Перевод: с турецкого на все языки

ezvâk

См. также в других словарях:

  • ezvâk — (A.) [ قاوذا ] zevkler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • EZVAK — Zevkler. Keyfler. Eğlenceler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHMED-İ FÂRUKÎ — (Hi. 971 1034) (İmam ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: Hakaik i imaniyeden bir mes elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim. Hem demiş ki: Bütün tarikatların… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASFİYA — Sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Peygambere (A.S.M.) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar. (Derece i şuhud derece i iman ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani : Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NAKŞ-BENDÎ — f. Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan.(Silsile i Nakşî nin kahramanı ve bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAM-I RABBANÎ — (Bak: Ahmed i Farukî)(Silsile i Nakşi nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam ı Rabbanî (R.A.) Mektubat ında demiş ki: Hakaik ı imaniyeden bir mes elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki: Bütün tariklerin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük