Перевод: с турецкого на все языки

felsefî

См. также в других словарях:

 • felsefi — sf., esk., Ar. felsefī Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • felsefî — (A.) [ ﯽﻔﺴﻠﻓ ] felsefe ile ilgili …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • FELSEFÎ — Felsefeye mensub ve felsefe ile alâkalı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Sadri Maksudi Arsal — Sadreddin Nizamettinovich Maksudov or Sadri Maksudi Arsal (1878 ndash;February 20, 1957) was a prominent Russian and Turkish statesman, scholar and thinker. BiographySadreddin Nizamettinovich Maksudov was born in Taşsu, outside of Kazan, the son… …   Wikipedia

 • Rahid Ulusel — (официально: Рагид Сулейман оглу Халилов), азербайджанский философ, культуролог, литературовед, критик, эссеист, доктор философских наук, профессор Содержание 1 Жизнь и деятельность 2 Основные концепции, идеи и парадигмы …   Википедия

 • bağdaştırmacılık — is., ğı, anat. 1) Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi 2) fel. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hikemî — sf., esk., Ar. ḥikemī 1) Felsefe ile ilgili 2) is. Felsefi söz veya düşünce …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ideolog — is., ğu, Fr. idéologue 1) Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan kimse 2) Bir ideolojinin akıl hocalığını yapan kimse 3) Fransa da fizik ötesini ortadan kaldırarak manevi bilimleri antropolojiye ve psikolojiye dayandırmayı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ideoloji — is., Fr. idéologie Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü Bir başka milletin ideolojisini… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kümülatif — sf., Fr. cumulatif Kümeli Felsefi bilgi, kümülatif bilgidir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • materyalizm — is., fel., Fr. matérialisme Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük