Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

ehtiras

 • 1 ehtiras

  сущ.
  1. страсть:
  1) сильное, безудержное чувство. Ehtirasını cilovlamaq обуздать страсть, ehtiraslar qaynayır страсти кипят, ehtiraslar coşur (qızışır) страсти разгораются, ehtiraslar yatdı (söndü, soyudu) страсти улеглись, ehtiraslar fırtınası (tufanı) буря страстей, xırda ehtiraslar мелкие страсти, vəhşi ehtiraslar дикие страсти
  2) пристрастие к какому-л. делу, занятию. Oxumaq ehtirası страсть к чтению, işə ehtiras страсть к делу, sənət ehtirası страстъ к искусству, axtarış ehtirası страсть к поиску, yaradıcılıq ehtirası творческая страсть
  3) сильная, безудержная любовь с преобладанием чувственного влечения. Qızğın (çılğın) ehtiras пылкая страсть, dəli ehtiras безумная страсть, alçaq ehtiraslar низменные страсти, ehtiras hissi чувство страсти, höyvani ehtiras животная страсть, cinsi-lətifəyə bəslənən ehtiras страсть к прекрасному полу, ehtiras odu огонь страсти, ehtiras alovu пламя страсти, ehtirası alovlanır пылает страсть
  2. жажда (сильное, страстное желание чего-л.). Azadlıq ehtirası жажда свободы, yaratmaq ehtirası жажда творчества, sənətin sirlərinə yiyələnmək ehtirası жажда овладеть тайной искусства, varlanmaq ehtirası жажда наживы, hökmranlıq ehtirası жажда власти

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ehtiras

 • 2 ehtiras

  страсть, вожделение. Ehtirasını yatırmaq преодолеть, подавить свою страсть, прихоть.

  Азербайджанско-русский словарь > ehtiras

 • 3 coşqun

  прил.
  1. бурный:
  1) бушующий, бурлящий. Coşqun dəniz бурное море, coşqun dalğalar бурные волны, coşqun axın бурное течение, бурный поток; coşgun çay бурная (буйная) река
  2) перен. стремительно, бурно протекающий. Coşqun inkişaf бурное развитие, coşqun yüksəliş бурный рост, coşqun fəaliyyət бурная деятельность
  3) полный событий, волнующий, крайне беспокойный. Coşqun dövr бурное время (бурная эпоха), coşqun həyat бурная жизнь, coşqun cavanlıq (gənclik) бурная молодость (юность)
  4) безудержный, неистовый; полный страсти, сильных эмоций. Coşqun qəzəb бурное негодование, coşqun etiraz бурный протест, coşqun nümayiş бурная демонстрация, coşgun sevinc бурная радость
  2. буйный:
  1) дерзкий, разгульный, лихой. Coşqun mahnılar буйные песни
  2) бурный, порывистый, сильный. Coşqun küləklər буйные ветры
  3. пылкий. Coşqun gənc пылкий юноша, coşqun qəlb пылкая душа, coşgun təxəyyül пылкое воображение
  4. страстный, горячий, пламенный:
  1) проникнутый сильным чувством. Coşqun nitq страстная (пламенная) речь, coşqun həyat eşqi страстная жажда жизни, coşqun arzu страстное желание, coşqun hisslər страстные чувства
  2) исполненный любовной страсти. Coşqun məhəbbət страстная любовь, coşqun baxışlar страстный взгляд
  5. безудержный, необузданный. Coşqun fantaziya безудержная фантазия
  6. пламенный:
  1) пылкий, страстный. Coşqun vətənpərvərlik пламенный патриотизм, coşgun ehtiras пламенная страсть
  2) исполненный страсти, подъема, воодушевления. Coşqun (alovlu) şeirlər пламенные стихи
  7. вдохновенный (исполненный вдохновения, творческого подъема). Coşqun (ilhamlı) əmək вдохновенный труд
  8. задорный (полный горячности, пыла). Coşqun mahnılar задорные песни
  9. темпераментный:
  1) очень живой, горячий, энергичный. Coşqun aktyor темпераментный актер
  2) выполняемый, производимый с темпераментом. Coşqun rəqslər темпераментные пляски; физ. coşqun hərəkət бурное движение, coşgun qaynama бурное кипение; хим. coşqun reaksiya бурная реакция; геол. coşgun fontan бурный фонтан

  Azərbaycanca-rusca lüğət > coşqun

 • 4 oyatmaq

  глаг.
  1. будить:
  1) прерывать чей-л. сон, заставлять проснуться, разбудить. Onu oyadın – qalxmaq vaxtıdır разбудите его – пора вставать, uşağı oyatmaq разбудить ребёнка
  2) пробуждать, пробудить (о деятельности). Xalqın şüurunu oyatmaq пробудить сознание народа
  2. вызывать, вызвать, пробуждать, пробудить, возбуждать, возбудить чувство, желание. Nifrət oyatmaq вызвать (пробудить) ненависть, məhəbbət oyatmaq (пробудить) вызвать любовь, qısqanclıq oyatmaq вызвать ревность, şübhə oyatmaq вызвать сомнение, maraq oyatmaq пробудить интерес, həvəs oyatmaq пробудить охоту, ehtiras oyatmaq возбудить страсть

  Azərbaycanca-rusca lüğət > oyatmaq

См. также в других словарях:

 • ehtiras — is. <ər.> 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – <Xəlifə:> Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi. H. C.. Sübhanverdizadə düşünür, getdikcə hərisliyi artır, gözlərində ehtiras… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • şəhvət — ə. ehtiras, cinsi əlaqə meyli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • pafos — <yun. pathos – ehtiras> 1. Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq. Pafosla danışmaq. Yalançı pafos. – Direktor . . saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu ilə ağlamsındı. M. Hüs.. 2. Hər hansı bir yüksək ideyanın doğurduğu şövq, ilham, vəcd,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həvavü həvəs — ə. həvəs, şəhvət, ehtiras …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • paknəzər — f. və ə. 1) şorgöz olmayan, ehtiras gözü ilə baxmayan, təmiz gözlə baxan; 2) namuslu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • acgözlük — is. 1. Tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik. Acgözlük etmək. – Əfruz bacı pərdə altında asdığı paltarların sayınıhesabını dolaşdırdığı halda, yenə də paltar əhvalatında həmin acgözlüyündə qalmışdı. S. R.. 2. məc. Çox böyük maraq, ehtiras, həvəs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atəş — is. <fars.> 1. Od. Atəşin təqazası yandırmaqdır. O xasiyyət daim onda büruz edər. «Əkinçi». Hər tərəfi atəş sarımış, alovların təşkil etdiyi atəşin dairə dəqiqəbədəqiqə daralmaqda idi. A. Ş.. Ocağın alovu sönüb tamam olurdu. Qıraqlarındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ehtiraslı — sif. 1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə. // Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan. Ehtiraslı ovçu. Ehtiraslı oyunçu. Ehtiraslı futbol azarkeşləri. – Məmun ehtiraslı mütaliəçi idi. Çox oxuyurdu və gözlərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • heyrətləndirmək — f. Heyrət doğurmaq, heyrətə salmaq, təəccübləndirmək. <Abışın> səsi Qədiri daha da heyrətləndirirdi. M. C.. Cavan leytenantın gözlərindəki mətinlik, gizli ehtiras və odlu yalvarış onu heyrətləndirirdi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • meşəşünas — bax meşəçi 1 ci mənada. Vəzirov . . bütün ömrü boyu həm yazıçıdramaturq, həm də meşəşünas alim kimi öz ehtiras və enerjisini xalqın mənəvi və təbii sərvətlərinin mühafizəsinə həsr edir. Y. Qarayev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəfs — is. <ər.> 1. Ehtiras, şiddətli istək, arzu, meyil. . . Mənim belə yadıma gəlir ki, <türk padşahlarının> arzu və məşğələləri övrətbazlıq, millətin səadətini öz nəfslərinə qurban eləmək idi. C. M.. Onda Mahmudun ağlı və ixtiyarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»