Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

earnings before interest and tax

 • 1 earnings before interest and tax

  (EBIT)
  бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку
  показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company) на період, з якого не відраховуються ні прибутковий податок (income tax), ні відсоток (interest) за довгостроковими зобов'язаннями (long-term liabilities)
  * * *
  скор. EBIT
  прибуток, наявний до сплати відсотків і податків

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings before interest and tax

 • 2 earnings before interest and after tax

  (EBIAT)
  бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку
  показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company) на період, з якого відраховується прибутковий податок (income tax), а відсоток (interest) за довгостроковими зобов'язаннями (long-term liabilities) не відраховується

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings before interest and after tax

 • 3 net operating profit before interest and tax to interest

  The English-Ukrainian Dictionary > net operating profit before interest and tax to interest

 • 4 earnings before depreciation, net interest and tax

  валовий дохід [ЄБРР]; валові надходження; доходи від асигнувань на амортизацію і податки

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings before depreciation, net interest and tax

 • 5 earnings coverage ratio

  фін., бухг. коефіцієнт покриття прибутків
  фінансовий показник, що встановлює відношення між величиною чистого прибутку з основної діяльності (net operating profit) підприємства до сплати відсотків (interest) та прибуткового податку (tax) і величиною відсотків за борг (debt); ♦ за цим коефіцієнтом визначається спроможність підприємства сплатити свій позичковий капітал (debt capital); чим вищий коефіцієнт, тим кращий фінансовий стан підприємства
  ═════════■═════════
  average earnings coverage ratio середній коефіцієнт покриття прибутків; high earnings coverage ratio високий коефіцієнт покриття прибутків; low earnings coverage ratio низький коефіцієнт покриття прибутків
  ═════════□═════════
  a drop in the earnings coverage ratio зниження коефіцієнта покриття прибутків; a fall in the earnings coverage ratio зниження коефіцієнта покриття прибутків; an increase in the earnings coverage ratio приріст коефіцієнта покриття прибутків; a jump in the earnings coverage ratio підвищення коефіцієнта покриття прибутків; a rise in the earnings coverage ratio збільшення коефіцієнта покриття прибутків
  earnings coverage ratio:: net operating profit before interest and tax to interest

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings coverage ratio

 • 6 tax

  n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий
  обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue¹) для фінансування державних видатків на охорону здоров'я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy¹) країни тощо; ♦ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих — податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо
  ═════════■═════════
  accrued tax нарахована заборгованість зі сплати податків; accumulated earnings tax податок на нерозподілений прибуток; ad valorem tax лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка; advance corporation tax (ACT) податок на корпорації, виплачений авансом; agricultural tax сільськогосподарський податок; alcohol tax податок на алкогольні напої; alcohol-beverage tax податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої; alternative minimum tax (AMT) альтернативний мінімальний податок; amusement tax податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів); apportioned tax розподілений податок; assessed taxes прямі податки (на майно); burdensome taxes обтяжливі податки; business tax податок на бізнес • податок на підприємця; capital tax податок на капітал; capital gains tax (CGT); capital transfer tax податок на передачу капіталу; capitation tax податок, розрахований на одну особу; cargo tax податок на вантаж; chain-store tax прогресивний податок на мережу роздрібних крамниць ланцюгового підпорядкування; commodity tax (непрямий) податок на товари; company income tax податок на доходи компаній • податок на прибуток підприємств; consumption tax податок на споживання; corporate tax податок на прибуток корпорацій; corporation income tax податок на прибуток корпорацій • податок на доходи корпорацій; corrective tax коригуючий податок; death tax податок на спадщину; death and gift tax податок на спадщину і дарування; deferred tax відстрочені податки; deferred income tax відстрочений прибутковий податок; direct tax; dividends tax податок на дивіденди; double tax подвійний податок; earmarked taxes податки, резервовані для спеціальних цілей; effluent tax податок на відходи, що забруднюють середовище; emergency tax надзвичайний податок; employer payroll tax податок на підприємницький фонд заробітної плати; employment tax внесок у фонд страхування від безробіття; equalization tax урівноважу вальний податок • мито для вирівнювання; estate tax податок на спадщину • податок на нерухомість; estimated tax приблизно підрахований податок; excess profits tax податок на надприбуток; excise tax акцизний збір • акцизний податок; expenditure tax податок на видатки • непрямий податок; export tax експортне мито • податок на експорт; federal tax федеральний податок • податок, стягнений федеральним урядом; federal income taxes федеральні прибуткові податки • федеральні податки на доходи; flat tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; flat-rate tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; foreign tax закордонний податок • податок, стягнений закордонною державою; franchise tax податок на монопольні права і привілеї • франшизний податок; fringe benefits tax (FBT) податок на додаткові пільги; general property tax податок на всі види власності; general sales tax загальний податок з обороту; gift tax податок на дарування; goods and services tax податок на товари і послуги; graded tax податок з диференційованою ставкою; graduated tax податок, стягнений за прогресивною ставкою • прогресивний податок; graduated income tax прогресивний прибутковий податок; hidden taxes непрямий податок • неявний податок • прихований податок; highway tax збір на будівництво шосейних доріг; import tax імпортне мито • податок на імпорт; import equalization tax імпортний податок для вирівнювання • імпортне мито для вирівнювання; import turnover tax податок з обороту імпортних товарів; imposed tax запроваджений податок; income tax; increment value tax податок на приріст вартості; indirect tax; inflation tax інфляційний податок; inheritance tax податок на спадщину; interest equalization tax податок, який вирівнює ставки відсотка; intermediate taxes проміжні податки; land tax; legacy tax податок на спадщину; local tax місцевий податок; lump-sum tax одноразовий податок • податок на сукупну суму доходів • акордний податок; luxury tax податок на предмети розкоші; mainstream corporation tax основна сума податку на прибуток корпорацій; matured tax податок, за яким настав термін сплати; maximum tax максимальний податок; minimum tax мінімальний податок; motor vehicle tax податок на автомобілі; multistage sales tax багатоступінчастий податок на збут; municipal tax муніципальний податок; national tax загальнодержавний податок; net taxes чистий податок; net worth tax податок на власність; nondeductible tax податок, який не підлягає відрахуванню; occupational tax податок на професію; payroll tax податок із заробітної плати; personal property tax податок на особисте (рухоме) майно; privilege tax податок на привілей; processing tax податок на товар, який підлягає обробці; profits tax податок на прибутки; progressive tax прогресивний податок; property tax майновий податок • податок на власність; proportional tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; purchase tax (непрямий) податок на покупки; real estate tax податок на нерухомість; receipts tax податок з обороту; regressive tax регресивний податок; retail sales tax податок з роздрібного обороту; sales tax; securities tax податок на цінні папери; security transfer taxes податки на переказ цінних паперів; severance tax податок на видобуток корисних копалин; shared tax частковий податок; single tax єдиний податок; single-stage sales tax одноступінчастий податок на збут; social security tax податок на програму соціального страхування; specific tax специфічний податок; stamp tax гербовий збір; state tax податок, стягнений штатом • урядовий податок • податок, який регулює витрати на споживання товарів; stockholder's tax податок на доходи з акцій; stock transfer tax податок на операції з переказу акцій; sumptuary tax податок, який регулює споживання товарів; supplemental tax додатковий податок; tobacco tax акциз на тютюнові вироби; tonnage tax корабельний збір; trade tax промисловий податок; transaction tax податок з операцій; transfer tax податок на переказ; turnover tax податок з обороту; undistributed profit tax податок на нерозподілений прибуток; unit tax податок на одиницю • акцизний податок; value tax податок з оголошеної ціни; value-added tax (VAT) податок на додану вартість; wage tax податок на заробітну плату; wealth tax; withholding tax податок, який стягується шляхом регулярних вирахувань із заробітної плати
  ═════════□═════════
  after tax після відрахування податку; before tax до відрахування податку; exempt from tax не підлягає оподаткуванню; for tax purposes з метою оподаткування; incidence of tax розподіл податкового тягаря; liable to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; net marginal tax rate чиста гранична ставка податку; progressive tax structure прогресивна схема оподаткування; regressive tax structure регресивна схема оподаткування; shifting of a tax перекладення податкового тягаря; subject to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; tax account податковий рахунок; tax accounting податковий облік; tax accounts податкова звітність; tax administration податкове відомство • податкова адміністрація; tax advantage вигода, яка випливає із практикованої системи оподаткування; tax adviser радник з питань оподаткування • консультант у справах оподаткування; tax allocation розподіл податків; tax allowance знижка з оподатковуваної суми; tax amount розмір податків • сума податків; tax and expenditure policy бюджетно-податкова політика • фінансово-податкова політика; tax arrears заборгованість з податків; tax assessment встановлення податкових ставок • обкладання податком • оподаткування; tax assessment act закон про оподаткування; tax assessment authority податкове управління; tax assessment complaint скарга, пов'язана з неправильним оподаткуванням; tax assessment method порядок оподаткування • порядок встановлення податкових ставок; tax assessor податковий інспектор; tax at source податок, відрахований із загальної суми доходів; tax-at-source system система відрахування податку із загальної суми доходів; tax auditor податковий аудитор • податковий ревізор; tax authority податкове управління; tax avoidance ухилення від сплати податків; tax barrier податкова перешкода; tax base база оподаткування; tax benefit податкова пільга; tax bracket ступінь податкової схеми; tax burden податковий тягар; tax ceiling максимальний рівень оподаткування; tax charge нарахування податку; tax collection стягнення податку; tax collection rate рівень податкових надходжень; tax concession податкова пільга; tax consultant консультант у справах оподаткування; tax control податковий контроль; tax control act закон про податковий контроль; tax court податковий суд; tax credit податкова пільга • податкова знижка • відстрочена сплата податку • податковий кредит; tax debt заборгованість з податків; tax declaration податкова декларація; tax-deductible який підлягає звільненню від сплати податку; tax deduction відрахування від податку • зменшення податку; tax deferral відстрочення оподаткування; tax dodging ухилення від сплати податків; tax equalization вирівнювання податку; tax equalization account рахунок вирівнювання податку; tax equalization fund фонд вирівнювання податку; tax evasion ухилення від сплати податків; tax-exempt не підлягає оподаткуванню • звільнений від податку; tax exempted (T. E.) звільнений від податку; tax exemption звільнення від податку; tax expense витрати на сплату податків; tax file number (TFN) реєстраційний номер в податковому управлінні; tax filing date термін подання податкової декларації; tax form бланк податкової декларації; tax fraud податкове шахрайство; tax free вільний від сплати податку • безмитний • неоподатковуваний; tax haven податковий рай; tax identification number ідентифікаційний податковий номер; tax in arrears прострочені до сплати суми податку; tax incentive податковий стимул; tax income надходження від оподаткування; tax increase зростання податків; tax in kind натуральний податок; tax law податкове право • податкове законодавство; tax leasing податкова оренда; tax legislation податкове законодавство; tax levy податковий збір; tax liability заборгованість з податкових платежів; tax loophole лазівка в податковому законодавстві • можливість ухилитися від сплати податків; tax loss збитки від оподаткування; tax loss carry-back зарахування втрат при сплаті податку за минулий період; tax loss carry-forward зарахування втрат при сплаті податку на рахунок майбутнього прибутку; tax loss setoff компенсація втрат при сплаті податку; tax management податковий контроль; tax office податкове управління; tax offset відшкодований податок • податковий кредит; tax on capital податок на капітал; tax on cargo вантажний збір; tax on importation податок на імпорт; tax on income податок на дохід • прибутковий податок; tax on industry податок на промислове виробництво; tax on investments податок на вклади • податок на цінні папери; tax on a patent патентне мито; tax on profits податок на прибутки; tax on wealth податок на майно; tax overpayment переплата податку; tax owed належний податок; tax paid сплачений податок; tax paid in kind податок, сплачений натурою; tax payable податок, який підлягає сплаті; tax payment виплата податкових сум • сплата податків; tax penalty штраф за несплату податку; tax period період оподаткування; tax planning планування податкових надходжень; tax policy податкова політика; tax principle принцип оподаткування; tax privilege податкова пільга; tax proceeds податкові надходження; tax provision резерв на сплату податку; tax rate податкова ставка • ставка оподаткування; tax rebate податкова пільга • знижка з податку • зниження податкових ставок; tax receipts податкові надходження; tax reduction зниження податку; tax reform податкова реформа; tax reform bill законопроект про податкову реформу; tax refund повернення сплаченого податку; tax reorganization перебудова системи оподаткування; tax return податкова декларація • податковий дохід • розрахунок податку; tax revenue дохід від податків • податкові надходження; tax scale схема ставок податку; tax services консультативні послуги з оподаткування; tax shelter засіб зменшення або уникнення сплати податку; tax shifting перекладення податкового тягаря; tax statement податкова декларація; tax status податковий статус; tax surcharge додатковий податок; tax threshhold нижня межа оподатковуваних доходів • нижня межа оподаткування; tax value of a deduction розмір податкового відрахування; tax verification перевірка правильності оплати податків; tax year обліковий рік оподаткування; tax yield податковий дохід; to abate a tax знижувати/знизити податок; to abolish a tax скасовувати/скасувати податок; to be exempt from tax бути звільненим від сплати податку; to charge a tax стягувати/стягнути податок; to collect taxes стягувати/стягнути податки; to cut a tax знижувати податок; to deduct taxes відраховувати/відрахувати податки; to dodge taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to evade taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to exempt from tax звільняти/звільнити від сплати податку; to impose a tax оподатковувати/оподаткувати • накладати/накласти податок • вводити/ввести податок; to increase taxes підвищувати/підвищити податки; to lay on a tax оподатковувати/оподаткувати; to levy a tax оподатковувати/оподаткувати; to pay taxes оплачувати/оплатити податки; to raise taxes підвищувати/підвищити податки • збирати/зібрати податки; to reduce taxes знижувати/знизити податки; to remove a tax скасовувати/скасувати податок; to withhold taxes відраховувати/відрахувати податки • затримувати/затримати сплату податків
  tax ‡ tax (393)
  ▹▹ levy

  The English-Ukrainian Dictionary > tax

 • 7 times-interest-earned ratio

  фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків
  фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку до виплати відсотків і сплати податків (earnings before interest and tax) до величини річних витрат на виплату відсотків (interest expenses) за рік; має таку формулу підрахунку:
  times interest earned ratio = earnings before interest and tax ÷ annual interest expenses
  ♦ за цим коефіцієнтом визначається, якою мірою підприємство спроможне покрити відсоткову виплату у випадку різкого зниження прибутку; низьке покриття відсотків вказує на ризиковий стан, а високе — на спроможність підприємства сплатити відсоткове зобов'язання за борг
  ═════════■═════════
  favourable times-interest-earned ratio сприятливий коефіцієнт покриття відсотків; high times-interest-earned ratio високий коефіцієнт покриття відсотків; low times-interest-earned ratio низький коефіцієнт покриття відсотків; satisfactory times-interest-earned ratio задовільний коефіцієнт покриття відсотків
  ═════════□═════════
  to calculate times-interest-earned ratio підраховувати/підрахувати коефіцієнт покриття відсотків; to increase times-interest-earned ratio збільшувати/збільшити коефіцієнт покриття відсотків; to reduce times-interest-earned ratio зменшувати/зменшити коефіцієнт покриття відсотків
  times-interest-earned ratio:: interest coverage ratio:: interest cover:: times-interest-covered:: times-interest-earned; times-interest-earned ratio ‡ leverage ratios (387)

  The English-Ukrainian Dictionary > times-interest-earned ratio

 • 8 EBIT

  The English-Ukrainian Dictionary > EBIT

 • 9 EBIAT

  The English-Ukrainian Dictionary > EBIAT

 • 10 EBDIT

  скор. від earnings before depreciation, net interest and tax
  доходи відрахувань на амортизацію і податки; валові надходження; валовий дохід

  The English-Ukrainian Dictionary > EBDIT

 • 11 EBITDA

  скор. від earnings before interest, tax, depreciation and amortisation
  доходи до відрахувань на сплату відсотків і податків, а також на амортизацію [ЄБРР]

  The English-Ukrainian Dictionary > EBITDA

См. также в других словарях:

 • earnings before interest and tax — ˌearnings before ˌinterest and ˈtax abbreviation EBIT noun [plural] ACCOUNTING TAX a company s profits for a particular period of time, without counting interest payments on its debt and payment of tax: • Sales rose from A$6.4 billion to A$6.9… …   Financial and business terms

 • Earnings before interest and tax — EBIT ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl und sagt etwas über den betrieblichen Gewinn eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum aus. EBIT ist die Abkürzung für englisch: earnings before interest and taxes. Das heißt wörtlich übersetzt …   Deutsch Wikipedia

 • Earnings before interest and taxes — Accountancy Key concepts Accountant · Accounting period · Bookkeeping · Cash and accrual basis · Cash flow management · Chart of accounts  …   Wikipedia

 • earnings before interest and tax — See: EBIT, EBITDA …   Accounting dictionary

 • earnings before interest and tax — See EBIT; EBITDA …   Big dictionary of business and management

 • Earnings before Interest and Tax (EBIT) — Operating Income, Operating Profit; Gewinn (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) vor Ertragsteuern und Zinsen (Finanzergebnis). EBIT ist eine im angelsächsischen Raum gebräuchliche Kennzahl, die eine von der Finanzstruktur des… …   Lexikon der Economics

 • Earnings Before Interest After Taxes - EBIAT — An indicator of a company s financial performance calculated as: = Revenue COGS Expenses (including taxes and excluding interest) Where: COGS= cost of goods sold This is one variation of Earnings Before Interest and Tax EBIT …   Investment dictionary

 • earnings before interest, tax, depreciation and amortization — ˌearnings before ˌinterest, ˌtax, depreciˌation and amortiˈzation abbreviation EBITDA noun [plural] ACCOUNTING TAX a company s profits for a particular period of time, not including interest payments on its debt, tax payments, and amounts to… …   Financial and business terms

 • Earnings Before Interest, Depreciation And Amortization - EBIDA — A measure of the earnings of a company that adds the interest expense, depreciation and amortization back to the net income number, but takes the tax expense into consideration. This measure is not as well known or used as often as its… …   Investment dictionary

 • Earnings Before Interest, Tax and Depreciation - EBITD — An indicator of a company s financial performance, which is calculated as: This measure attempts to gauge a firm s profitability before any legally required payments, such as taxes and interest on debt, are paid. Depreciation is removed because… …   Investment dictionary

 • Earnings Before Interest, Tax, Amortization And Exceptional Items - EBITAE — An accounting metric often used to deduct the amortization of intangible assets to arrive at a value. Companies will use EBITAE not only as a measure of performance, but also to determine interest coverage capabilities. The eliminated items are… …   Investment dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»