Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

frazeoloji

 • 1 frazeoloji

  прил. фразеологический. Frazeoloji vahid фразеологическая единица, frazeoloji birləşmə фразеологическое сочетание, frazeoloji lüğət фразеологический словарь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > frazeoloji

 • 2 frazeoloji

  фразеологический. frazeoloji ifadə фразеологическое выражение.

  Азербайджанско-русский словарь > frazeoloji

 • 3 birikmə

  сущ. от глаг. birikmək:
  1. накопление, сосредоточение, концентрация
  2. хим. соединение
  3. лингв. сращение. Frazeoloji birikmə фразеологическое сращение

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birikmə

 • 4 bitişmə

  1
  сущ. от глаг. bitişmək
  1. соединение
  2. приращение
  3. срастание, сращение. Bitişmə prosesi процесс сращения, frazeoloji bitişmə лингв. фразеологическое срашение
  4. спайка. Bağırsaqların bitişməsi спайка кишок
  2
  сущ. от глаг. bitişmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bitişmə

 • 5 çoxsözlü

  прил. многословный (состоящий из многих слов). Çoxsözlü idiomatik ifadə (frazeoloji vahid) многословное идиоматическое выражение (фразеологическая единица), çoxsözlü mətn многословный текст; çoxsözlü cümlə многословное предложение

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çoxsözlü

 • 6 ifadə

  сущ.
  1. выражение:
  1) высказывание, передача мыслей, чувств словами. Sözlə ifadə выражение словами, yazılı ifadə письменное выражение, şifahi ifadə устное выражение, ifadə vasitələri средства выражения, poetik ifadə formaları поэтические формы выражения
  2) то, что является внешним проявлением, отражением чего-л. Dəyərin pulla ifadəsi денежное выражение стоимости, öz ifadəsini tapmaq nədə находить свое выражение в чем, təşəkkür ifadəsi выражение благодарности
  3) внешний вид чего-л., отражающий внутреннее состояние человека. Gözlərinin ifadəsi выражение глаз, üzünün qəmgin ifadəsi печальное выражение лица
  4) фраза, оборот речи. Anlaşılmaz ifadə непонятное выражение, obrazlı ifadə образное выражение, frazeoloji ifadələr фразеологические выражения
  2. изложение (письменный пересказ чего-л. своими словами). İfadə yazmaq писать изложение
  3. юрид. показания (ответы на допросе: сведения, сообщаемые на допросе). İfadə almaq kimdən получить показания у кого, ifadə vermək дать показания, şahidlərin ifadələri показания свидетелей, yazılı ifadə письменное показание, ifadə etmək: 1. выражать, выразить:
  1) показать, обнаружить в каком-л. внешнем проявлении. Gözləri sevinc ifadə edir глаза выражают радость, narahatçılıq ifadə etmək выражать беспокойство
  2) являться отражением, обозначением чего-л., обозначать. Bu mənanı ifadə edir выражает это значение; 2. излагать, изложить, рассказать о ч емлибо. Öz fikrini ifadə etmək изложить свою мысль, öz dərdini ifadə etmək рассказать о своем горе; ifadə olunmaq выражаться, выразиться, быть выраженным:
  1. обнаруживаться, обнаружиться, проявляться, проявиться. Sifətində inamsızlıq ifadə olunurdu лицо выражало недоверчивость
  2. исчисляться, быть исчисленным в каких-л. единицах, мерах

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ifadə

 • 7 lüğət

  I
  сущ.
  1. словарь:
  1) сборник слов (обычно в алфавитном порядке) с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti толковый словарь азербайджанского языка, rusca-azərbaycanca lüğət русско-азербайджанский словарь, frazeoloji lüğət фразеологический словарь
  2) совокупность всех слов какого-л. языка, а также слов, употреблённых в каком-л. одном произведении или в произведениях одного писателя. Puşkinin lüğəti словарь Пушкина, Nəsiminin lüğəti словарь Насими
  II
  прил. словарный:
  1. относящийся к составлению или изданию словарей. Lüğət işi словарное дело, lüğət şöbəsi (mərkəzi) словарный сектор (центр)
  2. относящийся к словарному составу, лексический. Lüğət tərkibi словарный состав

  Azərbaycanca-rusca lüğət > lüğət

 • 8 mənalı

  I
  прил.
  1. содержательный (с большим внутренним смыслом). Mənalı həyat содержательная жизнь, mənalı nitq содержательная речь, mənalı film содержальный фильм
  2. со значением. Məcazi mənalı sözlər слова с переносным значением, frazeoloji mənalı с фразеологическим значением
  3. выразительный (отражающий внутренние качества, переживания). Mənalı gözlər выразительные глаза, mənalı baxış выразительный взгляд
  4. многозначительный (намекающий на что-л.). Mənalı sözlər многозначительные слова, mənalı sual многозначительный вопрос
  II
  нареч. выразительно. Mənalı baxmaq выразительно смотреть
  2. многозначительно. Mənalı danışmaq говорить многозначительно, mənalı səslənmək прозвучать многозначительно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > mənalı

 • 9 sinonimik

  прил. лингв. синонимический, синонимичный. Sinonimik sözlər синонимичные слова, sinonimik frazeoloji vahidlər синонимические фразеологические единицы, sinonimik sıra синонимический ряд

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sinonimik

См. также в других словарях:

 • frazeoloji — sif. <yun.> Frazeologiyaya aid olan. Frazeoloji ifadələr. Frazeoloji lüğət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ifadə — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • satın — almaq – 1) pulla almaq. Taxılı çəki ilə satın almaq. – Əlbəttə, müftə mal harada idi, pul ilə satın alaq. M. F. Axundzadə; 2) məc. pulla, rüşvətlə əldə etmək, öz tərəfinə çəkmək, öz iradəsinə tabe etmək. <Gültəkin Dövlət bəyə:> Siz məni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yanmaq — f. 1. Odlanmaq, alovlanmaq, od tutmaq, tutaşmaq. Odun yaxşı yanır. – Düşmən tərəfindən od vurulan kənd yanırdı. Ə. Vəl.. // Odun, istinin təsiri ilə məhv olmaq, külə dönmək. Kağız tonqala düşüb yandı. Buxarıdakı odunların hamısı yandı. Taya yandı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yemək — f. 1. Qida qəbul etmək, ağızda çeynəyib udmaq. Xörək yemək. Meyvə yemək. – Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini. (Ata. sözü). Xudayar bəy yeyib qarnı tox, . . arxayın və rahat uzanıb yatdı. C. M.. <Mirzağa> ata və anası ilə bir evdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yetirmək — f. 1. Bir şeyi, yaxud bir sözü (xəbəri, məlumatı) başqa bir kəsə və ya yerə hər hansı bir vasitə ilə çatdırmaq. Məktubu sahibinə yetirmək. Məndən ona salam yetir. – Şah Abbas o saat əmr elədi, lazımi xəbəri firəng elçilərinə yetirdilər. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»