Перевод: с азербайджанского на все языки

hadisə

 • 1 hadisə

  I
  сущ.
  1. происшествие (событие, приключение, случай; что-л., нарушившее обычный порядок вещей, нормальное течение жизни). Gözlənilməz hadisə неожиданное происшествие, qəribə hadisə странное происшествие, yol-nəqliyyat hadisəsi дорожно-транспортное происшествие, hadisə yeri место происшествия, hadisə vaxtı время происшествия, hadisəni şərh etmək комментировать происшествие, hadisə baş vermişdir случилось происшествие
  2. событие:
  1) то, что произошло, случилось; значительное явление, факт общественной или личной жизни. Beynəlxalq hadisələr международные события, tarixi hadisə историческое событие, faciəli hadisə трагическое событие, qeyriadi hadisə невероятное событие, hadisələrin inkişafı развитие событий
  2) о том, что представляет собой выдающееся происшествие, явление, выходящее за рамки обычного течения жизни. Əlamətdar (önəmli) hadisə знаменательное событие, 4-cildli “Azərbaycanca-rusca lüğət”in nəşri ictimai həyatımızda ələmətdar (önəmli) bir hadisədir издание 4-х томного “Азербайджанско-русского словаря” – знаменательное событие в нашей общественной жизни
  3. случай (то, что случилось, произошло с кем-л.). Tipik hadisə типичный случай, nadir hadisə редкий случай, gülməli hadisə смешной случай, bədbəxt hadisə несчастный случай, maraqlı hadisə интересный случай, qatarda hadisə случай в поезде; buna bənzər hadisə подобный случай; hadisə baş verdi произошел случай
  4. явление:
  1) всякое проявление чего-л.; каких-л. сил, процессов. Təbiət hadisələri явления природы, kosmik hadisələr космические явления; лингв. fonetik hadisələr фонетические явления, morfoloji hadisə морфологическое явление
  2) филос. внешнее выражение сущности предметов, процессов. Mahiyyət və hadisə сущность и явление
  5. инцидент (случай, происшествие – обычно неприятного характера). Sərhəddə hadisə инцидент на границе, xoşagəlməz bir hadisə baş verdi произошел неприятный инцидент
  6. феномен (необычное, особенное явление, редкий факт)
  II
  прил. событийный (относящийся к событиям). лит. Hadisələr ardıcıllığı событийная последовательность, bədii əsərin obraz və hadisələr sistemi образная и событийная система художественного произведения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hadisə

 • 2 hadisə

  event; incident; occurrence
  bədbəxt hadisə – accident; misfortune

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > hadisə

 • 3 hadisə

  1) происшествие, случай, казус, явление, событие; 2) инцидент; 3) феномен.

  Азербайджанско-русский словарь > hadisə

 • 4 hadisə

  hadise, olay, vukuat

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > hadisə

 • 5 hadisə

  hadise, olay, vukuat
  hadise, husus, olay, vaka, vukuat

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > hadisə

 • 6 hədis

  hadis

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > hədis

 • 7 hədis

  hadis

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > hədis

См. также в других словарях:

 • hadis — hàdīs (hàdit) m <G hadísa> DEFINICIJA isl. 1. (Hadis, Hadit) a. sačuvani podaci o Muhamedovom životu i učenju b. savjeti, izreke, preporuke i postupci proroka Muhameda (uz Kur̕an dogmatska i pravna osnova islama), usp. suna 2. pojedinačna… …   Hrvatski jezični portal

 • Hadîs — Hadîs, s. Islam …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • hadisə — is. <ər.> 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində canlanır. . S. R.. Kənddə olmuş hər bir hadisənin, salınan hər bağın, əkilən hər ağacın,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hadis — is., din b., Ar. ḥadīṣ 1) Hz. Muhammed in söz ve davranışları 2) Bu söz ve davranışları inceleyen bilim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hadîs — (A.) [ ﺚیﺪﺣ ] hadis, Peygamber sözü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • HADÎS-İ Bİ-L MA'NA — Kelâm itibarı ile değil de mânaca doğru olan hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • hâdis — (A.) [ ثدﺎﺣ ] 1. meydana gelen. 2. yeni …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • hadis — ə. 1) sonradan üzə çıxan, peyda olan; 2) baş verən, üz verən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • hadisə — ə. əhvalat, macəra, vaqiə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əhadis — ə. «hədis» c. hədislər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • HADÎS — Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Книги