami, 1) Landschaft in der Kleinen Bucharei, zu China gehörig; ist ringsum von Wüsten umgeben, Steppenfluß Haraussu. War sonst gut angebaut, durch die Songaren aber verwüstet u. von den muhammedanischen Einwohnern fast ganz verlassen; bringt… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Hami — (Chami), wichtiger Knotenpunkt der Karawanenstraßen in Ostturkistan am Südfuß des Tienschan, mit 3–10,000 Einw. und chinesischer Garnison …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Hami — Hami,   Chami [dʒ ], Kumul, Oasenstadt im Osten der Autonomen Region Sinkiang, China, 860 m über dem Meeresspiegel, etwa 50 000 Einwohner; Kreuzungspunkt wichtiger Karawanenstraßen mit der Eisenbahnlinie Peking Ürümqi, Hauptverladeplatz für die… …   Universal-Lexikon

 • Hami — Basisdaten Großregion: Nordwestchina Provinz: Xinjiang Status: Regierungsbezirk Einwohner: 492.096 Fläche …   Deutsch Wikipedia

 • Hami — ▪ China Wade Giles romanization  Ha mi , Uighur  Qomul        city and oasis, eastern Uygur Autonomous Region of Xinjiang (Sinkiang, Uygur Autonomous Region of), China. An important stage on the roads from Gansu province into Central Asia and to… …   Universalium

 • hamı — əvəz. Bir nəfər də kənarda qalmayaraq, hamısı, bütün adamlar. Hamı razıdır. Hamı ayağa qalxdı. Hamı iclasa gəlməlidir. Hamı işə tələsir. – Bu adam hamının bildiyi, tanıdığı Cəfər əmi idi. H. N.. Xaspoladın çağırışına hamı gəlmişdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Hami — Original name in latin Hami Name in other language Chamil, HMI, Ha mi ch eng chen, Ha mi chen, Ha mi ch’eng chen, Ha mi hsien, Ha mi shih, Hami, Kamil, Kha mi, Khami, Khamil, Komul, Koumoul, Kumul, Kumul, Qomul, Qumul, ha mi de qu, ha mi shi,… …   Cities with a population over 1000 database

 • hami — is. <ər.> 1. Birini himayə edən, himayəsi altına alan, qoruyan; himayəçi, havadar, arxa. Rüstəm bəyin üzündə hami axtaran bir çocuq ifadəsi vardı. Ç.. Geydiyin arxalıqdır; Hamidən arxalıqdır; Hicran əydi aşiqi; Bu necə arxalıqdır? (Bayatı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»