Перевод: с литовского на английский

с английского на литовский

galingai

См. также в других словарях:

 • galingai — gali̇̀ngai prv. Nuspáudžiu grei̇̃čio pedãlą, ir mašinà gali̇̀ngai šáuna į pri̇ekį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • galingas — galìngas, a adj. (1) K, à (3) J stiprus: Galingas judėjimas už taiką apėmė visas žemės rutulio tautas sp. Taikos jėgos yra žymiai galingesnės už saujelę karo kurstytojų sp. Tarybiniai žmonės pagrįstai didžiuojasi savo galinga Tėvyne (sov.) sp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blinginti — 2 ×blìnginti, ina, ino (plg. vok.blenden) tr. akinti; temdyti supratimą: Sąmoningumas labai galingai veikia žmogaus mąstymą ir jį kartais blingina Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išskėtrioti — intr.; Ser 1. Dkš menk. sklaidant rankomis ar išsižergus išeiti: Gėrė, gėrė ir išskėtriojo kaži kur Erž. 2. ištiesti į šalis: Jis lėtai sėdasi prie stalo, išskėtrioja rankas ant rankraščių rš. 3. refl. išsiplėtoti: Aikštelės vidury stovėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • logiškas — lògiškas, a adj. (1) Š nuoseklus, pagrįstas, taisyklingas: Jis niekuomet nesikarščiuodavo, nešūkaudavo, visada būdavo ramus ir be galo logiškas rš. Lògiškas galvojimas DŽ. lògiškai adv.: Jis kalbėjo galingai, taikliai, logiškai ir karštai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • naujas — naũjas, à adj. (4) 1. neseniai atsiradęs, padarytas, įsigytas: Te dabar naũjas kelias išvestas Sb. Naujỹsis plentas uždarytas da Ktč. Naujas sodžius (nausėdija) SD230. Netrukus Meldutis prie senojo eglyno pasistatė naują trobą J.Dov. Abipus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paliauti — 1. intr., tr. DP476 pabaigti, nustoti, pamesti ką darius: Vakare visi paliauna dirbę Lzd. Ar tu nepaliausi rėkęs?! Rdš. Moterys paliovė mynusios, apsupo traktoristą ratu J.Balt. Paliauk akimis tu mane ganęs Nm. Paliovė plakusi kilni poetės širdis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • palūžimas — palūžìmas sm. (2) 1. → palūžti 3: Kojos palūžimas R59. Jei ir turėjau karbočiužį, tikt negalėjau pasiremti. Pasibijojau palūžimo N327. Aš pabijojau [šaudyklės] palūžimo, senos močiutės pabarimo JD1055. 2. → palūžti 4: Gamtinio Skirgailos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pažemėti — 1 pažemėti intr. 1. darytis kiek žemesniam, truputį nuslūgti, susmegti: O tu pažemėjai, buvai kaip ir aukštesnė Sur. Kalnas lyg pažemėjo DŽ1. Ežere pažemėjo vandens lygis sp. Tiktai tris mėnesius čia nebuvau, o jau atrodo, kad susigūžusi, truputį …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • plaktas — plãktas sm. (2) 1. BŽ249, Vl didelis kūjis, pasėkelis: Kalvis plaktù vilkui per liežiuvį, per liežiuvį ir išplojo (ps.) Vlk. Praeiviai, kaip ir pirmai, stovėdami ant tilto žiopso, kaip kala stulpus garinis plaktas VŽ1905,175. Plieniniai plakto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prieslėgis — sm. (1) 1. prislėgta nuotaika: O ne, dar ši galva tikrai nežino nei tyro džiaugsmo, kurs ir vėl nušvinta po prieslėgio juodžiausių valandų A.Vencl. 2. priespauda: Didžiulis S. Nėries talentas, nusikratęs buržuazinio prieslėgio, įkvėptas liaudies… …   Dictionary of the Lithuanian Language