Перевод: с польского на все языки

grzeszyć

См. также в других словарях:

 • grzeszyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, grzeszyćszę grzeszyćszy {{/stl 8}}– zgrzeszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} popełniać grzech, łamać nakazy religii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • grzeszyć — ndk VIb, grzeszyćszę, grzeszyćszysz, grzesz, grzeszyćszył «popełniać grzech, grzechy, łamać zakazy religijne» Ciężko grzeszyć. Grzeszyć myślą. ◊ Nie grzeszyć talentem, odwagą, rozumem, uprzejmością, urodą itp. «zupełnie nie mieć talentu, odwagi,… …   Słownik języka polskiego

 • grzeszyć — 1. Grzeszyć brakiem czegoś «odznaczać się brakiem jakiejś cechy, zwykle dodatniej»: Kto nie szanuje swoich czytelników, nie szanuje ani samego siebie, ani własnego dzieła. I grzeszy brakiem wyobraźni (...). J. Parandowski, Alchemia. 2. iron. Nie… …   Słownik frazeologiczny

 • grzeszyć brakiem — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} odznaczać się brakiem jakiejś cechy (zwykle pozytywnej) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grzeszyć brakiem taktu, wyrozumiałości, delikatności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • nie grzeszyć rozumem [odwagą i in.] — {{/stl 13}}{{stl 33}} żartobliwie: nie mieć czegoś, być pozbawionym całkowicie jakichś przymiotów :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ktoś nie grzeszy rozumem, odwagą, urodą. Jest ładna, ale rozumem nie grzeszy. Uprzejmością to pan nie grzeszy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • brak — komuś piątej klepki (w głowie) zob. klepka 1. Brak komuś tylko (chyba) ptasiego mleka zob. mleko 1. Grzeszyć brakiem czegoś zob. grzeszyć 1. Z braku laku zob. lak …   Słownik frazeologiczny

 • odwaga — cywilna «odwaga wypowiadania własnych przekonań niezależnie od panującej opinii lub demonstrowania pewnych postaw, bez względu na możliwość ujemnych dla siebie konsekwencji»: (...) odznaczał się jedną wielką zaletą: miał odwagę cywilną i – bez… …   Słownik frazeologiczny

 • rozum — 1. Brać coś na rozum «zastanawiać się nad czymś, rozważać coś»: Może dlatego właśnie, że instynkt jest tak zawodny, lubimy brać wszystko na rozum. Cosm 7/1999. 2. Iść, pójść, sięgnąć, pot. skoczyć po rozum do głowy «zastanowiwszy się znaleźć na… …   Słownik frazeologiczny

 • talent — Talenty towarzyskie «umiejętność zabawiania, ożywiania towarzystwa»: Pasje naukowe i niezłomne zasady łączył z talentami towarzyskimi i darem wiernej przyjaźni. B. Gomulicka, Pisarze. Łowca talentów zob. łowca 3. Nie grzeszyć talentem zob.… …   Słownik frazeologiczny

 • uroda — Taka już jego, jej itp. uroda «o czyichś określonych cechach charakteru»: Każda, nawet najbardziej banalna czynność domowa urastała w jej wykonaniu do rangi klęski żywiołowej. Lecz mimo to światopogląd Heleny daleki był od katastrofizmu. (...) –… …   Słownik frazeologiczny

 • czystość — ż V, DCMs. czystośćści, blm 1. rzecz. od czysty (tylko w zn. 1 6) a) w zn. 1: Nadzwyczajna, wzorowa czystość. Utrzymywać czystość. Lśnić czystością. ◊ Nie pierwszej czystości, wątpliwej, podejrzanej czystości «przybrudzony, brudny» ◊ Nie grzeszyć …   Słownik języka polskiego