Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

entry+pass

 • 1 bill

  {bil}
  I. 1. сметка (за доставени стоки, извършени услуги и пр.), фактура
  BILL of quantities проектодокументация, проектосметка
  2. BILL of exchange полица, менителница, разписка
  3. законопроект
  to pass/reject a BILL приемам/отхвърлям законопроект
  4. юр. иск
  5. бюлетин, циркуляр
  6. обява, обявление, афиш, плакат
  програма (за театър, концерт и пр.), to head/top the BILL името ми е с едри букви на първо място в афиша
  7. списък, инвентар
  8. ам. банкнота
  9. забавление, програма
  to change the (play-) BILL сменям обявената програма
  to fill the BILL задоволявам, подхождам, достатъчен съм, отговарям на изискванията, свършвам работа
  II. 1. обявявам, разгласявам, афиширам
  BILLed to appear as обявено е, че ще играе в ролята на
  2. разлепям афиши
  3. правя списък
  4. изготвям сметка
  5. изпращам сметка
  III. 1. човка, клюн
  2. връх на котва
  3. козирка
  IV. v целуваме се с човки
  прен. разменяме си милувки/целувки, гукаме си (и to BILL and coo)
  V. 1. ист. бойна брадва със закривено острие
  2. billhook
  * * *
  {bil} n 1. сметка (за доставени стоки, извьршени услуги и пр.); (2) v 1. обявявам, разгласявам, афиширам; billed to appear as об{3} n 1. човка, клюн; 2. връх на котва; 3. козирка.{4} v целуваме се с човки; прен. разменяме си милувки/целувки{5} n 1. ист. бойна брадва със закривено острие; 2. billhook.
  * * *
  фактура; човка; сметка; обявявам; банкнота; гага; законопроект; калкулация; иск; клюн;
  * * *
  1. bill of exchange полица, менителница, разписка 2. bill of quantities проектодокументация, проектосметка 3. billed to appear as обявено е, че ще играе в ролята на 4. billhook 5. i. сметка (за доставени стоки, извършени услуги и пр.), фактура 6. ii. обявявам, разгласявам, афиширам 7. iii. човка, клюн 8. iv. v целуваме се с човки 9. to change the (play-) bill сменям обявената програма 10. to fill the bill задоволявам, подхождам, достатъчен съм, отговарям на изискванията, свършвам работа 11. to pass/reject a bill приемам/отхвърлям законопроект 12. v. ист. бойна брадва със закривено острие 13. ам. банкнота 14. бюлетин, циркуляр 15. връх на котва 16. забавление, програма 17. законопроект 18. изготвям сметка 19. изпращам сметка 20. козирка 21. обява, обявление, афиш, плакат 22. правя списък 23. прен. разменяме си милувки/целувки, гукаме си (и to bill and coo) 24. програма (за театър, концерт и пр.), to head/top the bill името ми е с едри букви на първо място в афиша 25. разлепям афиши 26. списък, инвентар 27. юр. иск
  * * *
  bill [bil] I. n 1. сметка; padded \bills надути сметки; \bill of costs сметка на адвокат за водено дело; калкулация (при строеж); to foot the \bill плащам сметката, поемам разходите; to run up a \bill натрупвам неплатени сметки (в магазин и пр.); to sell s.o. a \bill of goods ам. разг. изигравам някого, "мятам" някого; to make out a \bill правя (пиша) сметка, фактура; 2. банкнота; a five dollar \bill петдоларова банкнота; 3. законопроект; private \bill законопроект за частни (физически) лица; public \bill законопроект, засягащ интересите на цялото население; to kill the \bill провалям законопроект; the \bill will cross the lobbies законопроектът преминава от Камарата на общините в Камарата на лордовете; to block the \bill спирам преминаването на законопроект; to race the \bill through минавам законопроект по бързата процедура; 4. юрид. иск, книж., юрид. ревандикция; to ignore the \bill прекратявам дело; a true \bill решение за предаване на обвиняемия на съда; to find a true \bill ( against) предавам дело в съд; 5. циркуляр, бюлетин; the \bills of mortality ист. ежедневен бюлетин за смъртността (в Лондон); 6. обява, обявление, афиш; програма (за театрална постановка, концерт) (и play-\bill); to head ( top) the \bill засенчвам всички останали имена в афиш (за артист); No \bills! забранено е лепенето на афиши! 7. списък, регистър, каталог, опис, инвентар; \bill of fare меню, лист; 8. забавление, програма; to change the \bill (the play -\bill) сменям програмата; 9. полица, менителница; to protest a \bill протестирам полица; long(- dated), short(- dated) \bills дългосрочни, краткосрочни полици; race-horse \bill полица, издадена за заплащане на предидуща полица; accommodation \bill фиктивна полица; \bill of debt разписка за дълг; \bill of entry митническа декларация; \bill of credit търг. акредитив; \bill of adventure търг. договор за поемане риска от притежателя на стоката при превоз; \bill of exchange, \bill of lading товарителница; \bill of parcels фактура; \bill of sale документ при прехвърляне на собственост; \bill of health медицинско свидетелство; clean ( foul) \bill of health мор. медицинско свидетелство, в което се заявява, че (не) съм здрав и годен; B. of Attainder ист. присъда от парламента за измяна към държавата; \bill of quantities, B. of Rights ам. ист. първите десет поправки в Конституцията на САЩ; to fill the \bill 1) театр. задържа се (играе се) дълго (за пиеса); 2) задоволявам, удовлетворявам; подхождам, съответствам; II. v 1. вписвам в сметката; изпращам сметката на; 2. обявявам, разгласявам, оповестявам, обнародвам, известявам (с афиш, обява); he was \billed to appear as Hamlet беше разгласено (обявено), че той ще играе Хамлет; 3. правя списък; to \bill in внасям законопроект; 4. разлепвам афиши. III. n 1. клюн, човка; 2. връх на котва; 3. козирка; IV. v целувам с човка (за гълъби); прен. галя, милвам; to \bill and coo галя се, умилквам се, гукам (и прен.). V n 1. ист. бойна брадва, алебарда; 2. градинарска секира (по-често billbook).

  English-Bulgarian dictionary > bill

См. также в других словарях:

 • pass for — ˈpass for ˈpass as [transitive] [present tense I/you/we/they pass for he/she/it passes for present participle passing for past tense passed for …   Useful english dictionary

 • pass down — ˌpass ˈdown [transitive] [present tense I/you/we/they pass down he/she/it passes down present participle passing down past tense …   Useful english dictionary

 • pass the torch — see ↑torch, 1 • • • Main Entry: ↑pass pass the torch chiefly US ◇ If you pass the torch (on) or pass on the torch, you give your job, duties, etc., to another person. He is retiring and passing the torch on to his successor …   Useful english dictionary

 • pass your lips — see ↑pass, 1 • • • Main Entry: ↑lip pass your lips 1 of words : to come out of your mouth : to be spoken The word “quit” has never passed her lips. [=she has never said the word “quit”] 2 of food or drink : to go into your mouth : to be eaten or… …   Useful english dictionary

 • pass as — ● pass * * * pass as [phrasal verb] 1 pass as (someone or something) : to cause people to believe that you are (someone or something that you are not) He thought that growing a mustache would help him pass as an adult. Your mom could pass as your …   Useful english dictionary

 • pass in — [phrasal verb] pass (something) in or pass in (something) : to give (something) to a person who will review it Students should pass their papers in before they leave. He passed in [=handed in] his test …   Useful english dictionary

 • pass as — ► pass as/for be accepted as. Main Entry: ↑pass …   English terms dictionary

 • pass as/for — ► pass as/for be accepted as. Main Entry: ↑pass …   English terms dictionary

 • pass for — ► pass as/for be accepted as. Main Entry: ↑pass …   English terms dictionary

 • pass away — ► pass away euphemistic die. Main Entry: ↑pass …   English terms dictionary

 • pass off — ► pass off 1) happen or be carried through in a specified (usually satisfactory) way. 2) evade or lightly dismiss (an awkward remark). Main Entry: ↑pass …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»