Перевод: с испанского на все языки

el+extinto+pedro+bustamante

 • 381 Bando

  Bando. Tuqi. Uno de mi bando: nä tuqi jaqi. + Dividido en bandos: tuqi tuqiru jalaqtata alasä, mä sä. + Hacerse del bando de Pedro: Petroru wakhiña, makhataña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Bando

 • 382 Besar las manos saludando o agradeciendo

  Jamp'at'imama, jamp'atxamama saña. Decid a Pedro que yo le beso las manos: Pedroru Luisa ampara tunka jamp'atxaja siwa sarapita. Pedro me envío a decir con Juan que me besaba las manos: Pedrowa Juanaru aru apánitu, vel iwxanitu, vel iwiranitu jupa tuqitha tunca hamppatkhaha sasin histama maycoy, vel Padrey.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Besar las manos saludando o agradeciendo

 • 383 Ciertamente

  Pini,pospuesto a los nombres e interpuesto a los verbos, v. g. Pedro es ciertamente: Pedropiniwa, Pedro irá ciertamente: Pedro mapinini.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Ciertamente

 • 384 Cual de estos dos o tres, &c

  Kunaja Pedro, ukajarakiwa Juanasa.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Cual de estos dos o tres, &c

 • 385 Enemigo particular

  Idem: enemiga: t'iñi, urqu jiwati, urqu t'iñini. + Tenerle: awqani, t'iñini. Tengo por enemigo a Pedro: Pedro t'iñiniña vel Pedrompi t'iñiniña. + Serlo de alguno. Idem.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Enemigo particular

 • 386 Mensaje, el que lleva recaudo a otro de palabra

  Khita, Iwira, kacha. + Enviarle, Iwira khitaña, apxaräña, aru apäña. + Enviarle con Pedro a su padre: Pedroru awkijataki iwiraña. + Llevarle:Iwira maña vel apaña. + Enviarle de ambas partes: Iwira. 1.: aru apäsiña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Mensaje, el que lleva recaudo a otro de palabra

 • 387 Mismo, pospuesto a yo, tú, &c

  Na kikija, juma kikima, Pedro kikipa, &c. Es lo mismo: uka kikipakiwa.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Mismo, pospuesto a yo, tú, &c

 • 388 Morir el que mató a otro en el mismo tiempo o poco después

  Antisiña, Pedro, Martinaru ansitawina.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Morir el que mató a otro en el mismo tiempo o poco después

 • 389 Negar la verdad

  Japhallaru jawk'ususiña vel jiwaña, k'arisiña. Negó Pedro a Cristo. Pedrowa Jesucristo awkisa japhallaru jawk'ususitawina, khitikichixa jani ullt'akatti, jani tuñaputti, sasin satawina.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Negar la verdad

 • 390 Parentesco de consanguinidad

  Wila masikankaña, apañapurakankaña. + ¿Qué parentesco tienes con Pedro? ¿Kuna apañama Pedro? vel kunama vel Pedropi kamisa apañaniña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Parentesco de consanguinidad

 • 391 Poseer alguna casa, tierra, &c

  Aka uta, yapu, &c. nanki. Pedro la posee o es de Pedro: Pedronki, &c. Componiendo el nombre del poseedor o su pronombre con -nkaña, concertando después el verbo así compuesto con la cosa poseída.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Poseer alguna casa, tierra, &c

 • 392 Preguntar si uno ha comido, a él mismo

  ¿Manq'atati? Añadiendo -ti al verbo o al nombre. Responderá, no he comido: jani manq'atti, por que en primera persona se hace síncopa por causa de la partícula -ti. + Eres Pedro ¿Pedrotati? Respuesta Pedrotwa.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Preguntar si uno ha comido, a él mismo

 • 393 Que, conjunción declarativa

  Como: dije que Pedro se había partido para Roma: Pedro Romaru misasin jisma vel miswa. De esto se trató a la larga en la Gramática parte 2. cap. 8 por ser cosa muy necesaria en esta lengua.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Que, conjunción declarativa

 • 394 Recaudo dar a los del tambo

  Mit'asiña, utxataña acusativo. + Darle uno solo a todos: urqutataña vel urqusiña. + Enviarle de palabra: ara iwiraña vel apäña.Envíe a decirte con Pedro: Pedroru ara iwirasma.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Recaudo dar a los del tambo

 • 395 Salvo, excepto

  Mayniki, mayaki. v.g. Salvo Pedro, todos son ignorantes. Taqi jani yatirikamakiwa. Pedro mayniki ancha yatiri. Salvo la Vírgen María, Madre de Dios, todos los hombres y mujeres somos concebidos en pecado: Jaqinaka qayqachixa juchanikama jakhutatatanwa. Wiñaya virgen María Diosana taykapa mayni sapakwa juchawisaki jakhutatakankana.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Salvo, excepto

 • 396 Semejante

  Jama vel -ja, pospuesto a las cosas, v.g.: Semejante a Pedro, Pedroja, 1.: -Jama. + Al oro: chuqija, &c. puede también decirse, Pedrona ullinaqapa ullinaqani vel Pedro es semejante o muy parecido a Pablo: Pedrompi, Pablompi mä amkana q'allujata, k

  Vocabulario Spanish-Aymara > Semejante

 • 397 caldera

  f 1) голям котел; 2): caldera de jabón сапунджийница; caldera de vapor парен котел; calderas de Pero (Pedro) Botero прен., разг. ад, казаните за грешниците в ада.

  Diccionario español-búlgaro > caldera

 • 398 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 399 nave

  f 1) плавателен съд, кораб; nave de guerra военен кораб; 2) арх. кораб, средната част на църква; nave de San Pedro прен. Католическа църква; 3) свод между колони (на храм, дворец); 4) хале, помещение (към завод, склад); nave espacial космически кораб; quemar las naves прен. взимам крайно решение.

  Diccionario español-búlgaro > nave

 • 400 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

См. также в других словарях:

 • Historia de El Salvador — Escudo de El Salvador La historia de El Salvador ha pasado por diversos periodos, los cuales han marcado su …   Wikipedia Español

 • Instituto Politécnico Nacional — Entrada a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Acrónimo IPN Alias El Politécnico o El Poli …   Wikipedia Español

 • Maracaibo — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Ciudad de Maracaibo …   Wikipedia Español

 • Huacho — San Bartolomé de Huacho Huacho Bandera …   Wikipedia Español

 • Zacapoaxtla — Municipio de México …   Wikipedia Español

 • Isla de Pascua — Para otros usos de este término, véase Isla de Pascua (desambiguación). No debe confundirse con Expresión errónea: operador tan inesperado. Isla de Pascua Rapa Nui Un ahu (plataforma) con seis moáis, los símbolos emblemáticos de la isla …   Wikipedia Español

 • Tamaulipas — Estado Libre y Soberano de Tamaulipas Estado de México …   Wikipedia Español

 • Club Deportes Temuco — Deportes Temuco Nombre completo Club Deportes Temuco S.A.D.P[1] Apodo(s) Albiverdes, Temuquenses, Pijes, Leones del Ñielol, Los de la Cruz de Malta, El cuadro de la Araucanía, El Histórico, El grande del sur, El indio pije …   Wikipedia Español

 • Historia de la sal — Este camino denominado Alte Salzstraße (vieja ruta de la sal) en el norte de Alemania es un ejemplo de la importancia que tuvo el transporte de este preciado con …   Wikipedia Español

 • Toluca de Lerdo — Este artículo o sección sobre geografía necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 8 de abril de 2010. También puedes ayudar …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»