Перевод: с немецкого на все языки

glub-

 • 1 bestürzt

  a pərt olmuş, məğlub olmuş

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > bestürzt

 • 2 Niederlage

  f 1. hərb. məğlubiyyət, basılma, yenilmə, yenilgi (həmç. məc.); dem Feinde eine \Niederlage beibringen düşməni məğlub etmək / yenmək; eine \Niederlage erleiden məğlub olmaq, yenilgi almaq; 2. anbar; depo; Waren aus der \Niederlage holen malları anbardan gətirmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Niederlage

 • 3 Schlachtfeld

  n döyüş meydanı; das \Schlachtfeld behaupten qalib çıxmaq; das \Schlachtfeld räumen məğlub olmaq; \Schlachtfeldgetümmel n, \Schlachtfeldgewühl n əlbəyaxa döyüş; döyüşdə çaxnaşma; \Schlachtfeldhaus n; \Schlachtfeldhof m sallaqxana; \Schlachtfeldkreuzer m xətti kreyser (çox sürətli böyük hərbi gəmi); \Schlachtfeldruf m döyüşə çağırış; \Schlachtfeldschiff n xətt gəmisi

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Schlachtfeld

 • 4 schlagen

  I vt vurmaq; məğlub etmək (rəqibi); in die Flucht \schlagen qaçmağa üz qoymaq; j-n zu Boden \schlagen kimisə yerə sərmək; eine Brücke \schlagen körpü salmaq; eine Schlacht \schlagen döyüşə başlamaq; Lärm \schlagen hay-küy qaldırmaq / salmaq, təhlükə siqnalı vermək; Münzen \schlagen pul kəsmək; Sahne \schlagen qaymağını yığmaq (südün); Wurzel(n) \schlagen kök salmaq; II vi (h, s) 1. (gegen A) dəymək, toqquşmaq (nə iləsə); 2. vurmaq, döyünmək (ürək); 3. vurmaq, zəng çalmaq (saat); ◊ dem Glücklichen schlägt keine Stunde məc. xoşbəxtlər saatın nə olduğunu bilmir; 4. oxumaq (quş); 5. aid olmaq; das schlägt nicht in mein Fach bu mənim sənətimə uyğun deyil; sein Gewissen schlug heftig o çox böyük vicdan əzabı çəkirdi; über den Strang \schlagen həddini aşmaq; III sich \schlagen dalaşmaq, vuruşmaq, döyüşmək; sich an die Brust \schlagen döşünə döymək; ◊ sich (recht und schlecht) durchs Leben \schlagen güc-bəla / ölümzülümlə dolanmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schlagen

 • 5 streichen

  I vi (h, s) 1. gəzmək, dolanmaq, veyllənmək; 2. uçmaq; sürətlə getmək, çapmaq; II vt 1. hamarlamaq, tumarlamaq; 2. çəkmək, rəngləmək; 3. toxunmaq, dəymək; 4. pozmaq, qaralamaq; 5. itiləmək (ülgücü); 6. dəniz. endirmək, salmaq (bayraq, yelkən); die Segel vor j-m \streichen kiməsə təslim olmaq, özünü məğlub saymaq; die Flagge \streichen təslim olmaq; 7. çalmaq (yaylı musiqi alətində); 8.: das Maß ist gestrichen voll! kifayətdir!, yetər!

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > streichen

 • 6 unterliegen

  vi (s) (D) 1. məğlub olmaq; 2. aid olmaq, layiq olmaq; es unterliegt keinem Zweifel! buna heç şübhə yoxdur

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > unterliegen

 • 7 Zerschmetterung

  f (10) 1. xırdalama, parçalama; 2. hərb. məğlub etmə; darmadağın etmə

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Zerschmetterung

См. также в других словарях:

 • Glub — (nacido en Madrid en 1969) es grafitero y artista plástico español. Contenido 1 Biografía 2 Relación con el Hip Hop 3 Reconocimiento de su obra 4 Fotos de sus graffitis …   Wikipedia Español

 • glub- — *glub germ., Verb: nhd. glänzen, gähnen; ne. shine (Verb), gape; Rekontruktionsbasis: an., mnd.; Etymologie: idg. *g̑ʰleu , Adjektiv, Verb, glänzen …   Germanisches Wörterbuch

 • glub — I. ˈgləb noun ( s) Etymology: imitative : a gurgling, bubbling, or gulping sound (as of water running down a drain) often reduplicated listened to the glub, glub, glub of the milk bottle as it sank below the surface of the pond : an inarticulate… …   Useful english dictionary

 • glub — noun /ɡlʌb/ The sound of underwater bubbles, or of water bubbling (often used repetitively). The boat, which was filled with water, instantly glub, glub sank …   Wiktionary

 • glub — Gullah Words glove, gloves …   English dialects glossary

 • glub — n. sound of a bubble when a person s head is held under water unwillingly; sound that a person makes when blowing a bubble under water …   English contemporary dictionary

 • Glub Tech Secure FTP — Infobox Software name = Glub Tech Secure FTP caption = Glub Tech Secure FTP 2.5 collapsible = yes developer = Glub Tech, Inc. latest release version = 2.5.16 latest release date = release date|2008|06|12 operating system = Cross platform genre =… …   Wikipedia

 • məğlub — sif. <ər.> Müharibədə, yarışda, müsabiqədə, mübahisədə və s. də məğlub olmuş, basılmış (qalib əksi). Məğlub etmək – müharibədə, yarışda, mübahisədə və s. də basmaq, qalib gəlmək, üstün gəlmək, udmaq. Nəbi düşməni məğlub edir və haman günü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • məğlub(ə) — ə. məğlub edilmiş; basılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • məğlubə — ə. döyüşün ən qızğın yeri və ya vaxtı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Glubb — /glub/, n. Sir John Bagot /bag euht/, ( Glubb Pasha ), 1897 1986, British army officer: commander of the Arab Legion in Jordan 1939 56. * * * …   Universalium