Перевод: с испанского на болгарский

esa+fecha+me+viene+como+anillo+al+dedo

 • 1 anillo

  m 1) пръстен; 2) къдрица, пръстенче коса; 3) зоол. пръстен (на гъсеница); caérsele a uno los anillos разг. видимо западам (по достойнство, по социална класа и т. н.); venir algo como anillo al dedo прен., разг. сполучливо, на място казано или направено нещо.

  Diccionario español-búlgaro > anillo

 • 2 pintado,

  a adj 1) пъстър, разноцветен; 2) на петна, на шарки; 3) разг. много приличен, сходен; el màs pintado, а) разг. най-сръчният; б) най-ловкият; papel pintado, тапет; eso viene (como) pintado, прен. това идва точно навреме; no poder ver a uno ni pintado, разг. не мога да понасям някого; este vestido te està que ni pintado, разг. тази дреха (рокля) ти седи като излята.

  Diccionario español-búlgaro > pintado,

 • 3 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 4 dedo

  m пръст; dedo gordo (pulgar) палец; dedo índice показалец; dedo del corazón среден; dedo anular безимен; dedo meñique кутре; estar a dos dedos de algo вися на косъм; a dedo жарг. на автостоп; a dos dedos de прен. много близо, почти; chuparse uno los dedos прен., разг. а) ям (правя, слушам) нещо с голямо удоволствие; б) пръстите да си оближеш; no mover uno un dedo прен., разг. пръста не си мръдвам; poner uno el dedo en la llaga прен. слагам пръст в раната; ser uno el dedo malo прен., разг. все аз съм виновен за всичко; poner a uno los cinco dedos en la cara прен., разг. удрям плесница.

  Diccionario español-búlgaro > dedo

 • 5 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

 • 6 agüita

  f 1) водица; 2) Амер. чай от лечебни билки и листа; como el agüita Екв. много лесно.

  Diccionario español-búlgaro > agüita

 • 7 ajiaco

  m Амер. 1) салца от люти чушки; 2) варено месо и зеленчуци, подправени с люти чушки; 3) Кол., Куб., Ч., М., Пер. яхния със сос от месо, картофи, лук и люти чушки; 4) Куб. врява, скандал; estar (ponerse) uno como ajiaco Ч. прен. гневен, в лошо настроение съм.

  Diccionario español-búlgaro > ajiaco

 • 8 alheña

  f 1) бот. кучи дрян; 2) къна; 3) вж. roya; hecho alheña (molido como una alheña) прен., разг. смазан от работа, умора, удари и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > alheña

 • 9 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 10 así

  1. adv така, по този начин; así así adv средно, горе-долу (за състояние, положение); así como así adv както и да е; 2. conj 1): así que а) така че; б) веднага щом, когато; 2): así como щом като; 3): así pues тъй като; así y todo въпреки това, във всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > así

 • 11 avemaría

  f вечерна молитва; en una avemaría прен., разг. мигновено; в миг; saber como el avemaría прен., разг. знам много добре, помня прекрасно; al avemaría привечер.

  Diccionario español-búlgaro > avemaría

 • 12 bala

  f 1) куршум; bala fría далечен, слаб куршум; bala perdida а) заблуден куршум; б) прен. смахнат, чалнат човек; como una bala разг. бърз като стрела; 2) снаряд; 3) бала; tirar con bala (rasa) прен., разг. говоря злонамерено.

  Diccionario español-búlgaro > bala

 • 13 barbecho

  m стоп. 1) угар; 2) разораване на угар; firmar uno como en un barbecho прен., разг. подписвам нещо, без да проуча какво е то.

  Diccionario español-búlgaro > barbecho

 • 14 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 15 camión

  m 1) камион; estar como un camión прен., вулг. голямо парче съм; 2) М. автобус.

  Diccionario español-búlgaro > camión

 • 16 canon

  m 1) правило; según (como mandan) los cànones по правилата; 2) канон; 3) модел, образец; идеал; 4) pl каноническо право; 5) каталог, списък; 6) полигр. шрифт; 7) акциз, постоянен данък върху дохода в предприятията; 8) аренден наем.

  Diccionario español-búlgaro > canon

 • 17 carretero,

  a 1. adj годен за пътуване (път); 2. m 1) колар, кочияш, каруцар; 2) прен. каруцар, грубиян, невъзпитан човек; hablar, (fumar, jurar) como un carretero, loc adv говоря, (пуша, ругая) като каруцар.

  Diccionario español-búlgaro > carretero,

 • 18 cencerro

  m хлопка (на добитък); a cencerros tapados прен., разг. тихомълком, предпазливо; estar como un cencerro разг. полудял съм, побъркал съм се.

  Diccionario español-búlgaro > cencerro

 • 19 cesto

  m кош; ser un cesto прен., разг. невежа, недодялан; estar como (hecho) un cesto прен., разг. спи ми се.

  Diccionario español-búlgaro > cesto

 • 20 chinche

  f 1) дървеница; 2) габърче; 3) прен. досаден човек; caer (morir) como chinches прен., разг. измират като мухи.

  Diccionario español-búlgaro > chinche

См. также в других словарях:

 • Wikipedia:Significado de los nombres de usuario — Atajo WP:SNUWP:SNU Esta página no es encicl …   Wikipedia Español

 • Allan Houston — Datos personales Nombre completo Allan Wade Houston Apodo H20 Hilo de seda Nacimiento Louisville, Kentucky …   Wikipedia Español

 • Edgar Allan Poe — Copia …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Saint Seiya — 聖闘士星矢 (Santo Seiya) Género Shōnen, acción, aventura, fan …   Wikipedia Español

 • Historia de la NBA — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Saint Seiya — Esta es una lista de episodios del anime Saint Seiya, basado en el manga del mismo nombre creado por Masami Kurumada. Los episodios se divide en tres partes, la primera gran saga, El Santuario abarca desde la aparición de los caballeros de bronce …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Terranigma — Desarrolladora(s) Quintet Distribuidora(s) Enix Nintendo Diseñador(es) Kamui Fujiwara (personajes) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.