Перевод: с польского на все языки

dziwne przyzwyczajenie

 • 1 dziwactwo

  dziwactwo [ʥ̑ivaʦ̑tfɔ] nt
  1) ( dziwna rzecz) Absonderlichkeit f, Wunderlichkeit f
  2) ( dziwne przyzwyczajenie) Marotte f, Schrulle f

  Nowy słownik polsko-niemiecki > dziwactwo

 • 2 przyzwyczajenie

  -nia, -nia; gen pl -ń; nt
  * * *
  n.
  habit; mieć przyzwyczajenie robienia czegoś be in the habit of doing sth; nabrać przyzwyczajenia do robienia czegoś fall into the habit of doing sth; robił to z przyzwyczajenia he did it out of habit l. as a matter of habit; robić coś siłą przyzwyczajenia do sth by l. from force of habit; przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka habit is l. becomes second nature; niewolnik przyzwyczajeń a creature of habit.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > przyzwyczajenie

 • 3 przyzwyczajenie

  przyzwyczajenie n (-a) Gewohnheit f;
  z przyzwyczajenia aus Gewohnheit

  Słownik polsko-niemiecki > przyzwyczajenie

 • 4 przyzwyczajenie

  przyzwyczajenie [pʃɨzvɨʧ̑ajɛɲɛ] nt
  [An]Gewohnheit f
  z przyzwyczajenia aus Gewohnheit, gewohnheitsmäßig
  \przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka ( przysł) der Mensch ist ein Gewohnheitstier

  Nowy słownik polsko-niemiecki > przyzwyczajenie

 • 5 przyzwyczajenie

  сущ.
  • обыкновение
  • обычай
  • повадка
  • привыкание
  • привычка
  • приучение
  * * *
  przyzwyczajeni|e
  привычка ž;

  z \przyzwyczajenieа по привычке

  + nawyk, nałóg, zwyczaj

  * * *
  с
  привы́чка ż

  z przyzwyczajenia — по привы́чке

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > przyzwyczajenie

 • 6 przyzwyczajenie

  1. coutume
  2. habitude
  3. tic

  Słownik Polsko-Francuski > przyzwyczajenie

 • 7 przyzwyczajenie

  Deutsch-Polnisch Wörterbuch > przyzwyczajenie

 • 8 przyzwyczajenie

  1 bob 2 cleas 3 eitre 4 nós

  Słownik Polsko-Irlandzki > przyzwyczajenie

 • 9 przyzwyczajenie

  adet
  zakon

  Słownik Polsko-Albański > przyzwyczajenie

 • 10 przyzwyczajenie

  alışkanlık

  Słownik polsko-turecki > przyzwyczajenie

 • 11 przyzwyczajenie przyzwyczaje·nie

  Nowy słownik polsko-angielski > przyzwyczajenie przyzwyczaje·nie

 • 12 przyzwyczajenie

  [пшизвичаєнє]
  m
  навичка, звичка

  Słownik polsko-ukraiński > przyzwyczajenie

 • 13 przyzwyczajenie

  įpratimas
  įprotis

  Słownik Polsko-Litewski > przyzwyczajenie

 • 14 przyzwyczajenie

   с звичка

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > przyzwyczajenie

 • 15 przyzwyczajenie

  1 asal
  2 gawi
  3 kaugalian
  4 kinagawian
  5 ugalí

  Słownik Polsko-Tagalski > przyzwyczajenie

 • 16 przyzwyczajenie

  endik; gylyk; öwrendekli; pirim; urp-adat

  Słownik Polsko-Turkmeński > przyzwyczajenie

 • 17 przyzwyczajenie

  1) έξη
  2) συνήθεια

  Słownik polsko-grecki > przyzwyczajenie

 • 18 przyzwyczajenie

  לגרה

  Otwarty słownik polsko-hebrajski > przyzwyczajenie

 • 19 chociaż

  conj. although, (even) though
  - chociaż był głodny, prawie nic nie zjadł though he was hungry, he hardly touched his food
  - są hojni, chociaż biedni though poor, they’re generous
  - sytuacja, chociaż napięta… though a. while tense, the situation…
  - chociaż może to się wydać dziwne… strange though a. as it may seem…
  - chociaż bardzo bym chciał zobaczyć ten film, to nie mam czasu much as I’d like to see the film, I don’t have (the) time
  - chociaż bardzo były mu potrzebne te pieniądze, nie chciał o nie prosić much as he needed the money, he wouldn’t ask for it
  part. at least
  - chociaż w niedzielę pośpię sobie dłużej at least on Sunday I can sleep longer
  - mogli chociaż zadzwonić do mnie they might at least have phoned me, they could have phoned me at least
  - chociaż tyle mogłem dla niej zrobić it was the least I could do for her
  * * *
  1. chociaż; conj
  though, although
  2. part
  ( przynajmniej) at least
  * * *
  conj.
  although, (even) though; while; został dłużej w pracy, chociaż nie musiał he stayed longer at work, although he didn't have to; chociaż wycieczka była udana, była także bardzo męcząca while the trip was a success, it was also very tiring.
  adv.
  at least; just, but; chociaż raz jesteś zadowolony at least for once you're satisfied; czy ty chociaż próbowałeś mówić prawdę? did you at least try to tell the truth?; zostań chociaż na chwilę stay just for a moment.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > chociaż

 • 20 co

  pron. 1. (w pytaniach) what
  - co to (jest)? what’s this/that?
  - co jest na górze? what’s upstairs?
  - co robisz? what are you doing?
  - co mi kupiłaś? what did you buy for me?
  - co się dzieje? what’s going on a. happening?
  - co ci po tym? what do you need it for?
  - o co chodzi? what’s the problem a. matter?, what’s going on?
  - w co się ubierzesz? what are you going to wear?
  - czego szukasz? what are you looking for?
  - czego on chciał? what did he want?
  - czego a. copot. chcesz w zamian? what do you want in exchange?
  - do czego służy ten guzik? what is this button for?
  - z czego jest ta koszula? what is this shirt made of?
  - czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
  - czym mam otworzyć tę puszkę? what shall I open this tin with?
  - czym żywią się wieloryby? what do whales feed on?
  - czym to się skończy? how will it (all) end?
  - o czym oni mówią? what are they talking about?
  - co to za maszyna? what’s this/that machine?
  - co to za kamień? what kind of stone is this?
  - co ty na to? what do you say a. think?
  - co u ciebie? how are you?, what’s new?, how’s life (treating you)?
  - co z tobą? źle się czujesz? what’s wrong (with you)?, don’t you feel well?
  - psa zabierzemy ze sobą, ale co z kotem? we can take the dog with us, but what about the cat?
  - co z tego? a. no to co? what of a. about it? pot.
  - co z tego, że kocha? so he’s in love, so what? pot.
  - co on, oszalał, żeby tyle forsy przepuścić! pot. he must be mad blowing all that money pot.
  - czego tam nie ma na strychu! there are all sorts of things in the attic
  - czym to on w życiu nie był! he’s done all sorts of things in life
  - co ty mi tu przyniosłeś? what on earth have you brought me?
  - po co a. na co? what for?
  - po co jedziesz do Krakowa? what are you going to Cracow for?
  - na co ci ten scyzoryk? what do you need this penknife for?
  - i na co wam to było? what did you have to (go and) do that for?
  - czego tam poszłaś? pot. what did you go there for?
  - czemu płaczesz? what are you crying for?
  - czemu nie? why not?
  - „idziesz z nami?” – „czemu nie” ‘are you coming with us?’ – ‘why not?’
  2. (w mowie zależnej) what
  - powiedz, co chcesz na śniadanie tell me what you want for breakfast
  - zapytaj go, co zrobił z nożyczkami ask him what he’s done with the scissors
  - dobrze byłoby wiedzieć, o co właściwie mu chodzi it would be good to know what he really wants
  - przysłuchiwał się, o czym rozmawiają he was listening in on their conversation
  - nie wiem, co to była za ryba I don’t know what kind of fish it was
  - nie rozumiem, po co tu przyszedł I don’t understand why he came here a. what he came here for
  - powiem mu jutro, co i jak I’ll tell him tomorrow what’s what
  - wiesz co?… (do) you know what?… pot., (I’ll) tell you what… pot.
  3. (w zdaniu podrzędnym zawężającym) that
  - wszystko to, co chciał zrobić everything (that) he wanted to do
  - mam coś, co cię zainteresuje I’ve got something that’ll interest you
  - nie zrobiłam nic, czego musiałabym się wstydzić I did nothing (that) I ought to be ashamed of
  - rób, co chcesz do what you want
  - czym była kiedyś łacina, tym stał się dziś język angielski what Latin was once, English is today
  - co jest naprawdę nieznośne, to myśl, że… what is really maddening is the thought that…
  - z czego będziemy żyć, to mój kłopot what we’re going to live on is my problem
  - co się stało, to się nie odstanie what’s done is done
  4. (w zdaniu podrzędnym rozwijającym) which
  - powiedział, że pożyczył mi pieniądze, co nie było prawdą he said he had lent me some money, which wasn’t true
  - zdał ostatni egzamin, czym bardzo ucieszył rodziców he passed the last exam, which made his parents very happy
  5. (ile, jak, jaki) as
  - on ma tyle samo wrogów, co przyjaciół he has as many enemies as he has friends
  - zatrudniamy tyle samo pracowników, co rok temu we employ as many people as we did a year ago
  - mam dwa razy tyle pracy, co ty I have twice as much work as you (have)
  - kapelusz tego samego koloru, co płaszcz a hat the same colour as the coat
  - mieszkam w tym samym domu, co on I live in the same building as he does
  - rodzice tyle go widywali, co na obiedzie his parents only saw him at dinner time
  6. pot. (kto, który) who
  - ktoś, co nigdy nie był w wojsku someone who has never been in the army
  - znam kogoś, co to chętnie zrobi I know someone who’ll be glad to do it
  - gdzie się podział ten chłopak, co u was mieszkał? what happened to the boy who used to live with you?
  - wiesz, co ty dla niego jesteś? do you know what you are to him?
  - ten młyn, co to w nim teraz jest hotel that mill that’s a hotel now
  7. pot. (dlaczego, w jakim celu) why
  - co się tak kręcisz? why can’t you sit still?
  - co tak wcześnie wstałaś? why did you get up so early?
  - coś taki wesoły? why are you so cheerful?, what are you so cheerful about?
  8. (w wyrażeniach emfatycznych) what (a)
  - co to za dureń z niego! what a clown he is! pejor.
  - co za niespodzianka! what a surprise!
  - nie masz pojęcia, co to za rozkosz! you’ve no idea what a delight it is
  praep. every
  - co dzień/sobota every day/Saturday
  - co dziesięć minut/dwa tygodnie every ten minutes/two weeks
  - co chwilę a. chwila every couple of minutes, every now and then
  - przystawał co krok he stopped with each a. every step
  - co jakiś czas tu zagląda, żeby sprawdzić, co robimy he looks in every now and then to check on us
  - opuszczał co drugą stronę he was skipping every other page
  adv. (bardziej) co ciekawsze fragmenty/książki some of the more interesting sections/books
  - co wytrwalsi zostali do końca sztuki only the most persevering stayed till the end of the play
  conj. (jak) as
  - (ona) pracuje w tej samej firmie co ja she works for the same company as me
  - ten sam/to samo co zawsze the same as always
  - taki sam jadłospis co przed tygodniem the same menu as a week ago
  - to już nie ten człowiek, co dawniej he’s not the man he used to be
  - jest równie inteligentny, co przebiegły he’s as intelligent as he is crafty
  - mogła mieć równie dobrze trzydzieści co czterdzieści lat she could just as well have been thirty as forty
  - co ciekawe/dziwne… what’s interesting/strange…
  - co gorsza… what’s worse…
  - co więcej… what’s more…
  part. pot. (jako równoważnik zdania) boisz się, co? you’re afraid, eh? pot.
  - ale ona urosła, co? she’s really grown, hasn’t she?
  - będziemy w kontakcie, co? we’ll be in touch, right? pot.
  - miłe dzieciaki, co nie? nice kids, eh? pot.
  - nie poznajesz mnie, co? you don’t recognize me, do you?
  - wszyscy gdzieś jadą na wykacje, a my co? everyone’s going somewhere on holiday, and what about us?
  - kto cię tu wpuścił, co? who let you in, eh? pot.
  - i co, zdałeś egzamin? well, did you pass (the exam)?
  - co ty, chcesz oberwać od ojca? you don’t want to get it from your father, do you? pot.
  - a ty co? dzwonka nie słyszałeś? what are you doing? – didn’t you hear the bell?
  co do praep. 1. (jeśli chodzi o) as for, as far as [sb/sth] is concerned
  - co do mnie, nigdy w horoskopy nie wierzyłem as for me, I’ve never believed in horoscopes
  - co do pańskiego artykułu… as for your article…, as far as your article is concerned…
  2. (w sprawie) regarding, concerning
  - mamy zastrzeżenia co do ostatniej partii towaru we have some reservations regarding the last consignment
  - jego uwagi co do nowelizacji ustawy his remarks regarding a. concerning the amendment of the law
  3. (pod względem) regarding, concerning
  - ustalenia co do zakresu prac details regarding a. concerning the scope of the work
  - druga co do wielkości partia polityczna the second largest party
  - dziesiąte co do wielkości państwo świata the world’s tenth largest state
  4. (dokładnie) to
  - co do godziny/dnia to the hour/day
  - o siódmej co do minuty at seven o’clock sharp
  - przyszedł punktualnie co do minuty he came a. arrived right on the dot pot.
  - oddał mi wszystko co do grosza he gave me back every single penny
  - powtórzyła wszystko co do słowa she repeated everything word for word
  - zginęli wszyscy co do jednego not one of them survived
  co…, (to) … conj. 1. (ile razy) each time
  - co wstawał, robiło mu się słabo each time he got up, he felt faint
  - co otworzył gazetę, wszędzie o Iraku every time he opened a newspaper, there was something about Iraq
  - co strzelił, to chybił every time he fired, he missed
  - co wspiął się wyżej, to zsuwał się each time he climbed up, he slipped down again
  - co premiera, to sukces each new production is/was a success
  2. (dla podkreślenia) co praca, to praca work is work (after all)
  - co chłop, to chłop you can’t beat a man (about the place)
  - co głowa, to głowa you can’t beat good brains
  - co prawda, to prawda I’ll second that
  - co dyrektor, to nie zwykły robotnik a director’s not just any worker
  czym…, tym… conj. kryt. czym starszy, tym głupszy the older he gets, the more foolish he becomes
  - czym większy przywódca, tym groźniejszy jego upadek the greater the leader, the further he has to fall
  a co tam what do I care?, what does it matter?
  - chciała pokazać, co to nie ona she wanted to show what she was made of
  - co jak co, ale ciasto robisz pyszne say what you like, but you make delicious cake
  - czego jak czego, ale pieniędzy im nie brakuje whatever they’re short of, it’s not money
  - co najmniej at least
  - co najwyżej at most
  - co to, to nie! pot. that’s out of the question!; no way! pot.
  - co (proszę)? pot. (w odpowiedzi) what?
  - „Adam!” – „co?” ‘Adam!’ – ‘what?’
  - „jesteś tam?” – „a co?” ‘are you there?’ – ‘what do you want?’
  - co (takiego)? (wyrażające zdziwienie) what?, really?
  - dopiero a. tylko a. ledwo co only just
  - goście dopiero co wyjechali the guests have not long gone, the guests have only just left
  * * *
  1. pron
  ( w pytaniach) what

  to drzewo, co rośnie koło domu — the tree that grows by the house

  wspominał tych, co odeszli — he remembered those who had left

  zdałem egzamin, co wszystkich zaskoczyło — I passed the exam, which surprised everybody

  co się stało, to się nie odstanie — what's done cannot be undone ( w równoważnikach zdań)

  rób, co chcesz — do what you want

  co niemiara — in abundance, (pot: cokolwiek) anything

  jeśli co, daj mi znać — get in touch at the slightest thing

  2. part

  (wzmacniająco) co najwyżej — at (the) most

  co gorsza — what's worse, worse still

  co więcej — what's more, furthermore

  co chwila/krok — every lub each minute/step

  co drugi/trzeci — every second/third

  co do (+gen) — ( odnośnie do) as to, as for

  co do mnie — as far as I am concerned, ( dokładnie) (exact) to

  3. conj

  co strzelił, to chybił — every time he shot he missed

  4. adv
  (pot: dlaczego) why
  * * *
  co
  pron.
  Gen. czego Dat. czemu Ins. i Loc. czym
  1. ( zastępuje rzeczowniki) what; rób, co chcesz do what you want; czego (znowu) chcesz? what do you want (now)?; zwł. z irytacją what is it that you want (now)?; co to będzie? (= co chcesz zrobić?) what is it going to be?, what'll it be?; (= co się stanie?) what'll happen?; po co? what for?; byle co anything; Bóg wie co God knows what; diabli wiedzą co only the Devil knows; co to, to nie I won't have that; jeszcze czego! anything else?, what('s) next?; bądź co bądź anyway; w czym rzecz what's the matter; w razie czego (just) in case, if need(s) be; jak przyjdzie co do czego when the chips are down; nie ma co! there is no point; co komu do tego? it is none of anybody's business, why should it be anyone's business?, why should they care?; co mi tam! I don't care, I couldn't care less, who cares?; co będzie, to będzie happen what may; będzie co ma być what is to be, will be; what must be, must be; what will be, will be; co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr let bygones be bygones; co z oczu, to z serca out of sight, out of mind; co się stało, to się nie odstanie what's been done cannot be undone, let bygones be bygones; co za dużo, to niezdrowo too much of a good thing, too much breaks the bag; co się odwlecze, to nie uciecze there is luck in leisure; co ma wisieć, nie utonie he that is born to be hanged shall never be drowned, if you're born to be hanged then you'll never be drowned; co nagle, to po diable haste makes waste; czym chata bogata, tym rada what's mine is yours; co ma piernik do wiatraka what do these two things have in common?, it is quite beside the point.
  2. (jako zaimek względny, głównie w pytaniach i zdaniach złożonych) co tchu at full l. top speed, in all haste; tyle, co kot napłakał next to nothing; co do grosza not a penny less, not a penny more; tyle pomoże, co umarłemu kadzidło it won't do any good, it won't help at all.
  conj.
  part.
  1. ( wyraża powtarzalność) every; co krok every step; co godzina/co chwila/co miesiąc/co roku every hour/every moment/every month/every year; co prawda admittedly; co prawda, to prawda you're right; co rusz every moment, every time; na co dzień every day; co i raz pot. every moment, every time; co kraj, to obyczaj every country has its customs; every land has its own law; so many countries, so many customs.
  2. ( wzmacnia przysłówki) what, still; co gorsza what's worse, worse still; co więcej what's more; co dwie głowy, to nie jedna two heads are better than one.
  3. (wyraża pytanie o przyczynę, cel) why; co się tak długo zastanawiasz? why have you been dwelling on it so long?

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > co

См. также в других словарях:

 • dziwactwo — n III, Ms. dziwactwowie; lm D. dziwactwoactw 1. «rzecz dziwaczna, śmieszna, osobliwa, będąca odchyleniem od normy» Dziwactwa językowe. Malować dziwactwa. 2. «czyjeś dziwne przyzwyczajenie, cecha dziwna tkwiąca w czymś albo w kimś;… …   Słownik języka polskiego

 • dziwactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dziwactwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cechujący kogoś dziwaczny styl bycia, dziwne przyzwyczajenie; ekscentryczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dość czyichś dziwactw. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień